Pfeiffer Tomáš

Tomáš Pfeiffer (30.8.1953), představitel biotroniky (léčitelský směr, který nenahrazuje medicínu, ale doplňuje vitalitu), filosof, léčitel, propagátor vegetariánství, žák a pokračovatel práce a učení Josefa Zezulky (30.3.1912 - 13.12.1992), který také působil v Psychoenergetické laboratoři (PEL) profesora Františka Kahudy.

 • první duchovní učitel Bhagaván Šrí Ramana Maháriši., zjevil se v šesti letech v silné vizi
 • druhým byl Josef Zezulka, přinašeč, který přichází jednou za 2 000 roků

Tomáš Pfeiffer, základní informace o aktivitách:

 • v polovině devadesátých let měl pořad Seance s léčebným působením na televizy Nova
 • podporuje zřízení výzkumných center pro komplementární a alternativní medicínu (CAM), např. v Německu jich je 42, v Itálii 20 a ve Velké Briánii 14
 • zakladatel Společenství Josefa Zezulky (2014), které je v Česku 38. státem registrovaná církev a náboženská společnost
 • zakladatel DUB - Duchovní univerzity Bytí (30.3.1994), Profesní komora Sanátor(KoS)  - svaz biotroniků Josefa Zezulky (30.3.2015) jejíž posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v Biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky, spolupracovat s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory. Biotronika Jozefa Zezulky (30.3.2015)
 • založil Nadační fond Bytí, s jehož pomocí v Praze vybudoval a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na zdravotní prevenci, zejména onkologickou a biotronickou, a na přednáškovou činnost
 • založil nakladatelství Tomáš Pfeiffer - DIMENZE 2 + 2, které vydává zejména filosofické dílo Josefa Zezulky
 • zabývá se projektem kruhových domů Bioconstruct (kruh je symbol nekonečna)
 • podniká každoroční cesty do Indie (od 2013), pro příznivce filosofie Josefa Zezulky

Tomáš Pfeiffer, názory, postoje a teze:

19.7.2020

 • bude se dále oteplovat a hladina moří se přiblíží k hranicím české republiky

10.7.2020

 • nejvyšší mistr se rodí jednou za 2 roků (přinašeč) např. Zezulka
 • pokud se Vám podaří najít duchovní cestu, máme dva principy poznání (chladný analitický rozum, který dělá statistiku a pak emoční myšlení - meditace), obojí je stejně potřeba (není vyšší nebo nižší), není meditace bez rozumu, ale rozum bez meditace je. Pokud ve svých úvahách dojdete do určitého horizontu a budete mít "štěstí" narazíte na další možnosti, v meditaci můžete získat to co nelze získat množením informací a použitím syntézy (dynamická architektura souvislostí - syntéza rozumu a meditace). Meditace umožňuje pracovat na chápání sebe i celku, dá se použít ve vědecké oblasti, kdy lidé jako Tesla byli blízko meditaci než rozumu
 • věda není jen rozum, ale má význam i duch (meditace), věda bez duchovní vědy nemůže nikdy pokročit tam, kam se dostal Nikola Tesla, a možná proto bude stavět ještě větší urychlovače v Cernu, ale úplně Vám to nebude kničemu, z pohledu dneška to sice posune velmi, ale z pohledu velkého to bude jen milimetr - exponenciální průběh (protože tam chybí rozměr meditace) - svět byl stvořen z jednoho bodu, pak se ukázaly polarity (racionální a duchovní věda) a do jednoho zase plynně
 • ve spánku se opravují buňky a utřidují se poznatky v mysli (čistí a regeneruje se tělo a mysl)
 • duchovní praxe je dobrovolná, nesmíme nikoho nutit

12.6.2020

 • inteligence (rozumové znalosti) nedělá z člověka komplexní osobnost (patří sem i duchovní osobní rozvoj a ten určuje jak se zachováme, když nemůžeme kalkulovat - tak se pozná kdo je kdo), často se nechá stáhnout, přestože to byli slušní lidé (cca 30 % z nás zachovává standardní lidské postoje a zbytek nikoliv- např. experiment, kdy si studenti hráli na věznitele a vězně - toto schéma se opakuje stále), ale i celé národy
 • výkyvy nálad (nálada se netvoří přímo rozumem) jsou emoce se kterými se dá pracovat a je to propojenou se změnou chemie v mozku např. na synapsích (duševní dysfunkce mohou ovlivňovat mozek a naopak)

