Nová země, Barevný svět, nová civilizace ve věku Vodnáře.

Nová země, Barevný svět, nová civilizace ve věku Vodnáře.

S vývojem života na planetě Zemí se vyvíjí i lidské civilizace a jednotlivci. Nyní na počátku věku Vodnáře (počátek Platónského roku), se nacházíme ve zlomovém období, kdy dochází postupně ke kolapsu starého nefunkčního systému (stará západní civilizace s demokracií), který bude postupně nahrazován novou civilizací (kterou můžeme nazvat Nový svět, nebo Barevný svět) v souladu s jejím duchovním vývojem. S nastupujícím věkem Vodnáře je spojen i duchovní vývoj na kolektivní úrovni, který již nyní probíhá a spousta lidí se tzv. probouzí. Můžeme tedy s určitou nadsázkou říci, že po národním obrození, které probíhalo od konce 18. a v průběhu 19. století a bylo završeno na počátku 20. století vznikem samostatného státu a nyní, ale již na globální úrovni, probíhá duchovní obrození a i Český a Slovenský národ je v tomto vývojovém proudu. V průběhu tohoto procesu bude přibývat probouzejících se a VĚDOMÝCH lidí, kteří hledají a vytvoří základy nové civilizace, která bude v souladu se zákony přírody a stvoření.

Naše planeta prochází vývojovou změnou a proto se vyvíjí přizpůsobuje i člověk a celá civilizace.

 • Současný technologický vývoj předběhl duchovní vývoj naší civilizace a díky této nerovnováze stojíme na křižovatce dalšího směřování, nového rozvoje či zániku (negativní vize spisovatelů, ekonomů a filosofů).
 • Věk Vodnáře je ve znamení  návratu k lidskosti A VÝVOJE KAŽDÉHO Z NÁS.
 • Jednou z možností přechodu do Nové země je mimotělní zážitek - hromadná transformace - vědomý člověk. Když má člověk první mimotělní zážitek, tak se mění úplně všechno, kardinálně se mění osobnost a povaha člověka. Člověk pozná, že Josef Staněk není toto tělo, toto tělo jednou odpadne a Josef Staněk zůstane a něco bude dál. Pokud by tohoto stavu dosáhla většina lidí, tak se mění zásadně chování a povaha člověka. Potom dělání zla ztrácí smysl. Až převládne kvantum lidí s tímto mimotělním prožitkem (pozn. je to vlastně propojení se Stvořitelem) převládne a stane se vládnoucí ideologií, že člověk není totožný s tělem (tělo je nástroj různé kvality - pouze skafandr nebo kabát, který se mění podle potřeb vývoje) MVDr. Josef Staněk 7.5.2021.
 • Základem Barevné společnosti je rovnováha (božství v nás).
 • Padají iluze a postupně mizí i prvotní dědičný hřích Adam a Evy (který je biblickým symbolem odpoutání od Stvořitele a ztrátou našich schopností) a dojde k vědomému propojení se Stvořitelem a pochopíme kým opravdu jsme.

Díky našim předků jsme se dozvěděli o možných negativních vizích, jimiž může lidská civilizace v průběhu průmyslového a následně digitálního světa projít. Díky kolektivnímu duchovnímu rozvoji lidstva již nemusíme tyto negativní vize následovat a naplnit je, ale můžeme hledat a vytvářet "Nový svět" (nejprve v našich myslích a následně v komunitách a skupinách stejně smýšlejících vědomých lidí realizovat v praxi.), který bude pravým opakem těchto vizí. A to je velká výzva pro nastupující věk Vodnáře. Již nyní vznikají skupinky lidí, kteří hledají způsoby a cesty jak se vymanit ze závislosti na současném systému. Dokáží se tyto skupinky lidí sjednotit, případně propojit a najít, pojmenovat a vytvořit základní pilíře Nové společnosti?

