Telomeráza

Telomeráza je enzym tvořený bílkovinami a Ribonukleovou kyselinou (RNA), jeho úkolem je udržovat telomery Deoxyribonukleové kyseliny DNA na koncích chromozomů. Telomeráza udržuje kvalitu i kvantitu DNA, která se nachází na koncích každého chromozomu. Můžeme také říci, že telomeráza je za normálních okolností schopna při dělení zárodečných buněk prodlužovat samostatné konce telomer, v klasických tělních buňkách (díky zablokované telomeráze nádorové buňky po 23-26 dnech umírají) je její funkce blokována (pokud dojde k poruše a tato funkce telomerázy není blokována dojde ke vzniku rakovinového bujení - nádorové buňky neumírají).

Telomery a telomeráza:

  • telomery většiny našich buněk se zkracují během procesu replikace DNA (přirozené starnutí)
  • telomery v rozmnožovacích buňkách těla se nezkracují díky enzymu jménem telomeráza (při dělení buněk je telomera je kratší než na původním chromozomu. Ale telomeráza „zázračně“ zapůsobí a nahradí chybějící stavební díl telomery, takže je nový chromozom stejný jako ten původní.
  • telomeráza je nyní prostředkem zkoumání s cílem prodloužení lidského života či dokonce nesmrtelnosti - aktivátor lidské telomerázy pod názvem TA 65, který je z čínské rostliny rodu astragalus (pravděpodobně kozinec blanitý)
zobrazit více..
Loading...