Generace druhy

Generační obměna (střídání generací)  po 2. světové válce

Babyboomers (poválečný nárůst populace)

generace, která se narodila vesměs po druhé světové válce. Její příslušníci nejsou přesně vymezení, řadí se mezi ně všichni od začátku čtyřicátých let do roku 1964

Generace X

všichni narození od roku 1965 do let osmdesátých

Husákovy děti

děti, které se narodily po roce 1970

Mileniál (generace Y, „echo babyboomers“)

osoba, která počátkem jedenadvacátého století dosáhla prahu dospělosti. Ale podle jakési širší všeobecné shody (jestli se v elektronickém věku vůbec dá mluvit o něčem tak staromódním) se mileniálovou generací rozumí lidé narození od osmdesátých let minulého století do roku 2000.

Staromileniál a mladomileniál

  • mladomileniálové jsou ti, kteří jsou narození po listopadové revoluci (1989) do roku 2000
  • Staromileniálové, jsou ti, kteří se narodily mezi roky 1980-1990

Generace Z

jsou to všichni narození po roce 2000

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...