Láska (Bůh)

Láska a bezpodmínečná láska (Bůh)

Pokud tvoříme s radostí, vytváříme energii lásky (láska je tvořivá energie - energie božství). Láska je všudy přítomná všeprostupující energie (tvoří a propojuje vše, je to propojení s Bohem), která je v celém Universu a vytváří se ve všem, na co se podíváte. Pokud přijmeme, že nám někdo ublížil nebo zranil, tak tím, že za ublížení nebo zranění nebudeme chtít viníka postihovat (závislostní model Otrok a Otrokář) a přijmeme to, co působili (odpustíme mu), tak tím viníkovy posíláme lásku zpět a rušíme závislostí model viník oběť (a tím i boj o energii). Tím bude mít "viník" nerovnováhu na své straně a bude ji muset vyrovnat (ale nesmíme viníkovi ani myšlenkami postih za naše zranění přát, protože tak jsme stále neodpustili, ale přát mu to nejlepší, musíme o tomto vědomém kroku být sami přesvědčení, nejde o gesto, ale vnitřní pocit) Jiří Lexa 20.8.2020. Bezpodmínečná láska patří mezi kosmické zákony a je součástí všeho, je přímo prostoupena nevědomým člověkem (který ji nevnímá)vědomým člověkem (kdy astrální a fyzické tělo je propojeno).

 • SofieLáska je pevný základ na které můžeme stavět, ostatní se hroutí. Skutečná láska je založená na svobodě, dávám svobodu svým pocitům, důvěřuji jim, je to součást mé vnitřní moudrosti. Moje pocity mě vedou k intuici a když se naučím s mými emocemi zacházet, lépe poznám moudrost pocitů a dary intuice. Nejvyšší vztah je sám k sobě (Stvořiteli), milovat sám sebe (otevření se k božským dotykům). 
 • Láska je vždy silnější než strach a světlo nebojuje proti temnotě, světlo jen svítí. Vyšleme světlo do všech koutů naší bytosti, zejména tam, kde je strach a tma. A potom do všech struktur světa kolem nás. Tma je nedostatek lásky (Sofie 8.2.2021). 
 • Jsme v dualitě a bezpodmínečná láska je třetí princip nad světlem a tmou (strach, nedostatek víry a lásky k sobě, který zhušťuje vibrace, omezuje, dusí, blokuje). Strach je kontrakce, která vede k omezením a nesvobodě. Láska vše prostupuje včetně světla, které se rozpíná. Celý život je cestou od tmy a závislosti k lásce (od nesvobody ke svobodě, od nevědomosti k moudrosti) a poznáním a pochopením duality k lásce, je to cesta každé lidské bytosti a tehdy pochopí, že láska prostupuje vším.
 • Jan Ámos KomenskýNebojujme s temnotou (strachem), protože tam, kde je přineseno světlo (a tedy i láska), tma sama mizí bez boje. 
 • MUDr. Mikuláš ŠtefanTma (zadní síla, stín) neexistuje, je to jen absence světla (láska). 
Strach (tma, nevědomost, nesvoboda, nedostatek lásky a víry, produkt ega) z čehokoliv: tím, že tomu co způsobuje strach nevěnujeme pozornost (např. negativní události), tím se od toho odpoutáváme a nejsme ovladatelní (je to boj o energii a tedy o pozornost). Je to o egu (, které má zavřené srdce), které se bojí svého zániku (protože je pouze v této realitě), jako multidimezionální bytost jsme nesmrtelná. Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní (závislí). Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu, strach je produktem ega), přestaneme se bát, nebudeme tomu dávat energii, podporovat to a co nemá energii zaniká. Tam kde není strach (strach není vně nás, ale v nása tma, tam pulsuje světlo a láska (duch je propojen s astrálním a fyzickým tělem). 

