Doprava

Trendy v dopravě

 • technologický přechod na elektomobilitu a vodík včetně infrastruktury
 • rozvoj rychlostních železnic
 • sdílená doprava, autonomní veřejná doprava (metro, autobusy atd.)
 • pokles objemů nákladní a lodní dopravy díky moderních technologií, UI, ekologii a recyklaci
 • pokles objemu individuální automobilové dopravy, konec spalovacího motoru v Evropě do roku 2040
 • koncentrace světových výrobců automobilů
 • pokles objemu a zdanění automobilové, lodní a letecké dopravy (uhlíková daň)
 • nové bezpečnostní předpisy pro automobily (2022)
 • růst počtu automobilů do roku 2040 na dvojnásobek (odhad je cca 2 miliardy automobilů z toho cca 15% elektromobilů)
 • omezení vjezdu vozidel se spalovacím motorem do velkých měst zejména v Evropě
 • přeplněná velkoměsta (do roku 2050 bude žít ve městech až 75% světové populace) budou více používat vzdušnou dopravu
 • elektromobilita
 • více

Co způsobuje koncentrace obyvatel do velkých měst?

zobrazit více..
Loading...