Plot z roští a dřevin

Plot z roští a dřevin

Na takový přírodní plot se používá odpadní materiály po prořízce, jako například ořezané větve stromů, odklestěné proutí z keřů a vykácené celé křoví, k zakládání tzv. liniových předělů v zemědělské krajině., jde o tzv. Benjes-ploty, neboli "mrtvé-živé ploty. Výsledný plot z nahromaděného mrtvého dřeva je držen v požadovaném tvaru zatlučenými dřevěnými kolíky, pro větší stabilitu se dá ještě i proplétat dlouhými pružnými větvemi tak, aby byl opravdu neprůchodný. Dalším velmi významným efektem a v permakulturním hospodaření i přímo stěžejním rysem je multifunkčnost takovéto stavby. Jednak zcela ekologicky zpracujete odpadní materiál ze zahrady, sadů a z lesa. Druhak vytváříte důležitý prostor pro užitečné mikroorganismy, poskytujete důmyslné a velmi vyhledávané přístřeší mnoha druhům ptactva, hmyzu i drobných savců, kteří vám oplůtek navíc ochotně nahnojí a pomohou v boji se škůdci na pozemku.

Kde se včelám, motýlům, opeřencům, ježkům, ještěrkám a jiným užitečným pomocníkům líbí, tam je, díky zvýšené biodiverzitě, populace škůdců držena "pod kontrolou" a přírodní rovnováze je umožněno funkčně pracovat. Dále nezapomínejme na milý benefit, který nám Benjes-ploty nesou do budoucna: vylepšíte si jimi totiž půdu takto využitého stanoviště. Pod plotem se vlivem rozkladu a tlení dřevního materiálu hromadí humus, takže si vlastně místo chystáte pro pozdější využití k osázení a to nejen v případě, že budete chtít plot přesunout.

A jak můžeme z mrtvého" plotu udělat plot "živý"? Jednak přímou přísadbou, kdy se k plotu i do něj vysazují popínavé jedno- i víceletky, pak také postupným přirozeným procesem "obsazování volného stanoviště", kdy si příroda s ozeleněním hromady větví sama bez problémů poradí. Například díky opeřeným obyvatelům plotu, kteří přirozeným koloběhem (potrava - trus) roznáší semínka nejrozmanitějších druhů rostlin, se váš "mrtvý" plot již po pár letech stane "živou" zelenou stěnou

Plot z roští, jako základ pro vybudování větrolamu.

Jak si tedy pomoci, než větrolam z dřevin naroste? Je nějaká možnost, jak provizorně vybudovat něco na způsob větrolamu - aby nám dobře zapadal do krajiny, ale zároveň jsme nemuseli čekat roky, než doroste? Ano, určitě! Ideálním prozatímním řešením je postavit si plot z roští, větví a menších kmenů. V Německu se tomuto typu předělů pozemků říká Benjeshecke, viz článek Ploty z proutí a větví - aneb co příroda dá... Jak na to? Nebudeme se opakovat, ve zmíněném článku návod naleznete, tedy jen velmi stručně: Do země zatlučeme kůly (klidně i větve o průměru více než 5 cm) ve vzdálenosti max. 1 m od sebe. Stejně tak zatlučeme druhou řadu, ale posuneme ji o poloviční vzdálenost oproti řadě první - takže kůly této řady budou v polovině vzdáleností kůlů řady první. Mezi řadami necháme mezeru 0,5 - 1 m. Podle zamýšlené výšky oplocení ponecháme nadzemní výšku kůlu - cca 1,5 m. A můžeme začít s výplní prostoru - použijeme odřezané větve z jarního průklestu stromů, chvojí, odnože z probírky keřů, dlouhé pruty. Vše městnáme mezi kůly. Kdo je ve stavbě tohoto typu oplocení zběhlý, má často nachystané předem svázané otýpky z klestí přímo pro tyto účely - a ty jen rovná mezi kůly. Jak si během roku bude plot z větví sedat, můžeme průběžně přidávat další a další klest.

V létě jsou tyto ploty nádherné, pokud se osadí popínavými letničkami - fazolí, lichořeřišnicí, viděla jsem je prorostlé i divokou růží... Krásná je i různě vysoká slunečnice, vysetá ze strany, ke které nemají koně přístup. Někdo nechává zvířatům plot volně k dispozici, jiní před takovýto dočasný větrolam dávají el. ohradník, aby hospodářská zvířata větve nevytahovala, obzvláště, pokud není plot ze silných a pečlivě navzájem propletených větví, tudíž je snadnější z něj pruty a klacky tahat. Jiná filosofie je opačná: koně zájem o dřevo zabaví, tudíž je "hra" s větvemi součástí záměru - vyberte si!

Větrolamy i Benjes ploty sázíme/stavíme zásadně na straně převládajících větrů - nejčastější bývají vichry severní a západní. Někteří nadšenci vysazují či budují celé podkovy kolem pastvin (tzv. sluneční pasti - viz níž), v některých státech je zase tradicí členit pozemky zmíněnými proutěnými ploty z odpadových větví. I řídký plot ztlumí rychlost větru!

Proutěný plot
Proutěný plot
zobrazit více..
Loading...