Pavlína Klemm

Pavlína Klemm

https://pavlina-klemm.de/?lang=cs

 • Vzhledem k celkové situaci na naší planetě se plejádské bytosti rozhodly pro pravidelný přenos energie a informací každý večer od 21 do 21.20 hodin. 

16.6.2021 Poselství plejádských světelných bytostí - červen 2021 - Pavlína Klemm

9.4.2021 Pavlína Klemm, Aktuální zprávy z Plejád

 • Na přelomu roku jsme dosáhli potřebných 30-40% lidí. 
 • Naše planeta je zavirovaná a od roku 2022 se bude ohromně čistit. 
 • Počet obyvatel na planete bude stanoven podle toho, kolika duším povolí božská inteligence, aby se zde inkarnovalo. Podle Plejáďanů se zde inkarnuje mnoho kosmických dětí (kteří zde přijde pouze za účelem, aby nám pomohli, nemají potřebu zde na planetě zakládat rodinu). 
 • Největší úloha Plejáďanů je, aby jsme se rozpomenuli, kdo jsme. 

16.3.2021 Poselství plejádských bytostí - březen 2021 - Pavlína Klemm

27.1.2021 Poselství plejádských bytostí a pár tipů pro rok 2021

Pavlína Klemm, názory, poselství, doporučení:

Poselství plejádských bytostí a pár tipů pro rok 2021, ze dne 18.01.2021 

V každé sekundě vašeho prostoru a času přicházejí navýšené kosmické frekvence k vaší planetě Zem. Světelné frekvence prozařují systémy každého člověka, který se pro svůj vědomostní vývoj otevřel a připravil se. 

Světelné kosmické frekvence prosvětlují tmavé kouty této planety. Světlo, které k této planetě přichází je nepřehlédnutelné! 

Tmavé bytosti a elementy zažívají těžké situace a těžké chvíle. Čas temných bytostí a temných elementů je na této planetě odměřen. 

Každým dnem se probouzejí tisíce lidí a jejich srdce se mezi sebou propojují světlem a láskou.

Každým dnem se navyšuje světlo lidských srdcí, která jsou klíčem k rozšíření světelné božské síly na této planetě. 

Každým dnem se rodí na tuto planetu děti, které v sobě nesou božskou lásku a navýšené kosmické vědomí. 

Každé přicházející dítě přináší na tuto Zem část svého navýšené vědomí a část vědomí božského zdroje. 

Každé přicházející dítě navyšuje energii a světlo své pozemské rodiny a jejího okolí. Každé přicházející dítě na tuto planetu a každé dítě žijící na této planetě je darem Boha. 

Vstupujete do nového věku, do nových světelných úrovní a do nové budoucnosti. 

Vstupujete do nových vědomostních frekvencí a úrovní, které jste doposud a v tomto těle nezažili. Světelná revoluce převrátí staré systémy do nových struktur. Nacházíte se na počátku převratu systémů, které tu sloužili tmavým silám tisíce let! 

Nacházíte se na počátku nové éry, která přinese ještě více světla na tuto planetu. Každým dnem probleskují kapky pravdy na povrch. Každým dnem probleskuje pravda více a více k duchu (zum Geist) lidských bytostí. 

Není to jednoduchý proces ale tento proces přinese časem úspěch a mír lidským bytostem. Nezapomínejte prosím, že ničící systémy přežívaly na této planetě tisíce let. Není možné změnit vše sestávající během několika měsíců. Jde o proces, pro který je potřeba vaší zesílené důvěry a zesíleného světla vašich srdečních orgánů. 

Každý z vás se k tomu nachází také ve vlastním procesu. Každý z vás se pro tento proces v lidském nebi dobrovolně rozhodl. 

Každý z vás prochází právě svým největším, nejdůležitějším a nejpokrokovějším procesem všech dosavadních inkarnací na této planetě. Každý z vás se nachází ve svém osobním procesu a zároveň v procesu celkovém. Každý z vás ovlivňuje proces celku a každý z vás nese část budoucnosti lidstva ve svých rukou. 

Velká změna přijde poté, kdy jste změnili sami sebe a našli svoji podstatu a velké světlo v sobě. Vy jste ta změna! Nezapomínejte na tuto skutečnost. Každý z vás je důležitý. Každý z vás je velkolepý. 

Nečekejte na změnu 'tam venku' a začněte měnit k pozitivnímu svůj osobní systém. Váš prosvětlený systém se propojí s dalšími prosvětlenými systémy dalších lidí. 

Choďte často do přírody a začněte alespoň na pár minut denně meditovat. Meditací se propojí systémy vašeho ducha, duše a těla v jedno a vaše srdce je schopno v době vašeho sjednocení zachytit kosmické světlo a rozprostřít ho do celého vašeho systému. 

