Josef Janda

Josef Janda

Josef Janda (Brno, narodil se ve znamení Kozoroha) je znalec díla Edgara Cayce a Indické spirituality..

 • Přírodní síly nelze porazit, je třeba používat zdravý selský rozum...  
 • Kdo nežije svůj život, kopíruje chyby jiných.
 • https://www.facebook.com/josef.janda.739

13.7.2021 Katastrofy (Edgar Cayce) s Josefem

 • Nebe reaguje na chování lidí na zemi, pokud bude přijatelné, nebude žádný trest (katastrofa, nahromaděné zlo, které se po jisté době snese na lidstvo jako trest). Nic není dáno předem, žádné datum ani intenzita děje, vše se mění podle chování lidí na zemi. Pozitivní naladění nebo naladění na boha může situaci zmírnit nebo eliminovat.
 • Cayce se nikdy nehlásil k determinismu (fatalismus), vše je dáno vůlí, a vůle, když se změní, změní se celý svět a budoucnost.
 • Člověk svou myslí přitahuje budoucnost (zákon přitažlivosti: podobné přitahuje podobné, to co dáš, dostaneš), vše na co se myslí, se dříve nebo později stane. 
 • Cayce se reinkarnuje někdy kolem roku 2100, místa kde žil budou pod vodou (Virgínie), řeky, které tekly do Mexického zálivu tam nepotečou. Celá východní část bude potopena. Díval se z kosmického korábu na škody, kterým byla Amerika vystavena (způsobené přírodou pohybem zemských desek, zemětřesení, tsunami). 
 • Důležité je stát se pozorovatelem sebe i ostatních a to je osvícení - vlastní myslí a vůlí se naladíme (tělem jsme na zemi, myslí a vědomím jsme v nebi). 

3.7.2021 Geopatogenní zóny s Josefem

 • Některé hory Arunačála (indie), Kaillash (Tibet), Hostýn atd. podporují vystoupení z těla.
 • Nejsilnější kladnou geopatogenní zónou je Kavkaz, kde se lidé dožívají vysokého věku. Záporné geopatogenní zóny (odstředivá energie, vystupuje ze Země míří směrem k nebi) naopak zkracují život. 
 • Když chce duše odejít z těla vždy si prostředek najde (nehoda, geopatogenní zóna, zemětřesení atd.). Nemoc je často cílem duše.
 • Kdo se bojí smrti nemá víru v existenci duše (má strach z neznáma). Klid při odchodu duše z těla je důležitý (díky tomu se duše může opět v klidu vrátit při další inkarnaci), stejně tak jako přijmou smrt a těšit se na ni. 
 • Edgar Cayce si uvědomil při smrti v poušti jako voják, že duše je věčná (promítli se mu minulé životy) a od té doby byl osvícený v každé inkarnaci.

27.6.2021 Duše zvířat

 • Včely a mravenci mají skupinovou duši (nemají skupinovou duši), žijí pro celek, mají společné vědomí, mysl je v počáteční fázi (nepatrně vyvinutou). Čím delším vývojem prošlo (jednotlivých druhů, např. savci) tím více došlo k odtržení jednotlivosti duše. Opice (primáti) mají egoismus jako máme my, mají oddělené vědomí, ale skupinové mají také. 
 • Nejvyšším stádiem vývoje duše je vývoj vědomí.
 • Telepatickou schopnost se na někoho napojit jsme ztratili s rozvojem řeči (daň za ztrátu skupinového vědomí, my ho skoro nemáme). 
 • Delfíni byli dříve savci a chodili po zemi, vrátila se do vody, protože nebyla spokojená na zemi.
 • Podle Cayceho se lidská duše nemůže vrátit do zvířete. Zvířata nemají vůli, až na výjimku např. delfínů. 
 • Jsem přesvědčen, že do 100 tisíce roků, se mohou zvířat rozvojem vědomí stát  mezičlánkem mezi člověkem 

19.6.2021 Pohled na deprese (sklíčenost) s Josefem

 • Egocentrismus (sebestřednost) způsobuje sklon k depresím.
 • Sezam (obsahuje aminokyseliny) a také např. banán (stimuluje produkci aminokyselin) dovede na několik hodin zvednout přirozeně nápadu.
 • Z duchovní hlediska je nutné říci, že já sem si to zasloužil (to že nám deprese), je to moje vina, nemůže za to nikdo z venčí, musíme se naučit tuto realitu přijímat. 
 • Cestou jak se dostat z deprese je nestarat se tolik o sebe (egoismus, sebestřednost) a zaměřit pozornost na druhé, vnímat druhé, pomáhat jim (cokoliv děláme zprostředkovaně pro druhé, děláme vlastně pro sebe - naučit se dávat, kdo dává, dostává). 
 • Důležité je naučit se dávat a šířit klid a naději, tím dáváme sobě a svému okolí mnohem více, než si myslíme. 

