Kalcidiol

Kalcidiol je zásobní formou vitamínu D. Jakmile je vitamin D3 - Cholekalciferol vytvořen v kůži při slunečním záření, nebo pozřen ústy, je transportován do jater, kde je metabolizován na kalcidiol. Jsou mu připisovány hormonální vlastnosti a pomáhá udržovat hladinu vápníku (kalcia) v krvi. Ale největší význam kalcidiolu je, že je zásobní formou vitamínu D. Kalcidiol je forma, kterou tělo ukládá vitamin D do zásoby. Jestliže hladina kalcidiolu v séru je nižší než 40 ng/ml, zásoby jsou nízké a měly by se doplnit. Výjimkou je tzv. vitamín D hypersensitivita. Jedná se o vzácný syndrom, kdy abnormální tkáň ruší normální regulaci produkce endokrinního kalcitriolu v ledvinách s následnou hyperkalcémií.

Abychom pochopili, proč je důležité udržovat dostatečné zásoby vitamínu D, musíme pochopit následující krok v metabolismu cholekalciferolu. Jakmile se v játrech cholekalciferol přemění na kalcidiol, ten pak pokračuje jednou z dalších dvou cest. První cesta je prioritní (do ledvin), jelikož je doslovně životně důležitá. Ale ta druhá (do tkání buněk) je překvapivá. Avšak pokud zásoby vitamínu D jsou nízké, většina kalcidiolu se ubírá první cestou, do ledvin.

Dvě cesty metabolismu kalcidiolu v kalcitrol:

  1. v ledninách je kalcidiol přeměněn na kalcitriol, cirkuluje v krevním řečišti a má za úkol udržovat hladinu kalcia v krvi
  2. pokud je v ledninách dostatek vitaminu D putuje do tkání (buněk), kde buňky jsou schopny si vytvořit svůj vlastní kalcitriol (jeho produkce není limitovaná), aby bojovaly s nádorovým bujením

Zdroj: www.celostnimedicina.cz

zobrazit více..
Loading...