Jaromír Schmidt, vlákna stvoření

Jaromír Schmidt (ERI), vlákna stvoření

 • Rozvedl se v 2013 - 4, přišel o dům a měl strach co přijde, neměl práci, hrozilo, že bude bezdomovec - říká: nechal jsem tomu volný průběh a ono se něco stane.
 • Pomoz si a Vesmír ti pomůže. Hojnost neznamená, že mám peníze. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Nic netrvá věčně.
 • Nejvyšší hodnota, kterou nabízím mohu být já sám (mám to v hlavě srovnané, mám lidem co nabídnout, tak ty peníze přijdou), nemusím si vše koupit - nemusím za vše platit, já jim za to mohu něco nabídnout (šíře je nekonečná a my vnímáme jen peníze).
 • Lidská duše je nesmrtelná.
 • Vysvětluje fungování systému RA na naší planetě. Komunikuje s otcem, aby předával vědění. 
 • Po tomto životě se již nebude Jaromír inkarnovat zpět na planetu (dosáhl naplnění možností, která tato realita umožňuje). Na planete je na základě dohody, ale není to žádné privilegium. Je nápomocen vývoji na zemi a také aby předal informace (6.1.2021).
 • www.vlaknastvoreni.cz
 • Možné očekávané 3 události v tomto roce (2021), které zastíní COVID: 1. Volné energie, 2. Na povrchu Země se objeví bytosti, které žiji v nitru Země nebo Mimozemšťané, 3. Nějaká forma konfliktu?
 • Ke kolapsu Golfského proudu nedojte v řádu desítek roků, ale roků a budeme se divit (6.8.2021).

Jaromír Schmidt, názory a komentáře:

6.8.2021

 • Klimatické změny souvisí a aktivitou Slunce (je na minimu) a je to předzvěst, že dojde k radikálním klimatickým změnám. Těch vlivů, které top mohou způsobit je hodně, Slunce ponejvíce reaguje na aktivitu galaxie. Může to znamenat, že přecházíme do jiné frekvenční úrovně, do jiného energetického pásma. Výsledkem je, že se změní podmínky na planetě. Vždy je to provázeno přírodními jevy a úkazy (my jim říkáme katastrofy, ale pro přírodu jsou to běžné jevy). Dojde k přenastavení klimatických procesů (některé části planety budou neobyvatelné a naopak - severní nebo jižní pól se může stát obyvatelný). To vše se odehrává v rámci period asi  25 000 roků
 • Stárneme, aby proces umírání byl pro nás přirozený a pochopitelný. 
 • Pokud žijete pod obrovským tlakem, tak se snižuje inteligence. Systém stále vytváří pro lidi strachy a stres: korona, migranti, vakcinace, klimatické změny, pohlaví atd.), aby udrželi společnost tam, kde ji chtějí mít.
 • Vstupujeme do zóny svobodné vůle a začne se otevírat velmi silně. Aby se mohla otevřít zóna svobodné vůle, musíme být duchovně nebo vnitřně čistí (máme různé vlastní zátěže a také se musíme zbavit vnějšího tlaku). Koronavirus příkladem našeho čištění. Abychom se mohli nezávisle svobodně rozhodovat (máme nějaké vzorce v nevědomí, které to naše rozhodování řídí), tak platí, že svobodnou vůli může projevit svobodná bytost.
 • Ke kolapsu Golfského proudu nedojte v řádu desítek roků, ale roků a budeme se divit.
 • Stravování pránou? Prána se nejí. Existuje princip a pokud bychom byli v souladu s tímto principem, tak by nám stačila prána. Pokud bychom byli absolutně dokonalí, tak ten princip bude živit sám sebe, už nic jiného nepotřebujeme. Ty nedokonalé části musíme živit, napájet, aby mohli existovat (dotujeme je energií z venku, vevnitř jí nemáme dostatek). 
 • Některé informace naznačují že v září a říjnu jsou velmi silné energie, bude to až válečné nastavení. Mluví o tom i Taťjana Micic. Může dojít v rámci společnosti k velkým výkyvům. Je tam pár spouštěčů (zabití, vraždy politiků).
 • Při spánku jen vědomí astrálně cestuje, tělo a ostatní složky cestovat neumí. Nacházíme se na úrovni pozorovatele. Pokud máme vědomí napojené na smysly, tak nás to omezuje. Vědomí vidí pouze to, co vnímá prostřednictvím smyslů a reaguje na nejsilnější podnět, ostatní nevnímá. Když usneme a dojde ke smyslovému odpojení od těla, tak se naše úroveň pozorovatele rozšíří a vědomí je schopno vnímat jakýkoliv bod v realitě - ve vesmíru, pokud se na něho zaměříme, jinak dochází k náhodnému propojování. Je kožné i vědomé cestování v rámci snů. Pokud jsme bdělí, tak tělo a vědomí je propojeno s fyzickým světem.

11.7.2021

 • Extrémy budou trvat ještě 2 - 4 roky, planeta dává vše do rovnováhy, a současné nerovnováhy jsou dané součtem všech faktorů, projevy mohou být podobné tomu, co jsme viděli na jižní Moravě (tornádo).
 • Duše nemá původ na Zemi, jsou sem importované (jsou příchozí z vesmíru) a nesou vzory, které získali v místě svého původu a mohou se tak evolučně dále rozvíjet setkáváním s jinými dušemi. Duše pozemského původu jsou zvířata a rostliny.
 • Nekonečno (princip fraktální geometrie) je nikdy nekončící něco, co nikdy nekončí (pozn. já to chápu jako dech, střídání dne a noci, ročních období atd.). Fraktální obrazec má nekonečnou velikost, plochu atd. Je to proto, že se pohybujete ve směru dovnitř (mikroskop) a ven (střídání živlů a jejich podob). My nikdy okraj a konec vesmíru nespatříme, protože je zakřivený a nekončící, popisujeme to fraktální geometrií. Abychom jako bytosti mohli existovat, tak se střetáváme v bodě, ale stejně tak bychom mohli být od sebe nekonečně vzdáleni a nikdy bychom se neviděli. Vesmír je nekonečný a nerozpíná se (protože je nekonečný). 
 • Jedna ze záhad Universa je vědomí.
 • Placatá země? Země není kulatá ani placatá, je to bramboroid.
 • Vědomí je tečka ve vesmíru v rámci naší existence, přes kterou protéká informace (vnímáme tedy to na co zaměřujeme svoji pozornost - podněty a díky tomu vnímáme naše emoce atd.). Je to tok informací, které si uvědomujete. Informace dospěla do bodu a rozzářila se, v tu dobu jste si tu informaci uvědomili, vše ostatní je ve vašem nevědomí. Které je součástí naší existence, existuje to někde ve vás a je to v nevědomí (to znamená, že si to neuvědomuji). Uvědomuji se pouze malinkou tečku, 99,9 % je nevědomí (musíme procházet krok za krokem pamětí, abychom si to uvědomili). Můžeme představit obrovskou pyramidu a poslední cihlička tam na hoře je to naše vědomí a ten zbytek je nevědomá sféra (podvědomí, nevědomí). To co je v nevědomí neznamená, že o tom nevíme, to není správná definice. Nevědomí je součást naší existence (můžeme si to zpětně uvědomit) a vše co je součástí naší existence, tím jsme (i zde platí princip fraktální geometrie - fraktály). Vědomí má omezenou kapacitu vnímání (dochází k určitému zjednodušení na určitou míru), má určitý filtr (naše pozornost, kam ji zaměříme do toku informací) přes který vědomě vnímáme realitu. Vědomí si vytváří určité svazky souvislostí toku informací (to můžeme označit jako naše vzorce myšlení našeho vědomí) na základě kterých chápeme rychleji realitu a díky tomu si nemusíme uvědomovat každou část tohoto svazku (celý svazek prochází vědomím), protože tomu rozumíme jako celku. Aby byl svět pro nás velkým přínosem, tak bychom se měli pohybovat v rámci střední vrstvy (duchovní a materialistická sféra, mezi tím je střední vrstva), není už jsme ve fázi devoluce (jako civilizace i jednotlivci), zanikají naše duchovní schopnosti, proto Stvořitel vysílá vlny (to jsou 400 leté, 26 000 leté atd. cykly, je to fraktál, který pořád běží), aby nás pozvedli z materiální do duchovní sféry.
 • V dnešní době, trajektorie, která tu byla, se obrátila (díky přechodu do věku Vodnáře) a jdeme po vzestupné trajektorii, ten tlak na lidi bude pořád růst. Tento strop (např. materiální svět, závislosti, vzorce myšlení atd.), který máme nad sebou musíme dát pryč (blokuje nás ve vývoji), to jsou ty nahromaděné vzorce prostřednictvím našeho vědomí, které máme v sobě a díky tomu musíme na sobě pracovat (rozpouštět je, pochopit je atd.), abychom mohli stoupat do vyšší, tedy duchovní sféry.

14.5.2021

 • Současná epidemie jen tak neodezní (testy, roušky, očkování), v pozadí se odehrává touha po moci a mamonu (agenda okolo očkování se ukázala jako velmi výnosný zlatý důl). Z pohledu Stvořitele je to zaměřeno na to, aby lidstvo procitlo, část společnosti již se probouzí.
 • Dost proroctví se shoduje na tom, že Praha zanikne, jestli k tomu dojde nevím. Praha byla kultovní místo a vědělo se, že tam kam se chodilo pořádat staré slovanské obřady, tak tato místa se neměla trvale osídlit, protože z dlouhodobého hlediska energie, která tam působí, vyvolává nepříčetnost (člověk ztrácí soudnost). Taková místa jsou např. Panenský Týnec, Gíza, Praha atd.
 • Jsou 2 zdroje energie RA: naše planeta Země (z jádra Země) a Slunce (tato energie je vždy filtrována), každý zdroj energie, který k nám doputuje je filtrován. Díky tektonickým zlomům tato energie ze země vyvěrá výrazně silnější, čirá nepřefiltrovaná. Tato energie působí na vědomí (rozšiřuje a posiluje). Nevýhodou této energie je, že působí lineárně, posiluje to, čím ten člověk jen (pozitivně i negativně - mamon, moc atd.).  
 • Jsou 2 způsoby evoluce (mentální a emoční), Stvořitel uznává pouze jeden z nich (emoční vývoj). První je mentální vývoj, kdy se rozvíjí technologie (technologická evoluce, která má svůj mentální strop, za který vás to nepustí - Elohim) a druhá je emoční (přes nabíranou zkušenost, prožitky). Pokud se chcete dostat do vyšších sfér, tak mentální evoluce vám k tomu rozhodně nepomůže, musíte pracovat s emocemi, kde se vám postupně začne otevírat cesta do vyšších sfér (každá sféra má svou úroveň poznání). Poznání přichází společně s tím. Rozvíjíme nyní pouze technologie (i genetiku) a emoční evoluce je pro nás stopnutá. Abychom se mohli posunout v souladu se Stvořitelem, musíme se vyvíjet emočně. Mezi nám žije spousta Elohim (třetí cesta jak se posunout ve vývoji, inkarnovat Elohim do lidských těl). Elohim (nemají emoce) mohou přijít, ukáže nám to, že ve vesmíru existují jiné bytosti, než my. 
 • Postupně přejdeme z rychlého na pomalé trávení, kdy budeme jíst jednou za několik dní a z potravy vytěžíme podstatně více energie a živin. Do vegetariánství musím být dovedený svým vnitřním nastavením. Vegetariánství a množství stravy (půsty) nemají nepodstatný vliv na náš emoční a duchovní vývoj. Trávení masa, pokud je ve velkém množství (přejídání čehokoliv) nám odebírá energii a je to provázané i s pohybem a dýcháním. Každá část (pohyb, spánek, stravování, pitný režim, způsob myšlení, atd.) má svůj nezastupitelný význam, nelze to oddělovat a u každého člověka je jiný mix.
 • Duše (nositel vědomí) nemá žádný věk (nejsou staré a mladé duše, duše nezná věk, tedy ani čas). Mamánci - vývojová nedospělost v dětství (něco jsme nestihli v dětství prožít). 
 • Princip myšlení musí být v souladu s tím, co při myšlení používáme. Nyní to co vkládáme do myšlení tak odporuje principu, jak to myšlení pracuje. Díky tomu se nám neotevírá mentální sféra, mají ji neustále přivřenou (pracujeme s pamětí a dalšími složkami), nepracuje s tvořivou schopností a to brání prožít zkušenost tak, jak bychom ji měli prožít, to způsobí ze nedospějeme a to působí další věci. 
 • Otevírají se časové portály (prastaré chrámy védů, nefyzická sféra), k tomu došlo, zpřístupňuje se poznání dávných věků, jestli je to síla dračice to nevím, ale matka Země vstupuje do dalšího cyklu a nebude bránit přirozené evoluci. Pokud nepochopíme ve fyzickém těle, že jsme děti planety Země, tak nás to bude mrzet. Není dobré být v rozporu s někým, kdo má daleko vyšší postavení než vy a rozhoduje o vašem bytí a nebytí. Lidé by měli hodně chodit do lesa a nalaďovat se na energie, které se velmi mění a pomůže jim to v rozhodování se v životě a k jakému směru a proudu se připojit. Určité způsoby chování nebudou podporovány.  
 • Pokud máme strach z čehokoliv (oslabuje nás a vede k tomu, že se chováme jako paraziti atd., agresivně vůči svému okolí), tak se objeví událost, prožijeme zkušenost, která ten strach odbourá, vytlumí, aby jsme ho přestali používat. Vůči naší fyzické a duchovní stránce má strach negativní účinek. Pokud k něčemu přistupuji s tím, že mám strach, tak si mohu být jist, že otevírám působení síly strachu více, než když strach nemám (jsem v celistvosti, že mě tato věc nemůže ovlivnit). V našem těle není základem pouze ta fyzická hmota - fyzická projevenost, ale živel vody a ohně. Z pohledu fyzikálních projevů těchto sil víme, že živel vody lze programovat (lze do ní vložit určitou ideu, myšlenku, informaci, vibraci, emoci). To je důležité pro pochopení, proč na nás může mít vliv strach, že otevíráme cestu vnějšímu působení (věnujeme mu pozornost a posilujeme ho). Když strach potlačíme dostatečně silně, tak programujeme ten živel do pozitivní sféry - pozitivní náboj a díky tomu se naše tělo chová jinak. 
 • Svět vnímám pohledem na jaké úrovni jsem a to platí i v případě astrálního cestování (můžeme se pohybovat na všech vesmírech, které stejné jako ty naše - je jí vymězen svět, který je podobný tomu našemu) duše. A proto tam neobjevíte nic jiného než tady na planetě. Platí přímá úměra, ve světě kolem sebe vidím to, čím jsem. Čím nejsem, to nemohu pochopit a ani vidět, když to uvidím, tak tomu nebudu rozumět a chápat. 