Stanete se tak obrovským kosmickým světlem této planety. Meditací navýšíte svoji intuici. Vaše intuice vás nechá rozpoznat, jaká příští rozhodnutí jsou pro vás správná. Intuicí se můžete rozhodnout, s kterými lidmi chcete jít dále vaší pozemskou cestou. 

Žijte vaše nejlepší schopnosti. Konejte to, v čem se cítíte nejlepší. Váš potenciál je schopnost, která vám přinese více světla a více životní energie do vašeho života. Najděte to, v čem jste nejlepší a co vás dělá výjimečným. (Was euch auszeichnet.) Napojíte se tím na morfogenetická pole své vlastní síly a své vlastní energie! 

Přestože se mnohým z vás zdá, že situace na této planetě je nepříznivá, z našeho vyššího pohledu do vaší lidské budoucnosti vidíme, že budoucnost lidstva bude světelná, harmonická a mírumilovná. Časová osa lidského vývoje probíhá spirálovitým vývojem a směr probíhá pozitivní linií, přestože je tato linie zastřena zastrašujícími zprávami médií. Zprávy médií zastrašily vaši duši, ducha a odpojily vás částečně od vaší přirozené intuice. Uvědomte si prosím, že tato skutečnost patří k plánům tmavých sil. 

Uvědomte si prosím, že světlo a láska, nacházející se v lidských srdcích je silnější než tmavé, ničící elementy. Nezapomínejte, že každý z vás ve světle vzniknul a každý z vás ze světla božského zdroje přichází. 

Uvědomte si, že láska a světlo se na této planetě dříve či později zcela rozprostře a vše tmavé, co se zde nachází, proběhne božskou korekturou. 

Vytrvejte ve svém pozitivním a světelném konání. Zůstaňte ve své síle a ve svém osobním a celkovém procesu. Jen tak můžete své světlo rozprostřít dál. 

Děkujeme vám za vaší odvahu a za vaše bytí zde na této planetě. 

Děkujeme vám za vaši vytrvalost a za vaše odhodlání. 

Děkujeme vám za to, že se vaše duše nachází právě teď v lidském těle.  

Děkujeme vám za to, že vaší inkarnací na této planetě pomáháte celkovému vývoji a světelné evoluci lidstva. 

Jsme na vás nevýslovně pyšní. Vaší inkarnací zde na Zemi pomáháte i členům vaší rodiny, která se právě nachází v lidském nebi. Pomáháte uzdravení vaší rodiny jako celku. 

Přejeme vám hodně síly pro nastávající rok 2021. Tento rok bude z kosmického hlediska velice světelný. Z lidského hlediska bude velice revoluční. Vědomostně revoluční. 

Budeme vás energeticky podporovat pokaždé, kdy nás o pomoc požádáte. Jsme s vámi a těšíme se na zesílené světlo, které v tomto roce nastane a které nás s vámi světelně propojí. Těšíme se na tento okamžik. Tento rok bude magický. 

Přejeme vám mnoho štěstí a míru ve vašich srdcích. 

Vaši plejádští světelní průvodci 

9. poselství k aktuální planetární situaci, 14.11.2020 

Zůstaňte prosím ve svých srdcích a neobávejte se budoucnosti! 

Zůstaňte prosím ve svých srdcích a neztrácejte důvěru v pozitivní budoucnost! 

Zůstaňte prosím ve svých srdcích s uzavřete jednou pro vždy svou osobní temnou minulost. Zůstaňte ve svých srdcích a nechte do nich vstupovat frekvenci míru a vděčnosti. 

Frekvence míru a vděčnosti vás propojí s nekonečným množstvím míru a nekonečným množstvím vděčnosti. Nechte vstupovat tyto frekvence do vašich systémů a přibližte se tím frekvenčně božskému zdroji. Neobávejte se budoucnosti! Ba naopak! Každý z vás, právě teď, v tomto okamžiku vytváří svoji novou pozitivní budoucnost. A nejen ty! Všichni, kdo právě prosvětlují své osobní energetické systémy, prosvětlují právě celkové systémy této planety! Krok za krokem postupujete k pozitivní budoucnosti. Nezapomeňte, že většina lidských bytostí je schopna doposud dění okolo sebe vnímat jen zrakem a sluchem. Nezapomeňte, že ve světě za kulisami, které zatím ještě většina lidských bytostí svými smysly nedokáže zachytit, probíhají procesy, které dopomohou lidské společnosti k osobnímu i celkovému vítězství. 

