Maxmilián Kašparů

Maxmilián Kašparů

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph.D., dr. h. c. (14. května 1950 Žirovnice),  je český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, člen Obce spisovatelů, autor duchovní literatury a esperantista, který působí v Pelhřimově jako soudní znalec v oboru psychiatrie. Poté, co mu vatikánská kongregace udělila biritualitu, slouží jako kněz v římskokatolické farnosti v Žirovnici.

  • V květnu 2015 byl zvolen členem Rady České televize 
  • V roce 2014 mu bylo uděleno čestné členství v Koruně České - monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska
  • Věnuje se studiu jazyka esperanto. Je členem Mezinárodního sdružení katolických esperantistů a čestným členem České esperantské mládeže. 
  • Je členem výboru sekce pro hypnózu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, také je člen Klubu českých skeptiků Sisyfos 

Maxmilián Kašparů, názory, komentáře, vize, zkušenosti:

11.1.2021 Deprese a stres s Maxem Kašparů

23.7.2020

  • Druhá vlna koronaviru by mohla přinést něco, jako byly ostrovy malomocných
  • slova já to chci (nepotřebuji, sobectví) x já to potřebují rozdělí společnost
  • stěhování národů a forma je další z kumulovaných faktoru, které nás zasahují, jako je koronavir, jeho druhá vlna, sucho, ekonomická krize atd.
  • Strachu se zbavujme tak, že ho zesměšníme
  • Ze současné krize je potřeba vytlouct kapitál (nepříjemnost můžeme snadno přetavit v šanci)


zobrazit více..
Loading...