Noemova archa

Noemova archa

"V šestistém roce života Noema, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl lijavec a trval 40 dní a čtyřicet nocí. (...) Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

Lokální potopa na Černém moři, hladina byla o 80m níže než dnes, došlo k protržení prahu Bospor a Dardanely, díky výbuchu fleglejských polí Etna, Vesuv až po Laachenské jezero), nebo komety a přelila se vlna ze středozemního moře. Během konce doby ledového docházelo (cca ve stejném období jak došlo k potopě světa a zániku Atlantidy) také k rychlému tání ledovců a hladina oceánů stoupla o desítky metrů 20 -30 (80) m.

  • Potopa světa 
  • Záchrana lidského a dalšího biologického genotypu (pád meteoritu, komety).
Nástup věku Vodnáře, další bod rovnodennosti (bod zlomu), stejně jako ZEP TEPI - prvopočátek věku 10 450 př.n.l, (nástup věku Lva) tehdy to byla potopa světa (symbol Noemova Archa), jaký živel podpoří očistu nyní? Bude to vzduch, nebo voda? Čeká nás "digitální potopa - přechod do metavesmíru" a nástup ZEP TEPI II?

Pro ilustraci situace 9600 let př. n. l.: Z území dnešní Anglie se dalo suchou nohou přejít na území dnešní Francie a Německa, tato oblast geology pojmenovaná pracovně jako "Doggerland" byla tehdy souší. Např. prakticky celou Skandinávii, Island, nebo větší část Kanady ještě pokrýval pevninský ledovec. Nad úrovní hladiny byl pevninský most mezi Indií a Srí Lankou, suchou nohou bylo možné přejít ze severozápadního cípu Austrálie na Papuu Novou Guineu, suché spojení bylo i mezi Austrálií a Tasmánií. V oblasti Beringova průlivu existoval v době ledové Beringův most spojující Euroasii se Severní Amerikou, v době 9600 let př. n. l. se však už pravděpodobně těsně rozpojil vlivem postupujícího tání pevninských ledovců a stoupáním hladiny světového oceánu. Všechny kontinenty měly větší suchozemskou plochu než dnes, zvláště v mělkých částech kontinentálních šelfů, analogicky měly větší rozlohu i některé ostrovy. 

Planeta dýchá (roztahuje se smršťuje, zahřívá a ochlazuje), pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti, jednou za 13 000 roků, dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces (souhvězdí Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím.

Noemova archa, lokalita:

  • Je identifikováno několik míst.
  • Například Korán jej umisťuje k turecké hoře Al Judi, která je vzdálená jen pár kilometrů od tzv. Malého Araratu. 
  • Durupinaru, přísně střežené vojenské oblasti Durupinar v Turecku. Vznikla zde vojenská základna náhodou, nebo se místní úřady snaží chránit biblický artefakt?  
  • Hora ARARAT, podle Bible, loď ztroskotala na hoře Ararat, na hranici mezi současným Tureckem, Arménií a Íránem.

Tell Abu Hureyra (Sýrie), leží v severní části země v údolí řeky Eufrat zaplavené umělým jezerem. jedno z prvních míst v lidské historii, kde se do té doby kočovní lidé usadili a začali trvale pěstovat plodiny.na sklonku nejmladší doby ledové, tedy asi před 12,8 tisíci let, zřejmě zasáhla doslova kosmická katastrofa. Vědci zde v příslušné vrstvě kromě obilí a zrn odhalili také množství kousků taveného skla, nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků. To jsou stopy dramatu, při kterém působily vysoké teploty a tlaky. Podle vědců sem tehdy dopadl jeden z úlomků komety, která zřejmě v této době přiletěla k Zemi a explodovala v atmosféře. Tato událost postihla lidské populace po celém světě a zřejmě vedla k náhlému ochlazení v době, kdy se Země oteplovala z nejmladší doby ledové. 

Pod Černým mořem jsou velké zásoby ropy a metanu, který díky oteplování uniká, může to způsobit výbuch a vyvření moře s černým dýmem.

https://enigmaplus.cz/tajemny-utvar-na-durupinaru-lezi-v-turecku-vrak-noemovy-archy/<br>

Části palubní nástavby archy byly nalezeny pod sněhem ve výšce 3500 m nad mořem v říjnu 2009. V takové výšce nemohou růst stromy, nejsou zde žádné stopy lidské přítomnosti. Nicméně, vědci našli v ledu dřevěné kusy o délce 20 metrů a pozůstatky starověké konstrukce o délce 100 m, o které bylo možné vstoupit.

https://nikolajnikolov.blogspot.com/2015/06/nasledujici-text-je-prekladem-state.html<br>

Výbuch metanu pod Černým mořem

Pod černým mořem je velké ložisko metanu, které se uvolňuje postupným oteplováním..