Počet obyvatel této planety, který se probudil, dosáhl v těchto dnech 34 procent. Nezbývá nám nic jiného, než radostně konstatovat, že počet obyvatel, který momentální situace chápe a přispívá vědomostně k celkovému spirituálnímu hnutí, neustále narůstá. Podle našich úvah a výpočtů, bude zdárný počet obyvatel (okolo 40 procent) do konce tohoto roku dovršen. To je velice příznivá perspektiva, neboť tento počet obyvatelstva přispěje k tomu, aby pozitivní vlna dění zneutralizovala temné řetězce bytostí a elementů, které tuto planetu a její obyvatelstvo sužují. 

Planeta Zem přijímá do sebe každým dnem ohromné množství světla, které přispívá k tomu, aby se vnitřek Země pročistil a srdce této planety se propojilo absolutně a zdárně s centrálním božským sluncem. Sluneční systém vaší planety se propojuje úspěšně s dalšími slunečními systémy a centrálním sluncem vaší galaxie. Vývoj spirálovitého charakteru přispívá k evolučním pozitivním změnám, které jsou nezadržitelné a které probíhají bez toho, aniž by lidská civilizace k tomu nějak přispívala. To je zákon kosmu a zákon božského zdroje. 

Spirálovitý evoluční světelný vývoj, který prožívá nejen vaše planeta ale i miliardy dalších planet vašeho galaktického systému, se přibližuje zákonům světelné lásky božského zdroje a světelné božské spravedlnosti. Vaše planeta, společně s dalšími planetami vystupuje krok za krokem do světelných láskyplných rovin. Láska božského zdroje je magnetem, který Zem a její obyvatelstvo k sobě láskyplně přitahuje. Za několik let se ohlédnete a uvidíte, že tento 'špatný sen', který zde momentálně probíhá, byl jedním z posledních pokusů temných sil, uvěznit planetu a její obyvatelstvo ve třetí dimenzi. 

Váš vývoj světla ve vašich srdcích vás ale z této dimenze vysvobodí. Opusťte zastaralou realitu. Opusťte temné myšlenky. Koncentrujte se na pozitivní budoucnost, která na vás neprodleně čeká a která se nezadržitelně blíží. Vaše planeta Zem již první kroky ke své pozitivní budoucnosti učinila. Učiňte je i vy a propojte svá srdce s božským zdrojem. S božským zdrojem lásky, který vás definitivně z třetí dimenze vysvobodí. Zůstaňte ve svých srdcích. Zůstaňte ve své důvěře. Božský plán je neomylný. Božský plán vaší pozitivní lidské budoucnosti je již naprogramován. Každý z vás je klíčem k pozitivní budoucnosti. Každý z vás. Klíč se nachází ve vašich srdcích. Nic víc, nic míň. Uvědomte si tuto skutečnost a jednejte podle toho. Mír a vděčnost ve vašich srdcích vám pomáhají krok za krokem z těžkých dimenzí vystoupit. Každý pozitivní čin, myšlenka a emoce neutralizují zastaralý svět třetí dimenze. Vystoupení do páté vědomostní dimenze je nezadržitelné. Jsme s vámi a doprovázíme vás. Každé slovo tohoto textu je námi a světelnými bytostmi pozitivně naprogramované. Každé slovo tohoto textu může vyléčit tvoje srdce, pokud to připustíš. Při čtení nebo vnímání tohoto textu jsi automaticky na lásku a světlo božského zdroje napojen. Mír s vámi, mír s námi! Vděčnost a láska nás propojuje! Vaši plejádští průvodci Krátká afirmace pro tvoje energetické posilnění pro tuto a příští dobu: 'Jsem láskou světla a vděčnost prosvětluje mé srdce. Moje realita je prostoupena božským světlem. Paprsky kosmické svobody a čistoty osvobozují moji duši, mého ducha a mé tělo. Moje přítomnost a budoucnost je absolutně pozitivní a plná lásky, světla, štěstí, míru a božského požehnání. 

Mé světelné bytosti mě neustále podporují, doprovázejí a ukazují mi cestu, která je pro mě optimální. Žehnám sebe, žehnám mé blízké, žehnám všechny bytosti této planety. Žehnám planetu Zem. Děkuji, děkuji, děkuji.'  

8. poselství k aktuální planetární situaci, 25.09.2020 

Milí poslové světla! 

Tato doba přináší obrovské změny pro celou lidskou společnost! 

Nejen lidské bytosti ale i zvířecí bytosti cítí tyto změny. Zvířecí bytosti přeprogramovávají svoje vědomostní pole na pozitivní vlny a jejich zastaralé energetické otisky prožité v minulé době, nechávají rozpustit ve světle. 

