Cyklické změny

Cyklické změny

Cykličnost (kyklos-kruh) je souhrn vzájemně propojených jevů a procesů vytvářejících konečný kruh rozvoje během nějakého časového intervalu. Cykly jsou základem existence lidstva a Vesmíru.

 • Cykly rozvoje Země - astrologické, geologické, biologické, vulkanické, historické.
 • Velké střídání epoch po 11 911 letech (násobek období rotace kole Slunce všech jeho planet) - Vladimír Bubnjonkov, Alexandr Baturin - planety rotují kole svého barycentra ve směru kolmému na rovinu své oběžné dráhy. V důsledku takové rotace se planeta Země periodicky převrací v prostoru o 360 úhlových stupňů, což je příčinou cykličnosti globálních událostí s periodou 12 166 roků. Periodicky se mění celý vzhled Země a přírodní podmínky, což přímo ovlivňuje historický vývoj lidstva.
 • Vitalij Bušujev - malé 13 000 roků (před cca 12 800 roky Biblická potopa) trvající galaktické polocykly jsou spojené s globálními změnami klimatu a jsou jasně registrované zvýšením hladiny oceánů. Po roce 2000 nás čeká celosvětová potopa.
 • Periodické cyklování kyvadla mezi Souhvězdím Draka a Orionu (po cca 12 500 letech, Drak je dole a Orion nahoře a naopak), krajní poloha kyvadla se shoduje s obdobím potopy světa a nyní se opět nacházíme v krajní poloze kyvadla (2020 -2100).
 • Planeta dýchá a nasává vodu, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa. Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) zajišťuje cyklický kyvadlový proces, který je propojen s precesními cykly rovnodennostiNyní se voda ztrácí, jako jako před Tsunami a následně dojde k jejímu zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Další faktorem, který je propojen s tím to procesem jsou vulkány.
 • Život je tep (síla) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), probíhá neustálé rytmické pulsování, (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, pulzace vesmíru atd.) rytmické pulsování se projevuje všude, kde je život (Josef Zezulka). 
 • Země má základní cca 27,5milionuletý cyklus (katastrofický tep)Mezi tyto události patří doby mořských a mimomořských vymírání, významné oceánsko-anoxické události, kontinentální erupce, fluktuace hladiny moře či reorganizace desek," píše tým ve své práci. Globální geologické události jsou obecně korelované a zdá se, že přicházejí v opakovaných pulzech. Za posledních 260 milionů let bylo více než osm takových svět měnících událostí se shlukovalo do geologicky malých časových pásem a vytvářelo katastrofický "pulz".
 • Nimiru (Nibiru, Planeta X).
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Ringwoodite

Učení o cyklech, kterými prochází lidstvo, planeta i Vesmír a nesouvisejí s lidskou činností. Proces změn klimatu může být velmi rychlý, dokazují nálezy mamutů na Sibiři, kteří mají ještě nestrávenou potravu v žaludku a jejich maso po rozmrznutí ještě žerou psy. 

Koloběh, cyklování - součást proces vývoje na planetě zemi.

Precesní cyklus a věky

 • 13 100 -10940 př.n.l. - věk Panny.
 • 10 940 -8 780 př.n.l. - věk Lva (Sfinga Egypt), potopa světa a nový počátek, náboženská stavba Göbekli Tepe (byli zde vytesány obrazy lva do kamene), byl vypnutý Golfský proud..
 • 8 780-6 620 př. n.l. (AC) - věk Raka - období zelené Sahary.
 • 6 620-4 460 př. n.l. - věk Blíženců (Adama Eva), kolaps zelené Sahary cca 6 000 př. l.
 • 4460-2 300 př. n.l. - věk Býka (býk Sóma -Indie).
 • 2 300-140 n.l. - věk Skopce (beran).
 • 140 př. n.l. - 2 020 n. l. - věk Ryb (příchod Ježíše Krista - rybář, ryba, objevila se na nebi kometa). Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře, podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu), jaký živel podpoří očistu? Bude to vzduch, nebo voda? Čeká nás digitální potopa? Před cca 12 000 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa).
 • 2020 Přechod z věku Ryb do věku Vodnáře, objevila se Kometa Neowise.
 • 2 020-4 180 n.l. - věk Vodnáře, (nástup období chaosu a změn) - potkává se více cyklů současně (25920 roků, 2160 roků, 540 roků a 180 roků) - přírodě není nic přesné, pravidelné, vše je unikátní a v cyklech (pulzech) se to dynamicky mění, proto vnímejte tyto řádky pouze jako informativní (názor, pohled).