8.6.2020

 • nové druhy živočichů nevznikají plynule, objevují se nové druhy a některé druhy zanikají), takový vývoj se týká i člověka, až přijde čas vzniku nového lidského druhu, tak se musí ti co budou genetickým pokračováním zásadně odlišovat od svých rodičů až dojde k oddělení- nyní jsme jsme v uprostřed cyklu přeskoku (indigové děti, několik generací je nositelem přechodu po dlouhém "období klidu"), musíme nasbírat energii a pak k němu může dojít, dříve ne (pokud se to nepovede, tak za 25 000 roků dojde k dalšímu okamžiku přeskoku), přechod je tu, pokud jsme citliví vidíme to při pohledu do kočárku
 • svět vnímám jako jednotu řádu (souvstažnost přírodního zákona) a ten hledám projevy v jednotlivých částech, například technické, biologické atd.
 • pomoc nesmí být ohrožením sebe sama, pak to není pomoc, ale sebedestrukce, důležité je najít rovnováhu tak, aby zájmy pomáhajícího i zájmy pomáhaným byli v rovnováze
 • na zemi je prostor pro 2 miliardy lidí, více ne. Pokud je nás více, vzdalujeme se přírodě, žijeme v mrakodrapech a technokratických rájích, které nás nakonec zničí, rovnováha se nedá nalézt v nerovnováze, člověk vytváří umělé katastrofy, kterých je bohužel více než přírodních, nelze se domnívat, že v budoucích desetiletích to bude jinak

1.6.2020

 • Mění se používání "ÓM" na ÓN", je to způsobeno změnou věku (věk vodnáře), je to spojenou také se změnou dostředivého pohybu (já, ego) na odstředivý, může mít však patologickou podobu
 • Karel Čapek byl jeden z největších jasnovidců v nejvyšší rovině (popisuje základ všech jevů, RUR, Továrna na absolutno, Válka s mloky, Matka - brilantní studie problémů lidské společnosti)

31.5.2020

 • přinašeči (Ježíš, Zezulka atd.) se vždy rodí 30. března (po 2 000 letech) a to bez ohledu na problémy s kalendáři, které máme

23.5.2020

 • hmota a energie se nemohou ztratit, pouze se transformují v průběhu cyklu

2.5.2020

 • Podle Tomáše Pfeiffera jsou 3 Kaillashe, Jeden v Číně (Velký Kaillash), druhý malý Kaillash v jižní Indii (Vellienghery 1 300m, posvátná hora) a třetí pod póly (pod ledovým příkrovem brzy se objeví...)
 • je jedno zda je koronavirus přírodní nebo umělý, to odrazem naší charakteristiky, (souhrnné vlastnosti naší reality, vše je součástí jednoho celku, který má nějaké charakteristiky) příroda pracuje v cyklech a současný stav není finální, bude zažívat zmírnění a zvýšení tlaku (tendence bude stoupající) do té doby, až člověk změní své chování jako druh (člověk musí dobrovolně snížit porodnost v závislosti na regionu)
 • zažíváme civilizační lidskou krizi, která má zásadní dopady na planetu na které žijeme (Zezulka a já o tom mluvíme desítky roků i to jaké to bude mít následky) i to co je před námi již bylo sděleno
 • řešení krize: 1 stupeň: poznání vážnosti situace, druhý stupeň: rozumné hledání východisek a třetí stupeň: naplnění nejlepších opravných metod, kterých budeme schopni
 • V roce sedmdesát byla jedna z posledních dob, kdy tyto procesy byli ovlivnitelné, nyní je můžeme pouze zmírnit (procesy již nelze zastavit, jsme za bodem zlomu a proběhnou)