30.4.2021

 • Přírodní živly země voda, vzduch a oheň.
 • Vz -duch (vzestup ducha)
 • Voda a oheň jsou stavební prvky.
 • Země je projevenost (tak vzniká veškerý život ve vesmíru), spojuje se voda, vzduch (duch) a oheň. Pokud třeba zbavíme dřevo jednoho prvku, vody, stává se hořlavé, protože zůstává jenom složka ohně. 
 • Fotosyntéza je součástí ohně (slunce) a je univerzální pro celý vesmír 

17.4.2021 Jaromír Schmidt - Vlákna Stvoření (31)

28.3.2021

 • Důležité je, jak svoje emoce zvládáme vůči sobě i okolnímu světu. Intelekt je nadstavba nad emocemi (city), pokud zvládáme své emoce (prožívání životních zkušeností) můžeme rozšířit svůj intelekt do vyšších sfér a tím se vyvíjet. Okolní svět vnímáme skrze své emoce.
 • Duše v Bardu žijí velmi podobně jako duše na Zemi, ale máme velmi rozšířený zorný úhel (pamatujeme si všechny své minulé životy, víme o sobě téměř vše).

19.3.2021 Jaromír Schmidt - Vlákna Stvoření - #30

 • Globální prediktor (o tom mluví Pjakin), pro mě jsou to bankéři a celá tato skupina lidí. Já v tom žádného prediktora nevidím, vidím jen lumpy a podvodníky. Vznikem Fedu vznikla možnost, že mohla vzniknout globální moc, do té doby to možné nebylo. Globální moc nemohla nastat, pokud měny byly kryté zlatem. Jak to padlo, bylo možné ovládat svět pomocí peněz. Ale může být ještě nad nimi nějaká moc (ufouni), která je schopna rozhodovat. Pro nás je ale rozhodujícím faktorem vesmír. 
 • Milosrdná a normální lež? Stvořitel to nerozlišuje, je mu to jedno a neřeší to. Jsme součástí jednoho velkého celku a Stvořitel nemůže jednu každou bytost řídit sám, proto se tyto věci řídí podle zákonů, které on vytvořil. A od nás se očekává, že si toho zákona všimneme a vy chvíli, když si ho všimneme začneme růst. 
 • Můžeme se napojit na vědomí Stvořitele, je to nekonečno úrovní a může od něj dostávat i odpovědi (k vám přijde odpověď, kterou potřebujete). Dalo by se říci, že pro něj je to komunikace na nevědomé úrovni. Pokud s ním komunikujete, tak neočekávejte, že on pro vás bude měnit realitu, nechá vás prožít realitu na základě zákonu, které vytvořil a nic na tom nebude měnit (důležité je by jste vlastní zkušeností dospěli a sami se rozvíjeli). Důležité se objevit sebe sama a začít s tím pracovat, nečekejte že to udělá Stvořitel, nebo někdo jiný (tím nás jen udržovali v nevědomosti a strachu), zachránit a spasit se můžeme pouze my sami. 
 • Jediný způsob, jak oslabit systém, je nebýt součástí systému, nebo co nejvíce snížit závislost na systému. Házet mu klacky pod nohy, stejně jako to dělá on vám. To znamená, že se vyhýbám všemu, čemu se vyhnout mohu. Například na bezdomovce není schopen systém dosáhnout. Oni nemají peníze a právě přes peníze nás ovládají. 
 • Vše probíhá v cyklech a není možné, aby to co je nyní dnes už bylo někdy v minulosti, protože se Vesmír neustále vyvíjí, je to nekonečná zkušenost nás i Stvořitele. Princip, který tvoří ve Vesmíru se na základě zkušeností neustále rozvíjí, proto není možné, aby se něco neustále opakovalo.  

13.3.2021


27.2.2021

 • Průběh událostí během 9 měsíců (jednou z nich je covid) od začátku tohoto roku je daný, ale reakce lidí daná není. O podobném tématu mluví i Taťjana Micic, hvězdy jsou určitým způsobem nastaveny a hodně to záleží na probuzení lidí, pokud si to nechají líbit, tak potěš pán bůh, bude to zlé.
 • Jak poznám intuici od strachu. Intuice je součástí horního zákona a přichází nejčastěji od stvořitele. Strach je součástí spodního zákona. My máme strach spojený s něčím špatným, věříme, že strach sám o sobě je špatný. Je to chyby a je to dáno výchovou. Společnost se naučila , že strach je používán jako nástroj ovládání, což se v podstatě nikdy nemělo stát. Strach je jedním z nástrojů evoluce a funguje v rámci evolučního procesu a pochopení reality kolem nás. A když se přestáváme orientovat ve společnosti kolem nás, přestáváme ji rozumět a když se dějí věci se kterými nesouhlasíme, tak strach sílí. Je to opačná reakce, než bychom měli očekávat. Strach nás vybízí a žene k něčemu, abychom tomu porozuměli a začali se o to zajímat, abychom problém ze svého života odstranili. Strach, který prožívá velká spousta lidí, je logický a má své opodstatnění. Není náhoda, že se strach v této době tak zesiluje. A protože se využívá nátlaková metoda, jako donucovací prostředek, tak je to zneužití této emoce a energie. strach má v našem životě přirozenou funkci. Pokud se podíváme na evoluci, tak člověk si stanovuje cíle ve svém životě, tak si je stanovuje na základě spokojenosti. Pokud by společnost používala určité principy, dosáhla určité úrovně, kdy nastane všeobecná spokojenost, tak ta společnost se přestane vyvíjet (pokud jsme šťastní, přestáváme se vyvíjet), nemáme potřebu na tom stavu cokoliv změnit a společně s tím se zastaví evoluce. Evoluce se začne hýbat, když máme z něčeho strach. Když se bojíme, vytváříme protitlak, pohybujeme se ve směru proti tomu, abychom odstranili příčinu toho strachu (začneme se hýbat). Proto jsou systémy na Zemi (včetně duchovních) vybaveny touto emocí (strachem), která rozbíjí vzorec spokojenosti, aby bytost byla nestále v pohybu. Týká se nižších úrovních života, tam je funkční, kde slouží jako pud sebezáchovy (zvíře). My lidé (bytost na určité duchovní úrovni) už bychom strach nemuseli mít, ale uvízli bychom na mrtvém bodě. To nejhorší co se děje na této planetě způsobuje strach (to je takový paradox). I největší šílenci, kteří škodí ostatním, tak činí na základě strachu. V rámci svého strachu se snaží donutit lidi kolem sebe, aby měli větší strach než oni a očekávají, že tím dosáhnou spokojenosti. A zneužití strachu, jak nás vychovala společnost (otiskla a vnutila ty patologické vzorce- strach se špatný, je používán k vydírání a dosažení cíle atd.), vytvořilo chybný pohled na emoci strachu a dokud to nezměníme, tak strachu nebudeme rozumět a budeme se motat v bludném kruhu. 
 • Strach není něco proti vám, ale něco, co je na vaší straně, něco co se nám snaží v životě pomoci. Upozorňuje nás na věci, které nám mohou uškodit a ublížit, změnit úhel pohledu. Strach není něco, čeho se mám bát, ale berte ho jako svého spojence a tím kruh začarovaného strachu začneme rozbíjet a odstraňovat ze svého života. Když už přijde, budete vědět, že on mě něco chce říci, ukázat a upozornit na něco, co by se dít nemělo. 
 • I vyspělá bytost se bojí a je to přirozené, strach nejde proti nám, je to pomocník. 
 • V rámci České a Slovenské republiky se rodí nejvyspělejší duchovní bytosti, to způsobuje problémy, protože tyto bytosti jsou obdařeny vyšší úrovní intelektu (dominuje ve společnosti, nebo si dominanci vynucuje, ostatní považuje za hlupáky), který zneužívají v rámci podnikání, podvádění atd. Zatím ta vyspělost, se kterou se rodíme není využita a je zneužívána ve prospěch vlastních cílů. Určitá míra sebevědomí tu ale být musí. 
 • Já se v žádném případě očkovat nenechám. Voleb se neúčastním jen jednou za socialismu. 
 • Peníze jsou nástrojem ovládání a může se stát, že bude přijato EURo a spousta úspor s tím vezme za své. Peníze budou existovat nadále (tištěné nebo elektronické), mocní by nemohli ovládat davy. Mohou se dopouštět svinstva, ale nesmí překročit únosnou mez. Pokud máte možnost dát peníze do něčeho, co má trvalou hodnotu, tak to udělejte. Nejlepší hodnota je půda.
 • Na očistu těla můžeme použít jablečný ocet, ale není to pouze jedna věc. Hladovka čistí zažívací ústrojí. 
 • Energie, kterou vydáváme při sportu nemá s tou duchovní energií příliš mnoho společného. 
 • Probuzení lidé by měli mít nadhled, vědět o tom to se děje, ale nevěnovat tomu pozornost, nemusím pravidelně vyhledávat informace a stavět na negaci (nenechat se zahltit, zprávami z médií, které jsou zaměřené na získání pozornosti). Mohu si v sobě vytvářet pozitivní pohled na věci (věci mají rob a líc, pozitivitu a negativitu - dualita) kolem nás a ty se mě začnou ukazovat v úplně jiném světle. Vytvořit si svůj vlastní názor a pohled (nezávisle na vlivu médií) na skutečnosti, které se dějí, jen o nich vědět, ale řídit se vlastním rozhodováním, nikoliv na základě strachu a názorů z vnějšího světa. Lidstvo dostalo prostor pro zkušenost, prožití (války, mučení, upalování atd.), abychom poznali co je utrpení, bolest, krutost, poškozování zdraví, otroctví atd., řada lidí už ví, že se toho nebude dopouštět. Díky tomu jsme tam kde jsme, procesy mají určitou setrvačnost. Každý život je bohatství vesmíru, každá bytost je jedinečná, v nějakém ohledu dokonalá a nedokonalá, díky tomu je možný vývoj, každá bytost je přínosem pro vývoj celku a proto má svobodnou vůli. Když vykonávám něco dobré, tak mě to způsobuje potěšení a radost (ale platí to i pro opačnou polaritu).
 • Runa je starogermánské slovo a v jistém smyslu bychom jistou spojitost s duší mohli najít, protože je tu spojitost mezi duchem (vše co se rodí vzniká z této prapůvodní matérie a tedy i duše a runy) a duší. Vše projevené je duše, protože se zrodilo z duše. Runa je symbolika (obraz, který má význam pro tvoření), způsob chápání reality v Univerzu. Pomocí nástroje (slovo, písmo, runa - obrázek, symbol), vyjadřujeme realitu, hledáme tvořivý princip, nástroj. Čím jsme úspěšnější, tím jsme tvořivější. 
 • Měsíc je umělé těleso, které může být duté. 
 • Záměrné ublížení (člověku, rostlině, zvířeti) má stejnou váhu z pohledu božích zákonů. Každý by se měl chovat na úrovni na které je. Můžete jíst maso žádný zákon na to není a nezakazuje to. Nesmíte se chovat jako zvíře. I když budu jíst maso, mohu se ke zvířatům chovat slušně a ohleduplně, dokonce je mohu mít rád. Planeta v rámci horního zákona prostor pro evoluci, aby mohla evoluce probíhat, musí existovat život, život může existovat za předpokladu, že bude existovat rovnováha (máme tu predátory a kořist, pokud se přemnoží sežere veškerou potravu a nebude se mít čím živit). Aby existovala rovnováha je nucen predátor zabíjet, matka planeta vytvořila obě skupiny. Aby mohl existovat spodní zákon a jeho rozšíření (vytváří prostor pro evoluci, chyby, strach atd.), bere Stvořitel planetu jako jednu bytost (včetně lidí, rostlin, zvířat atd.), která prosperuje nebo neprosperuje. Vše co se děje na planetě složí k rozvoji života, proto je to v pořádku, přestože lev loví antilopu. My lidé se k tomu nemůže sklonit a chovat se jako lev, protože jsme o mnoho úrovní vývoje výše. Pokud my lidé do toho vzorce nezapadneme (odpovídající naší vývojové úrovni), tak nás planeta vyhubí.
 • Je jednoduché něco odsuzovat, je důležité hledět na příčiny, proč se ty věci dějí. Ti co odsuzují a odsuzovaní jsou si velmi podobní, pokud by si vyměnili svoje místa, budou se chovat stejně. To že někdo zneužívá svého postavení (toho bude zneužívat každý, kdo se tam dostane), je dáno i naší výchovou a duchovně jsme upadli. Upadli jsme na úroveň fyzična. Možná v rámci události, které přijdou (díky Stvořiteli), se nám podaří obzor rozšít a lidé si začnou lépe uvědomovat, kým jsou (reinkarnace atd.). Otevírají se nám oči přes to špatné. Lidé si uvědomují, že pokud předají moc a zodpovědnost za svůj život někomu jinému, že se také musí starat, jak ten člověk s tou mocí zachází (nesmí mě to být ukradené). Čím více do toho mocní řežou, tím se to více zviditelňuje a vynáší na povrch pro další lidi.
 • Odbory jsou lobbistická skupina, která ničemu slušnému nesloží (o problémy zaměstnanců nemají zájem), jsou jen na hrabání peněz. 
 • Vše negativní se děje v rámci a souladu se změnou, kterou procházíme. 