Solární cyklus s periodou cca 11 roků, NASA došla k závěru, že sluneční aktivita v 25. cyklu (vrchol 2023 -25) míří k poklesu, jaký nemá obdoby za posledních 200 let. De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu (a tím se zvyšuje Frekvence Země, obdobný vývoj předcházel takzvanému Maunderovu minimu v 17. století, kdy zcela vymizely sluneční skvrny. V roce 2020 (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) se nacházíme ve Slunečním minimu (bodu zlomu) - přechod z 24 cyklu do 25 slunečního cyklu, poslední sluneční minimum probíhalo v letech 2006-2010 (počátek 24. cyklu, 2008 - ekonomická krize).

Podle některých studií má Slunce vliv na tektonickou a vulkanickou činnost. Mechanismus ale zatím není znám. Změny zemské magnetosféry vyvolané sluneční aktivitou mají vliv na množství kosmického záření dopadajícího na Zemi. Větší intenzity kosmického bombardování zřejmě energetické částice pronikají do zemské kůry hlouběji a ovlivňují pochody, které tam probíhají.

 • 1638 - 1715 Mauderovo minimum, Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Během třicetileté války (1618-1648) zahynulo cca 8 milionu lidí. Doprovodné přírodní jevy, jako byly dlouhé zimy, někdy velmi kruté, sucho a záplavy, devastovaly v letech tzv. Maunderova minima úrodu, což vedlo k hladomoru, epidemiím moru a neštovic, k bouřím i častějším válkám zejména v 17. století.

 • 1815-1835 De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje.
 • 15. dubna 1861 - Prezident USA Abraham Lincoln povolal do zbraně 75 000 dobrovolníků. Tímto aktem oficiálně propukla Americká občanská válka, známá též jako válka Jihu proti Severu. 15. dubna 1865 - Americký prezident Abraham Lincoln zemřel po atentátu ve Fordově divadle ve Washingtonu

 • 18. října 1867 USA formálně převzaly Aljašku poté, co koupily území od Ruska za 7,2 milionu dolarů.

 • 1871 - 1914 "klasický zlatý standard", 1873 První celosvětová krize, na vídeňské burze byl velký burzovní krach.
 • Ruská chřipka (1882 - 1892), zemřelo cca 1 milion lidí, začala v roce 1889 na území dnešního Uzbekistánu, poté se přes Rusko rozšířila až do západní Evropy. V roce 1890 postihla jižní Afriku, Ameriku a zbytek světa. V následujících letech se ještě vrátila do Evropy, pandemie dohasínala až v roce 1894.
 • 1892 přechod z 12. do 13. slunečního cyklu).
 • 1903 přechod z 13. do 14. slunečního cyklu).
 • 1914 počátek 1. světové války (bod zlomu - přechod z 14. do 15. slunečního cyklu).
 • 1918 -1919 maximum 15. slunečního cyklu, v první světové válce bylo "jen" 10 milionů a u Španělské chřipky se uvádí mezi 20 až 50 miliony osob, o život asi 5 % světové populace.
 • 1923: Hyperinflace v Německu (bod zlomu - přechod z 15. do 16. slunečního cyklu).
 • 1929 Velká hospodářská krize - krach na newyorské burze 24. října (maximum 17. slunečního cyklu).
 • 1938-9 počátek 2. světové války (maximum 18. slunečního cyklu).
 • 1945 konec 2. světové války (bod zlomu - přechod z 17. do 18. slunečního cyklu).
 • 1960 Rok Afriky (maximum 19. slunečního cyklu, Modern Maximum), Asijská chřipka (1957 - 1958), zemřelo 2 miliony, nemoc se objevila ve střední Číně, přesunula se do Hongkongu a s přispěním letecké dopravy se následně rychle rozšířila do celého světa.
 • 1970-3 Ropná krize (maximum 20. slunečního cyklu), v březnu 1973 se Smithsoniánský měnový systém zhroutil. 1971 ztráta směnitelnosti USD za zlato - prezident Nixon zrušil zlatý standard.
 • 1981-3 maximum 21. slunečního cyklu, vir HIV/AIDS (1981), 1984 M. Gorbačov počátek perestrojky.
 • 1997-8 Asijská a Ruská finanční krize (bod zlomu - přechod z 22. do 23. slunečního cyklu).
 • 2000 -1 DOT com bublina a 11. září 2001 teroristické útoky (maximum 23. slunečního cyklu).
 • 2008 (bod zlomu - přechod z 23. do 24. slunečního cyklu).
 • 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, počátek ochlazení způsobené zastavením golfského proudu - v souvislosti s táním ledovců Grónska se do severních vod Atlantiku dostane hodně sladké vody. Zkondenzovaná sladká voda pokryje vrchní vrstvu oceánu, protože je lečí než slaná mořská. To ovlivní zpomalení Golfského proudu, co působí prudké ochlazení v západní Evropě a a východním pobřeží Severní Ameriky.
 • Mezi lety 2030-2040 MODERN MINIMUM, můžeme očekávat nástup malé doby ledové.

