Paradox vařené žáby

Paradox vařené žáby

Efekt vařené žáby, žába se přizpůsobuje měnící se teplotě, nereaguje na měnící se podmínky a proto se uvaří, jak se postupně teplota zvyšuje (přizpůsobování se bez reakce na změnu podmínek)

Jaký bude důsledek pro civilizaci, pokud nepochopíme efekt vařené žáby

Abychom pochopili příměr efektu vařené žáby správně, vyžaduje je to naši rychlou reakci na změny, které přichází a my je vnímáme (pud sebezáchovy). Pokud se pud sebezáchovy naruší dojte tzv. k uvaření žáby a tedy kolaps, zánik.

  • honba za ziskem, mocí a neomezenou spotřebou může způsobit zánik civilizace a velmi omezená možnost minimalizace ztrát
  • politicky orientovaná elektromobilita, která může být jednou z příčin budoucí krize
  • neustálé žití na dluh přírody (signalizuje nám příroda kůrovcovou kalamitou, suchem a rostoucí teplotou na přicházející zásadní změnu?), kdy jednoho dne dojde k bod zlomu a redefinici nových podmínek k životu na planetě Zemi, tato změna může být příčinou zániku současné civilizace 

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika (prof. Peter Staněk)

zobrazit více..
Loading...