Schumpeter Josef Alois

Josef Alois Schumpeter (8.2.1883 Třešť, 8.1.1950), rakouský ekonom, ministr financí Rakouska, politolog, který ovlivnil ekonomickou vědu 20. století zavedením striktně teoretických přístupů, základů diskuze dynamiky a statiky v ekonomii, a zavedení inovace jako zdroje ekonomické dynamiky a mnoha dalších objevů.Je autor knihy Kapitalismus, socialismus a demokracie. Schumpeter sdílel Marxův závěr, že se kapitalismus zhroutí, ačkoliv vyvozoval, že bude nahrazen socialismem z nemarxistických důvodů. V této knize charakterizoval kapitalismus známým obratem jako „tvořivé ničení“ (creative destruction), během něhož staré způsoby jsou vlastním systémem zničeny a nahrazeny novými. Domnívá se, že úspěch kapitalismu povede k formě korporativismu a vytvoření postojů, které budou kapitalismu nepřátelské, zejména mezi intelektuály. V rozvinutém kapitalismu nebude existovat intelektuální a sociální klima, které by umožňovaly enterpreneurství. Proto bude nahrazen nějakou formou socialismu. Stane se to bez revoluce, pouze trendem volit do parlamentu sociálně demokratické strany.

Schumpeter, informace, teze:

 • Ekonomický vývoj pojednává jako tok v kruhu, který vede ke stacionárnímu stavu. Tento stacionární stav je podle Schumpetera popsán walrasiánským ekvilibriem. Hrdinou tohoto příběhu se stává podnikatel, který ruší rovnováhu a působí ekonomický vývoj, který probíhá cyklickým způsobem podle několika časových měřítek. V těchto úvahách Schumpeter oživil ideje Nikolaje Kondratěva o padesátiletých cyklech, Kondratěvovy vlny.
 • Navrhl model se čtyřmi hlavními cykly: Kondratěva (54 let), Kuzněcova (18 let), Juglara (9 let) a Kitchina (okolo 4 roků), které se mohou spojovat a vytvářet složenou vlnu. Pokud se fáze všech těchto vln spojí, mohou vytvořit propad a následnou depresi.
 • Za důležitý zdroj podnikatele, s jehož pomocí může pořídit potřeby pro uskutečnění své vize, považoval dobře vyvinutý kapitalistický finanční systém, včetně širokého rozsahu institucí pro poskytování úvěrů. Ekonomy je možné dělit na ty, kteří zdůrazňují "reálnou" analýzu a považují peníze pouze za závoj, a na ty, pro které jsou monetární instituce důležité a peníze mohou být zvláštní hybnou silou. Schumpeter i Keynes patří mezi ty druhé. Jako ekonomický liberál však Schumpeter přesto keynesiánství odmítal.
 • popsal kapitalistickou tvořivou destrukci ( kapitalismus jako nositele "tvořivého ničení") jako pohon podnikatelského ducha
 • podle současných byznysmenů v technologickém sektoru je Schumpeterovo "tvořivé ničení" omluvenkou přečinů, kterých se dopouštějí, když usilují o to, aby se jejich firmy prosadily v tvrdém a nehostinném tržním prostředí.
 • společně s Keynesem je považovaný za nejvýznamnější ekonomy dvacátého století
 • "Základním omylem pro Schumpetera bylo, že "normální" ekonomie je ve stavu rovnováhy. Od studentských let měl za to, že moderní ekonomie je stále v dynamické nerovnováze. Schumpeterova ekonomie není uzavřený systém jako newtonské universum, anebo jako Keynesova makro-ekonomie. Je stále rostoucí a měnící se, ve své podstatě spíše biologická než mechanistická. Pokud Keynes byl "heretik", pak Schumpeter byl skutečný "nevěřící".

Teorie Mark I a Mark II, koncept podnikavosti

 • Mark I: inovace a technologické změny národů pocházejí od podnikatelů, divých duchů. Nalezl pro ně německé slovo Unternehmergeist (podnikatel-duch). Věřil, že tito jedinci jsou těmi, kteří způsobují, že ekonomika země funguje
 • Mark II: skutečnými zdroji inovací a hybateli ekonomiky jsou velké společnosti, které mají zdroje a kapitál pro investice na výzkum a vývoj
 • oba argumenty mohou v současnosti stát vedle sebe, jako vzájemně se doplňující.

Schumpeterova konkurenční teorie demokracie

Nesouhlasí s koncepcí, že demokracie je proces ve kterém voliči určí veřejnou agendu, způsob jejího řešení a pověří určité politiky jejich správou. To považuje za nerealistické, protože voliči nedisponují dostatečnými znalostmi, jsou povrchní a mohou být ve značné míře manipulování politiky, kteří agendu nastolují sami. To může úspěch konceptu „vlády lidu“ činit jak pochybný, tak i nežádoucí. Schumpeter navrhuje minimalistický model ovlivněný Maxem Weberem, v němž je mechanismem demokracie soutěž mezi vůdci, podobná nabídce zboží na trhu. Pravidelné volby legitimizují vlády a nutí je být odpovědnými. Politický program je však spíše vlastněn politiky než voliči a role účasti jednotlivců je v modelu významně omezena.

Zdroj: wikipedia.cz

Kdo zneužívá Schumpeterovy myšlenky?

Facebook, Uber, atd.

 • z dnešního pohledu se jako naivní jeví přesvědčení, že sociální síť, která chce o svých uživatelích vědět vše, nechá jejich seznamy kontaktů ležet ladem.
 • Facebooku hrozí pokuta až 16 tisíc dolarů za každého uživatele, jehož osobní údaje by byly zneužity, v kauze Cambridge Analytica by se tak celková pokuta pro Facebook mohla vyšplhat až na zhruba 800 miliard dolarů (současná hodnota je cca 550 miliard USD)

O trestu Facebooku: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-failing-keep

zobrazit více..
Loading...