Obrovské lokality přírodních říší se již napojily na nové frekvence začínajícího Zlatého věku. Rostliny a živočichové začínají využívat symboliky posvátné geometrie, která je na této planetě opět více než patrná. Doposud byl vědomostní mátrix Země posunut - vychýlen ze svého původního stavu. Vychýlený, posunutý mátrix nenechal živočichy, rostliny a zvířata žít zcela a úplně v jejich pravém energetickém smyslu. 

Posunutý, energetický mátrix nenechal veškeré obyvatelsto této planety žít tak, jak bylo původně božskou inteligencí naplánováno. 

Posunutí mátrixu - energetické sítnice planety zpět do jejího původního stavu, podoby a původního místa proběhl v zářiových dnech 2020. 

Celá planeta prožívá ohromné energetické změny. Jádro Země se začíná ještě více energeticky a frekvenčně navyšovat. Od středu Země vycházejí energetické paprsky, které pročišťují vnitřek planety. Planeta Zem a její srdce se připravují na úplné a energetické propojení s paprsky centrálního slunce. 

To má za následek, že energie Země a převážná část vědomostních polí duše Země Gaia, je momentálně zkoncentrovaná do jejího středu. Planeta Zem bude v příštích dnech a týdnech aktivovat energetické portály, které se budou otevírat v oceánech, mořích a v jezerech, která jsou v průměru větší než 20 kilometrů. Planeta se těmito portály propojí s vědomím, energií, láskou a světlem božského centrálního slunce! 

Tím vznikne navýšené vědomí planety Zem a urychlí se propojení s pátou vědomostní dimenzí. Jemnohmotnost nejrůznějších oblastí Země bude velice znatelná. 

Tím, že se Země a její duše Gaia připravují na další energetické kroky a koncentrují svoji energii a vědomí momentálně a krátkodobě do jejího nitra, je na svém povrchu v těchto dnech a týdnech velice zranitelná. Nemá momentálně energii a sílu předávat úplnou podporu lidské společnosti. Lidstvo je tím pádem taktéž určitým způsobem zranitelné. 

V této době je pomoc člověka pro Zem a pro Gaiu naprosto nezbytná! Planeta Zem se nachází v období přípravy majestátního energetického napojení na božské centrální slunce! Do konce tohoto roku bude tato fáze propojení dokončena a vědomí a energie Země se opět rozprostřou do všech jejích částí. Lidská společnost bude opět cítit úplnou podporu Gaji a sílu Země. 

A přes připravené portály Země, které již byly zaktivovány a přes portály, které na aktivaci teprve čekají, přijme Země tak ohromné množství kosmické energie, že ji to definitivně katapultuje do nových vědomostních dimenzí, které již byly pro planetu Zem božskou inteligencí připraveny. 

Vědomí lidstva se začíná též velice rychlým způsobem navyšovat. Proto, aby byla situace na Zemi změněna do pozitiva, je potřeba 30 - 40 procent uvědomělých lidí. Po dovršení tohoto počtu se přes morfogenetická pole přenese toto uvědomělé vědomí do všech prostorů planety a dlouho očekávaná změna může přijít. Netvrdíme, že všichni lidé této planety pochopí závažnost celkové situace. Ale tento počet bude stačit na to, aby světlo na této planetě zvítězilo. 

Pro vaše porovnání bychom chtěli sdělit, jaká procentuální tendence uvědomělého obyvatelstva byla právě v této době dovršena. V červenci tohoto roku bylo dovršeno 10-15 %. Nyní, v září, v tento den je dovršeno 23 % uvědomělých obyvatel. Podle této tendence můžete usoudit, že procentuální hladina se navyšuje rychlým způsobem. Podle našich úvah a podle úvah dalších světelných bytostí zaměřených pro pomoc planety Zem můžeme posoudit, že počet uvědomělých obyvatel bude do konce roku 2020 dovršen! 

Přestože se vám zdá možná celkový vývoj pomalý, za kulisami vašeho vnímání, probíhají obrovské změny a procesy. 

Navrácení energetického mátrixu Země do jejího původního stavu, byl jedním z největších mezníků, které byly pro celkový vývoj Země a jejího obyvatelstva nezbytné! 

Dalo by se říci, že každý den a každou noc probíhají změny, které vedou k pozitivnímu vývoji.

My můžeme vaši budoucnost sledovat z našeho pohledu. Neboť my se nacházíme v budoucnosti a vaše přítomnost je z naší perspektivy minulostí. Nacházíme se v odlišném časovém a prostorovém kontinuu a proto vám zcela jistě můžeme sdělit, že budoucnost lidstva je již pozitivně naprogramovaná. Pro budoucnost Země existují již všechny energetické otisky, které božská inteligence pro lidstvo a planetu Zem již připravila. Záleží na tom, jak rychle bude procentuální počet uvědomělých lidí dovršen. 