13.2.2021

 • Zákon Stvořitele přivozuje nevyhnutelné následky, ale nic nezakazují a nepřikazují, nelze se před nimi schovat (na základě svého rozhodnutí si volíš zkušenost - realitu, kterou procházíš, na základě uvědomění a zkušenosti si měníš svoji realitu). V tom je základní rozdíl v chápání oproti náboženství a světské moci, které si represivním chováním vynucují poslušnost. Stvořitel (mnohoúrovňové vědomí) nic takového nedělá. To znamená, že vytváří jakési prostředí, se kterým máme být v souladu, pokud chceme prospívat. V opačném případě, se dostavují negativní následky. Boží všemohoucnost je nesmysl.
 • Horní zákon (Stvořitel, zákony stvoření) a dolní zákon (Gája, příroda a svět kolem nás) - rozšiřuje prostor v rámci horního zákona, měli bychom rozumět oběma. Horní zákon na planetu působí jako na celek, nepůsobí tu přímo zákony Stvořitele, můžeme se jim "vyhnout", principy tu fungují mírně jinak. Pokud přijde impuls od stvořitele, tak se začne měnit Země a to se stalo několikrát. Oba dva zákony jsou stejně důležité, na stejné úrovni, jsou vzájemně provázané, jeden bez druhého nemůže fungovat a existovat. Mužský princip se dá obecně shrnout jako projevení, ženský aspekt je rozvoj. Pochopením tohoto principu se mohou napravit vztahy mezi muži a ženami, pochopením kým jsme a k přirozenosti. 
 • Slabika CHA značí mnohovrstevnost (mnohočetnost něčeho). RAMCHA - energie prvopočátku. Písmena v naší abecedě představují určitou vlastnost. Spojením písmen  (spojením vlastností) vzniká schopnost (slovo), děj proces, který se odehrává. 
 • Tím že vše na zemi je propojené můžeme mě dávat signály cokoliv (strom, zajíc, rostlina, vítr, mrak, nějaký vjem atd.), nemusí to být anděl "strážný" (nemá ho každý člověk, ale když ho potřebuje, tak tam je). Projevení té bytosti (která zasáhla do mého života) můžeme mít nepředstavitelný rozměr (do našich životů neustále něco zasahuje z vnějšího světa). Pokud uvidíme krásnou kytku a utrhneme jí, budeme se setkávat s negací, ničením. Pokud např. vstoupíme do lesa, tak ten se nám nebude otevírat (bude se před námi chránit, protože se neumíme chovat). Myslet si něco nás zasáhne z hůry je nesmysl, protože to může přijít odkudkoliv (vše je propojené).
 • Když jsme přišli na planetu nebyli mezi námi velké evoluční rozdíly, nejvyspělejší byli Nefilim (velmi vysoká duchovní úroveň, jsou to vlastně vodní tvorové, žijí na vodní planetě a proto mohli využívat těla vodních tvorů a přizpůsobit se novým podmínkám) a Elohim (méně vyspělé, Elohimové, suchozemci, museli si nové tělo úplně vytvořit). Byli tu i Šediváci, ale ti se nedokázali přizpůsobit podmínkám na Zemi. Naše planeta s každou bytostí z jiných planet udělá v průběhu věků (např. 80 milionů roků) postupně vzhledově jeden vývojový druh (přestože na počátku byli zásadně rozdílní) - homo sapiens (bytosti jsou si podobné a mohou se mezi sebou křížit), tak je ten vývojový princip na planetě nastaven. Když na planetu 5 základních rad (rozdílné krevní skupiny), tak na počátku jsme si nebyli vůbec podobní. My si to dnes neumíme představit, že takto dokáže planeta působit. 
 • Evoluce, jak ji popisuje Darwin, skončila před 200 miliony lety, současné bytosti na Zemi s ní nemají nic společného (žádní lidoopi nebyli naši předci).
 • Podle mě je selekce lidí velmi krutá. Mělo by proběhnout uspořádání systému tak, aby na vrcholu byli bytosti, které si to zaslouží, nejvyvinutější bytosti budou systém řídit. Nyní je to naopak. 
 • Civilizace se jako celek musíme neustále vyvíjet, nesmí zakořenit (ustrnout ve vývoji) a i za tu cenu, že přijde křesťanství, které bortí základy Slovanství, které nás drželo v dávnověku i když byli Slované na velmi vysoké duchovní úrovni. Proto přichází něco (např. Cyril a Metoděj), co donutí Slovany na sobě opět pracovat, posouvat se v rámci evoluce dále, tříštění a boření civilizací není náhodné (aby nestagnovala a neukotvila se v čase a místě a tím zastavení pohybu a vývoje). Tím že odešlo Slovanství a další národy (které představovali specifické kultury např. Egypt, Řím, Řecko, tak zmizely), tak se svět více zcelil (hlubší propojování civilizace).
 • Láska a nenávist jsou totožné, jsou postavené přibližně na stejných základech. Ani jedna není dominantně dobrá nebo špatná, má svůj význam v procesu poznání a záleží na mě, kdy kterou tu energii použiji. Když jsi chci vybudovat vztah k ženě, použiji lásku, když se chci zbavit závislosti použiji nenávist. Když vidím okolo sebe zlo, budu používat nenávist. Když vidím dobro budu používat lásku. Pro svůj vývoj potřebujeme obě polarity (záleží v jaké vztahu je používáme).
 • Odvádění přisedlíku je dáno na základě souhlasu, jedinec to chce.
 • Intuici máme všichni, jen ji někteří nevnímáme. Projevuje se to tím, že nám přijde nějaká myšlenka, napadlo mě to a vůbec nemusíme postřehnout, že se jedná o intuici. 
 • Bude se proměňovat a tvořit nová společnost po určité trajektorii. Ta změna je provázaná pavučina, komplexní (mění se princip Universa). 
 • Ve zdravém těle zdravý duch - soulad horního a dolního zákona (rozšiřuje prostor v rámci horního zákona). Na planetě je druh, který jí rostliny a potom druh, který jí pojídá tento druh, tím se udržuje rovnováha, v rámci systému zabíjí predátor kořist a udržuje ji v určitém množství a ona nevypase veškerou trávu a naopak. A to přesto, že  dochází k zabíjení a Stvořitel to nedovoluje. Protože se na Zemi dívá jako na jeden organismus (ekosystém), tak vlastně k ničemu špatnému nedochází, protože Země jako celek nikoho nezabíjí, dochází průběžně ke změnám v ekosystému, které funguje (to je soulad horního a dolního zákona). 
 • Globální prediktor (bytosti) pochází z Egypta (horní a dolní Egypt a vychází z těchto principů).