15.3.2020

 • zažíváme přerod, postupně končí naše technická civilizace a postupně se bude vytvářet nová podoba, pýcha člověka, kterou se člověk nakazil od racionalistů je směšná, věda o osudu je zanedbána

14.2.2020

 • Člověk je jeden z dominatních druhů, které způsobuje přímo nebo nepřímo vymírání živočišných druhů (14.2.2020)
 • čas se mění s osobností a u každého neběží stejně (čas bytostní a čas skutečný jsou dvě rozdílné věci)
 • dnešní člověk se vzdálil od hlavní stezky života a vývoje a jeho mozek začal pracovat poněkud podivně
 • člověk z přírody prakticky nerozumí ničemu a jeho představy jsou stále scestnější, protože jedině přirozenost je trvale existující, jakékoliv umělé způsoby, které nahrazují přirozenost, sobě zdánlivě příznivým postupem jsou vždy odsouzeny k zániku, protože vždy naruší patra vzájemnosti, protože celek je na sobě závislý a člověk nemůže existovat jako jedinec nezávisle (14.2.2020)
 • technická civilizace našeho druhu nemůže směřovat dále protože, axiomy přijímané rozumem jsou mylné, pokud jsou mylné vedou k zániku (14.2.2020), vše co se dostane mimo rovnováhu je přírodou vyrovnáváno
 • my se nesnažíme věci vrátit do normálu, my se snažíme to vyřešit, to platí pro všechny oboty lidské činnosti včetně zdravotnictví
 • podstatou dějů a jevů, které vidíme na planetě je přemnožení jednoho z tvorů (člověka) cca trojnásobně, je jedno co děláte vzhledem k přírodnímu prostředí a planetě, protože děj přemnožení je nejsilnějším hráčem a všechno ostatní, to jen urychluje nebo zpomaluje tato slova se naplní během několika roků  (zdroj: DUB Praha 26.4.2019),
 • přemnožení lze řešit jedině za pomoci vědy (ne násilím ke kterému mají lidé sklony), kdy je důležité pochopit, kde se v současné fázi přírodních katastrof nalézáme (Biotronika to pochopila již před 50 roky, např. dobrovolná a vědomá snaha, aby dva lidé měli pouze jedno dítě), budoucí válka může mít na svědomí 2-3 miliardy. "Akcelerátoty růstu potřeby" v podobě robotiky, umělé inteligence atd. pouze děj urychlují (akcelerují současný stav) odsunují řešení do nemožnosti, která bude bodem zlomu a projevem rovnováhy (dynamická rovnováha vztahů např. Jin a Jang).
 • současná kultura, civilizace zanikne v podobě jak ji známe, nová civilizace se bude vytvářet na troskách té současné a bude dále pokračovat a rozvíjet se...
 • zlo, které nyní vidíme u zvířat a lidí, je pouze přirozený nutný proces vývoje lidské společnosti (rovnováha vztahů - trvale udržitelný koloběh světa)
 • vývoj znamená svoboda v rozhodování, ale jen do určité míry (jsou tu hranice, které nás tísní ve svobodě)
 • děj jde podle zákonů přírody (bez ohledu na člověka nebo vědu) a ty vykonají to co musí, člověk hraje úlohu hráče a záleží jak se zachová
 • věda se snaží pochopit přírodu a poté se snaží přírodu léčit
 • to, co se děje nyní kolem nás, je výsledkem aktivní částí přírodní katastrofy (uschly významné části lesa, atd.)  (zdroj DUB 20.5.2019)
 • prodloužili jsme věk dožítí o 10-15%, ale počet výskytu rakoviny se zvýšil o stovky procent (není tedy pravda, že zvýšený výskyt rakoviny je způsoben zvýšenou délkou dožití), je to logická chyba (zdroj DUB 20.5.2019)

Vydané knihy Tomáše Pfeiffera:

 • Alternativní medicíny (CAM) ve světě (2018), plně indexovaná, vydaná profesní komorou Sanátor, svaz biotroniků Josefa Zezulky
 • Zezulkova biotronika
 • Život přinašeče (2012)

www.dub.cz, www.sanator.cz, dub 26.4.2019 atd.

zobrazit více..
Loading...