Jsme přesvědčeni, že každý z vás, kdo se svému spirituálnímu vývoji věnuje, k tomuto procentuálnímu počtu patří a každý z vás svým světlem a láskou v srdci přispěje k celkovému vývoji celkové situace obyvatelstva. 

Rozdávejte prosím vaše světlo a vaši lásku dál. Vy jste ti, kteří pozitivně podpoří celkovou situaci a pomohou ostatním obyvatelům planety, kterým vážnost celkové situace není jasná. Vy jste ti, kterým je situace na Zemi naprosto jasná. Vy jste ti, kteří vědí, s jakým úmyslem na tuto planetu přišli. Vy jste ti, s kterými my a nekonečné množství dalších světelných bytostí spolupracují a předávají jim světelné informace a energetickou oporu, aby šli dál za svým cílem. 

Za cílem osvobození obyvatelstva a planety od tmavých elementů a bytostí, které již tisíce let zatěžují tuto planetu a její obyvatelstvo. Čas osvobození nastal. Čas osvobození a čas počátku nové pozitivní budoucnosti. 

Zůstaňte silní. Zůstaňte ve své síle. Příští týdny a měsíce mohou být turbulentního rázu. Pravda začíná prosakovat na povrch. Tmavé elementy a tmavě vystavěné konstrukty se začínají otřásat v základech. Podle našeho pozorování je pravda a vítězství nezadržitelné. Zůstaňte ve své důvěře a pozitivu. Tam se skrývá vaše cesta a váš cíl. Brzy se společně setkáme ve vaší pozitivní budoucnosti vašeho prostoročasu. Brzy se setkáme na vědomostní úrovni nově vytvořeného energetického mátrixu Země. Čas a prostor jsou jeden. Láska a dobro zvítězí. 

Energetická práce pro matku Zem: 

V těchto dnech a v dalších týdnech je velice důležité matce Zemi energeticky pomoci. Její duše Gaia se raduje z každé pozitivní myšlenky, emoce a činu všech uvědomělých lidí. 

Planeta Zem musela tisíce let vydržet její zneužívání. Nyní je na čase, se za její vytrvalost, lásku, energii a prostor pro pozemský domov vaší inkarnace poděkovat a pomoct ji. 

Na vaší pomoci je momentálně závislá. Její přechod do nových vědomostních dimenzí bude tak urychlen a proběhne harmoničtěji. Bude se moct lépe zregenerovat a nově nastartovat. 

Cvičení: Pro tvoji energetickou pomoc běž nejlépe do přírody. Pokud máš možnost, najdi si místo v blízkosti vody. (Pokud nemůžeš jít ven, proveď tuto energetickou podporu vizuálně.) Pokud se nacházíš v přírodě, najdi si místo, které tě jakoby volá. Postav se na toto místo a rozhodni se tvojím nejčistším úmyslem pro energetickou pomoc matce Zem. Nadechuj a vydechuj zhluboka. Tvůj dech tě propojí s elementem vzduch. Myšlenkově se propoj s elementem vody. Se všemi vodními říšemi této planety. Propoj se nyní se sluncem na obloze. Tím jsi se propojil s elementem oheň. Koncentruj se nyní na půdu pod tvýma nohama. Na půdu, na element země. Prozař nyní tvé srdce zlatým světlem. Vizualizuj před tvým srdcem číselnou řadu 8787. Tato číselná řada tě propojí s nejčistší božskou esencí, kterou každý člověk v sobě nese. Podpoří tvůj úmysl pomoci Zemi. Vizualizuj, že přes tvoji korunní čakru k tvému srdci přichází zlaté světlo božské energie. Nech nyní toto zlaté mocné světlo prostoupit skrze tvé tělo do středu Země. Sdrce Země do sebe nabírá kosmické zlaté světlo a zlaté světlo tvého srdce. Kosmické ozdravné světlo neustále přes tvé tělo a srdce proudí k srdci Země. Tvé srdce a tvůj úmysl uzdravují srdce planety Zem. Tvé srdce a tvůj úmysl uzdravují planetu Zem a kosmické světlo ti v tom pomáhá. Srdce Země září a uzdravuje se. Srdce Země nabírá sílu, energii, kosmické impulzy a informace. Nech nyní z tvého srdce ještě vystupovat vděčnost. Vyšli tuto překrásnou láskyplnou frekvenci srdci této planety. 

Vyslov: 'Vděčnost, láska a kosmické světlo vystupují z mého srdce a uzdravují srdce planety Zem. Element vzduchu, vody a ohně podporují uzdravení Země. Předávám svým nejčistším úmyslem všechny elementy a všechny světelné frekvence, které mohou v tomto okamžiku planetě Zem pomoci. Uzdravení srdce planety Zem probíhá právě teď. Čas a prostor jsou jeden. Žehnám planetu Zem na všech úrovních jejího bytí. 