Proces, kterým vývojově prochází jednotliví lidé a civilizace zjednodušeně můžeme popsat takto (fáze vývojového procesu): 

 • 1. "Tunelové vidění" (kolonialismus a feudalismus, jsme v temnotě a máme strach, máme slepou víru, jsme lehce ovladatelní, závislý člověk), na konci tunelu se objevuje světlo. 
 • 2. "Černobílý svět" (kapitalismus a demokracie, černá a bílá, dualita, nezávislý člověk) a vycházím z tunelu, mám otevřené srdce a vnímám realitu jinak. 
 • 3. "Barevný svět" (odpoutal jsem se od duality, vzniká NOVÝ SVĚT, dochází ke změně myšlení člověka (chápe, že není pouze fyzické tělo), které otevírá své srdce a propojuje se s Přírodou a Stvořitelem duchovní transformace, vzájemně spoluzávislé a spolupracující skupiny vědomých lidí, barevná společnost), mohu toho dosáhnout například prostřednictvím mimotělního zážitku, kdy zjistím, že nejsem pouze tělo, ale něco co pokračuje i po odhození fyzického těla (tělo je pouze nástroj na cestě vývoje, poznání a spojení se Stvořitelem).

Fáze vývojového procesu DE LUCE: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach - porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce a vnímám "Barevný svět" (protože jsem otevřel svoje srdce a tím zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice myšlení a dualita se transformuje v rezonanci s celkem) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, je vzájemně souvislý, vědomý, v dynamické rovnováze, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevřeného srdce a zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky, duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím a tím mohu zvyšovat vibrace až na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna myšlení, změna současného paradigma)" (jedním z projevů je Kometa Neowise), který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka Homo Aquarius, který je základem pro vznik "Barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory". Cestou a řešením je u jednotlivců a společnosti změna myšlení (změna paradigma), transformace ve vědomého člověka a respektování kosmických zákonů.

Nová země, nová civilizace, nový člověk:

 • Nová společnost nebude mít vůdce ani vládu v podobě (hierarchie, odpoutali jsme se od duality), jak je známe dnes, jsou to systémy přežité a neodpovídající vývoji planety a člověka (po transformaci do nové úrovně poznání - HOMO Aquarius).
 • Budou to komunity lidí, kteří budou naslouchat svůj vnitřní hlas (intuice, prapodstata), ctít svoji individualitu a to je možné díky otevřenému srdci, svobodné vůli a proudící energii lásky, která vše propojuje v jednotu.
 • Systémy a reality Nové země stojí na vztahu nás se sebou (a na tom stojí veškeré další vztahy), spojením se Stvořitelem.
 • Po fázi chaosu (fáze tmy, kolaps, transformační proces), se vytvoří prostor pro vznik Nové země, která bude výsledkem tvůrčí činnosti probouzejících se a vědomých lidí, kteří budou propojení se Stvořitelem.
 • Nová země je vývojovým milníkem (Imploze) na fyzické i duchovní úrovní a znamená opětovné propojení se Stvořitelem po "prvotním hříchu" Adama a Evy (symbol odpoutání od Stvořitele).

Nová Země, Marian Coufal:

