Nimiru (Nibiru, Planeta X)

Nimiru (Nibiru, Planeta X)

Průlety Nimiru (Planeta X)

Teze: Nibiru je desátou planetou a je odpovědná za cyklická pozemská kataklysmata v intervalech asi 6115 let (pouze jednou za 6115 let se přiblíží k Zemi). Existuje ještě jiná planeta, která vstupuje do naší sluneční soustavy?

 • 113 519 př. n. l kolize Země s Nimiru, Zlom ve vývoji Atlantidy nastal tehdy, když atlantští vědci objevili v jižní Americe, v Antarktidě (tehdy bez ledového příkrovu) a v západní části Severní Ameriky ruiny měst. Jednalo se o pozůstatky civilizací, působí-cích na Zemi ještě před kolizí s Nimiru před asi 115 000 lety. Podle českého badatele Ivo Wiesnera prvním střetem s Nibiru (Nimiru) prošla Země kolem roku 113 519 př. n.l. Náraz Zemi odmrštil dál od Slunce, došlo ke ztrátě frekvence a ztrátě Světla, zkrácení dne a k silnému ochlazení. Vznikly také různá pohoří, Himaláje, zanikly různé kontinenty. Také legenda o Atlantidě či Noemova archa během povodně spadá do účinků Nibiru. Při tomto kataklyzmatu došlo také, jakkoli neuvěřitelně to zní, k převrácení pólů Země. O této události mluví např. řada egyptských textů, na které se odkazují i pozdější římští historikové a o téměř totožných událostech mluví i čínské texty. V Harrisově papyru se píše o kosmickém otřesu, po kterém došlo k překocení Země, takže jih se stal severem a východ západem a Země se otáčela v opačném směru. O změně východů Slunce se zmiňuje také Platón v dialogu "Politikos" - změna byla prý provázena velkou potopou, při níž zahynulo mnoho lidí.

Každý třetí cyklus, počínaje rokem 70 714 př.Kr., způsobuje kataklysmata s globálním ničivým účinkem,

 • 52 369 př. n. l. Postihlo zejména východní Pacifik, oblast Atlantidy téměř minulo (První kataklyzma se mělo odehrát asi před 55 000 lety- E. Cayce, H. P. Blavatská i egyptská Kniha mrtvých hovoří o čtyřech etapách vývoje a zániku Atlantidy)
 • Laschampsova exkurze (42 000- 41 000 roky), krátké obrácení magnetických pólů, které trvalo méně než tisíc let. vyhynutí velkých savců a dokonce i změny v lidském chování těsně před a během této exkurze. 
 • 34 024 př. n. l. je totožný s druhou, babylonskou potopou světa
 • 27 909 př. n. l. se hlavní ostrov rozpadl na sedm větších a neznámý počet menších ostrůvků - Druhá etapa ničení Atlantidy - Velký odklon vědomí
 • 21 794př. n. l.

Podle Wiesnera došlo k překocení osy Země nejméně třikrát, a to v letech 15 679, 9 564 a 3 449 př. n. l. Každý z těchto 3 cyklů se projevil změnou rychlosti otáčení Země, tedy délkou dne, docházelo i ke změně polohy a rychlosti oběhu vůči Slunci. Jako příčinu, která ho vedla k podobným závěrům, uvádí mimo jiné vlastnosti Nimiru - obrovskou hmotnost, rychlost, úhel, ve kterém její oběžná dráha protíná ekliptiku Země a intenzitu magnetického pole, která je podle něj stonásobně vyšší, než intenzita zemského magnetického pole.

 • 15 679 př. n. l. došlo k prolomení Gibraltarské úžiny, tsunami zasáhly hluboko do nitra pevniny a naplnily Středozemní moře do jeho nynější podoby - znamenalo nejničivější ránu do týlu Atlantské civilizace. Většina ostrovů atlantské říše zmizela beze stop a díky vzestupu hladiny Atlantiku nejméně o 100 m byla zatopena i většina sídlišť na okrajovém šelfu
 • 9 564 př. n. l. poslední dva ostrovy patřící k Atlantidě byly pohřbeny - poslední etapa zániku Atlantidy (uvádí i H. P. Blavatská, která vycházela z komentářů bonnských mnichů ke Knize Dhyanů)
 • 3 449 př. n. l. Současníkem Atlantidy bylo také Velké společenství Světla, zahrnující přibližně oblast Íránu, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu, Indie, Arábie a východní Afriky. Centrem duchovním i správním bylo souostroví Rutas, které zaniklo během kataklyzmat, vyvolaných průletem Nimiru. Národ Sumerů, obývající tuto oblast, byl mírumilovný, výhradně duchovního zaměření.
 • 2 666 n.l. další trojnásobný ničivý cyklus globálního dosahu

Stoupání mořské hladiny podle NASA bylo výraznější před 19 000 lety; před 14,6 - 13,5 tisíci lety; 11,5 - 11 tisíci lety a před 8,2 až 7,6 tisíci lety. https://www.osel.cz/5424-skotaceni-svetoveho-oceanu-v-zaveru-doby-ledove.html