Děkuji 3x' Tvé srdce nadále září a vyživuje se zlatým kosmickým světlem. Děkujeme ti za tvoji pomoc.

7. poselství k aktuální planetární situaci, 29.07.2020 

Světelná revoluce, která tento rok nastala, je obrovským článkem a krokem k navýšenému vědomí celého lidstva. 

Řetězová reakce, která probíhá mezi obydlenými planetami této galaxie, je obrovská. Každý člověk, který rozsvítil světlo ve svém srdci, přidal světelný paprsek do celkového vzestupu dalších tisíců obydlených planet. 

Humanoidní obyvatelé těchto dalších jednotlivých planet procházejí též vědomostní světelnou revolucí. Tisíce planet vystupují ze svých nižších vibrací a přizpůsobují se kosmickému dění.

Nejdůležitějším krokem, který může každý humanoidní obyvatel této galaxie učinit je, pochopit svou realitu a celkovou realitu komplexního dění. 

Evoluční vědomostní vývoj každého jednotlivého člověka a každé planety, vytváří světelnou formaci ve tvaru spirály. Každá planeta této galaxie prochází sice individuálním vývojem, přesto spěje vývoj všech planet do formace obrovské dimenzionální spirály galaktického vědomí. 

Vědomí vaší galaxie, které nabízí nejrůznější prostory a časy pro vývoj každé jednotlivé planety, je plně napojeno na vědomí božské inteligence. Vědění a informace, které k vám z božského zdroje přicházejí, prostupují přes nejrůznější vědomostní portály, které vaše galaxie vyvinula. Pomoc pro vaši lidskou společnost nám leží velice na srdci. Božské inteligence a kosmické rady, příslušné pro jednotlivé obydlené planety, dostaly povolení k pomoci. Každá civilizace, která potřebuje pomoc, dostává v pozadí fyzickou a energetickou podporu od nejrůznějších mimozemských mírumilovných civilizací, aby evoluční světelná vývojová spirála neutrpěla žádné trhliny a zranění. 

 • Planeta Zem není jedinou planetou, která je obsazená tmavými silami a tmavými bytostmi. 
 • Planeta Zem není jedinou planetou, která právě v sobě nalézá sílu a napojuje se na kosmickou frekvenci svobody. 
 • Planeta Zem není jedinou planetou, na které právě probíhají kolosální procesy pro celkové osvobození veškerých uměle vytvořených systémů a osvobození obyvatelstva! 

Světelná revoluce, která právě probíhá a která musela zákonitě přijít, je obrovským evolučním obdobím lidstva. Lidstvo se probouzí z dlouhověkého spánku. Probouzí se a začíná se rozpomínat na dobu, kterou prožilo, než bylo uměle uvedeno do spánku. Uvedeno do spánku, který utlumil všechny smysly, které člověka propojují s jeho božskou esencí. Spánek, který trval tisíce let se blíží ke konci. Na jeho konci čeká probuzení, které nechá člověka rozpomenout se na svou podstatu. Na svoji energii, na svoji vibraci, na svoje světlo, na svoje vědomosti. Vaši předkové, kteří na tuto planetu v pradávných dobách přišli, vám vaše propojení s vaší původní nejčistší božskou esencí připomínají. Vaše osobní linie předků nese informace a propojení s božskou esencí v sobě. Nese v sobě moudrost a zkušenosti z jejich inkarnací zde na Zemi. Vaši předkové, kteří se hlásí ke slovu dříve než kdy předtím, jsou jedním z klíčů, které vám při vašem vědomostním vzestupu otevřou dveře. Vaši předkové, první obyvatelé této překrásné planety, v sobě nesou klíč pro vaše rozpomenutí. Napojení na vaše předky vám rozzáří srdce, které bude schopno zachytit informace božské inteligence pro váš rozvoj. Všichni vaši předkové jsou mezi sebou propojeni přes překrásné obrovské vědomostní pole lidstva. Nesou v sobě zároveň propojení s duší lidstva. S její láskou, světlem a s jejím nejčistším vědomím. A právě toto propojení vašich předků s vědomostním polem lidstva, může přinést rozpomenutí, na které ještě mnoho lidí čeká. Zbývá již jen malá část obyvatelstva, která se musí rozpomenout, aby světelná spirála vědomostního vývoje lidstva rozšířila svoji velikost a aby božský plán osvobození, který právě probíhá, se mohl uskutečnit. Malá část obyvatelstva ještě zbývá na to, aby se světelná revoluce mohla plně uskutečnit. Jsme přesvědčeni, že během příštích měsíců bude potřebný počet dovršen, aby se přes morfogenetická pole lidstva potřebné informace a stupeň vědomí přenesl na ostatní obyvatele planety a poté došlo k pozitivním změnám, na které se již netrpělivě čeká. 

