Komunitní bezodpadová ekovesnice

Komunitní bezodpadová ekovesnice

Komunitní bezodpadová ekovesnice s vlastní lokální měnou a solidární ekonomikou, jsou příkladem soužití společenství lidí, kteří mají společný záměr žít v souladu s přírodou a spolupracovat s ostatními v oblasti sociální, ekologické i ekonomické a současně inspirovat okolí., Eko vesnice zabezpečují základní lidské potřeby prostřednictvím spolků ekovesnice, družstev a regionálních zdrojů a tak se vytváří soběstačný udržitelný regionální celek s přírodním stavitelstvím nebo permakultůrním zemědělstvím a samozřejmě se do toho zapojí i okolní vesnice v uzavřeném cyklu (cílem je dosažení regionální soběstačnosti. Realizace eko vesnice se připravuje a bude mít plochu cca 24 ha. Inspirovali se Světovou sítí ekovesnic (Global Ecovillage Network). více

zobrazit více..
Loading...