Zemědělství

Zemědělství

 • v Česku od roku 2014 spotřeba glyfosátu v zemědělství klesá, roce 2018 zemědělci na česká pole vylili přes 558 tisíc litrů této látky. Je to však stále víc než před rokem 2003, kdy spotřeba přípravku začala výrazně stoupat (v Itálii, Španělsku a Francii je to i 3 x více)
 • Zemědělství přímo utváří 51 procent české krajiny, v Číně je to pouze 15%

Trendy v Zemědělství v EU

 • dotace zemědělcům tvoří přes dvě pětiny celého evropského rozpočtu, v nadcházejícím rozpočtovém období - od roku 2021 do roku 2027 - to má být podle návrhu Evropské komise už jen 30 procent, jsou z cest je povinně zastropovat nárokové dotace, společná zemědělská politika Evropské unie rozděluje mezi členské země ročně přibližně 1450 miliard korun.
 • zemědělství bude více zohledňovala ekologické a klimatické výzvy, v podobě omezení a efektivní používání pesticidů
 • díky klimatickým změnám budou některé regiony trpět nedostatkem vody, důsledkem bude pokles výnosů atd.
 • poroste objem potravin dobvážených zejména z Jižní Ameriky pro obyvatelstvo, ale také pro dobytek
 • případný Brexit bez dohody zkomplikuje také na nějakou dobu rybolov
 • V Evropě patří Česko k zemím, které používají nejmenší množství pesticidů. V průměru je to 1,9 kilogramu na hektar. V Belgii jsou tyto hodnoty čtyřnásobné. Vyšší jsou i v Německu (3,9 kg/ha) a Rakousku (3,1 kg/ha).
 • řada studií dokazuje masivní úbytek hmyzu, němečtí výzkumníci například zjistili, že od poloviny 80. let do roku 2016 se zmenšila biomasa létajícího hmyzu o 75%

Zemědělství Česko

 • důsledky: zpráva o životním prostředí České republiky udává, že jen ptáků ubylo od první poloviny 80. let  o 34 % (chemické postřiky, ztráta přirozených útočišť a hnízdišť)
 • MZ omezilo velikost zemědělských monokultur nejvýše na 30 hektarů (přesto je to 2 x více než jsou průměrné farmy v EU
 • mezi lány by měli být dělicí prvky zeleně, kde by mohli najít útočiště ptáci, hmyz i další živočichové a tím se zvýší zadržování vody v krajině

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...