Denisované

Denisované

Denisované byli zvláštní vývojovou větví rodu Homo, kam zařazujeme i moderního člověka. Spolu s neandrtálci se od něj oddělili přibližně před 500 000 lety. První pozůstatky tohoto neuznaného druhu člověka byly nalezeny v roce 2008 v Denisově (správněji Děnisově) jeskyni na Sibiři. Zatím byly objeveny převážně jen malé úlomky kostí a jejich druhová odlišnost byla určena na základě analýzy mitochondriální DNA. Proslulá Děnisova jeskyně se nachází v Altaji poblíž ruských hranic s Čínou a Mongolskem. Denisované jsou jedinečný druh člověka blízkého neandrtálcům, ale přesto zcela jedinečného a v mnoha rysech se lišícího. Byli evidentně výrazně vyspělejší než například neandrtálci, kteří se vyskytovali všude kolem. 

  • Patrně nejtajemnějším objevem, ke kterému v jeskyni došlo v roce 2008, byl moderně vyhlížející náramek z leštěného zeleného kamene starý nejméně 48 000 let (nejstarší dochovaný kousek šperku na světě).  
  • V současném světě však najdeme lidské komunity, které stále ve své genetické informaci nosí právě jejich DNA. Nejblíže jsou jim příbuzní obyvatelé Papui- Nové Guinei, australští Aboriginci či Melanésané. DNA s přítomností částí genů denisovanů byla též získána z několika nálezů z Evropy.
  • V roce 2019 byla objevena čelist, která může patřit denisovanům, poprvé mimo území Ruské federace. Nález pochází z Tibetu, přesněji z jeskyni Baishiya Karst, slavné paleoantropologické lokality a budhistické svatyně. Tento nález poodhaluje migraci denisovanů z jejich míst výskytu na Sibiři. Stáří sedimentů v jeskyni bylo určeno na 50-30 tisíc let před dneškem.
  • Z moderních výzkumů například vyplývá, že lidé se zbytky DNA denisovanů mají těžký průběh nákazy COVID-19 (zde) nebo jsou obdařeni odlišným vnímáním bolesti 

https://www.czechsight.cz/zahadni-denisovane-mimo-rusko/<br>

zobrazit více..
Loading...