9.6.2021 Budoucnost České republiky očima Josefa, pohledu z roku 2015

 • Naplňují se proroctví Boženky Cibulkové, tato země má prakticky nulovou karmu. Máme škraloup pouze za vlády Otakara II.
 • Státy západní Evropy mají koloniální minulost (Anglie, Francie, Německo, Španělsko, Belgie, Holandsko, Itálie - Habeš).
 • Národní čističi národní karmy - Jan Hus, Jan Ámos Komenský (Jednota bratrská), T.G. Masaryk, Dobrovský, Jungmann, František Palacký.
 • Česko bude oáza klidu (stěhování muslimského obyvatelstva do Evropy) a příští imigrace bude ze západu. 

12.4.2021 Josef Janda - o reinkarnaci a vědomí

27.3.2021 Jak je to s obezitou...

 • Za narůstání objemu těla jsou zodpovědné hormony (hormonální nerovnováha nebo skladba) a enzymy. Bez správného poměru hormonů a enzymů nefunguje v těle nic. 
 • Za stimulací určitých hormonů a enzymů mohou mikroorganismy a paraziti (viry, bakterie atd.), důležitá je skladba a výběr. Důsledkem může být i nárůst tělesné hmoty. Hmotné tělo je stimulováno hlavně mikroorganismy, které v něm žijí. 
 • Pokud chceme snížit svoji hmotnost, musíme změnit složení mikroorganismů v těle (dojde ke změně skladby mikrobiomu ve střevě), myšlení a také jídelníček
 • Za stimulaci hormonů nejsou zodpovědné jen mikroorganismy, ale hlavně myšlenky (jejich význam je dlouhodobější a trvalejší). Pokud zásadně změníme potravu, tak do měsíce se změní tělo. U myšlenky tento proces tvá roky (pokud myslíme nějakým způsobem, tak si vytvoříme tělo, které odpovídá našim myšlenkám). Myšlenka dokáže změnit lidské DNA (to je poslední vědecký objev). Na co člověk myslí, to se stane.
 • Pokud chcete změnit obezitu, změňte bakterie (které žijí symbioticky v organismu). 

16.3.2021 Hledání věčného života s Josefem

 • Podstatou života je pohyb (v pohybu se projevuje Bůh, duch). 
 • Smyslem života je naučit se milovat a uvědomit si věčnost života (uvědomění si jednoty, Boha v sobě). 
 • Vstup do věčného života je prožitek vědomí, jednoty v sobě. Prostřednictvím vědomí postupujeme k bohu. Každý si musí najít svůj smysl života (každá duše je jedinečná a jde svou jedinečnou cestou, ale současně je součástí celku - podobně jako kapka v moři), to se nedá sdělit ani poradit. 
 • Spousta lidí chce prožívat bolest a je to jejich smysl života.
 • Hledání lásky (naučit se milovat) je jeden z obecných smyslů života a platí pro všechny. Pro některé je to vyčištění karmy. Karma je přitažlivá síla (magnetismus), která nás vede zpět.
 • Podstatou je touha prožít věčný život v sobě (uvědomění si božství v sobě je vstupem do věčného života).
 • Strach ze smrti je univerzální a provází člověka od kolébky až do smrti a když se ho člověk zbaví prožitkem (např. klinická smrt a lidé se přestanou bát smrti) věčného života, tak našel cíl a myslím si, že od té doby se duše duše vrací s tímto prožitkem a už je úplně jiná. Každý kdo to prožije je tady více bezstarostnější a klidnější. 
 • Strach (je emoce) a láska jsou dvě strany jedné mince (nejsilnější prožitky).
 • Strach je důsledkem nedostatku lásky. Lidé celý život usilují o vymanění ze závislosti na strachu (zbavit se ho) a dostat se na prožitek věčného života a tomu se říká osvícení. 
 • Každá duše si smysl života musí najít sama. Smyslem života Marušky je sloužit, milovat a odpouštět. 

