Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika

V této ekonomice suroviny kolují bez zbytečného odpadu, to znamená úsporu peněz, ochranu životního prostředí a snížení závislosti na dovozu surovin. Tento přístup stále více žádají i spotřebitelé. Cirkulární ekonomika (je součástí udržitelného rozvoje) je koncept eliminující odpad, v němž suroviny kolují v ideálně nekončících cyklech bez ztráty na kvalit.

  • Cirkulární ekonomika pouze oprašuje moudrost našich babiček a snaží se přeměnit odpad v další využitelné zdroje. 

Víte, co je to cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika má nahradit ekonomiku lineární, která má na jednom konci zdroje a na druhém konci výrobky a odpad. A právě cirkulární ekonomika se snaží oba konce spojit - to je z odpadu učinit opět zdroj.

Cirkulární ekonomika nemá jednotnou definici, ale dá se chápat prostřednictvím tří překrývajících se pohledů na cirkulární ekonomiku, které Eva Bartekova z OECD shrnula takto:

  • Uzavření kruhu zdrojů - přetavení odpadového materiálu zpět na zdroje.
  • Zpomalení toku zdrojů - zvýšení životnosti výrobků pomocí promyšlených technologií a designu. Zvýšení možnosti náhrady dílů, oprav, vylepšení a přestavby (například zavedení větší modularity produktů).
  • Narovnání toku zdrojů - změna spotřebitelského chování (z vlastnění na sdílení), zvýšení produktivity využívání zdrojů.
  • více

Cirkulární ekonomika a její efekty:

  • snižuje závislost na těžbě a dovozu primárních surovin, jako jsou ropa, některé kovy či dřevo
  • podporuje vytvoření nových pracovních míst
  • snižuje negativní dopad na životní prostředí
  • Průmysl 4.0 vycházející z cílové představy "chytrých továren" je předstupněm Průmyslu 5.0, který bude založen na renesanci lidského faktoru ve výrobním procesu a na spolupráci lidí s roboty

Institut cirkulární ekonomiky

19.7.2020 Zboží není nutné kupovat, lze si ho i půjčit, říká propagátorka cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Zacházet se surovinami a zdroji tak, aby v oběhu vydržely co nejdéle a v co nejlepším stavu − takový přístup je podle Soni Jonášové klíčový jak pro hospodářský rozvoj, tak pro udržitelný a konkurenceschopný byznys. "To platí o materiálech, vodě i půdě − světové zásoby mají své limity a v některých již dosahujeme na dno," říká žena, která před pěti lety založila Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

https://ekonom.ihned.cz/c1-66790850-zbozi-neni-nutne-kupovat-lze-si-ho-i-pujcit

3.7.2020 V loňském roce vzniklo na celém světě šokujících 52,7 milionu tun elektronického odpadu. Podle zprávy OSN byla recyklována méně než pětina tohoto množství.Elektronický odpad sestává z vyřazených telefonů, tiskáren, televizorů a mnoha dalších elektronických výrobků. Hromada elektronických odpadků od roku 2014 vzrostla o 9 milionů tun tvoří průměr 7,3 kg na každého muže, ženu a dítě na Zemi.

První je Norsko s 26 kg. Globální elektronický odpad vzrostl za pouhých pět let o 21 %, ze 43,6 milionu tun v roce 2014 na 52,7 milionu tun v loňském roce. Toto číslo dosáhne podle varování OSN do roku 2030 72,8 milionu tun, takže se téměř zdvojnásobí.

Na celkovém elektronickém odpadu se v loňském roce se nejvíc podílela Asie (46,4 %), následovaly Ameriky (24,4 %), Evropa (22,3 %), Afrika (5,4 %) a Oceánie (1,3 %). Podle zprávy OSN vytvořila Asie v roce 2019 největší objem elektronického odpadu, asi 24,5 milionu tun. Příčinou dalšího zvyšování množství odpadu by mohly být země s rozvíjejícími se trhy, kde se nakupuje stále více elektroniky pro domácnost, jako jsou ledničky, klimatizace a lampy.

https://techfocus.cz/veda-vesmir/2176-v-lonskem-roce-vzniklo-na-celem-svete-sokujicich-52-7-milionu-tun-elektronickeho-odpadu.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

26.5.2020 Ekonomika bez vody nemůže existovat a udržitelná ekonomika nemůže existovat bez řádného zpracování odpadu, prohlásil v rozhovoru s Patria.cz a poukázal na investiční okénka v tomto odvětví. Patria.cz: Společnost Fidelity před nedávnem zveřejnila studii týkající se zpracování odpadu a cirkulární ekonomiky. Mohl byste nastínit některé konkrétní investiční příležitosti, které se v této souvislosti aktuálně naskýtají? Jaké společnosti budou z tohoto trendu pravděpodobně profitovat?

https://www.patria.cz/rozhovor/4362430/expert-fidelity-ekonomika-bez-vody-zkolabuje.html

zobrazit více..
Loading...