30.1.2021 

 • Opravuji, je to 3 x po třech měsících, kdy se stanou zásadní události a změny, které zastíní covid (uvidíme záměr Stvořitele, kam to chce posunout). V průběhu etap se to bude více konkretizovat a bude to zřetelnější. Místo očekávaných změn z vnějšku, přijdou tyto změny zevnitř nás (mlýnek na myšlenky a emoce). Důležité je se odpojit od zpráv, které se šíří kolem nás.
 • Energie RA je zdrojová, tvořivá  energie (spektrum energií, informací, vibrací atd.), která vychází např. ze Slunce, přenáší se všude kolem nás a napojují se na ni nejrůznější živočichové, rostliny atd. Je to soubor energií na úrovni Stvořitele, a z tohoto soubodu energie (spektrum) si každá entita na planetě může vybrat určitou část, která mu vyhovuje (čchi, prána atd.).
 • Dualita? Abychom mohli přijmout princip duality, tak musíme přijmout i nesprávně dělení reality (dobrá a špatná). Potom nám dává dualita smysl. Jakákoliv polarita vlastnosti nebo předmětu jsou si rovny (nejsou proti sobě v negaci). Láska má pozitivní (miluji partnera) i negativní polaritu (miluji alkohol, drogu), podobně je to u nenávisti, pokud nenávidím alkohol a drogy je to dobře, pokud lidi, je to špatně. U každé se musíme rozhodnout pro negativní nebo pozitivní dopady, které budeme žít. Já říkám, že žádná dualita neexistuje, chápu to jako vlastnost, nikoliv jako podstatu. Každá vlastnost má určitý rozsah a zaleží na nás, jak ten rozsah využíváme (pozitivně, negativně).
 • Evoluce na planetě není náhodná, můžeme si to představit tak, že planeta Země je duchovní bytost a má v sobě nahraný určitý vzor svého vývoje a podle toho vzoru působí na všechny rostlinné, živočišné a minerální druhy, které se na ní vyskytují a upravuje podmínky se svým vlastním záměrem (vývojem), tak aby dokonale zapadali do přírodního systému, který je na planetě (např. vše co k nám na planetu i z jiné planety přijde v průběhu tisíců let planeta změní k obrazu svému, bude se podobat všem živočichům na této planetě).  Ten tlak na ty živočichy, pokud vybočí je obrovský, veškerý život na planetě přinutí, aby se podřídil jejímu vlastnímu řádu. Pokud se nepodřídí, ztrácí života schopnost a je zlikvidován (vyhubí, hromadné vymírání druhů). Pokud se někomu podaří ovlivnit naši DNA a dostali jsme se tak do rozporu se světem ve kterém žijeme (planeta), tak ta planeta začne tu DNA modifikovat zpět, kde původně byla (vzor svého vývoje, svoji vývojovou trajektorii), aby vzor byl v souladu s jejím vývojem. Kdyby to byl hluší zásah a organismus se nebyl schopen přizpůsobit změnám, tak ten organismus planeta zlikviduje. 
 • Očkování (manipulace s genetikou) a zotročení lidí? Rozhodující faktor v nás je vědomí, ovládá sice naše fyzické možnosti (může mít omezené fyzické možnosti, schopnosti těla), ale neovládá rozhodování (svobodná vůle). Čím je bytost inteligentnější, tím ji snáze zotročíte. Čím je tupější, tím méně je ochotna někoho následovat a poslouchat. Mocní svými kroky mohou otevřít Pandořinu skříňku, přesně to co udělali, bude příčinou jejich pádu (to je téměř historické pravidlo, Herakleitův zákon), obrátí se proti nim.
 • Zásah do kódového zdroje Stvořitele není možný, my se nacházíme na zdrojové úrovni ze které vyvěráme a my lidé se na tu zdrojovou úroveň logicky nemůžeme dostat. V dávné minulosti se o to pokoušeli, když tu byla Atlantis. Chtěli si stvořit svůj vlastní Vesmír, který by nepodléhal zákonům stvoření a dopadlo to zánikem, pokud bychom se o totéž pokoušeli my, tak to dopadne tak, že nebudeme existovat my, protože Stvořitel nic podobného nepřipouští.
 • Magie? Záleží v jaké oblasti tu magii realizujeme (černá, bílá, šeda), alternativ je velmi mnoho a každá má dopady na naše životy. Veškeré dopady působení magie vyvolávají karmu (spouští zákon tíže), karmickou odezvu v našich životech (podléhá času cyklů, není lineární a který se zrychluje a zpomaluje). Nyní zaniká osobní karma, ta se týká našich vnitřních pochybení (jak se chováme sami k sobě). Když vezmeme společenské vztahy, tak ta karma bude přetrvávat ještě hodně dlouho. Pokud jsme někomu ovlivnili život, tak jsme s tou bytostí svázaní tak dlouho, jak dlouho to ovlivnění trvá (pokud se ta bytost toho ovlivnění nezbaví). Pokud se rozhodnu používat magii, tak v rámci působení (jde o ovlivnění) si vytvořím závazek, který mě může propojit s něčím, s čím ani propojen být nechci (kolektivní meditace). Budu odžívat následky něčeho, co jsem nechtěl a ani nemusel (vědomě jsem použil magii a nesu důsledky).
 • Pokud používám meditaci, tak pouze do nitra sebe sama a nikdy ne na změnu něčeho kolem mě (to není na úrovni meditace, ale magie). Kolektivní meditace na změnu toho a toho jsou velmi nebezpečné a může se nám to nebezpečně vrátit. My nejsme na té úrovni, abychom poznali záměr planety, Stvořitele, abychom viděli tak dalece, jestli náhodou, to vše co se děje i když se nám to nemusí líbit, není zámětem těchto bytostí, abychom to prožili a tím tomu porozuměli. Dokud náš vhled není tak hluboký, že tomu všemu budeme rozumět, tak je velmi odvážné se pouštět do něčeho (ovlivňování věcí kolem mě, nikoliv ve mě), co bychom naším zásahem mohli změnit, nebo narušit (zasáhnout do vývoje stvoření).
 • Elita, dříve nebo později bude muset přemýšlet, jak zasáhnout do toho, aby ostatní obory, kromě Big tech a Big pharma, nezkrachovaly. Zatím se to řeší tak, že státy si berou obrovské půjčky, tím zachovávají dočasnou stabilitu a současně si podřezávají větev, na které sedí. Některé provozy se zhroutí a nebude možná jejich obnova (dojde k propuštění a povstání lidí) a nebo tak daleko nepustí a začnou couvat z těchto opatření. Mají na to čas max. do konce roku (na přísná opatření), pokud by to trvalo déle, hrozí krach světové ekonomiky a to i oni nechtějí. 
 • Demonstrace nemají smysl (zde nám mohou demonstrovat, jakou sílu má systém), jediná revolta, která může fungovat, je zastavení veškeré výroby, provozu v celé republice. Tím přicházejí o zisk (pokud jim nepůjde o koryta, tak se tomu budou jen smát) a budou ochotni vyjednávat. 
 • Když si velká skupina lidí představuje jednu a tu stejnou věc, tak dojde k tomu, že se věc může projevit v rámci reality v podobě myšlenkové formy, která je pro nás viditelná. Při zjeveních musí být člověk velmi opatrný a nevěřit všemu. 
 • Při přenastavování reality v rámci působení Stvořitele dochází k otupění (pro někoho to může naopak znamenat přísun energie). Stvořitel na nás nepůsobí přímo přes vnější prostředí, ale zevnitř, ty změny, které nastávají přicházejí z našeho nitra. Stvořitel ovlivňuje základní úroveň, ze které všichni čerpáme, na kterou jsme všichni napojení. Ve chvíli, kdy se cokoliv změní ve zdrojové rovině, my si tu automaticky natáhneme, nebo nasajeme do sebe. Z této zdrojové roviny stvořitele něco neustále čerpáme. Tím se každá změna, kterou se on rozhodne udělat, se propíše do nás. A právě když dochází k takové změně dochází k otupění, pozastavení vnitřní aktivity (jakákoliv aktivita v této úrovni uvádí člověka do klidu, neaktivity). Někteří pocítí rozšířené vnímání atd. a to přijde z našeho nitra, aniž bychom tušili, že to přišlo od Stvořitele. Mění tu úroveň, ze které se všichni rodí, nezasahuje do vnějšího světa.
 • Shambala? Jsou to světy, které pravděpodobně existují, nebo existovali. Shambala se vztahuje k jednomu z astrálních měst v Bardu.
 • Odhalení je v plném proudu, cokoliv udělají, tak je realita nastavená tak, že se to bude obracet proti nim. Rozdělení lidí je dáno úrovní lidí a nemá smysl vést spory, proto že to bude pouze hádka. Je tu určitá skupina lidí, která si dokáže představit, že by žila mimo rámec systému (nechce se nechat očkovat) a druhá skupina si nedokáže bez systému život představit (nedokáží se postarat o sebe) a tato skupina se začíná extrémně bát a tím více útočí kolem sebe. 
 • V průběhu několika posledních inkarnací se setkáváme přibližně pořád se stejným okruhem bytostí. 
 • Elohim (ELové) byli první bytosti (přímo tady žít nedokázali, proto se pokoušeli vytvořit pro sebe nějakou biologickou schránku to se nepodařilo), které přišli na Zemi. V Dalších pokusech napíchali svoji DNA do všeho co na planetě existovalo a čekali až se DNA ujme a ukáže jim cestu, jak vytvořit tělo do kterého se mohou inkarnovat. to se jim podařilo. Jako druhý přišli Nefilim, byli původně vodní živočichové a když při šli na Zemi žili v mořích (mořské panny, Poseidon, vodníci atd.) a postupně se adaptovali na podmínky na suché Zemi. Ještě tu přišla třetí rasa (šediváci s velkýma očima, mohou sem jen přicházet, ale jinak musí žít v jiném systému), ale ta se neujala, planeta je nepřijala. Elohim a Nefilim byli polobohové, měli nejvíce rozvinuté svoje schopnosti. Potom sem přišlo 5 základních ras už lidských, tyto schopnosti neměli. V průběhu miliard roků docházelo k válkám a sporům mezi rasami, nakonec byla uzavřena dohoda v rámci Universa na sjednocení. Byl vymyšlen projekt, jehož myšlenka spočívala v tom, že tyto bytosti pošleme do jednoho místa na Zemi, kde budou vedle sebe žít a budou donuceny hledat principy spolupráce. A před cca 80ti miliony let probíhala adaptace těchto bytostí (bytosti se dobrovolně rozhodli, že to podstoupí) na podmínky na Zemi. Planeta je začala sama modifikovat  souladu se svým vývojovým nastavením a před cca 80ti miliony let vypadali rasy už všechny stejně (skelet byl stejný byli drobné odlišnosti). Vše co se na této planetě děje má souvislost s tímto počátkem. Vše spěje ke dni "D", kdy se ukáže, jestli jsme tu adaptaci (vzájemné pochopení jednotlivců a různých ras) zvládli nebo ne. Já si myslím, že se tento projekt stal úspěšným a brzy se to ukáže, než překonáme ty peripetie změn, kdy se to bude moci ukazovat. My se v určitém smyslu budeme muset přenastavit na vyšší level, aby se ty informace, které pro nás budou přicházet stali srozumitelnými na úrovni, na které se většinově nacházíme (to je ten proces změn a přenastavení, který zde nyní probíhá a až přijdou tyto informace, abychom jim rozuměli, dokázali vnímat takové jaké jsou, bez spojování se zázraky atd.). Elohim ke konci dějů skutečně vytvořili Eden (se své děti posílalo i 5 ras, aby je Elové zušlechtili a udělali z nich rasu vyšších bytostí se schopnostmi - pomocí genetických modifikací, než jsou oni sami, podmínkou však bylo, že Eden neopustí. Zde došlo ke vzpouře a spousta lidí bylo povražděno, části se podařilo uniknout a to jsou zakladatelé Egypta), to by danajský dar. První faraoni, byli utečenci z Edenu. 
 • Dožijeme se, že budeme moci žít bez systému, bude to překvapivě rychle, ale nemyslete si, že systém zanikne. 
 • Změny které probíhají v nás souvisí se změnou využívání energií kolem nás, které se však neustále mění tak, aby byl systém v rovnováze. Jakákoliv změna reality kolem nás se netýká přímo změn, které v současnosti probíhají v nás samotných (to má jiný princip a podstatu). 
 • Do konce roku 2020 existovala osobní karma a v rámci působení karmy logicky neexistovala plně otevřena svobodná vůle, protože karma říkala, že si musíme odžít určitý osud (v důsledku zákonu tíže), který nám byl předurčen. V rámci tohoto osudu nám nebyla dána možnost rozhodnout se (na základě svobodné vůle), jsme vedeni do situace, kdy ať uděláte cokoliv, tak ta situace nastane, je nevyhnutelná (došlo k prožití určité události  a vy jste se v ten okamžik mohli dobře nebo špatně rozhodnout. Pokud jsme se rozhodli správně, karma zmizela, pokud špatně karma pokračovala a byli jste do té situace znovu vmanévrováni v tomto nebo budoucím životě. A tak se to stále opakovala, dokud jsme tu situaci nevyřešili atd. A toto vše (karma) na osobní úrovni pominulo. Nyní už nemáme, z pohledu našich životů, zadánu předurčenost (něco co musíme povinně projít). Díky tomu se u nás začali otevírat nůžky svobodného rozhodnutí (svobodná vůle, bez omezení způsobené karmickou zátěží), život se bude odvíjet na základě svobodného rozhodnutí. Nicméně má to spoustu háčků, spousta lidí chce blbosti, teprve až se jim dostane toho, čeho žádají, tak zjistí, jakou kravinu chtěli (svobodná vůle jim tu realitu omlátí o obličej), protože si začnou uvědomovat, co je a co není správné chtít. žijeme ve světě provázaných souvislostí,  když něco chci, vždy to má nějaký následek v nějaké oblasti. Tvrdím, že když někdo chce být bohatý, tak někdo musí být chudý, protože když nebudou chudí, nikdo bohatý být nemůže. A když já stále opakuji já chci být bohatý, tak nutím určitou část společnosti aby byla chudá. Takže přijde obrovská rána z reality kolem nás. Jestli je svobodná vůle dobrá nebo špatná já odpovědět neumím, pro někoho ano, pro někoho ne. S karmou to má tuto souvislost. Zmizí osobní karma, nicméně, jak vyvoláte určitý proces, tak ten proces doběhne do konce, i když se vám to nebude líbit, již ho nemůžete zastavit. Je to odezva na událost, kterou jsem vyvolal, ta doběhne, odžiju si to, se vší parádou. 
 • Blackout? Není důvod na nějaký blackout, pokud nastane tak vinou lidí. Žádná kosmická událost, která by zrušila, nebo odpojila energie nebude, nemám o ní informace. Pokud by k tomu došlo byť na vteřinu, tak to planetu rozdrtí. 
 • Podobných planet jako je Země jsou miliony, pravděpodobně se tam kopíruje stejný evoluční klíč a žijí tam bytosti podobné lidem, ale jsou odlišné. Celý vesmír je extrémně bohatý na život a je neustále v pohybu a vyvíjí se, expanduje. 
 • Podle některých informací, lidé, kteří žijí uvnitř země by se měli objevit, ale není to jisté. Měla by to být jedna z událostí, ke které v tomto roce může dojít. Z Edenu máme negativní zkušenost, že ta zaostalejší část bytostí se nechala vylepšovat těmi vyspělejšími a tím ztratili motor ke svému vlastnímu vývoji a rozvoji. Každá bytost vystupuje v rámci stvoření prostřednictvím vlastní evoluce, musí sama pracovat na sobě, na své vlastní evoluci. Žádný zázrak se v tomto směru neděje a stvořitel ho ani nepřipouští. Zkušenost, kterou projdeš musí být úplná a kroky na sebe musí navazovat (nejde to přeskočit, nebo se tomu vyhnout). Když jste vy potom na vyšších úrovních, tak se musíte sami za sebe správně rozhodnout (na každém vašem rozhodnutí záleží), zejména, když se dostanete na úroveň Stvořitele a ovlivňujete určitou skupinu bytostí, každé vaše rozhodnutí musí být naprosto dokonalé a jedinečné. Jakmile uděláte chybné rozhodnutí, tak to všechny ty bytosti odskáčou a to ten stvořitel nikdy nedovolí. Čím výše se chcete dostat, tím větší odpovědnost na vás navalí a tvrdší podmínky vám nastaví, aby jste se do té úrovně dostali. Když to zvládnete, tak se před vámi otevře moře nekonečných a nepředstavitelných možností s tím, že víte, jak s nimi naložit. 
 • Volných energií se můžeme dočkat velmi brzy, a já předpokládám, že je to jedna ze tří událostí v tomto roce. Když se dostanete do plného souladu s principy, se základní rovinou, ze které se rodíte, tzn. se stvořením, tak žádného doktora potřebovat nebudete. Systém je nastaven tak, abychom dělali chyby a onemocněli. Pokud přestaneme tyto chyby dělat (my ničíme přírodu a tím ničíme sebe, protože jsme napojeni na systém nikoliv na přírodu), tak nemůžeme onemocnět, protože planeta nás vybavuje takovou odolností, že nemůžeme onemocnět. Jestliže chci být zdraví, tak musím odejít ze systému (pokud budu v systému, potom budu nemocný) a napojit se na zákony stvoření (v souladu se Zemí a Stvořitelem a to se nyní začíná dít). Jak to začneme realizovat, začne ubývat nemocí. Nemoc je projev chyb, bloků atd., které v sobě neseme.
 • Veškeré události, které proběhli na této planetě byli v souladu se záměrem Stvořitele a s cílem sjednotit galaktické společenství, který nestále probíhá a nikdy nebyl přerušen (prošli jsme dobrými a špatnými zkušenostmi, abychom na konci procesu pochopili, jak se máme navzájem dohodnout. Plnili jsme zadání vývoje, který byl v souladu s vývojem a principy Stvořitele. Ideální je stavět na tom, že vím a ne na domněnkách, představách a předpokladech. 
 • Díky nástupu Bidena se mění trajektorie USA, kterou nastavil Trump. Z duchovního hlediska to vypadá, že USA úplně padnou nebo budou oslabeny tak, že nebudou moci škodit a vyvíjet tak obrovský tlak na okolní svět. Přestože to bylo podvodem, tak tam byl protlačen, protože tam má být. Proč tam má být se nám ukáže v průběhu času. 
 • Vesmír se štědrý ke všem, kteří jsou si této štědrosti vědomi. Abychom mohli využívat štědrosti Univerza musíme dosáhnout určité úrovně. Abychom nemuseli být bohatí a chudí, tak je nutné, aby se všichni lidé na planetě zřekli svého majetku. Kdo to udělá? Nikdo! Proto tu budou bohatí a chudí, bude to trvat tak dlouho, dokud nezděláme tu změnu  a nezřekneme se svého majetku. To je podstava majetku, vlastnictví a způsobu myšlení, které se spojeno s úrovní na které jsme.
 • Úrazy jsou výsledkem způsobu našeho života, čím více jsme neopatrní a pohrdáme svým vlastním životem, tím více máme úrazů. Díky zdravotnictví, které přijde, budeme schopni odstranit všechny následky úrazů. 
 • Když přijdu na to co je příčinou mého naštvání, tedy můj předpoklad o chování lidí, který se nenaplnil a jsem naštvaný (hledám příčinu mého naštvání). Když pochopím, že lidé se řídí a chovají v souladu se  svojí svobodnou vůli a já nebudu očekávat, že se budou lidé chovat podle mých představ, tak si vyřeším spoustu problémů. Po čase zjistíme při zkoumání příčiny, že my sami sebe naštveme tím, že se nám neplní naše očekávání (představy jak věci mají dopadnout a jak mají lidé okolo nás reagovat) tak jsme naštvaní a činíme za to odpovědné lidi kolem nás, nikoliv sebe. Neuvědomujeme si, že jsme my sami příčinou toho našeho naštvání.
 • Koktání mívá duchovní příčinu z emocí, je to emoční blok. Vzniká to tehdy, když rodiče odmítali dítě poslouchat (dítě je nezajímalo, neměli na něj čas), nebylo mu to dovoleno, aby to řekl. Dítě ten začátek věty neustále opakoval a spojil si ji se strachem. Když začne mluvit, promítá se do jeho řeči strach a on se zakoktává a zastaví u té slabiky, kterou chce vyslovit.  S minulými životy to nemá nic společného. 
 • Nemocné dítě. Když jsme nemocní my (způsobem života, vzorce chování atd. tak to kopíruje i naše dítě), jsou nemocní i děti a je to propojené i s karmou jedince při zrození. Tím že se narodí, je mu umožněno pracovat se svou vlastní zátěží (nemocí) i se zátěží okopírovanou od rodičů, nebo předků.
 • Mezi lineární a cyklickým (kmitání) časem je přímá souvislost. Z jednotlivých cyklických časů se vytváří lineární, který plyne a zachytává veškeré změny, které se odehrají během cyklu.  
 • To co se ženě líbí na muži současně představuje i sílu a schopnost se o ni postarat (díky tomu žena zase může vytvořit to, co leží na ní, zplodit potomka a postarat se o rodinu), a hrdost na muže je to tentýž princip. Muž staví dům a žena to rozvine. 
 • Neodsuzujme, vše co vidíme, protože mnohdy neznáme příčinu (duchovní význam pro obě duše z pohledu jejich vývoje).