2.3.2021 Edgar Cayce o léčitelích v Josefově podání

19.2.2021 Vibrační terapie a léčení kameny podle E. Cayce

 • Lapis lazurli, azurit (lapis linguis), malachit (mentálně spirituální působení) a mají obsah mědi, která sama vydává léčivou vibraci (působí dlouhodobě) a sama je dezinfekční. Tyto kameny vyvolávají vize (působí mentálně a spirituálně), zejména lapis lazuli (když se nosí na těle- srdeční čakra, jako prsten, nebo čele). Jsou velmi silné a Cayce je doporučuje stínit skleněnými destičkami nebo je zalit do křišťálu. Doporučoval je všude tam, kde selhala jakákoliv léčba. 
 • Lapisy používal Cayce také na zvýšení sebevědomí a zahnání plachosti a bázlivosti. 
 • Červená barva u rubínů, nebo hematitu působí na mentální tělo (uklidňují a podporují koncentraci, podporují meditaci) případně na fyzické funkce těla. 
 • Cayce používal i žluté kameny, např. jadeit, žlutý opál, 
 • Ametyst je zbarven do modra díky manganu nebo antimonu.
 • Působivost kamenů je opožděná (14-30 dní).
 • Kameny jsou specifické léčebné nástroje, ke každému člověku musíme najít ten správný kámen, aby se dosáhla rovnováha. Kámen pro nás musíme pozorovat, vnímat jeho složení a barvu, která je také sama o sobě léčivá, barva je rozhodující pro výběr léčivosti kamene. 
 • Cayce používal (při chromoterapii, spojení barvy a světla) modrou barvu na léčení (někdy zelenou), dal mezi Slunce a tělo (ve vzdálenosti 1 - 1,5m) např. modrou desku (modrou plentu) a léčil tím rakovinu.
 • Používal při léčení muzikoterapii, krystaloterapii i chromoterapii. Dokázal stanovit správnou vibraci, která tělu chyběla, nebo která stimulovala určité centrum, které nedostatečně fungovalo. Dokázal na dálku stanovit správnou vibraci i co ji poskytne (krystal, barva, jídlo, hudba). Vše dělal konkrétně na daného člověka, nic nepaušalizoval.

20.1.2021 Víra je nepřenositelný dar duchovních sil

8.12.2020 O energetických tělech člověka a škodlivosti mobilních telefonů

13.10.2020 O MYSTICKÉM LÉČITELI s Josefem


5.10.2020 Vyhánění čerta ďáblem.... 

 • jsem zastánce tvrzení prof. Žaloudíka, že rouška patří na chirurgické sály, roušky trochu ztlumí množství virů a parazitů, které vydechujeme. Populace by se měla vystavit působení viru a omezilo se jejich množství. Jsem na straně i Prof. Mudr. Jana Pirka, DrCs., Struunecké, Hnízdila a dalších rozumných lidí, kteří jsou umlčováni.
 • Hned jak se objevila viróza, tak jsem nasadil zázvor (čerstvý zázvor žvýkám 4 -5 x denně), ústa a nos si vyplachuji sodou - to je prevence, na koronavir doporučuji: zázvor, koloidní stříbro, fenykl, vilcacoru, MMS nedoporučuji má výrazné vedlejší účinky (průjmy, zvracení atd.)
 • odolnost a imunita také souvisí s tím, jak rychle tělo dokáže vytvořit protilátky, domnívám se, že kampaň kolem nebezpečnosti viru (a společenská omezení) je umělá a měla by se soustředit na selektivní ochranu některých kategorií a vrstev populace a zbytek by se měl postupně promořit. Celosvětová reakce byla přehnaná (včetně omezení svobod) i proto, aby se politici udrželi ve funkcích, výjimkou je Švédsko (jsem zastánce Švédské cesty). V celé kampani mě chybí osvěta, jak si mají lidé upevnit zdraví, jak se vyhýbat stresu
 • i komunisté věděli, že se přirozeným silám (těmto epidemií) se nedá uniknou, nedá se poručit větru, dešti, to je zákon, musíme se smířit s tím co přišlo a nechat to proběhnout celým národem, to je jediná cesta. Používejte zdravý rozum, protože přírodní síly v žádném případě neporazíte.
 • v druhé fázi, až epidemie pomine, bude díky restriktivní opatřením (omezení pohybu, zpěvu, zavírání škol atd., dojde k nárůstu spotřeby stimulantů, alkohol, drogy, káva, cigarety atd.) a důsledku přístupu vlády se objeví duševně duchovní nemoci, budou tady velice invalidní lidé a budou umírat v daleko větší měřítku a na něco jiného