Příští měsíce přinesou další ohromné kosmické procesy. Planeta Zem je schopna více a více se napojovat na světelné kosmické frekvence a jejich informace. Na informace světla, které přinesou světelné impulzy pro vědomostní vývoj lidských srdcí a lidského vědomí. Pozemské portály, které se otevírají prakticky denně, nabírají obrovské množství světla do útrob Země. Vnitřek Země se prosvětluje a tím i její tmavá nešťastná minulost. Všechny tmavé elementy v útrobách Země právě neutralizují v božském světle. 

Dalšími ohromnými procesy, které na lidstvo čekají, jsou navýšené světelné paprsky, které budou na planetu Zem přicházet. Tyto světelné paprsky budou přicházet ve formě obrovské světelné spirály, která bude planetu pročišťovat globálně! Tato světelná spirála začne planetu pročišťovat od konce měsíce října. Doposud probíhalo napojení a pročišťování zeměkoule lokálně. Díky spirálové formě tohoto světelného paprsku bude probíhat globální energetické čištění a korektura všeho, co nepatří do božského pořádku lásky. Tento majestátní spirálovitý paprsek, který bude zeměkouli pročišťovat a zároveň vyživovat, přinese ohromné procesy, co se vědomostního vývoje týče. Přinese změny, které pomohou lidstvu při procesu k nalezení ztracené svobody. Tyto změny přinesou samozřejmě ohromné transformační procesy, které mohou u obyvatelstva vyvolat prvopočáteční pochyby či pocity nejistoty nebo strachu z budoucnosti. Tmavé síly zde na Zemi budou s největší pravděpodobností čelit tomuto přicházejícímu majestátnímu světlu a budou bojovat z posledních sil o svoji pozici. Chtěli bychom vám všem těmito informacemi přinést opět slova útěchy a porozumění. 

Chtěli bychom, abyste byli na tyto změny připraveni a věděli, že pozitivní vývoj a pozitivní budoucnost lidstva jsou již božskou inteligencí naprogramovány. Přese všechno je v této době a v době příštích měsíců potřebná síla a důvěra v božský plán. V božský plán, který přinese lásku a osvobození každému jednotlivému obyvateli této planety, který je na to připraven. V této době je více než kdy jindy předtím potřebné, zůstat ve svém středu, dát na svoji vlastní intuici a spojovat se se svými světelnými průvodci a se svojí rodinou předků, která se nachází v lidském nebi. Je nutné, více než kdy předtím, důvěřovat svému vlastnímu plánu, který každý z vás pro tuto dobu s sebou na planetu přinesl. 

Každý z vás se pro tuto inkarnaci rozhodl a každý z vás byl s tímto kolosálním plánem osvobození lidstva srozuměn. Je nám velice důležité vám sdělit, že příští měsíce přinesou prvopočáteční zmatek a turbulentní změny. Přesto spějí tyto změny každopádně k pozitivní budoucnosti lidstva! Kosmické frekvence a volná energie, nacházející se od letošních velikonoc všude okolo vás, vám časem přinese materiální zabezpečení, o kterých se lidské bytosti ani v jeho nejfantastičtějším snu nezdálo. Materializace předmětů díky technologiím, které budou lidstvu umožněny používat, přinesou úlevu a jistotu a vytratí se tím strach z pozemské existence člověka. Technologie, které regenerují lidské tělo, vrátí lidské bytosti zdraví a nechají vytratit strach z nemoci či bolestí. Proto musejí nastat změny, které pomohou zastaralé, nesloužící a uměle vytvořené systémy zbortit. 

Vývoj lidstva spěje pozitivním způsobem a směrem. Nezadržitelně. Nacházíte se v jedné z nejvýznamnějších epoch lidstva. Zůstaňte ve svém středu. Choďte často do přírody. Spojujte se s vašimi světelnými průvodci a s vaší rodinou v lidském nebi. Používejte často, pokud chcete, číselnou řadu 8787. Tato řada vás propojí se vším nejčistším, co lidská bytost v sobě nese. Propojí vás s nejčistší esencí lidstva, která se v božském zdroji nachází. Pomůže vám spirituálně růst a pomůže vám rozpomenout se. Rozpomenout se na vaši nejčistší esenci a na váš plán pro tuto inkarnaci. Propojí vás s božským plánem. Napojí vás na nejčistší esenci a moudrost vašich předků. Vizualizuj tuto řadu před tvým srdce a za tvými zády ve výšce tvého srdce. Napiš tuto řadu na lísteček a postav na něho sklenici s tvojí vodou na alespoň tři minuty. Popíjej takto naprogramovanou vodu. Tvoje buňky se lehčeji napojí na tento číselný kód. Tento kosmický číselný kód poneseš ve svém systému a budeš se automaticky napojovat na nejčistší božskou esenci lidstva. 

