Terra preta

Terra preta (černá zem, Dark Earth) je černá vonící velmi úrodná půda (pravděpodobně vznikla umělým způsobem, aktivním působením člověka, antropogenní půda) s vysokou plodností, s regenerační schopností, vysokým obsahem uhlíku (dřevěné uhlí, zpracované při nízké teplotě a s omezeným přístupem kyslíku) a bohatá na organickou hmotu s intenzivním mikrobiálním životem. Černá půda Terra preta se vyskytuje v Amazonii (Amazonské pánvi Brazílie, v Bolívii, Ekvádoru, Peru ale také v Africe- Benin, Libérie, jihoafrické savany) a vznikala pravděpodobně jako součást řízeného žďáření lesa (regeneruje se ve výši 1 centimetru ročně). V současné době správnou recepturu a postup pro výrobu Terra prety v symbioze s přírodou (obrovský živý super-organismus) naše civilizace nezná.

 • Prof. Ralf Otterpohl řekl: „Indiáni stavěli na své zázračné černozemi něco jako věže. Energeticky ji tak dobíjeli. Bez toho by Terra preta nebyla Terra pretou.“
 • Mezi procesy podporující tvorbu Terra prety je dřevěné uhlí, organické látky a živiny, růst mikroorganismů a živočichů v půdě
 • Terra Preta pravděpodobně vznikala v časném glaciálů (doba ledová, kdy byla suchá stepní krajina), před 115 - 60 tisíci roky při prudkém ochlazení
 • Terra preta má rozlohu kumulovaně cca 155 000km2 a tvoří cca 3,2 %, některé zdroje uvádí až 10 %% povodí Amazonky, její stáří se odhaduje od 2 000 do 5 000 roků, díky kolonizaci Jižní Ameriky  a šíření nemocí toto území postupně zarostlo po roce 1610 druhotným pralesem, Amazonie opět zarůstat a akumulovala CO2, bylo to potvrzeno i sondami v ledovcích (doc. Petr. Pokorný)
 • Podobné půdy (Terra preta) jsou známé také v jiných částech světa, jako je Afrika (Ghana, Sierra Leone, Libérie, Guinea), jihovýchodní Asie (Indonésie) a také v Evropě (Německo a Švédsko)

Terra preta, základní informace a vlastnosti:

 • Terra preta pravděpodobně vznika jako kompost v zemi, kde se ukládaly všechny organické odpadky, včetně exkrementů, hliněných střepů, sazí (až 9%) a dřeva, které se spalovalo bez přístupu vzduchu
 • v tropech se organické látky rozkládají 3krát až 5krát rychleji nežli v mírném pásu.
 • vrstva půdy terra preta dosahuje hloubky 0,5-3 metry (kapsovité útvary) a oblasti maji plochu jednotky i desítky hektarů a v některých lokalitách byly zjištěny zbytky poměrně důmyslných zavlažovacích systémů
 • terra preta vznika v období 450 před n.l. až 950 po n.l (možná i starší) a vědecké analýzy tuto půdu definují jako nejúrodnější zeminu světa, která je schopna sama sebe regenerovat (po dobu stovek roků), je mnohem úrodnější než běžná amazonská půda, která po 2-5 letech po vypálení se vyčerpá a přestává být úrodná
 • má vysoký obsah minerálů (např.dusík, síra, fosfor, vápník, mangan, zinek, měď), dřevěného uhlí, organické hmoty a mikroorganismů s mykorhizou
 • terra preta má vysoký obsah uhlíku, až 5 -70 x vyšší něž běžné půdy a také v průměru až 3krát vyšší obsah organických látek (150 g/kg hmoty i ve větší hloubce, okolní půda obsahuje pouze 10 - 30g/kg), v celém procesu hraje i klíčovou roli velké množství žížal a různých mikroorganismů
 • má vysokou schopnost zadržet vodu a živiny a také má schopnost zvyšovat a regenerovat svůj vlastní objem, a tak izolovat více uhlíku
 • v dutých prostorách terra prety – a to je druhé tajemství – se usazují komplexní společenství mikroorganismů (vytvářející kyselinu mléčnou)
 • existuje zde určitá podobnost při přípravě s permakulturními vyvýšenými záhony a principy Rudolfa Steinera (biodynamické zemědělství)
 • v této půdě existuje nějaký neznámý proces regenerace, který zajišťuje biologickou obnovu bez vlivu na obsah živin a minerálů v půdě
 • Amazonský prales vznikl v oblastech savany, kde existovali významné kultury, amazonský prales (druhorný prales je starý 400 -500 roků) není schopen vytvořit ani miligram černozemě, přesto se tam objevily mocné vrstvy černo-země TERRA PRETA,  zdroj: Konference GIS Esri v ČR 2019 Voda a civilizace – prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr  6- 7.11.2019 (některé živiny pro vznik Amazonského pralesa se dostali z písků Sahary, která obsahovala mikrorganismy s živinami)

Ingredience pro výrobu černé půdy Terra preta:

 • čerstvě nadrcená dřevní hmota (štěpka)
 • dřevěné uhlí, dřevěný popel (v kombinaci s močí nebo záklasem-zdroj živin)-zásadítá složka, dává se až nakonec do vyzrálého kompostu, zdroj Ca, Mg, K, P
 • biomasa suchozemských i vodních rostlin
 • mletý lávový kámen nebo kamenný prach
 • kosti, skořápky a vnitřnosti zvířat, zdroj Ca a P
 • lidské a zvířecí exkrement (hnůj), nutno ale oddělit moč a tu potom přidat separátně, zdroj P a N
 • využívá se mléčného a octového kvašení (zvyšuje rozpustnost dusíku ve formě amoniaku), hlavně kvůli přeměně výkalů na pro rostliny využitelné živiny
 • bakterie a houby na podporu mykorhizy
 • zeolit, šungit, aktivní uhlí
 • naočkování půdy mykorhizními houbami
 • plesnivějící ovoce a zelenina (např. mrkev a další) - mléčné nebo octové kvašení
 • výkaly s dřevní štěpkou, nesmí se míchat s močí

Výskyt Terra prety(modré plochy, oranžová je typická amazonská neúrodná půda) v povodí Amazonky

Zdroj: Vlasta Marek, wikipedie, blog.idnes.cz

 • http://biom.cz/cz/odborne-clanky/terra-preta-tajemstvi-cerne-zeme
 • ttps://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-10/hospodarsky-system-terra-preta.html
 • http://blisty.cz/art/52149.html
 • http://blog.baraka.cz/2010/10/terra-preta/
 • http://www.terrapretaprogram.org/
 • http://www.biochar.info/biochar.biochar-overview.cfml
 • http://www.lamiaceae.cz
 • http://terrapreta.bioenergylists.org/
 • ttps://en.wikipedia.org/wiki/Terra_preta

http://palaterra.eu/

 • výroba postupem PYREG – pyrolýzou bioodpadů
 • koupě u firmy German Charcoal GmbH
 • dřevěné uhlí -AGRO-PROTECT-SOIL 50 litrů z bukového dřeva

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...