Nikola Tesla

Nikola Tesla

Nikola Tesla (10. července 1856, Smiljan, Rakouské císařství - 7. ledna 1943, New York) byl vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů srbského původu, dlouhodobě žijící v Americe. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. Po předvedení bezdrátové telekomunikace v roce 1893 a po vítězství v tzv. "válce proudů" proti Thomasi A. Edisonovi byl všeobecně respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. Jeho práce daly základ moderní elektrotechnice a mnoho jeho objevů mělo zásadní význam pro budoucnost.

 • Rodiče Milutin Tesla a Đuka Tesla, Nikola se narodil " při půlnoci " během letní bouře a blesku. Porodní asistentka řekla: " Bude to dítě bouře, " na které Đuka odpověděl: " Ne, světla. "  
 • Byl přísný vegetarián (podobně jako Issac Newton, filosof Sokrates). 

Na konci 19. století měl Nikola Tesla plán na vytvoření světového systému a nového planetárního vědomí. Jeho práce a myšlení byly zablokovány, byla vytvořena negativní verze věku Vodnáře, Orwelovské obrazy, Ocelové město, Krakatit, R.U.R., Bílá nemoc, Matrix, Star Wars atd. Proto je důležité si vytvořit svůj vlastní obraz "Nového světa" ve svém vědomí a seznámit se s pracemi lidí a vědců, kteří mají pozitivní vizi budoucna a budoucnosti lidstva, nechat se jimi inspirovat (alternativní medicína, zemědělství, průmysl atd.) a také se starodávnými znalostmi a kulturami, protože tam je hodně tajemství, které se budeme učit a budou pro nás užitečné. Takto vytvoříme to nové jádro, pro nový systém v kterém bude žít budoucí lidstvo (Taťjana Micic).

Přestože byl Tesla velmi plodný vynálezce, neměl výraznější podnikatelské schopnosti, či ambice, a často se kvůli svým experimentům a projektům zadlužoval. Měl také potíže s uznáváním svých patentů, přičemž se dostával do konfliktů s jinými vynálezci a podnikateli, především s Edisonem a s Marconim. Později se zabýval vizionářskými a v důsledku potenciálně převratnými, ale podle jeho sponzorů, především J. P. Morgana, málo výdělečnými projekty. Kvůli všem těmto faktorům se dostal do finančních problémů, uchýlil se do ústraní a zemřel poměrně chudý a zapomenutý.

Nikola Tesla, základem pro pochopení Vesmíru jsou čísla 3 - 6 - 9, od dne, kdy se věda začne učit nejen fyzické jevy, dosáhne velkého pokroku za jedno desetiletí, a tedy více než za všechny přecházející století své existence.

Pokud chceme najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z hlediska (je ukryto v pojmech): energie - frekvence - vibrace (9 - 6 -3) pochopení významu čísel 3 - 6- 9 je branou pro pochopení Vesmíru (Nikola Tesla) - zvukové frekvence a vibrace (možná 432  nebo 528) mají ohromnou sílu (nikoliv poskládaná písmenka a jejich význam) a může dojít k přeprogramování živé DNA bytosti, totéž platí o světelné frekvenci. Co můžeme udělat? Poslouchat hudbu o frekvenci 432 nebo 528Hz, cvičit jógu, Tai chi nebo meditovat, zpívat (mohou být rytmy beze slov) - tím vypustíme negativní frekvence a emoce, emoční blokáda způsobuje nemoci. magnetismus (ledové obklady, kompresní obvazy), vysoké vibrační objekty (krystaly, mandaly).

 • Každý atom nebo molekula ve Vesmíru vibruje na konkrétní frekvenci (rezonanční frekvence).
 • Pohyb je provázen dostředivým (imploze, tvořivá) a nebo odstředivým (exploze, destruktivní) pohybem, které se spojují v jeden celek (transformace exploze v implozi).
 • Nikola Tesla při své práci používal syntézu rozumu a meditace (ákáša, vesmírný informační zdroj), kde byl většinu času.
 • Nikola Tesla je spojován s Tunguzským meteoritem (stromy a svědectví).

1 - 2 - 4 - 8 - 16 (7) - 32(5) - 64(1) - 128(2) - 256 - základní řada (šablona)

1 - 2 - 4 - 8 - 7 -5 , čísla  3 - 6 - 9 se nenachází v těchto šablonách

16 - 6+ 1 = 7, 3 +2 = 5, 6 + 4 = 10(1), 1 + 2 +8 = 11(2), 2 + 5 +6 = 4

1 - 2  4 - 8  7  -5,  1 - 2 - 4   8 - 7 -5

Nikola Tesla objevil systémy využívající střídavý proud, princip bezdrátové komunikace, neonová světla nebo moderní elektrické motory. 

