Emoční matrice

Emoční matrice nebo také emoční filtr je termín, který takto nazval Erich Fromm a často na svých přednáškách ho používá Doc. Václav Cílek. Emoční matrice (filtr, přes který člověk k sobě pouští či upravuje informace), způsobuje, že člověk nejde přesvědčit vědeckými ani hmatatelnými argumenty, důležité je lidi nepřesvědčovat, jen dávat informace o svém poznání, pokud se někdo ptá... Podobný postoj k předávání informací má i prof. Peter Staněk, který se také snaží podobně jako prof. Miroslav Bárta, doc. Václav Cílek a další podpořit a posílit resilienci člověka v současné společnosti proti nastupující krizi či případnému kolapsu civilizace.

 • závislost (strach, lež, manipulace, peníze, drogy, moderní technologie atd.) je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování) Sergej Lazarev
 • Emoce, vnější projev, který se projevuje na mimických svalech obličeje, vnitřní projev je reakcí v trávícím traktu
 • strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání), kdo se bojí snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající)
 • nárůst extrémů ve společnosti a také v lidí v podobě závislostí a silných rodových emočních matricí nám signalizují, že ve společnosti e akumuluje energie na tzv. transformační změnu (etréní projevy lidí (strach, nenávist, závislost, degenerace atd.) prostředníctvím transformačního bodu zlomu
 • emoční matrice: jedince, rodu, národnosti, společnosti, civilizace se vzájemné prolínají a jsou provázané v dynamické rovnováze, nakumulovaná energie (která se projevuje extrémy v oblasti emocí) přispívá a je projem transformační změny z věku Ryb do věku Vodnáře a právě v tomto přechodu jednou za 26 000 roků (precesní rok) má lidstvo šanci na transformaci (pokud se naakumulovalo dostek energie pro transformační bod zlomu) v nový vývojový druh (z Homo Sapienes do Homo Aquarius), Tomáš Pfeiffer

Emoční matrice, emoční filtr:

 • při krizi je důležité také neztratit energii a nepodlehnout emocím (tj. schopnost se tréninkem odizolovat od emocí) - řízená emoční matrice... (jako je např. strach o sebe, děti, majetek atd). a profesionálně např. v podobě, hasiče, policisty, vojáka nebo lékaře realizovat svoji práci, bez ohledu na situaci, ohrožení v okolí a moci tak složit ve prospěch celku.
 • emoční matrice v podobě strachu z neznáma, rozhodnutí, partnerského vztahu atd. - projevem může být únik do tzv. virtuální reality (člověk přestává žít reálný život)
 • emoční matrice je přímo spojena s mozkem a mikrobiomem,
 • emoční matrice může být také propojená s rodovou linií a jejich vzorci myšlení a jednání či závislostni (silná rodová emoční matrice, která se prolíná s emoční matricí jedince získanou v tomto životě), nyní dochází k průniku společenské, individuální a rodové matrice
 • digitální demence, je tlumena mezilidská komunikace (z očí do očí a neverbální komunikace) s projevenými emocemi, vzájemná komunikace probíhá nejčastěji pouze přes internet
 • Histrion (herec na jevišti života), tedy člověk s histrionskou poruchou osobnosti, je sobec (chce aby se o něho druzí zajímali, nejlépe starali) s povrchními city a emocemi. Histrion je výborný společník, bývá vtipný a atraktivní. Pohnutky pro chování histriona mívají prameny v dětství (chová se jako malé dítě toužící po pozornosti a projevech lásky). Jeho rodiče se mu buď věnovali málo, anebo naopak až příliš.

Co může uvolnit emoční matrici?

Co může být bodem zlomu, která způsobí uvolnění vaší emoční matrice, vy bude schopni přemýšlet o informaci, která k vám přichází a může být příležitostí i hrozbou.

 • důvěra
 • láska
 • poznání, uvědomění, pochopení, realizace
 • nová informace nebo poznání člověka
 • silný emotivní zážitek (rozpuštění bloků a vzorců myšlení a chování, které se mohou kumulovat v rodových liniích)

Projevy emoční matrice moderní doby

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...