15.1.2021

 • Stavby v Rusku o 2 až 4 metry níže, co se stalo? To má přímou souvislost s Tunguzským meteoritem, událost provázeli zvláštní úkazy. Z mého pohledu (mohu se mýlit) meteorit obsahoval obrovské množství vody, tím byli zaplaveny některá města blátem.
 • Lineární čas (hodiny - hodina, den, měsíc, rok atd., kairos) běží stále stejně a cyklický čas (jevy, které se neustále opakují, chronos), který se nyní zkracuje. Jde o zjednodušené vysvětlení a přiblížení toho co se děje, je tu složka času, kterou neměříme a ta se zrychlila..
 • Během 3 -9 měsíců mají být tři události, které nás odpoutají od covidu. První událostí by mohla být volba prezidenta v USA, vzestup a pád velmocí ovlivňuje celou planetu a má vliv na budoucnost. Mění se paradigma zaměření USA z domácího (podpora domácí ekonomiky) na globální zaměření (podpora zbrojení, proto se armáda postavila proti Trumpovi). Všechny procesy propojuje a sjednocuje finanční systém. Druhým může být konflikt. První tři měsíce budou o změnách a událostech, které se mají odehrát a další tři měsíce budou lidé zaujímat názor a postoj k nim a jak pokračovat dál, aby se vyhnuli strádání. 
 • Země se dělit (jako buňky) nebude, Země je oddělená, má 12 úrovní (i znamení zvěrokruhu jsou s těmito úrovněmi propojené), každá úroveň se nachází v jiné sféře a má jinou evoluční úroveň. V každé sféře (úrovni) je určitá míra svobodné vůle (postupuje to od nejnižší k nejvyšší) a v nejvyšší je v souladu se Stvořitelem. Kdo dosáhne nejvyšší úroveň, přejde do jiné sféry a nemusí se vracet sem, kde to známe.
 • Magie ve dělí na černou a bílou (existuje ještě šedá magie, to je ta středová, ovlivňuje nás samotné), ale není to úplně přesné vyjádření. Dějí se na solární, lunární a zemskou magii. Ty se mohou dělit na pozitivní (někomu pomoci) a negativní (někomu uškodit). Důležité také je na jaké úrovni poznání se naše duše nachází. Každý člověk si odžívá sám sebe (zákon příčiny a následku). Každý člověk má právo zažívat kým nyní je a to právo mu nemáme brát. Když do života jiných zasahujeme bez jejich plného souhlasu (přesto to není záruka, že to bude dobré), je to černá magie i když to děláme s pozitivním záměrem pomoci. Náboženství je nejhorší černá magie. Černá magie se provozovala už v Egyptě. Z Egyptu neodešli Židé, ale Egypťané. Proto v Egyptě nenajdeme žádnou zmínku se by tam Semité někdy byli. Byl to násilný od chod, proto Jahve si vybral Achnatonovy kněží (Anunaki) a odvedl je do země zaslíbené (jedna klika bojovala s druhou klikou). Tento boj se vine dál dějinami vládnoucích rodů (snaha uchvátit moc).
 • Pro duši nemá žádný význam, jak se po smrti naloží s jejím tělem.
 • Kdybychom žili v dokonalém světě (v souladu se zákony Stvořitele, Přírody atd.), tak lidé nebudou nemocní. I darování a přijímaní krve(s orgány je to podobně, ale dostáváme do těla cizí geny a nemusí to být vždy pozitivní), např. na duchovní úrovni) je něco, čím se člověk učí ve svém vývoji.
 • Pokud se nějaká duše opět inkarnuje a my v ní např. poznáme naší babičku, tak není dobře ji v tomto smyslu zasahovat do života a nechat ho se vyvíjet svobodně.
 • Meditace na egregor Slovanství? Temná sféra (lunární magie, veškeré formy náboženství, státní uspořádání a lunární ne ta nejhorší magie) spadá do černé magie. Je dobré se těmto formám vyhnout, pokud nemusíte. I celá bible je v podstatě vylhaná, ve starém zákoně se nepíše o Bohu (příběh jednoho národa). Bylo to vytvořeno za účelem ovládnutí společnosti, aby křesťanství získalo moc nad lidmi (drezura lidí).
 • Léčitelství patří do ženské energie (používají se byliny) a člověk si to bere sám, nezasahujeme do jeho svobodné vůle. Chraňte se, aby jste to dělali bez souhlasu dotyčného člověka (pak je to magie). Snímání přisedlíků na dálku bez souhlasu dotyčného člověka je černá magie, protože zasahuje do života člověka, aniž o tom ví. 
  Překlad bible, Mauro Biglino je italský badatel religionistiky, asi třicet let zkoumá takzvané "posvátné texty" v přesvědčení, že pouze znalost a přímá analýza poselství starověkých spisovatelů může vést ke skutečnému a hlubokému porozumění náboženské myšlení vyjádřené lidstvem. 
 • Katastrofa nezpůsobí změnu lidí, pouze se přizpůsobí podmínkám, aby přežili, např. po 2. světové válce lidé spolupracovali, protože to pro ně bylo výhodné, ale společnost se vůbec nezměnila. Katastrofa nemění člověka, ale pouze jeho uvědoměním (vědomá změna chování a myšlení) třeba působením katastrofy či nemoci může dojít k uvědomění a změně. Změna postoje a chování k přírodě je možná evolucí nebo duchovním vývojem zevnitř.
 • Jak poznáme že nám odpovědi na naše otázky dal Stvořitel a ne mysl. To nikdy nepoznáte, protože i mysl je Stvořitel (je to neoddělitelné). Můžeme se k té odpovědi následně postavit, to je naše volba. To co se bude dít v rámci vašeho postoje, to vám ukáže jestli jsme se k té odpovědi postavili správně, nebo ta odpověď byla správná i vy jste se k ní postavili špatně. Posoudit to přímo nelze, musíte zaujmout určitý postoj, při určité odpovědi, buď ji přijmete nebo ji nepřijmete  a ukáže se vám jestli jste jednali správně nebo ne. 
 • Manipulace s druhými je jedna z nejnižších úrovní evoluce (jistá úroveň evoluční cesty, ti lidé nejsou dostatečně vědomí, nejsou si schopni přesně uvědomit co dělají), aby jste to přestali dělat musíme projít evolucí. Otrok a otrokář.
 • Lze ovlivnit fyzickou část naší existence (mysl a emoce), nemůže dojít k ovlivnění na úrovni vědomí (vědomí rozhodně, kterým vjemů kolem nás budeme věnovat pozornost, reagovat a rozhodovat). Nikdo Ve Vesmíru nevymyslel, jak ovlivňovat vědomí v rámci jeho rozhodování. Vědomí činní volbu samo za sebe, je svobodné.
 • Annunaki v lidské provedení jsou výjimečně krásní a nemají emoce, ale je těžké je rozpoznat.
 • Je velká pravděpodobnost, pokud padnou peníze, tak budou lidé hledat hodnoty a mohou se vrátit ke zlatu (ale je možné, že bude nedostatek potravin a za zlato nám nikdo nic neprodá). 
 • Žádný velký rozdíl mezi astrálem a bardem (svět v astrálu se svými hranicemi) není. Rozdíl je mezi bytostmi, to znamená, že Astrál je plný bytostí a myšlenkových forem atd. (to velké smetiště) a bardó je svět vytvořený v astrálním světě a žijí v něm bytosti duchovně vyspělejší než v astrálu, reinkarnují se.
 • Svět je v dynamickém pohybu (svět plný změn) a většina lidí brání tomuto pohybu a nechce nic měnit (zachovat stav, který jim vyhovuje, brání přirozeným změnám), ale tím chtějí měnit přirozený běh věcí.
 • Náš svět (je výuková zóna, převládla zde černá magie) je obrácený, ty bytosti co by měli být na vrcholu, tak jsou nejníže. Ježíš říká: ti co jsou první, nechť jsou poslední a naopak (to je vlastně černá magie, aby ti vládci byli ti nejhorší, ti nejlepší jsou nejnižší a to je špatně). Současný svět se má překlopit zpět do správného stavu, aby fungoval na principech zákonů stvoření. 
 • Jedním z principů (zákonů) stvoření je princip gravitace (je to i fyzikální zákon) a funguje i když někoho zabijeme, ublížíme nebo okrademe někoho. Mají ale dlouhodobější dopad na nás samotné (my si myslíme, že když to nemá okamžitý dopad, tak to neexistuje) a díky tomu si to neuvědomuje, že je to tento zákon.
 • My jsme svobodné bytosti na určité úrovni se svobodnou vůlí a podle svého nastavení si do života přitahujeme či vybíráme různé informace, situace (co jsem si z celého světa okolo mě vybral) a i jinak vnímáme okolní realitu. Důležité je se zklidnit a kromě negativních informací kolem nás vnímat i ty pozitivní a následně začít selektovat. 
 • Ve vesmíru máme své společenství, není to rodina v pravém slova smyslu jak ji známe tady na Zemi (na Zemi mohou lidé z tohoto vesmírného společenství vytvářet pokrevní svazky), není tam pokrevní spojenectví, ale spojenectví na úrovni přátelství, soudržnosti, náklonosti atd.
 • Něco se děje se Sluncem, protože stvořitel přenastavuje tuto realitu. Otevírá se zóna svobodné vůle. Něco se děje přes energii, kterou nazýváme RA (je dána solární bytostí Stvořitele, Slunce), která je tvořivá, nese v sobě určité vzorce, které přijímají rostliny atd. Slunce (Slunce vnímali v dávné minulosti jako Boha) v pravé podstatě není Bůh, je to jeden ze stvořitelů vesmíru (Slunce je na úrovni stvořitelů). Neovlivňuje dění a děje v Univerzu, pouze ovlivňuje přenos energie RA (funguje jako přenositel energie RA). Přenastavení v slunečních systémech realizuje Stvořitel.
 • Ježíš byl spasitel, byl laskavý, milující. Je zvláštní, že v dětství bil svoji matku. problém je v překladu. (Mauro Biglino). Bytost o které se mluví v bibli je někdo jiný. Zajímavé je, že po z mrtvých stání ho nikdo nepoznal, ani manželka a jeho rodina (byl to nějaký měňavec, Elohim?). Nikdo není, co je to za změnu, která v něm proběhla. V bibli je spousta podivností. 
 • Podle všeho žádný praotec Čech nebyl. Církev se hodně starala, aby prapůvodní Slovanské texty neexistovali. Něco pravdy ve slovanských bájích najdete.
 • Irminsul (saská svatyně, Savové byli Slované, pohané).
 • Mimozemšťané (může to být jedna z události, která se letos zveřejní), někdo na planetě má znalosti, které zdaleka přesahují úroveň našeho vědění (armáda, vesmír, atd.).
 • Aby se zrodila umělá inteligence, tak by měla rozhodovat přirozená volba (volbu může učinit pouze vědomí) a ne žádné algoritmy. Nositelem vědomí je pouze duše. To počítače by museli dostat duši, musí přesvědčit nějakou duchovní bytost, aby vlezla do počítače a se propojila s nim. To je naprosto nemožné, to by tam musel zasáhnout Stvořitel, protože by musel počítači vytvořit DNA. Vědomí je spojené s duší, svobodnou vůli může projevovat pouze duše, nikoliv umělá inteligence (superpočítači by museli vytvořit DNA, kterou by duše použila proto, aby se s počítačem propojila, počítač by musel obsahovat složky, které odpovídají duševnímu tělu, aby se sním duše mohla propojit). By se duše mohla propojit s lidským těle existuje nespočet nástrojů, DNA je jeden z nich. Duše musí ladit na stejné frekvenci jako tělo, aby se tam mohla vtělit.
 • Slabikář předávám útržkovitě (po částech), jak jsou skládaná slova.
 • Naše reakce na to, co přijde, má být autentická (abychom na ni reagovali přímo, spontánně), předpovědi (předvídatelné trajektorie budoucích dějů) od kohokoliv z lidí pro nás v podstatě nemají žádný smysl.
 • Alkohol ukazuje jací lidé opravdu jsou ve svém nitru a co je v nich potlačeno.
 • Karmické období je jednou provždy minulostí, proto mluvíme o svobodné vůli a předurčenosti. Není nic co by nás vedlo, rozhodni se sám a poneseš hned důsledky (odpovědnost za své činy).
 • Stvořitel nám nedává šance, nazvali bychom ho "ňoumou", on od lidí nic neočekává a tím pádem nic nechce, ale sleduje události, čas od času zatlačí (zasáhne a dostane to gradaci, impulz) do reality, aby vůle na určité straně se mohla projevit. On neřídí Vesmír, ten řídí lidé, kteří si tady rozhodují, ale občas zasáhne.
 • Když se narodíte v určitém znamení, tak naplňujete jeho polarity. Když se nám podaří ovládnout všech 12 znamení zvěrokruhu, tak vstupujete do solárního středu - Slunce, máte splněno a už se můžete inkarnovat do jiné reality. Záleží jak se k životu stavím, přestože jsem zrozen v určitém principu zvěrokruhu.