29.9.2020 Josefovo pojetí zla

 • Zlo je v tomto duálním světě (jeden protiklad nemůže existovat bez druhého, zlo a dobro) všudy přítomné, vyskytuje se zde od samého začátku. Zlo vzniká z odděleného vědomí duše z univerzálního vědomí (oddělením duše z Univerzálního vědomí). Zlo vzniká v tomto světě, ale také ve světě nebeským (duchovním), zlo není jenom na této Zemi, ale všude, kde se bytosti oddělily od Boha (božského) - božského (univerzálního) vědomí
 • Oddělení od boha je"egoismus", je to zdůrazňování svého JÁ na úkor všeobecného já - univerzálního vědomí, toto vymanění se je dlouhodobý proces, sestoupili pouze duše, které se oddělily (měli to pokušení, zvědavost) od univerzálního vědomí a sestoupili na zem. 
 • Duše byli stvořeny v jednotě (jako společníci boha) na počátku před mnoha miliardami roků, a před vstupem na Zem došlo k odpoutání od univerzálního vědomí a ke ztrátě vlastností (všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost - vlastnosti božského, univerzálního vědomí - to není bytost). Vymanění se z tohoto celku má za následek vznik zla (došlo k oddělení a částečné nebo úplné ztrátě božských schopností ducha), ztráta schopností znamená automaticky strach (strach ze samoty, jako důsledek oddělení), a také jako důsledek vzniku ega (JÁ) Vymanění se z celku znamená současně vznik JÁ (důsledek oddělení). Zlo je následek oddělení, je protiklad něčeho.
 • Nevýhodou našeho oddělení je ztráta smyslů, pojetí a vědomí s něčím. (Edgar Cayce). Ztráta (schopností, spojení s božským vědomím a jednoty s něčím) vzniklá oddělením se nazývá egoismus (samostatná existence falešného, klamného JÁ, které vzniká během života na Zemi). 
 • Já můžeme rozlišit: JÁ DUŠE - nižší (JÁ těla, žije na Zemi, klamné Já, vzniká během dospívání) , JÁ DUŠE - vyšší, které se spojené s Bohem, JÁ Boha - Univerzální JÁ (NAD JÁ). JÁ DUŠE - nižší je postiženo strachem (nižší Já je příčinou zla), nedostatkem povědomí s celkem a někdy i popřením Boha (důsledkem zklamání co prožívají na zemi). Zklamání, vznik nižšího JÁ v důsledku oddělení, to vše je příčinou zla a projevuje se strachem, samotou, nedostatkem pokory, zapomnění na to, že jsme součástí celku.
 • Zlo z hlediska božského není něco samostatně existujícího, zlo je individualizované, pochází z oddělení a rozdělení našeho vědomí. Protiklady vznikají a zanikají současně (jeden bez druhého nemůže existovat a propojí se v jednotu při osvícení a současně se zbaví zla a zanikne egoismus (zanikne vše, co vzniklo při oddělení od Boha). Příčinou všeho je souvislost ega, strachu a zla, to vše vzniklo oddělením od božského vědomí (Boha). Příčinou všeho zlého je sobectví, to je hlavní hřích (oddělení a vymanění se z univerzálního vědomí) člověka a Zemi , plyne z oddělení a vymanění se z univerzálního vědomí (Boha). Ztráta jednoty s Bohem je příčinou zla (ego je hlavní zlo, nižší JÁ je hlavní příčinou zla), vzniká nedokonalost (stejně je to nazvané i v Indii). Hřích je ke křesťanský židovský termín.
 • Hřích, zlo a ego je jedno a totéž (vzniklo oddělením od Boha, jednoty), kdybychom byli dokonalí, tak bychom na planetě nebyli, snesli jsme se do těl.
 • Touha realizovat se na zemi je důsledek tohoto oddělení od Univerzálního vědomí, člověk hledá cestu zpět (hledá smysl svého života), aby se opět sjednotil na základě svého poznání (trvalé osvícení, zbaví se zla) s Bohem 
 • Zlo není kolem nás, ale v nás, je způsobené egem (oddělením od jednoty s Bohem) a projevuje se to přes strach, pocity samoty a zklamání (přes násilí, které je důsledkem zklamání)
 • Cesta ze zla v nás je směřování do jednoty s Bohem? Ano. Duše, které sestoupili na těl Zem (podle Cayceho, církev má definici jinou) se dopustili tzv. prvotního hříchu. Příčinou bylo pokušení - experiment, jak to vypadá v těch tělech (zvířecích i lidských) na Zemi. Monstra, která vznikla křížením byla vyhubena v potopě světa (smetení všech netvorů, kam sestoupili lidské duše po tom, když v těchto tělech boží synové uvízly , potom byli někteří vysláni na jejich záchranu, nepodařilo se to a potom přišla potopa - živel voda).
 • Cayce říká, že příští katastrofa přijde ohněm (další z živlů, voda a oheň jsou protipóly), bude v Západní Evropě, Japonsku, západní Americe, části kontinentu budou potopeny a při posunu zemských ker (okrajové části kontinentů). Příští katastrofa nebude potopa celosvětová, jako to bylo před cca 12 000 lety, ale bude to oheň, který bude vyrovnání všeho toho zla, které se nahromadilo, jak v nebi tak v lidech. Zlo se kumuluje a nakonec se vybije tím, že přijde přírodní katastrofa a vůbec nemusíme mít války. Zásah na spasení (milosti) z venčí nestačí , člověk se musí změnit uvnitř (odstranění bloků, závislostí a otevření srdce).