Šedesátiletý cyklus (kovová myš) 1780 -1840 - 1900 - 1960 - 2020

 • Cykly Saturnu - (tranzity Saturnu cyklus 30 roků, důležitá je také polovina cyklu).

1780

1840

1900

1960

 • 1960 -rok Afriky, hromadný zánik kolonií v Africe. Hlavní období dekolonizace probíhalo od roku 1955 do roku 1975, nejsilněji v roce 1960 - 18 států západní a subsaharské Afriky získalo nezávislost (14 států na Francii, dva na Británii, po jednom na Belgii a Itálii).
 • Květen 1960, jih Chile. Dosud nejsilnější zaznamenané zemětřesení v historii. Na hodnotu 9,5 stupně momentové škály se předtím ani potom žádné nevyšplhalo. více
 • Druhá válka v Indočíně (1959(4)-1975) - byla to jen zástupná válka, jeden z projevů napětí mezi Východem a Západem, USA vstoupili do války 1964. Americká chemická zbraň Agent Orange, která ničila porost a kontaminovala půdu, zasáhla přes 4 miliony obyvatel Vietnamu, z toho tři čtvrtiny trpí nemocemi a defekty.
 • 1959 Kuba, povstalci zvítězili a prozatímním prezidentem se stal Manuel Urrutia. Fidel Castro zaujal funkci velitele ozbrojených sil. Tam ale nevydržel dlouho. Již 17. února 1959 byl jmenován předsedou nové reorganizované vlády. Následovalo blokování vzájemných obchodů, znárodňování podniků na Kubě atd.
 • 1962 Karibská krize (též Kubánská krize) byla mezinárodní politická krize. Hrozilo, že přeroste v jaderný konflikt. Vypukla v roce 1962 v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku. V reakci na to vyhlásily Spojené státy americké blokádu Kuby, která měla zabránit dopravení dalších raket na toto území. To se podařilo, neboť sovětská plavidla se na hranici kontrolované zóny skutečně zastavila. Po dalších jednáních byly odstraněny i již instalované rakety, Spojené státy americké se zavázaly, že nenapadnou Kubu a že stáhnou svoje rakety středního doletu z Turecka (taktické jaderné pumy B61 tam zůstávají dodnes).
 • 1961 druhá berlínská krize.
 • V srpnu 1957 Sověti vypustili první mezikontinentální balistickou raketu (ICBM) a v říjnu vyslali na oběžnou dráhu první satelit, Sputnik 1. Tím začaly vesmírné závody, které vyústily v přistání lidí na Měsíci.