6.1.2021

 • Po tomto životě se již nebude Jaromír inkarnovat zpět na planetu (dosáhl naplnění možností, která tato realita umožňuje). Na planete je na základě dohody, ale není to žádné privilegium. Je nápomocen vývoji na zemi a také aby předal informace.
 • Lidé očekávají změny venku, ale oni probíhají v nás.
 • Covid není náhoda, díky tomu získáte klid proto, co ve vás probíhá a můžeme se s tím průběhem lépe vyrovnat (nic se neděje náhodou, vše se děje tak jak má).
 • Pokud zvítězí Biden, tak bude válka vně USA a pokud vyhraje Trump, tak bude občanská válka v USA (sami mezi sebou). Myslí si, že se bohužel rozhoří konflikt, je to jeden ze spouštěčů procesů, ke kterým bude docházet. Během několika dní budou mít lidé úplně jiné starosti než covid.
 • E- koruna, pokud je to alternativa k EURU, tak je to blbost a nesmysl. Lidé by měli udělat vše proto, aby byla koruna zachována, protože ještě pořád pro tento stát představuje velké benefity.
 • Jsou někteří spirituální učitelé, kteří jednosměrně vyzdvihují světlo a opovrhují temnotou, součástí systému RA, který jsi zmiňoval? Temnota nemá žádnou sílu, my si představujeme, že zlo se ukrývá ve tmě. Skutečnost je obrácená. Astrál je napájen energií RA (velmi silně tvořivá energie), astrál existuje všude, kde existují sluneční systémy (galaxie, která je prozářena světlem). Všechny bytosti, které jsou odpojeny od stvořitele nutně musí být napojeny na energii Slunce, protože jinak by zemřeli. Doslova tedy existují ve světle, protože jsou napojeny na RA. Pak nemůžeme tvrdit, že temnota je špatná, je spíše prázdná a mohla by tam existovat bytost na úrovni stvořitele (kompletní bytost, která dokáže vytvářet samo a sebe z vlastního zdroje. Taková bytost spěje mimo sluneční systém a mohla by tam existovat. 
 • My obrazně (pro zjednodušené pochopení) přirovnáváme dobro ke světlu a zlo ke temnotě. Dobro se toho světla nebojí, že bude odhaleno, kdežto to zlo ano (nechce být odhaleno, snaží se skrývat). V tom smyslu má smysl přirovnání temné a světlé bytosti.
 • Aby jsme se dostali přímo na energii Stvořitele  musíme dodržovat jeho zákony, jinak od Stvořitele odpadáme (odklon vědomí), kdežto tomu RA je to jedno. Když upadneme na největší dno (stanou se z nás červi), tak to RA nás pořád obdarovává energií.
 • Negativní mimozemské bytosti nás neovládají, to je úplně jasné. Mýtus o negativních a pozitivních mimozemských bytostech pochází z dávné minulosti (cca 2 000 roků zpět). Annunaki (před cca 2100 -2500 roky) si tady opravdu vytvářeli nějakou agendu otroků. Došlo tady k válce při bitvě o Jerusalem mezi mimozemskými armádami východu a západu )(bohové východu (Midgard je jeden z devíti světů severské mytologie) ASGARD je součást našich bohu, kteří vyhráli a následně Annunaki z Nibiru (Nibiru je obdoba Midgardu), jako temná západní strana, opustili naši planetu)). Je možná , že tu ještě někde vyskytují, ale nemohou zasahovat, protože jsou tu bytosti, skryté pod ledovcem na pólech, kde přežívají. Jsou tady také bytosti (nebyli příliš dobré), které ještě přežívají z dob, kdy my jsme přišli na tuto planetu, ale to je úplně jiná historie. Tyto bytosti se snažil objevit Hitler a jiní, dokonce se s nimi i setkali (získali nějaké technologie). 
 • Pokud máte velký strach ze současné situace, odpojte se od elektronických médií a jděte do přírody.
 • Žádejte doktora, ať podepíše (Hippokratova přísaha) plnou odpovědnost za následky očkování.
 • Rody (hodně svazovali lidi, trpěli zejména ženy, vše bylo ovlivněno i majetkem a mocí) se obnovovat nebudou, naopak budou vznikat komunity, lidé budou na úrovni rodiny. To je jediná a správná cesta, protože každý člověk se musí řídit svou vlastní odpovědností a musí mít právo svobodné volby a rozhodovat, aby mohl nést následky za svá rozhodnutí (nemůže být spoután nějakými pravidly, touhami, majetkem). Rod uchovával tradice, ale současně lidem nesnesitelně ubližoval. Před tím tu byla pospolitost a to byla ještě vyšší forma než rody.
 • Závislosti jsou nedořešené věci v nás samotných (i rodové), díky droze (alkohol a tvrdé drogy, neplatí to o cigaretách), nebo jiné náhražce se prožitku a zpracování vyhýbáme (utíkáme před něčím), přinese nám to velmi hluboký pád. Nedá se to paušalizovat je to případ od případu.
 • Minulost a budoucnost (obojí je součástí téhož) je obsažena v přítomném okamžiku.
 • Každá úroveň reality je vytvářena na určitém principu nějakým stvořitelem, existujeme v multi vesmíru, kde se jednotlivé reality prolínají. Stvořitelů může být nekonečné množství, Vesmír je jeden a stvořitele můžeme definovat jako multi-bytost, má mnoho bytostnou podstatu.
 • Máme poslouchat své vnitřní já a důvěřovat vesmíru. Lidem nyní musí dojít, že zabránit těm událostem nelze tím, že s tím budete bojovat, ale tím, že je jednoduše odmítnete (např. očkování). Čím větší bude skupina co odmítne očkování, tím spíše si ti na hoře uvědomí, že někde dělají botu.
 • Když se podíváte na události, které se rozjíždí a předznamenávají změny ke kterým má dojít (USA atd.), tak bych doporučoval klid, procházky a nesledovat média a zabývat se sám sebou a vizualizovat si budoucnost, která bude pro mě požehnáním a přinese mě pocit štěstí, radosti a realizování snů. 
 • Vše se děje tak, jak má: když děláte chyby dostáváte pohlavky a naopak (buď jste na cestě úpadku nebo vzestupu).
 • Kolektivní meditace = v jednotě je síla. To je blábol. Meditace je vyloženě intimní záležitost, cesta do svého nitra, k čemu je dav kolem vás nevím. Pokud jste se rozhodli že budete meditovat za něco (egregor Slovanství, počasí atd.), tak v žádném případě nemeditujete, protože je tam přítomna mysl (mysl má záměr meditovat za něco).
 • Pránisté jsou živi z energie RA.
 • Indie (Indra a jejich bohové, jsou vlastně Védští bohové) byla součástí východní části (východní mytologie Asů). Příchod lidské civilizace na Zemi byl realizován do oblasti severního pólu, který nebyl pokryt ledem. Odtud se to začalo dělit do světových stran a potom se to zašmodrchalo, protože už ten příchod byl spojen s nějakými kosmickými událostmi. Kromě těch původních přišli potom další a další.
 • Život na zemi je kontinuální a vždy nové generace (děti jsou vždy připraveni prožít období do kterého se narodili, jsou hnacím motorem změn), která se rodí, je o stupínek posunuta pro dobu, pro kterou se narodila (evoluční proces na duchovní a fyzické rovině). Funguje to tak již tisíce roků. 
 • Dobro a zlo (zjednodušeně řečeno) jsou součástí tvořivého konceptu na planetě. I zneužití zla může mít konstruktivní následky a naopak.
 • Pyramidy v Gíze postavil konglomerát lidí a mimozemšťanů. Vládci v Egyptě se potřebovali vymanit (mysleli si, že to tak jde udělat) ze zákonů a principů Stvořitele. Pyramida koncentrovala energii slunce RA dovnitř pyramidy a to dokázalo v člověku vyvolávat rozšířené velmi rozšířené stavy vědomí. Opravdu to byla jakási pohřební místnost, ale ne v tom smyslu, jak si to představuje my v naší realitě. Významní lidé a panovníci tam chodili umírat, to znamená, aby v čase smrti měli co nejvíce rozšířené vědomí a mohli si učinit volbu, zda skončí v astrálním světě (bardó) - aby se vyhnuli zákonům stvoření. Představovali si, že když ovládnou astrální svět (to je nesmysl), tak se z nich samotných stanou bohové (stvořitelé). Dopadlo to tak, že jsou součástí běžného reinkarnačního procesu.
 • Budeme navazovat na vědomí starých Slávů (Slovanů) a pokračovat. Myšlenky, které vytvořili jsou platné po všechny časy. My jsme je opustili, ale nepřestali platit. 
 • Ve vesmíru nemůže nic beze zbytku zmizet a tedy i Atlantida v nějaké podobě existuje.
 • Svatý grál je život věčný.
 • Stále více si budeme uvědomovat, že kam dávám svoji pozornost, to vytvářím a roste to. Žádné hrůzy se přirozeně dít nebudou, v rámci vlastního blaha se soustřeďte na co myslíte a co pro sebe můžete udělat, když vyrazíte do přírody (pak budete přemýšlet úplně jinak). Problém vašeho života je, když věnujete pozornost událostem více než je potřeba. Můžeme věnovat pozornost těm, kteří hledají řešení, aby se to dalo změnit.
 • Allatra je prodloužená ruka systému, nemá cenu se tím zabývat. Je to způsob jak se udržet u moci i na druhé straně, ale asi to neklapne.
 • To nejhorší co v nás probíhá by mělo odeznít do roku 2023.