 • Člověk Nové země se aktivně propojí s přírodou a začne s ní spolupracovat, neboť vaši bratři v duchovním světě, kteří se starají o Zemi (víly, skřítkové atd.), tak tito čekají na potvrzení vašeho propojení se zemí a přírodou. Potom jsou vám schopni pomoci, do té doby nemohou. Vy všichni, kteří posloucháte, buďte prosím k sobě laskaví a milujte navzájem všechny kolem sebe, ale především to, kým jste, člověkem, Slovanem a moudrým správcem své země. Vy jste si zvykli odevzdat svoji moc těm, které jste si zvolili. Je to velice pohodlné, neboť můžete svádět na ně své neúspěchy. Ale člověk Nové země má představitele, to jsou moudří představitelé, ale jinak moudří, oni jsou vědomí. A to bude budoucnost. Člověk Nové země je především zodpovědný za místo, kde žije a dělá ho krásnějším a to můžeme všichni. Probuďte se a začněte spolupracovat, uvědomte si, že kolem vás je spousta úžasných lidí, každý z vás je na něco šikovný, jinak vědomý a jinak moudrý. Pokud se propojíte a uvědomíte si svoji individualitu, ale současně budete vnímat i schopnosti toho druhého a navzájem využívat tyto různorodé schopnosti, tak jste schopni všem ostatním ukázat, že to jde, jde to bez těch, kteří si diktují podmínky, kteří myslí jen na svůj zisk. Jde to a nemusíte dělat revoluce, které jsou již přežitkem. Jde o pouhopouhé propojení a využití síly místa kde žijeme, neboť odtud vychází světlo pro Evropu a částečně i pro zbytek světa (28.3.2021).
 • Vědomý člověk, obyvatel Nové Země, ctí svoji individualitu. Individuálnost je základem pochopení Stvořitele, neboť každý z vás je jedinečný a to je potřeba pochopit a uctít sebe sama (13.3.2021).
 • Základem vědomého tvůrce, vědomého člověka a člověka Nové země je naučit se tato kvantová pole ohýbat a měnit ve svém životě to, co chci změnit. Vše se děje elegantním způsobem a vyžaduje vaši plnou přítomnost ve vás samotných, obrácení se do vašeho srdce a uvědomění si, že vše kolem existuje na základě našeho vědomého procesu vaší mysli (13.3.2021) . 
 • Běžte do ticha a spojte se se mnou, stačí mít pouze představu světla a oslovit mě, oslovením, které je vám nejbližší. A záměr, který máte a to je záměr naprosté harmonie ve vašich životech, tak tento záměr vyslovte v tomto stavu a požádejte, aby byl aktivován. To velké vlnění vytvoří od vás všech jednu obrovskou vlnu, která ohne prostor a čas, vytvoří realitu Nové země (13.3.2021).
 • Je potřeba, aby jsme semkli a vnímali svou sílu a tím že bude ctít sebe sama, budete ctít i druhé (totéž platí o lásce). A láska, která se má ráda a sebe vnímá, chápe sebe i druhé, tím se vytváří společenství nového člověka Nové země. Spolupracující, respektující, uvědomující se, že vše je jedno. Tak jak se chovám k sobě, se budu chovat i k planetě. Vnímejte se potřeby a dělejte to, co chcete. Každý z vás je jedinečný je v základě mnou, Stvořitelem (28.2.2021)

Nová země, Silviya Válková

 • Nová země, budeme soběstační, bude o nás postaráno, o 200 % budou zlepšeny vztahy. Většina lidí přejde na pránu (bude potřeba pouze 20 -50 % stravy, nejlépe RAW strava). Ekonomický sytém nebude. Sníží se výroba. Život bude jednoduší (24.3.2021).

V přípravě.

Na konci 19. století měl Nikola Tesla plán na vytvoření světového systému a nového planetárního vědomí. Jeho práce a myšlení byly zablokovány, byla vytvořena negativní verze věku Vodnáře, Orwelovské obrazy, Ocelové město, Krakatit, R.U.R., Bílá nemoc, Matrix, Star Wars atd. Proto je důležité si vytvořit svůj vlastní obraz "Nového světa" ve svém vědomí a seznámit se s pracemi lidí a vědců, kteří mají pozitivní vizi budoucna a budoucnosti lidstva, nechat se jimi inspirovat (alternativní medicína, zemědělství, průmysl atd.) a také se starodávnými znalostmi a kulturami, protože tam je hodně tajemství, které se budeme učit a budou pro nás užitečné. Takto vytvoříme  nové jádro, pro nový systém, ve kterém bude žít budoucí lidstvo (Taťjana Micic).

ZEP TEPI

Nová Zem - Eckhart Tolle (audiokniha) SK

zobrazit více..
Loading...