2020 Přechod z věku Ryb do věku Vodnáře, Kometa Neowisetrojitá konjunkce Saturn, Pluto, Jupiter v kvadratuře na Mars působící od srpna 2020 do ledna 2021 pravděpodobně bude souviset s nastupující multi-společenskou a ekonomickou krizí, do které míříme a přichází větší krize sociálních systémů v Evropě. USA čeká těžká recese (Jiří Kubík).

 • Pokračuje obchodní a technologická válka mezi USA a Čínou - boj o světového lídra.
 • Konflikt mezi Řeckem a Tureckem (migrace a přerozdělení sfér vlivu ve Středozemním moři - suroviny).
 • Výbuch v Bejrůtu.
 • Atentát na elitního generála Solejmáního (3.1.2020).
 • Bělorusko, volby a majdanizace (9.8.2020).
 • Koronavir.
 • Extrémní zadlužování západních ekonomik.

Dvěstačtyřicetiletý cyklus (kovová myš) 1780 - 2020

1060 - 1300 - 1540 - 1780 - 2020

 • Počátek průmyslové revoluce a nyní nástup digitální revoluce

Osmdesátiletý cyklus

v roce 1780 a 2020 se potkávají šedesátiletý a osmdesátiletý cyklus - dvěstačtyřicetiletý cyklus

1540 - 1620 - 1700- 1780 - 1860 - 1940 - 2020 - 2100

1620 Bitva a Bílé hoře

1860

 • Americká občanská válka (1861-1865, Sever proti Jihu) byl ozbrojený konflikt, jenž probíhal na severoamerickém kontinentu mezi státy Unie a státy Konfederace. 15. dubna 1861 - Prezident USA Abraham Lincoln povolal do zbraně 75 000 dobrovolníků. Tímto aktem oficiálně propukla Americká občanská válka, známá též jako válka Jihu proti Severu. 15. dubna 1865 - Americký prezident Abraham Lincoln zemřel po atentátu ve Fordově divadle ve Washingtonu.
 • Dne 18. října 1860 princ Gong skutečně podepsal Pekingskou smlouvu, kterou druhá opiová válka skončila. Číňané museli zaplatit 8 miliony taelů jako válečné reparace Británii a Francii. Británie získala plně již předtím ovládaný Hongkong a k němu nově Kau-lung. Obchod s opiem byl legalizován a křesťané dostali úplná občanská práva, včetně práva na vlastní majetek a práva na evangelizaci. Přístav Tchien-ťin byl otevřen zahraničním lodím.
 • V roce 1860 francouzské a britské jednotky dobyly během druhé opiové války Peking, vyplenily jako demonstraci své síly starý císařský palác.  

Cyklické změny, zprávy z tisku:

25.6.2021 Za posledních 260 milionů let dinosauři přišli a odešli, Pangea se rozdělila na kontinenty a ostrovy, jak je známe dnes a lidé rychle a nevratně změnili svět, ve kterém žijeme. Ale přes to všechno se zdá, že si Země drží svůj čas. Nová studie starověkých geologických událostí naznačuje, že naše planeta má přibližně každých 27 milionů let pomalý a stabilní "tep" geologické aktivity.

Katastrofický tep

Tento impuls seskupených geologických událostí včetně sopečné činnosti, hromadného vyhynutí, reorganizace desek a zvýšení hladiny moře je neuvěřitelně pomalý. Je to takový cyklus katastrofických přílivů a odlivů, který se odehrává každých 27,5 milionu let. Ale naštěstí pro nás výzkumný tým poznamenává, že máme 20 milionů let před dalším "zabušením zemského srdce".