3.1.2021

 • Odpoutání od systému, život mimo systém: důležité je najít cestu k co největší soběstačnosti (co nejvíce snížit závislost na systému), budou se vytvářet společenství (komunity).
 • Co je Stvořitel? Stvořitel (není humanoid, je vše co kolem sebe vidíme i nevidíme) je mnohaúrovňové vědomí se záměrem (ví, který skutek co vyvolá), které je spojené a spolupracuje nezávisle na sobě. Existují dvě úrovně stvořitele: 1. prvotní stvořitel - neprojevená úroveň přes hmotu, má se zato že zákony stvoření vyvěrají z této úrovně. 2. stvořitelé Univerza - jsou projevení ve všem, co nás obklopuje, vkládají to tvoření svůj záměr, který se realizuje. My lidé komunikuje s tou úrovní Stvořitele, která odpovídá naší úrovni vědomí. Stvořitel s námi vždy mluví na té úrovni, na které jsme, jinak bychom ho nechápali.
 • Mezi probuzeným vědomím a umělou inteligencí (nejsme ji zatím schopni vtisknout vědomí)  je takový rozdíl jako mezi špendlíkem a kosmickou raketou. 
 • Byl Ježíš ukřižován? Pochybuji, že něco, co neexistovalo bylo ukřižováno, ale tím nezpochybňuji ten mýtus Ježíšovský, protože je tam spousta dobrých věcí (podstatou zvěsti je cesta ke Kristovství, tedy k čistotě mravní nebo jiné). Spása lidstva Kristem je nesmysl.
 • Žádný solární záblesk nebyl a nebude, je to postavené na jiném principu, Slunce (je to bytost na úrovni stvořitele a řídí se zákony stvoření, neprojevuje svou vůli) s tím nemá téměř nic společného, je to návrat ke Stvořiteli. Měli bychom se zaměřit na vnitřní záblesk, je nám krásně a jsme usměvaví.
 • Astrologie: den narození (určuje úhel pohledu jedince a jak budeme s vlastnostmi nakládat), měsíc (vlastnosti a schopnosti), rok (předurčuje osud, kudy se bude náš osud ubírat a jakými událostmi budeme procházet).
 • Člověk (společnost, civilizace) prochází "cestou poznání" (růstová fáze), nabíráme a shromažďujeme informace "cestou zkušeností", kdy zjišťujeme, jak bychom mohli získané informace správně využívat. To bývá často, místo dalšího růstu, příčinou pádu, protože my informace začneme zneužívat ve svůj prospěch na úkor jiných lidí (kdybychom je využívali pokračoval by náš růst). Proto i společnost začíná upadat, protože nějaké poznání získala a zneužívá je (používá je pro ovládání jiných lidí).
 • Očkování nemusí být škodlivé, ale o jejich účincích nikdo nic není, ani tvůrci, protože nebyla vakcína dlouhodobě testovaná.
 • Než žít v kontrolované společnosti, tak je lepší odejít z tohoto světa pryč.
 • Nejlepší se vizualizovat pocity (místo představ a obrazů), ty dávají vizualizaci největší sílu.
 • Bude se dít spousta věcí na co nejsou lidé připraveni, během velmi krátké doby vás a celou planetu covid přestane zajímat, protože budou mít úplně jiné starosti. Velmi dobří lidé nebudou muset dělat nic a následně nastoupí na cestu alternativy.
 • Zákony Stvořitele se projevují skrze vlastnosti se kterými se narodíte. Žádná část vlastností není pozitivní ani negativní (láska a nenávist jsou na stejné úrovni), ale každou musíme umět využít jak ve svůj prospěch, tak ve prospěch celku (nenávist nám slouží proto, abychom odmítli pedofilii, ale neměli bychom nenávist používat k tomu, abychom nenáviděli lidi kolem sebe). Hlavní zákon Stvořitele je: nauč se vše, co jsem ti dal, využívat ve prospěch sebe a veškerého stvoření. Dává nám vlastnosti v celistvosti (polaritách), abychom je mohli v různých podobách, podle okolností, využívat. Když zákon zneužiji a ublížím jiné bytosti, tak jsem vinen (nesu za to odpovědnost, jdu proti záměru stvořitele), když bytosti pomohu, jsem v pozitivní polaritě (jsem v souladu se záměrem stvořitele, který přináší vzájemný prospěch).
 • Před dálnými věky se lidstvo dopustilo nějakých chyb (lidstvo začalo utíkat před zákony Stvořitele, chtěli tvořit svět, kde se nebudou muset řídit zákony stvořitele, protože se jim zdáli příliš přísné, zákony je nutili ke slušnosti), díky kterým ztratilo svobodnou vůli. Nechtělo se jim dodržovat zákony, protože to byli parazitické bytosti, řekli si, my to obejdeme a budeme sloužit RA, protože RA žádné zákony nemá, ono dává tu energii zdarma. To jakým způsobem my můžeme využívat tu energii určuje Stvořitel, protože využití energie je postaveno na zákonech stvoření. A ve chvíli, kdy začnete opouštět zákony stvoření, tak i tu energii RA můžete využívat ve stále menší a menší míře a ona udělá to, že vás zavře ve hmotě (v materiálním světě, rozum, ego atd.) a přijdete postupně o své duchovní schopnosti (protože se snažíte popřít Stvořitele). Tak se stane, pokud se oddáte plně vyznávání RA. Je důležité si uvědomit, že my lidé jsme postaveni na základech zákonů stvoření, my s nimi nemůžeme jít do sporu. Pokud jsme s nimi v rozporu, tak upadáme. Nemůžeme být beztrestně v rozporu se zákony stvořitele (to si ty bytosti na počátku neuvědomovali a mysleli si, že my ty zákony můžeme obejít, určitou dobu to byla dobrá hra na vyvolené a nevyvolené, na bohaté a chudé) a tím jsme se dostali do současného stavu (chtěli jsme to jako lidstvo prožít, ale to má zákonitost, důsledky), odklonu od zákonů Stvořitele - odklon vědomí. Byli jsme připraveni o svobodnou vůli, ale byl nám dán čas nabýt zkušenost. Zkušenost z toho, jaký svět chceme vytvořit a mohli si i námi vytvořený svět prožít. Zjistili jsme, že je takový svět nestravitelný a odporný, nyní jsme na konci této zkušenosti a říkáme si, že takový svět už nechceme a chceme se navrátit k zákonům stvoření a k jejich dodržování. Bůh říká, ano budete navrácení k zákonům stvoření, ale zadarmo to nebude.
 • Proč nevidíme nedostatky svého charakteru? Každá bytost je stvořena v celistvosti, to znamená, že když máte nějaké závadné části, nebo část v těle, tak se všechny ostatní části nastavují tak, aby s touto závadnou částí byli v celistvosti (rovnováze), nebo v souladu a tudíž závadná část nevyčnívá z celku je s ním v přirozeném souladu. Proto je velmi těžké, sám v sobě, tu závadu odhalit, ona zapadá do naší osobnosti a ovlivňuje všechny části kolem sebe (je tam struktura, která je v nepořádku, nemůžeme pochopit jen jednu vlastnost- závadu, ale pochopit , povahu, podstatu celé té struktury, která má inteligenci, celého zasaženého místa, kde se závada, chyba projevuje). Chyba se promítá nějakou částí do celého charakteru u bytosti a je to proto, že všechny části naší osobnosti jsou prolnuty, provázány, propojeny do celistvosti a doplňovali se, aby byl v rovnováze celek. Jakákoliv vlastnost charakteru (i ta chybná) se uvádí do souladu se všemi ostatními vlastnostmi a díky tomu je pro nás skrytá.
 • Celý IzRAel byl vybudován na principu RA (odklon od Boha). RA je zdroj energie, který vyživuje celý planetární systém a veškerý život, který je postaven na zákonech Stvořitele. Energii RA můžeme využívat, pokud jsme v souladu se Stvořitelem. Jakmile začneme vytvářet své vlastní zákony (jsme v rozporu se Stvořitelem) a vzorce chování, tak i RA se stává méně a méně zdrojem energie a její využití v nás klesá. Tím jak padáme, tak to RA pomyslně způsobuje naše svírání ve hmotě (uzavřeni ve fyzickém světě).
 • Odhalení už proběhlo, kolem nás už se objevili jevy nevídané: mocní ukázali, že jsou schopni všeho a před ničím se nezastaví a to kvůli mamonu a moci. To co přijde způsobí, že už si vládnoucí elitu nebude volit většina lidí.
 • Stvořitel vytvořil zákony a princip podle něhož se svět kolem nás tvoří. To že se ve světě kolem nás dějí problematické záležitosti on neřeší. Za odklon od RA nesou svou odpovědnost lidé, protože své činy provedli prostřednictvím své svobodné vůle. Každý si odžíváme to, co nám bylo předurčeno (osud, předurčenost), svobodná vůle to trochu nebo z části rozbije (odžívám si v tomto životě to, kým jsem).
 • Stvořitelé (bytosti na úrovni stvořitelů) jsou např. Slunce, planeta Gája, kteří pouze předávají stvořitelský potenciál k prospěchu stvoření. Stvořitelé jsou se Stvořitelem prolnuti, tak se prostřednictvím toho učí a vnímají co se v tom stvoření děje, vnímají energie, pohyby atd. Slunce (i to úroveň Stvořitele, protože je schopno předávat energii stvořitele, tvůrčí náboj) nás nejen ozařuje, ale má přímou odezvu z toho co se na planetě děje, ale neřeší to, to se řeší prostřednictvím božích zákonů. Lidé mají svobodnou vůli (rozhodujte o svém životě sami, dal jsem vám svobodnou vůli) a mohou se opět narodit (a tu chybu, kterou jsme udělali můžeme napravit), není důvod, aby Stvořitel naše špatná rozhodnutí napravoval (máme možnost se rozhodnout správně) a neobviňujte mě z toho, že děláte chyby, pro mě je vše dobré. 
 • Někteří si mysleli, že budou bohové (prostřednictvím energie RA), ale čím více zneužívali potenciál Stvořitele v sobě, tím více přicházeli o schopnosti, až tyto schopnosti naprosto zanikly a tím zanikla svobodná vůle.
 • Nevěřím na dimenze (5. nebo 6., není to dáno dimenzemi, ale úrovněmi bytostí a jejich rozsahem vlastností, schopností a smyslů, které mají), vesmír je spojitost, je to jedna a ta samá věc kam se podíváte. Důležitý je rozsah té dané bytosti prostřednictvím aktivních smyslů. Podle toho jaká jsem bytost, tak v té úrovni reality existuji. Okolo nás existuje realita, která je za hranicemi vlastností bytosti člověka, protože je nevnímá. Pod rozšíříme pole schopností a vlastností tak se nám otevřou další úrovně (jsme na jednom místě a naše vnímání se mění rozšiřováním našich schopností, nevzestupujeme do vyšší dimenze na jiné místo).
 • Situace (současná omezení) může pomalu rozmělňovat v průběhu pár týdnů.
 • Člověk zkušeností, kterou prošel, představuje vnitřní bohatství, protože ví co má a nemá dělat, do té doby to neví. Uvízli jsme ve hmotě a každý člověk uvidí tu cestu ven (Stvořitel ukáže, jak se z toho dostat přes intuici, okolnosti života atd.).
 • Bůh nebude dávat 12 vláken DNA (abychom ji pochopili, museli bychom být na úrovni Stvořitele, pokud bychom měli 12 vláken, tak bychom žili úplně někde jinde a na jiné úrovni), protože, by vytvořil tak komplikovanou strukturu, že bychom ji nebyli schopni prožívat a nerozuměli bychom jí. DNA je pouze pomocník, toho kým jsme nezaniklo. Otevírání duchovního vnímání bych s DNA nespojoval.
 • Meditace (kontemplace) je hluboké vnoření (soustředění se) do sebe sama, do svého nitra. Ale pokud se hromadně soustředíme, abychom vyvolali změny (manipulujete se světem kolem sebe na úrovni vědomí, snažíte se vynutit si změny), tak provozujeme magii, ať je černá nebo bílá. Dejte si na to pozor. Kolektivní meditace (já to nepovažuji za meditaci) v této podobě je magie. To již provozovali egyptští kněží, když zpívali různé mantry, aby se vytvořila myšlenková forma, která potom působí na realitu. 
 • Co stvořilo Stvořitele? To neví ani sám Stvořitel, na to neznáme odpověď. Prvotní stvořitel (my ho nikdy neuvidíme a on ani neví kdo jej stvořil, procitlo jeho vědomí, ale zná klíč podle kterého se stvořil a předává ho dále) je neprojevený (je za hraní naší úrovně vnímání) a z něho vychází něco co se vytváří (má to princip, který vytváří určité množství zákonů a zákonitostí, jak se realita může projevit), z něhož pak následně vzniká život, vznikají stvořitelé. Vše co se děje je součástí stvoření. Když je někdo neprojevený, nemůžeme se s ním zkontaktovat, pouze se má zato, že existuje. Prostě on nás stvořil a my existujeme. Princip (klíč), podle kterého se stvořil vesmír a vše, je neměnný a daný, ať ten princip stvořil kdokoliv. Co předchází zrození vesmíru, tam nevidíme z naší úrovně (na některých úrovních některý se stvořitelů, může vědět, pokud ho stvořil jiný stvořitel, který mu to řekl).
 • Přírodní a fyzikální zákony předurčují průběh určitých dějů, to kde a kdy se narodíme ovlivňuje to s kým se setkáváme a jak se budeme vzájemně k sobě chovat atd. A to vše můžeme považovat za osud, předurčenost (osud je i to, že když někam přijdeme budou tam žít nějací konkrétní lidé). To jsou dané reálie našeho života. Nyní pro další zrody již zmizí karmická zátěž z minulých životů a realita na nás bude stále více reagovat, podle toho, kým jsme (jsi tím co se ti děje). Předurčenost pramení i z minulých životů (karmy) a přeučenost je daná tím, jak budou reagovat na nás lidé kolem nás. Je to složité to popsat v provázaných souvislostech.
 • Záchrana lidí je postavená na tom, že se do ní, do života promítala vůle Stvořitel, že se neprojeví svobodná vůle. My vykonáme skutek ze svobodné vůle, ale ten Stvořitel na to nemá žádnou odezvu, RA na to nereaguje. Takže ten člověk necítil okamžitý následek svého chování a to se začne měnit, následek toho co jsme udělali budeme cítit okamžitě.
 • Kdyby nám byli zamčené vlákna DNA (myšleno dalších 10 vláken z 12ti), tak je máme.
 • I systém vám podává informace, aby byly líbivé a svedly vás z cesty do slepé uličky, aby jste se jich chytili a začali se jimi zabývat (získali vaši pozornost). A to jen líbivá informační pohádka, do které vás lapí i když je od počátku postavena na nesmyslech a říká vám: vy nemusíte dělat nic, ani hnout malíčkem. Vy nic nedělejte hlavně čekejte a až se vám ty vlákna odemknou, přijde ten zázrak.
 • Vše co se stalo v dávné minulosti, se promítá v naší přítomnosti, bodě tady a teď. Já si mohu vybrat jak tuto zkušenost využiji a jak se budu chovat. Já to využiji (každý je spravedlivě odměněn za to co dělá), abych sobě a tím i jiným ztěžoval život. Nikdo by neměl lidi i společnost využívat ve svůj prospěch.

