Druidé

Druidé byli keltští duchovní (inteligence, mágové) s výsadním postavením ve společnosti, v oblasti dnešní západní a střední Evropy včetně České republiky (Bójové) od roku cca 2 000 před. nl. do začátku našeho letopočtu, kteří měli velké znalosti z oblastí diplomacie, astrologie, astronomie, surovin, bylinek, moudrosti a další. Pro zápis svého učení - filosofie Wyda (Wicca) nepoužívali písmo, bylo předáváno pouze ústní formou. Výcvik žáka trval desítky roků.

 • na území České republiky se rozkládal v době Keltů posvátný háj pravděpodobně v oblasti mazi Turnovem a Jičínem.

O duchovních a léčitelských praktikách druidů se bohužel nikdy nic bližšího nedozvíme, protože keltská kultura přísně zakazovala pořizovat o nich písemné záznamy. Něco málo naznačují prameny římské: druidem se podle nich člověk mohl stát až po 25-30 letech pilného studia, přičemž ženy z této aspirace nebyly vyloučeny.

Druidé, stručné základní informace:

 • duchovní kasta Keltů se dělila do 3 podskupin: bardové - zpěváci, básníci, umělci a udržovatelé tradice, ovatové - věštci, obětníci, léčitelé a přírodní filosofové, druidové - vyjímeční znalci přírody, filosofie, byli učitelé, právníci a soudci - slovně předávaná filosofie (učení staré více jak 5 000 roků) WYDA (Wicca) měla hlavní princip koloběh - neustálá změna
 • druidé se pravidelně scházeli v dubových nebo bukových hájích (háje reprezentovali symbol duchovní tradice poznání) jednou za rok v době letního slunovratu, kde si vzájemně předávali zkušenosti a moudrosti, reagovali na nové podněty a změny ve společnosti
 • druidé prováděli pravidelně cvičení podobné józe, které přispívalo k jejich zdraví, dobré náladě a dlouhověkosti
 • druidové pracovali v souladu s přírodou (např. geomantie) a jejími částmi, včetně zvířat, minerálů a také s pomocí magických rostlin, disponovali také vynikajícími věšteckými schopnostimi
 • u druidů začínal den západem slunce, a časové úseky se tudíž nepočítají na dny, ale na noci
 • druidové vyučovali na ezoterické (vnitřní) a exoterické (vnější) úrovni od filosofie, přes právo, matematiku, alchymii, astrologii, magii až po léčitelské umění
 • druidé byli díky své filosofii spojováni s mírovými myšlenkami, proto často pacifikovali válčící kmeny
 • z historie Keltů se nám dochoval tzv. Brehonův zákoník (cca 800 roků př. n. l.), který je založen zejména na právu nápravyto je na kompenzaci a ne na pomstě (porušitel zákona byl nucen nahradit škodu nebo ztrátu, kterou způsobil oběti)
 • za posvátné stromy považovali, dle dochovaných údajů, dub a tis (tzv. náčelnické stromy)
 • obdobu druidů u Galů a Keltů můžeme najít i u jiných národů v historii... u Indiánů to byli medinmani, Peršané měli své mágy, Babyloňané a Asyřané měli chaldejce
 • podle filosofie druidů není cílem jít do nebe nebo se zbavit kola života (reinkarnací), ale naučit se žít v pravdě, svobodě a extázi (zdroj. Živá tradice druidů)

Magické bylinky druidů:

 • Bazalka
 • Benedikt lékařský
 • Bez černý
 • Borovice
 • Břečťan, používal se jako hojivá bylinka
 • Bříza bělokorá
 • Cedr libanonský
 • Cesmína ostrolistá
 • Čistec
 • Divizna velkokvětá
 • Dub zimní
 • Rdesno hadí kořen
 • Hloh obecný
 • Jabloň
 • Jalovec
 • Jasan ztepilý
 • Jeřáb obecný
 • Třezalka tečkovaná
 • Tymián
 • Vlaštovičník větší
 • Vrba bílá
 • Vřes obecný
 • atd.

Druidé a náboženství:

 • Taranis - hromovládný bůh, vládce nebes – a když už jsme u toho srovnávání, jeho ekvivalentem by byl u Slovanů Perun a u Germánů Thor
 • Teutates - člen nejvyšší trojice (společně s Taranisem a Esusem)  - byl válečníkem a hrdinou přirovnávaným k římskému Martovi, je zobrazován obvykle se zbraněmi a doprovází jej kanec, kůň či beran
 • Esus - Hu Hesus (symbolem je jmelí) -  bohem války a bohatství zobrazovaný se sekerou jak kácí strom, má složitější duchovní význam – první část vyjadřuje semeno a dítě rostoucí v obra a slovo Hesus pak označuje jakéhosi ducha růstu přebývajícího ve kmenech stromů
 • Epona - ochránkyně koní a bohyně plodnosti uctívaná u všech Keltů a zobrazovaná nejčastěji jedoucí na koni
 • Cernunnos - vystihuje ducha keltského náboženství spojeného úzce s přírodou, jelen je pravděpodobně velmi prastarý a představuje přírodní síly, plodnost a růst

Mezi představitele a obnovitele Druidské tradice u nás patří Zbyněk Kostrhun -Aladin (druidi.cz)

Významní představitele bylinkářstí (fytoterapie)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...