Oxytocin (hormon lásky a důvěry, vzniká v srdci, mozku atd.) snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť, emoční spojení a usnadňuje rozpoznávání emocí.
 • Když je zablokovaná láska (křivdy, bloky, psychická ranění, traumata, strachy, které se projevují závislostí a obviňováním sebe i druhých), je zavřené srdce (odpojené astrální tělo) a nemůže proudit tvůrčí proces (to co nás baví a přináší radost) - energie (život teď a tady) a co nemá energii a naši lásku a otevřené srdce zaniká (důsledkem zablokované lásky k sobě je rakovina. závislosti a jiné nemoci).
 • Zablokovaný tok lásky (zavřené srdce) způsobuje závislosti (hledání lásky vně, falešný model lásky - bypass), energii a pozornost směřuji vně sebe a tím ztrácím svou energii (zapomínám na sebe a řídím se podle vnějšího světa nikoliv podle svého srdce, ubližuji jiným a bojuji o vnější energii, protože sám ji neumím vytvářet).
 • Když nedůvěřujeme, je srdce (v zavřeném srdci je zablokovaný tok lásky, které vše propojuje v jeden celek) zavřené a když máme strach nežijeme, pokud otevřeme svoje srdce a porozumíme sobě, najdeme lásku k sobě v sobě, stáváme se vědomým člověkem, na kterého může působit solární záblesk (průchod energie otevřeným srdcem).
 • Zavřené srdce znamená (jedinec bojuje o energii s ostatními), že člověk je odpojený od jemno-hmotného světa (od astrálního těla) a nepřijímá informační tvůrčí tok lásky (duch, kosmické vědomí, Bůh, Universum atd.), otevřené srdce je naopak zdroje tvůrčí energie Boha  - bezpodmínečná láska (má otevřené srdce, přijímám a současně dávám, stává se průchozím kanálem - energie pulse mezi Bohem a jedinci a šíří se dále) a jedinci přestávají mezi sebou bojovat o energii, která je nevyčerpatelná.
 • Solární záblesk (vibrace lásky přes otevřená srdce lidí, která je propojí do neurální sítě svobodných bytostí) hromadně ovlivní lidskou populaci a přispěje ke vzniku nového vývojového druhu HOMO Aquarius, důsledkem bude i změna na DNA.
 • Zablokované emoce blokují lásku a srdce, zablokované emoce = nemoce (neproudí energie lásky z astrálního těla přes srdce, které je zavřené).
 • Člověk ubližuje druhému člověku, protože hledá lásku (byl zrazen, má zavřené srdce, neproudí tvořivá energie božské lásky, ale bojujeme o ni s ostatními) a ventiluje negativní emoce na okolí (Jiří Lexa 26.8.2020).
 • Vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita - energie lásky (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu) .
 • Energie lásky může proudit (rezonovat), pokud cítíme svobodu uvnitř sebe (nenecháme se vykolejit emotivně tím, že nám systém nebo jiní lidé berou "svobodu" - omezení pohybu, nošení roušek, povinné očkování, matrix atd.), máme zpracované své závislosti a máme přijatý a zharmonizovaný svůj strach (který vytváří bloky a závislosti).

Teze: Naše svobodná vůle spočívá v uzavření nebo otevření srdce (tedy oddělením od kosmického vědomí a nebo naopak, propojením s kosmickým vědomým a přijetím obou polarit), kterým proudí "bezpodmínečná láska (základní zákon universa)" a která propojuje vše v Universu. To je základní princip pro pochopení smyslu života a inkarnací na planetě Zemi.

 • Princip svobodné vůle spočívá v tom, že buď otevíráme (proudí láska, světlo) nebo zavíráme (neproudí láska, je tma, strach a nemoci) srdce vše prostupující energii lásky.
 • Otevřené srdce je "nejsilnějším transformační nástrojem", kde proudí láska, tam mizí strach, zlo, egoismus a tma.

Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna, nebo-li DKT). A právě láska k sobě a tvůrčí činnost je lékem na fázi zkázy.