3.1.2021

 • Od voleb po covid je všechno obrovský podvod.
 • Za každou chybu v životě přijímáte odpovědnost a sní i následky.
 • Vím, že to bude pár měsíců tvrdé a mocní udělají vše proto, aby jejich záměr prošel a stejně vy udělejte vše, aby k tomu nedošlo.
 • Čeká nás období řady změn, které budou probíhat takřka z hodiny na hodinu.

25.12.2020


23.11.2020

 • Astrologové se shodují v tom pádu systému, nebude se to měnit radikálně, ale pozvolna a uvidíme co se odehraje do slunovratu (21.12.2020), tento měsíc je předzvěst a ukazují se důležité momenty, které budou v budoucnu probíhat a čeho se to bude týkat.
 • Mění se nám jídelníček a asi to souvisí s tím co se bude dále dít, aby člověk byl fit a v pořádku. Budeme si muset zvykat i na jiný způsob myšlení (práce na sobě), pokud ji uděláte, tak se to hned projeví v realitě.
 • Virus tu už v podstatě není (to už chápe téměř každý člověk) a nyní se do toho již míchá běžná chřipka (když jste nemocní, máte kašel, tak máte covid). To mediální šílenství už s virem nemá nic společného, to dělá systém (ti co z toho mají nějaký prospěch) a proto je zájem, aby tento stav vydržel.
 • Zákaz cestování vydrží až do příštího jara (bude zjevné, že je to totální nesmysl a nemá to nic společného s virem). Do dvou let tu může být jiná nemoc (vypustí další nemoc).
 • Jak se bude snižovat vliv karmy (odložený účinek, odezvu), tak to bude přecházet do osobní zodpovědnosti (má okamžitou odezvu, nic se neodkládá do budoucnosti) a bude zjišťovat jak jsme v rozkolu (zákony společnosti, kterými se nyní řídíme) se zákony Stvořitele (desatero). Důsledkem bude, že některé prvky společnosti přestanou úplně fungovat (projeví se okamžitě trest a lidem nezbyde než opouštět původní vzorce chování společnosti) a společnost se začne jinak formovat. Nabíhá to postupně a jsou to jen úvahy a nebude to skoková záležitost (jinak by bylo hodně utrpení a neštěstí). Stvořitel zmírňuje tlak (postupný náběh, nikoliv skokový) na nás v rámci změny paradigmatu a máme čas se přizpůsobovat. Tlak, který se začne projevovat bude neústupný. Bude se to promítat tak, že někteří úspěšní se budou stávat neúspěšnými a naopak.
 • Důležitý je vyslat záměr stvořiteli a nechat tomu volný průběh (nic nevymýšlet), všímat si a pozorovat co přichází a to může obsahovat řešení mého problému.
 • 21.12.2020 neočekávejte, že nastanou radikální změny a že se budou dít zázraky, očekávejte vstup do období radikálních změn (bude se rozšiřovat lidem individuálně vnímání, uvidí něco jiného než doposud viděli, nebude se to dít celospolečensky), průběh změn bude probíhat v důsledku vnitřní evoluce jedince (od 21.12.2020 se bude otevírat tato možnost). Zásadní události se ale budou odehrávat na společenské rovině, protože ty první změny jdou do lidské psychiky (tuto část má v současnosti spousta lidí v disharmonii) a spousta lidí má rozhozenou psychiku (důležité je uzemnění i díky sklenici piva si můžete vnitřní psychiku srovnat, protože otupí závažnost působení na nás).

19.9.2020

 • Astrál má tu špatnou vlastnost, že odpovídá na otázku, a když se blbě zeptáte, dostane blbou odpověď.
 • Jaromír se také ptá, ale nedostává odpovědi přímo, ale přes intuitivní sféru - dostaneš informaci - víš, že víš.
 • Když dojde k napojení a stvořitele, najednou nemá otázky na které by se zeptal, všechny otázky jsou odpovězeny.
 • První kdo byl na planetě před 80 miliony lety, byli zlý Anunaci (to je náš zkreslený pohled, dělali genetické manipulace na původním obyvatelstvu, aby je přivedli k moudrosti), vybudovali EDEN (Eufrat A Tigris), byli tam jenom muži, protože nechtěli aby probíhala evoluce (ženy znamenají evoluci), tak je klonovali - Adamové (jeden druh stejných bytostí, kteří se evolučně nevyvíjely) a díky to se pářili se zvířaty. Potom dostali Evu, první styk s ni měli Anunaki, narodil se Kain, tak se zrodila Kainova rasa a teprve pak přišli lidi a to byl Ábel. Toto poznání zaniklo (dva nevlastní bratři).
 • Za Ježíše Krista existovali ještě sekty, které se dělili na Káinovce a Ábelovce (dědice Anunaků nebo Adama). Anunaki měli záměr (chtěli se asimilovat do lidské rasy), aby dokázali vytvořit tělo, které dokáže tyto bytosti přijmout a časem se to postupně ředilo a tak mezi námi jsou promíchaní.
 • To co nás čeká bude něco nevídaného s gradací - proto je důležité se držet zuby nehty "duchovna"- vstupujeme do nové brány bytí, tu změnu vyvoláváme my lidé nikoliv nějaký Solární záblesk, lidé a smysly v nich se probouzí zejména na východě,my lidé jsme motorem těch změn, nikoliv něco ve vesmíru.
 • Přišli Anakové (Egypt, Perský záliv atd.) a Ásové (dělení západ a východ, sever) - Slované a slovanští bohové (Rusko, Asie atd.) - zde je základ dvou rozdílných mytologií
 • Před cca 2150 lety (počátek věku Ryb) a v té době mezi nimi došlo k velké bitvě (Řím asi spadal ještě pod Asii) a střetli se v Jeruzalému, k bitvě nedošlo, protože Anunaki opustili planetu na vždy - je to popsáno v římských legendách. Asové odešli na Azgard. Od roku nula bylo ukončeno zasahování do dějin lidstva.
 • Nyní se naplňuje naše lidská vůle -je to odezva na úroveň kolektivního vědomí.
 • V průběhu 80 milionů let se civilizace ničily (např. Atlantis) a proto bylo rozhodnuto, že lidé budou omezeni na vlastnostech a schopnostech, aby neměli potenciál sebezničení (pracovali s éterem a oddělovat živly), éter propojuje Vesmír - síla, která vše propojuje. Oddělování živlů způsobilo nerovnováhu a zničení planety. Proto se nám bude nyní otevírat sféra v oblastech, které nám byli omezeny (v materiálním světě už nemá vývoj smysl)-budou se nám rozšiřovat smysly, abychom vnímali duchovní svět (budou přicházet informace), budeme zaplaveni informacemi a to může způsobit šok.
 • 4.D, 5D atd. neexistuje.
 • Osvícení je porozumění, pochopení uvnitř nás.

18.9.2020

 • Žádný světelný záblesk nebude je to výmysl, něco jako záblesk bude, ale spíše to bude zvuk (nebude to mít nic společného se Sluncem a zábleskem, bude to něco na úrovni živlů a ÉTERU, který propojuje celé Universum).
 • Chanelling je odrazem většinou chanellizujících osob (provozovaný astrálním světem, astrální bytosti nic neví, ví pouze to, co jim řekneme, nebo co máme v hlavě).
 • Ideální je využívat intuici, astrální svět k ní nemá přístup (nemá přístup do našeho vědomí - duše), může ji využívat stvořitel nebo Gaja (planeta). Intuice vyžaduje určitou zkušenost a úroveň poznání (přes intuici přijde informace, které porozumíme na úrovni svého poznání), svým poznáním zvyšujeme úroveň informací, které přijímáme.
 • Intuice od ega nelze odlišit, protože Intuice přichází přes ego (bez ega nelze existovat, ego je bytostné JÁ a má dvě polarity), smysly jdou přes ego.
 • Vesmír stvořil muže a ženu proto, že to má smysl.
 • Duše je vědomí (je to totéž), duše je vědomá.

20.7.2020

4 živly (svastika) jsou živé a v neustálém pohybu, propojuje je éter (když mám živly v dynamické rovnováze dostává se nevědomí do vědomí), zvědomění je uvědomění a tím ovlivňuji svoji realitu a vývoj. Jak si vědomím živly kolem sebe? Pomocí živlů uskutečňuji realitu. Voda se rodí ze vzduchu (éteru) - čirá energie, emoce, pak je zde mysl dává plán (záměr), země je finální realizací a pak se to opět vrací do vzduchu, protože to co jsi uskutečnil, tak se zhmotní ve vzduchu a znovu to vytváří vodu (energii) a tak se ten kruh otáčí...

 • Oheň - vědomá mysl.
 • Voda - emoce, protéká nějaký druh energie, něco prožívám - cítím to - pocity, mysl mě umožňuje, pokud jsem vědomý, pracovat s pocity, energií, pokud je dobrá, nechám ji proudit a naopak.
 • Země - realizace ve hmotě.
 • Vzduch - mysl dává plán.

Událost se děje v souvislosti s tím, co do toho vkládám (myšlenka, emoce a pak se to bude dít v hmotě). 

 • Lidé, kteří učí lidi hojnost (naprogramovat hojnost, afirmace) se ještě více napojují na současný systém, ve které uvízli a ze kterého se neumí dostat, oni ji řeknou, vy ten systém musíte vyždímat (mají stejný model a bojují o tutéž energii), to znamená, že bude všichni uvažovat stejně, tak z toho systému není co dostat (jen chceme brát).
 • Můžeš mít hojnost, ale ty musíš tvořit, nemůžeš očekávat, že ten systém tě bude krmit a že se na něj napojíš lépe než si byl napojený - musím se naučit tu svoji cestu vědomě vytvářet.
 • Prvotní co je musíte vlastně zjistit, co chcete, co vás baví - záměr (vzduch), tak potom prostřednictví ohně a vody mohu tvořit pomocí éteru na zemi (realizace ve hmotě) záměr.
 • Nejvyšší hodnota, kterou nabízím mohu být já sám (mám to v hlavě srovnané, mám lidem co nabídnout, tak ty peníze přijdou), nemusím si vše koupit- nemusím za vše platit, já jim za to mohu něco nabídnout (šíře je nekonečná a my vnímáme jen peníze).
 • Zákon vesmíru: vybočíš a přijde ti to, co potřebuješ, i když si to neumíš představit.
 • Člověk si měl učit sebe poznání, dále tu mám živly, duši atd., co je pro člověka důležité? Jsou to peníze nebo tvořivost?
zobrazit více..
Loading...