Analýzy naznačují, že postupné zvedání hladiny světového oceánu v průměru o 1 metr za století bylo přerušeno dvěma "skoky" - před 14,3 až 12,8 tisíci lety a před 11,5 až 8,8 tisíci lety, kdy voda stoupala v průměru o 2,5 m za sto let. Na tento výsledek se můžeme v podstatě dívat i jako na prudké oteplení, které po prvních 1 500 letech bylo na dalších 1 300 let přerušeno jakýmsi návratem doby ledové - mladším Dryasem. A po něm opět pokračovalo dalších 2 700 let (na obrázku dva světle žluté pásy oddělené světle zeleným). Chladný mladší dryas tak představuje "delší anomálii" v dlouhodobé éře vskutku extrémního, lidmi nezpůsobeného globálního oteplení :), které se někdy nazývá i Bølling-Allerød perioda podle dánského jezera Bølling na Jutském poloostrově a názvu dánského samosprávného celku.

"Naše odhady vzestupu hladin jsou sice nižší, než uvádějí studie z jednotlivých lokalit, ale jsou statisticky velmi hodnověrné. Pomáhají lépe pochopit, jak se měnil objem ledu v důsledku tání ledovců na konci poslední doby ledové," vyzdvihuje výsledky šéfka výzkumného týmu Jennifer Stanfordová. Její kolega Eelco Rohling dodává: "Nové poznatky budou využity k upřesnění modelů klimatického systému Země a pomohou zlepšit předpovědi změn úrovně mořské hladiny v souvislosti s globální změnou klimatu."

27.12.2020 Příběh Stvoření: Největší Tajemství v Historii Lidstva

Před 445 000 přišli na Zemi bohové "Stvořitelé"(Anunnaki, ti, kteří přišli z nebe na zem), v té době byli jedinými obyvateli planety nedomestikované zvířata a předchůdci dnešních lidí.. Anunnaki obývali vzdálenou planetu Nimiru (Nibiru, Planeta X), která do našeho solárního systému vstupuje jednou za 3 600 roků.

 • Eridug (Perský záliv)
 • Přivezli si sebou podřadnou rasu Igigi, která těžila zlato pro Anunnaki. Igigi povstali proti Anunnaki a byli téměř vyhubeni.
 • Nibirský vládce Anu přikázal synovi Enkimu, aby vytvořil novou rasu otroků, který by byla schopná vykonávat náročnou práci a byla podřízená Anunnaki (byl to hybrid mezi jeskynním člověkem Homo Erectus a Anunnaki, výsledkem byl Homo sapiens). Anunnaki v porovnání s homo sapiens byli obři.
 • Byl stvořen první člověk Adam (v hebřejštině Adam znamená člověk) a jeho potomci (byli původně sterilní a následně se mohli reprodukovat, následně došlo k přelidnění), ti pracovali v dolech v Mezopotámii a byli vzděláváni v sociálních zručnostech, akademických záležitostech a technologiích.
 • Proces vyhoštění (v důsledku přelidnění) z ráje je popsán ve vyhnání z ráje.
 • Nefilim, starověcí obři (výsledek křížení Anunnali s Homo sapiens)
 • Enlil vůdce Anunnaki.
 • Potopa světa (byli pozorovány černé skvrny na Slunci, zesláblo magnetické pole Země, zvýšila se teplota a ledovce se začali rozpouštět) vznikla díky přiblížení Nibiru (zářivá hvězda na nebesích). Potopené město na dně Perského zálivu. Vybudovali loď - Noe (Zisusudra).
 • Anunnaki budovali svoje stavby podle pozice hvězd (země odrážela nebeskou noční oblohu).
 • Anunnaki Zemi nakonec opustili a jejich vliv zasáhl každý kousek Země. Obdarovali Sumerskou civilizaci, která byla na svou dobu nevysvětlitelně vyspělá a zjevila se náhle.
 • Anunnaki geneticky manipulovali s královskými pokrevními liniemi (omezení křížení šlechty s dalšími společenskými třídami, podobně to bylo v Egyptě a Indii - kastovní systém).
 • Anunnaki se mohou opět vrátit na Zem při přiblížení Nibiru a obnoví svoji vládu nad otrockou rasou, kterou stvořili. 

18.2.2021 K masovému vyhynutí mohlo přispět obrácení magnetického pole před 42 000 lety. Nová studie naznačuje, že klopný obvod magnetických pólů Země před 42 000 až 41 000 lety krátce, ale dramaticky zmenšil sílu magnetického pole - a mohl vyvolat kaskádu ekologických krizí na Zemi.

S pomocí nového, přesného datování uhlíku získaného ze starých fosilií stromů vědci korelovali posuny v klimatických vzorcích, vyhynutí velkých savců a dokonce i změny v lidském chování těsně před a během Laschampsovy exkurze, krátké obrácení magnetických pólů, které trvalo méně než tisíc let.

https://www.sciencenews.org/article/earth-magnetic-field-reversal-mass-extinctions-environment-crisis?

zobrazit více..
Loading...