Magie živočichů

  • sova
  • havran
  • netopýr
  • kočka
  • vlk, duch lesa (jelen je králem lesa)

Ptáci a příroda

Kalendář ptáků se řídí délkou světelného dne (která určuje, jak se mají chovat, kdy začíná migrace, kdy hnízdění), ale některé druhy reagují i na změnu teploty

  • Podle ptáků můžeme říci, jaké bylo počasí v předcházejících obdobích
  • Nejzásadnějším mechanismem klimatických změn je, že dochází k roztrhání vazeb ekosystémů. Například hmyz reaguje na změnu klimatu rychleji než ptáci (pokud se otepluje, vylíhne se hmyz dřív než v době, kdy mají ptáci maximální nároky na potravu)
  • U nás hnízdí zhruba 200 druhů ptáků a dalších asi 200 druhů se u nás vyskytuje občas
  • za úbytek  zejména drobných polních ptáků (ptáci zemědělské krajiny) je intenzita zemědělského hospodaření

Příchod jara nám signalizují čápi, špačci a vlaštovky, které přilétají z teplých krajin

Příchod zimy a mrazů signalizují hejna havranů ve městech

U technických plodin neexistují limity pro rezidua pesticidů, jako u plodin určených pro spotřebu obyvatelstvem. Na výrobu technických plodin se mohou používat silnější insekticidy a herbicidy, které pak nejen zabíjejí v krajině vše živé, ale kontaminují třeba i spodní vodu.

zobrazit více..
Loading...