 • Naše studie poskytuje statistické důkazy pro společný cyklus, což naznačuje, že tyto geologické události jsou korelované a nejsou náhodné.
 • Za posledních 260 milionů let bylo více než osm takových svět měnících událostí se shlukovalo do geologicky malých časových pásem a vytvářelo katastrofický "pulz".
 • Mezi tyto události patří doby mořských a mimomořských vymírání, významné oceánsko-anoxické události, kontinentální erupce, fluktuace hladiny moře či reorganizace desek," píše tým ve své práci. Globální geologické události jsou obecně korelované a zdá se, že přicházejí v pulzech se základním ~ 27,5milionuletým cyklem.
 • Studie stejných autorů koncem loňského roku už naznačila, že tento údaj je správný a že při těchto tepech dochází také k hromadnému vyhynutí.
 • Mnoho událostí je kauzálních, což znamená, že jedna přímo způsobuje druhou, takže některé z 89 událostí spolu skutečně souvisí. Například anoxické události způsobily vyhynutí v mořích.
 • Příčinou mohly být kometární údery, přičemž jeden vesmírný výzkumník dokonce naznačuje, že za to může planeta X.
 • Tyto cyklické pulzy tektoniky a změny klimatu mohou být výsledkem geofyzikálních procesů souvisejících s dynamikou deskové tektoniky, nebo mohou být alternativně stimulovány astronomickými cykly spojenými s pohyby Země ve sluneční soustavě a galaxii.
 • https://veda.instory.cz/1697-zeme-tepe-kazdych-27-5-milionu-let-nevime-proc-to-tak-je-ale-vzdy-to-znamena-katastrofu.html?

11.11.2015 Podle výzkumu britských vědců z Newcastlu můžeme očekávat mezi lety 2030-2040 nástup malé doby ledové (vypadnou obě sluneční elektromagnetické vlny zcela ze synchronizace, což způsobí značné omezení sluneční aktivity) v té době totiž klesne sluneční aktivita až o 60 %, vzniknou podmínky, které byly naposledy v "Maunderově minimu" v 17. a 18. století.

 • Doprovodné přírodní jevy, jako byly dlouhé zimy, někdy velmi kruté, sucho a záplavy, devastovaly v letech tzv. Maunderova minima úrodu, což vedlo k hladomoru, epidemiím moru a neštovic, k bouřím i častějším válkám zejména v 17. století.
 • Západní Evropa zažila nejhorší neúrodu v roce 1648. Zdražování chleba vyvolalo povstání na Sicílii i ve Stockholmu a jinde," píše ekonomický server Armstrog Economics. Prusko v důsledku hladomoru ztratilo 40% obyvatelstva, Skotsko asi patnáct %. Podobné jevy zaznamenaly civilizace i na východě - přes Indii po Japonsko.

Nový předpovědní model se opírá o objev druhé vrstvy elektromagnetických vln uvnitř Slunce, a to blíž jeho povrchu. Když jsou obě vlny sladěné, je aktivita Slunce velká, když se naopak rozejdou, Slunce ochabne. "Obě vlny mají frekvenci asi 11 let, ale poněkud odlišnou a časově se vyrovnávají".

"Během cyklu vlny kolísají mezi severní a jižní hemisférou Slunce. Spojením obou vln a porovnáním s reálnými údaji o probíhajícím slunečním cyklu jsme zjistili, že naše předpovědi jsou z 97 procent přesné," dodala vědkyně původem z Kyjeva, působící od 90. let na britských univerzitách.

Když se vlnové fáze vyruší, svit ochabne

Nový způsob předpovědi solární aktivity čerpal z pozorování magnetického pole Slunce na Wilcoxově observatoři v Kalifornii, ze tří cyklů v období 1976 až 2008. Na základě těchto dat dospěli vědci k závěru, že právě ve 30. letech tohoto století vypadnou obě sluneční elektromagnetické vlny zcela ze synchronizace, což způsobí značné omezení sluneční aktivity.

"Jejich vzájemné působení bude rušivé nebo se zcela vynulují. Když se fáze úplně rozejdou, vzniknou podmínky, které byly naposledy v Maunderově minimu," dodala s odkazem na název zmíněné periody v 17. a 18. století. Z tohoto období nejsou větší zmínky o skvrnách na Slunci, tedy o projevu jeho aktivity. Za druhé nejchladnější období jsou pak označovány roky 1400 až 1510 (tzv. Spörerovo minimum) a třetí, tzv. Daltonovo minimum (1790 až 1830).

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/lidstvo-zrejme-ceka-nova-mala-doba-ledova-331750

zobrazit více..
Loading...