Helena Heclová (26.9.2020): srdce je orgánem a sídlem lásky, centrem krevního oběhu, dodává našemu životu rytmus, city, energii. Srdce je veliký energetický vír, který udržuje naši životní energii a čím víc je otevřené, tím více energie proudí. Láska (stav, kdy jsme otevření, nic si nemyslíme, nehodnotíme, přijímáme, nasloucháme - není blok v proudění energie božské lásky srze nás k i lidem) nás udržuje v proudu a naživu. Otevřené srdce a láska je plynutí, přijímání a zajišťování dalšího proudu, předávání dalších impulsů. Srdce se musí nestále otevírat přicházející krvi, která přichází, musí ji přijmout a pustit dovnitř. Stejně otevíráme láskyplně svoje srdce pro jiné lidi kole nás.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše - informační propojení fyzického těla a duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Prof. Jan Rak (2.10.2020) Z pohledu těchto fází i pojem láska má u každého význam podle toho, v jaké fázi se ten pozorovatel nachází. V rané fázi má láska význam biologické udržení života, ale potom se láska více chápe z fáze integrace a transcendence jako něco hlubšího, co má vyšší význam a to je skutečná láska, kdy si člověk uvědomí co prožívá a pozoruje to, není můj život (je to jen příběh), já to jenom pozoruji a vytváří to jedno jediný vědomí a tudíž láska je ta síla, která to vše tvoří (skutečná láska je o tom, že já miluji sám sebe). Protože vše co pozoruji, jsem zase jenom já a každý člověk kolem je jiná projekce, jiný úhel pohledu na totéž (dívám se sám na sebe).

 • Kvantová fyzika je o tom, že ty jevy částice se rozdělí, prochází dvě historie (když se částice rozdělí na dvě vzniknou dva vesmíry, nebo když udělá rozhodnutí, že někam pojedu, tak vzniknou dvě rozhodnutí, že někam pojedu a nepojedu - dva vesmíry s jinou historií - průběhem a každou vteřinu se štěpí na další a další reality - vesmíry a exponenciálně roste) - tato teorie vysvětluje, že částice jsou na různých místech- my svým rozhodnutím si vybíráme realitu.
 • Každé mé rozhodnutí se projevuje v životním příběhu (filmu) někoho jiného - mysl zkoumá všechny ty možnosti a prožívá různé varianty (každý z nás prožívá něco jiného a máme spoustu věcí společných) - to znamená, že z počátečního bodu jsme jeden a potom se to stále každou vteřinu dělí, když vznikla možnost svobodné vůle se rozhodnout pro něco, tak vždy existuje někdo, kdo vezme ten prapor a realizuje to rozhodnutí opačné, než jste udělali vy. Tak se zase dívám jen sám na sebe, tak jak bych mohl sám sebe považovat za hlupáka, zase jsem to já. To je metafyzické, mystické pojetí, ta láska znamená pochopení, příčina všeho utrpení je nevědomost, toho co to je, co pozoruji. V okamžiku, kdy si uvědomím, že všechno a vy všichni jsou různé projekce jednoho jediného vědomí (a to je to co se dívá ze mě na vás a z vás na mě - to je jediné vědomí), my se díváme na své projekce a tudíž co může být lepšího než sebeláska?
 • Je dobré si uvědomit, že kdyby nebyl opak lásky (např. nedůvěra, nevíra, nenávist, odmítání), jak by mohlo moje vědomí pochopit, co to je láska (dualita je způsob poznání). Tak kdybychom všichni žili v lásce, tak bychom ani neměli tušení, co je láska. Vše co existuje, tak existuje vždy relativně vztaženo k něčemu jinému, protože nic není. Dualita vzniká tak, že se vytváří reflexí neutrálního principu (jednota) na plus a mínus (polarity) a teprve potom (trinity point) vzniká třetí úhel pohledu a z tohoto pohledu máte možnost se dívat na neutrální bod, který se rozděluje a vidíte, co je kladné a co záporné (to je božská svatá trojice). Nic (jednota) se rozdělí na plus a mínus a vznikne třetí úhel pohledu, který má možnost to pozorovat a zjistit to je kladné a to záporné. Tudíž se dá říci, že bez těch negativních bychom nevnímali a neexistovalo by pozitivní, to znamená, že jakýkoliv otřes v našem životě je vždy pozitivní, bez otřesů bychom o sobě nic nezjistili. 

