Nejnovější články na našem blogu

Atmosféra, vrstvy 

Některé vrstvy pozemské atmosféry:

  • Troposféra: název pochází z řeckého slova "tropos" - mísit. Troposféra sahá od povrchu země až do sedmi kilometrů v polárních oblastech a 18 kilometrů kolem rovníku a je tedy nejnižší vrstvou atmosféry vůbec. Teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou.
  • Stratosféra: sahá od konce troposféry do výšky 60 kilometrů. Teplota zde vzrůstá s nadmořskou výškou.
  • Mezosféra: sahá od konce stratosféry do 80 až 85 kilometrů; teplota s nadmořskou výškou klesá.
  • Termosféra: sahá od konce mezosféry do vzdálenosti cca 640 kilometrů od povrchu. Teplota v ní stoupá s nadmořskou výškou.
  • Exosféra: sahá od konce termosféry (v závislosti na sluneční aktivitě od 500 do 1000 kilometrů) do takové vzdálenosti, kde ještě převažuje gravitační působení Země. 

Hranice mezi těmito vrstvami se nazývají tropopauza, stratopauza, mezopauza a termopauza.

Atmosféru však lze dělit na vrstvy i podle jiných kritérií, některé vrstvy se potom mohou překrývat. Podle koncentrace iontů a volných elektronů se atmosféra Země dělí na tyto vrstvy: 

  • Neutrosféra: sahá od zemského povrchu po spodní vrstvu ionosféry, tedy do výše asi 60 kilometrů. Svůj název získala od toho, že obsahuje převážně neutrální částice (atomy a molekuly).
  • Ionosféra: Obsahuje elektricky nabité částice (ionty). Tato vrstva leží výše než 60 kilometrů nad zemí. Umožňuje odraz rádiových vln.
zobrazit více..
Loading...