 • 3.9.2020  Koktavost, masáže

 • může se objevit po stravě - výživová, nedostatek hořčík s manganem má souvislost s koktáním. Při nedostatku hořčíku dochází automaticky k nedostatku vápníku, oba dva minerály asi v poměru 1 : 5 tělo potřebuje pro uklidnění svalstva, nedostatek hořčík u následovaný nedostatkem vápníku vede ke křečím hlasivek a ke koktavosti

31.7.2020

 • Velká pyramida byla postavená 10 390př. n.l a Sfinga ještě o 100 roků dříve, Atlanťané přišli do Egypta (ale také do Tibetu, Mongolska -GOBI, Jižní Ameriky a i na sever Ameriky) cca 300 až 400 roků před ponorem Atlantidy (v té době ale také došlo k potopě světa a konci doby ledové - konec glaciálu), která se potápěla téměř 50 000 roků
 • Blízko Baham leží krystal, který sloužil na získávání energie (část záznamů leží v Yukatanu, část pod pravou tlapou Sfingy a část
 • Duchovní změna člověka: ozáření na celé planetě (neutronové záření, proniká naprosto vším), které přijde z galaktického středu během jednoho dne (země se otočí kolem své osy za jeden den, působit to bude na mentální rovinu), člověk se tomu nebude moci bránit. Díky tomu dojde ke genetické mutaci člověka (vytvoří se nebo se vrátí duchovní nadstavba člověka) 
 • duše byla stvořena před miliardami let, byla tady od počátku a člověk sestoupil do hmoty posledních 200 000 roků (myšleno duše v hmotě)

Atlantida (250 000 let před kr. - 10 000 před kr.) byla mezi Bahamy a Kanárskými ostrovy, byl to soubor několika ostrovů, která zanikly díky zemětřesení ve třech fázích: 50 tisíc, 25 tisíc a 10 tisíc před kr.

 • zánik Atlantidy byl možná spojen i s potopu světa a Noemovou archou, skončila také doba ledová
 • Atlantida během 200 000 roků postupně upadala do hmoty

Pyramidy (chrám léčení, regenerace a zasvěcování) byli na regeneraci těla, dokázali navracet do původního stavu, důležité jsou hrany čtyřstěnu (krystal) a v třetině výšky působí energie (Tachyonová energie)

O Atlantidě a jejím zániku ve svých vhledech mluvil i Edgar Cayce, o Atlantidě např. řekl, že její obyvatelé měli obrovský sluneční krystal aktivovaný Sluncem a díky němu byla Atlantida silná (zdroj energie)

zobrazit více..
Loading...