Tvoji frekvenci budeš svojí přítomností přenášet dál na další obyvatele této překrásné planety. Nejen ty ale i každá lidská bytost se může díky tobě rozpomenout. Každého, koho potkáš, dostane šanci, jít touto inkarnací ve své síle a ve svém středu. Dostane šanci žít podle svého vyššího plánu. Přejeme vám hodně síly, energie a lásky při dalších krocích k vaší pozitivní budoucnosti. Jsme neuvěřitelně hrdí na každého z vás. Milujeme vás a naše láska vás provází. Těšíme se na dobu fyzického setkání s vámi. Vaše vědomostní světelná evoluce nás brzy s vámi spojí. Setkáme se na spirálovitém úseku vašeho vědomostního vzestupu. Vaši plejádští průvodci. Mír s vámi, mír s námi.  

6. POSELSTVÍ K AKTUÁLNÍ PLANETÁRNÍ SITUACI, 10.06.2020

5. POSELSTVÍ K AKTUÁLNÍ PLANETÁRNÍ SITUACI, 26.04.2020


30.4.2020 

 • číslo 21 (frekvence kosmické svobody) je kosmickým klíčem pro naše osvobození a také je důležité zůstat ve svém středu. Příroda dostala od roku 2019 naše prapůvodní informace a frekvence proudění (příroda se dokáže rychlým způsobem regenerovat), na planetu teď proudí kosmické světla, které nám čistí čakry. Schumannova rezonance rozpouští a uvolňuje podvědomé vzorce, planeta se vrací ke svojí původní frekvenci, která byla v době Lemurie, kde bylo vše čisté a nemůže se zde udržet to co není čisté a co je uměle vytvořené
 • Od ledna 2019 zachytila planeta první paprsky božského centrálního zdroje (Kristovo vesmírné světlo) a od té doby prapůvodní frekvence a informace naší podstaty (čistoty, genetiky) proudí a to platí i o rostlinách a celé přírodě a teď je na lidech jestli je také přijmou do svého těla za předpokladu, že máme vyčištěné srdce, a srdeční čakra se otevře a také světelné čakry nad hlavou - přijímají světelnou energii a tím regenerují tělo. Velikonoce přinesly jemnohmotný skok do dalších vědomostních sfér a ještě nás čeká fyzický skok. 
 • Vystupuje od ledna 2019 jako celek do "zlatého věku", podle Plejáďanů, a kolem roku 2030 by jsme jako lidstvo měli vystoupit. Na starých základech nemůžeme vybudovat nové domy, co nefunguje musíme transformovat. Uzavírání srdce před světlem (životní energie) způsobuje fyzické nemoci a spousta lidí tak odejde.
 • Morfogenetická pole vše propojují a člověk musí vědomě vystoupit z pole negativity (hádky, násilí, televize atd.). Ti co to neudělají, je to jejich cesta poznání. Plejáďané na planetu pouští světelné frekvence v pravidelných intervalech, aby se každá duše mohla rozpomenout a dostala šanci (každý má právo osobní volby pro jakou cestu se rozhodne). Spiritualita je v tom, že je pozitivní a směje se, je optimisticky naladěný, vnímá přírodu a štěstí, je pro druhé oporou - to je otevřené srdce.
 • číselná řada: 8787 - napojení na čistou esenci lidstva (její duši), je vhodné si ji pro vnitřní očistu odříkávat
 • Také lidské tělo se bude měnit ke své dokonalosti, nic v univerzu nezůstává stabilní, vše se vyvíjí ke své dokonalosti a to platí i pro lidstvo.
 • Jak začít? přestat posuzovat ostatní, co nejvíce používat květinu života (8787), přenášet na vodu nebo ji používat - ta nás uvádí do božského pořádku, chodit hodně do přírody a tam nás to čistí samo. Při negativní myšlence, ji poděkujeme - děkuji, že jsi tu byla, ale můžeš jít zpět ke svému původu a požehnat. Pokud to budeme dělat opakovaně více jak 7 dní, tak tyto myšlenky (inteligentní forma vibrace) u nás nenajdou energii a nemohou se nikde zachytit. Myšlenky můžeme také vědomě přeprogramovat a používat myšlenkovou hygienu. Důležité je nesledovat zprávy a používat vlastní intuici a napojovat se každé pondělí v 21:00 na 20 min, poprosit svoje světelné nebo plejádské bytosti o uzdravení, vyléčení myšlenkových bloků a bude znovuzrozený.
zobrazit více..
Loading...