Kaillash

Kaillash

Všechny pyramidy jsou orientované na Kaillash a představují světový jedinečný komplex.

Podle Tomáše Pfeiffera jsou 3 Kaillashe, Jeden v Číně (Velký Kaillash), druhý malý Kaillash v jižní Indii (Vellienghery 1 300m, posvátná hora) a třetí pod póly (pod ledovým příkrovem brzy se objeví...). Kinaur Kailás je posvátnou horou jak buddhistů tak i hinduistů, nachází se na SV státu Himáčalpradéš v těsné blízkosti čínské hranice.

21.černa 2020 bude procházet prstencové zatmění Slunce mezi Kaillashem a dvěma jezery (Manasarovar a Rakshastal)

  • https://www.eclipsewise.com/solar/SEgmapx/2001-2100/SE2020Jun21Agmapx.html

Šivovi je zasvěceno několik hor, z nichž nejznámější je asi Kailáš, kde údajně pobývá se svou rodinou. Také známá je jihoindická hora Arunáčala. Podle Linga Purány vznikla tak, že se Brahma a Višnu přeli o to, kdo je mocnější. Šiva jim nabídl, že jim bude soudcovat. Proměnil se v osu světa (axis mundi) a řekl, že kdo první dospěje k jejímu konci, ten je mocnější. Ani Brahmá ani Višnu to nedokázali a poznali, že Šiva je nejmocnější. Tak ho alespoň požádali, aby tuto svou velikost nějak zpřístupnil i lidem a tak se Šiva jako osa světa změnil v horu Arunáčalu. (U šivaistů jsou mýty, kde Šiva poráží Brahmu i Višnua, poměrně časté.) Podle Rgvédy 7.40.5 však jeho moc pochází od Višnua. 

  • Brahma (tvoření) - Višnu (udržování) - Šiva (ničení) jedním atributů Šivy je Trojzubec - představuje tvoření, udržování a ničení. Šiva nad nimi má kontrolu 

Jeho pokrevní línie, je považována za jeho expanze, jsou to Ganéša, Skanda a Hanumán. Jeho manželkou (šakti) je bohyně Párvatí, jako kosmická tvořivá energie Šivy někdy označovaná jako Mahádéví, jejíž hrozivou (ugra) podobu představuje bohyně Kálí. Ta má i aspekt ochranitelský a mateřský - bývá pak zobrazována jako Durgá v kruhu svých dětí (Sarasvatí, Ganéša, Skanda).

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iva 

zobrazit více..
Loading...