Marian Coufal (10.4.2021): čím více lásky ve hmotě projevíte, tím více vám ji hmota vrátí, to je zákon. Proto si dávejte pozor, jak mluvíte, jak se vyjadřujete, jaké máte myšlenky, co sdílíte na sociálních sítích, co říkáte druhým. Přestaňte na vše žehrat a pochybovat, nemluvte o něčem, čemu nerozumíte, nedávejte tomu tu energii. To jsou praktické rady pro tyto dny do konce roku 2021. Rok 2021 vám plně ukáže, jací jste opravdu byli v roce 2021. Není důležité, jestli budete někam cestovat a kolik budete mít peněz. O vše je postaráno, vědomí chápou, že vše je o myšlenkách. Tento rok je to ještě o něčem jiném, o sdílení lásky, pochopení, úcty. A především o tom, že tak jak myslíte, tak konáte. Největší jed je ten, když nějakým způsobem myslíte a nekonáte tak. 

Jak poznáme, že máme lásku k sobě (milujeme sami sebe)?

Každý člověk, který stojí proti nám jsme my, proto bychom neměli nikoho napadat - tím napadáme sami sebe, máme v sobě rozpor, který nám odebírá energii (máme zavřené srdce, neproudí láska) a co nemá energii to umírá. Tak poznáme, zda máme lásku (zavřené či otevřené srdce) k sobě, nebo nemáme (pokud napadáme jiné, lásku k sobě nemáme, protože napadáme sami sebe). Jak se chováme k ostatním (a tím k sobě) nám ukazuje, zda máme nebo nemáme otevřené srdce a zda máme v sobě vnitřní boj (neproudí energie lásky) nebo tok lásky a harmonii.

Láska, zprávy z tisku:

8.11.2020 Bez bláznivé chemie lásky bychom vyhynuli. Zamilovaný člověk se chová tak trochu jako blázen omámený nějakou drogou štěstí. Vidí svět i partnera růžovými brýlemi. O nějakých problémech a těžkostech vůbec nepřemýšlí. Myslí jen na milovanou osobu, případně na milostné a sexuální potěšení s ní.

Sigmund Freud, klasik moderní psychiatrie a sexuologie: "Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození." Tento slavný psychoanalytik si rovněž velmi dobře uvědomoval, že naše chování, a nejen to sexuální, bývá velice často nerozumné. Životy naprosté většiny z nás ovládají pocity, pudy a vášně daleko víc než rozum. Pro erotiku bývá ostatně takový přístup naprosto typický. 

Po druhé světové válce přišli vědci na to, proč se to všechno děje právě takhle. Objevili přenašeče mozkových vzruchů a další hormony. Začali postupně odhalovat složité procesy toho, jak tyto látky regulují lidské pocity a chování. Zrodila se nová vědecká disciplína: behaviorální endokrinologie. 

Smysl lidské sexuality spočívá v přežití našeho živočišného druhu na matičce Zemi. To je stejné jako u jiných živočichů. A pokud má být sexuální chování efektivní, musí nás motivovat k impulzivnímu, nutkavému a iracionálnímu chování, které je co nejvíc zbavené rozumových kalkulací. Ty nám totiž velí, abychom se co nejvíc vyhýbali nejrůznějším rizikům i potížím. Od množení, tedy i od výchovy mláďat, nás proto budou spíše odrazovat. 

Také u orgasmu hrají zásadní roli dva neurohormony: endorfin a fenylethylamin. Asi není náhodou, že jde o látky, které jsou svou povahou blízké drogám. A to jak opiátovým (endorfin), tak i excitačním (fenylethylamin).

Stejně tak romantickou zamilovanost, která je velmi silnou a dlouho trvající emocí, ovlivňují zmíněné přenašeče nervových vzruchů. Velmi účinně u ní fungují například dopamin nebo oxytocin. Tento druhý hormon se podílí jak na stavech zamilovanosti, tak na vzájemném souznění páru a jeho blízkosti po orgasmu. Zároveň hraje klíčovou roli v dalších situacích, třeba ve vztahu matky a jejího dítěte.

Zmíněné neurohormony zkrátka posilují emoční vazby mezi partnery a kladně působí i na kondici dvojice. Sexuální vzrušení stejně jako sexuální uspokojení má totiž významný a velmi pozitivní efekt na kardiovaskulární i nervový systém. Také vyvolává relaxační nebo třeba analgetický efekt. A to jsou další důvody, proč pravidelný partnerský sex příznivě působí na duševní i tělesné zdraví obou partnerů.

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/bez-blaznive-chemie-lasky-bychom-vyhynuli-40341424#<br>

zobrazit více..
Loading...