Máme dostatek energie pro přetvoření celé planety. A to není jen teoretické tvrzení, je to doslovná pravda. Máme světovou hojnost!" tvrdí vynálezce Adam Trombly, který se snaží kráčet v Teslových stopách. V 80. letech minulého století sestrojil dynamo schopné získávat elektrickou energii z okolního vzduchu. Napodobil svým zařízením magnetické pole Země.

"Máme dostatek energie pro přetvoření celé planety. A to není jen teoretické tvrzení, je to doslovná pravda," tvrdí vynálezce Adam Trombly.

Stejně jako planeta, dynamo vytvořilo magnetické pole ve tvaru tzv. toru okolo rotujícího magnetu. Torus je vzorec proudění energie, v němž energie vstupuje jedním koncem, víří kolem středu a vystupuje druhým koncem. Dokonale vyvážené silové pole, samo sebe udržující a stabilní. Toto pole pulzuje a doslova nasává energii z okolí. Vnitřní "kostra" udržuje tuto unikátní stabilitu rovnováhou vektorů, o níž se můžete dozvědět například z práce slavného myslitele Buckminstera Fullera.

https://www.flowee.cz/civilizace/4231-muze-byt-elektrina-zadarmo-takzvanou-volnou-energii-znal-uz-nikola-tesla?<br>

Dva magnetické póly, severní a jižní

15.1.2021 Áda Inneman, Zázrak Nikola Tesla

 • Čistá pramenitá voda (bez cukru a alkoholu) má obnovovací a regenerační účinky, myšlení nám bude stále fungovat. K obnově energie člověk potřebuje aby v něm nehořelo vlákno jako v Edisonově žárovce, ale svítila zářivka (tedy potenciál mezi nevědomostí a věděním, ten prostor se vyplní světlem - Via Lucis, J.A. Komenský).
 • Nikola Tesla rozsvítil studené světlo (Studená fúze - imploze) - neónové trubice.
 • Základem pro člověka je pohyb, ne jídlo. Je možné žít s minimem energie a nemusí se plýtvat. 
 • Byl přísný vegetarián (podobně jako Issac Newton, filosof Sokrates). Měl tolik myšlenek a práce, že neměl čas na lásku, ale miloval celý svět (to byla jeho partnerka). Tesla byl rádiem kosmického vědomí (v jeho životě a práci se projevilo čisté kosmické vědomí, měl myšlenky, které se dotýkaly nekonečna). Tajemství nekonečna je i tajemstvím naší budoucnosti.
 • Žil bez rodiny, dětí a spal cca 1-2 hodiny denně, jinak byl ve své laboratoři.
 • Duality (dobro a zlo, bohatství a chudoba) jsou největší utrpení na zemi. Dualitu mohu upravit tak, že tu dualitu neustále přenáším náboj z jednoho pólu na druhý (vytvořím a zruším, nabíjím a vybíjím) a to je dlouhodobě udržitelné.
 • Přejděme z myšlení Edisonova typu (exploze - žárovka, vydělej a ukradni co můžeš, LUK -rativní, máme výhodu nad ostatními) - stejnosměrný proud (vytváří odpadní teplo), na myšlení Teslova typu (imploze - zářivka, vše co věděl dal světu, publikoval to, popsal to, patentoval to, nic si nepřivlastnil k osobnímu zisku).
 • Teslo poselství pro dnešní dobu by mohlo znít: abychom všechno měli dohromady, abychom minimalizovali svoje potřeby.
 • Iontové motory mají velkou budoucnost pro lety do vesmíru, ušetří to velké množství energie, navíc by se využívala energie Slunce.
 • Nikola Tesla (byl ve svých myšlenkách mírotvorce, chtěl, aby to sloužilo všem lidem) byl asi inkarnací Achnatona, a Elon Musk je inkarnací Nikoly Tesly.
 • Věřím, že se dožijeme světa, který bude bez válek, kde lidé budou konzumovat jen obnovitelné zdroje (svět bude fungovat i na volné energii) a nebudou zabíjet kvůli jídlu. Současně budou umět hospodařit se svou životní energií a že nebudou nemocní (ve zdravém těle zdravý duch a naopak).
zobrazit více..
Loading...