Metan se ve zmrzlé formě často nachází i pod mořským dnem. Také odtud se při nárůstu teplot uvolňuje, někdy se však kumuluje v obrovských bublinách o velikosti až stovek metrů. A když se taková bublina uvolní ze dna zrovna ve chvíli, kdy nad ní na hladině pluje loď, může ji i potopit. 

  • Metan se chová značně nevyzpytatelně. Je velmi obtížné předpovědět, kdy k explozi dojde. Jediný způsob, jak tvoření kapes zastavit, spočívá ve zmírnění rychlosti, s jakou se naše planeta otepluje. 

Jiří Lexa a Tamarina:

12.9.2020

  • Potopa, Noemova archa? Jde o příběh s přírodní katastrofou, který jsme si vytvořili my lidé. Podobně jako s Atlantidou (experimenty s DNA, se zemí, kameny a energiemi). Potopa světa byla důsledkem akce (tím co jsme vytvořily a působily experimenty - nerovnováha) a reakce (dorovnala se rovnováha), nevznikla všude na celé Zemi. Vznikla v určité oblasti a stejně tak zmizel kontinent Atlantida. V té době došlo k tomuto úkazu, lidé se plavidlem přesunuly mezi kontinenty. Ale nebylo to doslova, jak to popisuje bible. Šlo nikoliv o zachování zvířat, ale určitých buněk, které byli následně aktivovány a zvířata se začala z nich rodit a vyvíjet. Nebyla to obrovská loď plná zvířat.

Noemova archa zprávy z tisk:

20.8.2020 Archeologové prozkoumali zkamenělé zbytky palmových listů nalezených na hoře Ararat. Podařilo se jim identifikovat konkrétní druh palmy, jenž podle všeho roste jen na břehu moře. Podle archeologů z Atatürkovy univerzity je to důkaz toho, že hora Ararat se kdysi nacházela u mořského pobřeží. U moře se nejvyšší hora Turecka nacházela zřejmě už před 55 miliony let. Ono moře byl dávný Paratethys a Ararat byl pokryt palmovými lesy. V současnosti nejsou nikde v blízkém ani vzdáleném okolí žádné palmy a celá skladba vegetace se kompletně změnila. Tehdejší podnebí bylo teplejší a biodiverzita v oblasti byla daleko rozmanitější, než je tomu dnes. Ararat je sopka, která naštěstí není v posledním století nijak aktivní. Poslední sopečná aktivita byla zaznamenána v roce 1840, kdy došlo k vyvržení magmatu z parazitického kráteru. Tento výbuch si vyžádal i lidské oběti. Předcházející erupce vytvořily mnoho parazitických kráterů na západní straně sopky. Vrchol Araratu je trvale pokryt sněhem a ledem a tvoří výraznou dominantu celého kraje. Nejimpozantnější pohled na ni je z arménského hlavního města Jerevanu a okolí. Ararat je několikrát zmiňován v Bibli, měl zde přistát Noe se svou archou při velké povodni. 

https://www.extrastory.cz/ararat-byl-kdysi-u-more-rostly-na-nem-palmy-zjistili-vedci.html?

13.3.2020 V roce 2020 byla Dr. Richardem Firestonem a spolupracovníky z prestižního pracoviště v USA Berkeley Lab publikována hypotéza ukazující, že příčinou posledního velkého ochlazení na Zemi před nástupem holocénu a zároveň vyhynutí populací velkých pleistocenních savců i zmizení paleoindiánské cloviské kultury před 12 800 tisíci lety, byla kolize Země s vesmírným tělesem (impaktové události v této době pocházejí z řady míst na světě).

  • Abu Hureyra v severní Sýrii, ve vrstvě staré asi 12 800 let vyskytují skla, která prošla teplotou vyšší než 2200 °C. První nápadnou zvláštností těchto skel je to, že obsahují velmi malý podíl vody, je magneticky saturováno asi z jednoho procenta, jeho vznik při blesku tedy bylo možné vyloučit, vyskytují se v ní nanodiamanty, které mohly vzniknout z organického materiálu nějakou šokovou vlnou. Podobné nanodiamantové vrstvy lze nalézt např. místě takzvané tunguské události na Sibiři v roce 1908 (impakt mimozemského tělesa, které však po sobě nezanechalo žádný kráter. "Nejjednodušším vysvětlením takového jevu je dopad nějaké porézní komety," spekuluje doc. Kletetschka).

Na konci poslední doby ledové přecházejí od lovu k zemědělskému způsobu života, což může teoreticky indikovat i rozsáhlou přírodní katastrofu, která tuto radikální změnu životní strategie způsobila. 

Sklo, které vznikne roztaveném horniny při silném elektrickém výboji (blesku), má magnetismus tak silný, že už namagnetovat více nejde, je prakticky magneticky saturováno. 

https://techfocus.cz/veda-vesmir/1909-po-stopach-komety-stare-12-800-let-se-vydal-mezinarodni-tym-vedcu.html?

zobrazit více..
Loading...