Polární záře

Polární záře

Země má magnetické pole, které řídí příchozí elektrony ve slunečním větru směrem k pólům a vytváří polární záře s výraznými vzory na obloze. Polární záře jsou generovány excitací nabitých částic v atmosféře. Zde na Zemi například sluneční vítr fouká do magnetosféry. Integruje tak s nabitými částicemi. Tyto částice směřují do horní atmosféry Země a pak proudí přes linie magnetického pole až k pólům, kde tvoří fascinující představení, při němž dochází k efektu vlnících se světelných záclon na obloze.  

Na každém tělese vznikají polární záře odlišně. Na Zemi a plynných planetách (třeba Jupiter) jde o působení slunečního větru na magnetické pole. Mars však magnetické pole nemá, polární záři tam vytvářejí protony slunečního větru, které přicházejí do kontaktu s řídkou atmosférou planety.  

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách nejčastěji kolem 100 km. Na Slunci se tvoří vlivem nerovností v magnetickém poli skvrny. U nich vznikne jedna masivní protuberance (erupce). Mrak částic slunečního větru tvořený protony, elektrony a alfa částicemi letí vesmírem, a pokud se na cestě setká s magnetickým polem Země, tak jej pole většinu odrazí dál do vesmíru, ale část ho zachytí a stáčí po spirálách směrem k zemským magnetickým pólům. Tam sluneční vítr interaguje s atmosférou a vzniká polární záře. Jde o jeden z hlavních jevů vesmírného počasí. 

Polární záře, zprávy z tisku:

30.1.2021 Astronauti pracující na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) sdíleli s "pozemšťany" působivé snímky polární záře nasnímané z kosmu. Fotografie byly pořízeny ze zhruba 420 kilometrů vysoké oběžné dráhy kolem Země nad různými oblastmi, a to včetně severního Atlantiku, Rumunska nebo Ruska.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/posadka-iss-zverejnila-dechberouci-snimky-polarni-zare-z-vesmiru-40349413#

2.10.2020 Polární záře je tanec iontových částic ve vrchních strukturách atmosféry Země. Pro naší planetu tato nádherná podívaná není jedinečná, stejně tak jako není speciální ve vesmíru. Polární záře byla spatřena na všech planetách s výjimkou Merkuru. Nyní byla detekována na kometě. Jde o dříve nepozorovaný úkaz. Rosetta na kometě 67P/ Čurjumov-Gerasimenko detekovala ultrafialovou polární záři. Jak může být na kometě polární záře, když postrádá magnetické pole a atmosféru?

  • "Najít polární záři na 67P, která postrádá magnetické pole, je překvapivé a fascinující
  • Nějaký druh atmosféry však komety mají, říkáme mu koma. Koma je plynný obal, který obklopuje kometární jádro. Uvolňuje se z jádra, když se kometa přibližuje ke Slunci, díky čemuž pak dochází k sublimaci ledu.  
  • Právě v tomto obalu detekoval spektrograf ultrafialového záření Alice na palubě Rosetty ultrafialovou záři. Detekovány byly dokonce i elektrony ze slunečního větru. V tom případě tedy jde o skutečnou polární záři, která na kometě opravdu vznikla. Nejedná se o jev, kterému říkáme "denní záře". V takovém scénáři by šlo o působení slunečních fotonů na plyn, který z komety vytryskává, což také způsobuje efekt jisté záře.  
  • https://techfocus.cz/veda-vesmir/2389-detekovana-polarni-zare-na-komete-ve-slunecni-soustave-je-jedinecna.html?

22.9.2020 Data z Rosetty odhalují neviditelnou ultrafialovou polární záři kolem komety 67P. Elektrony slunečního větru rozbíjejí molekuly vody, aby vytvořily kometární verzi polární záře. Kometa 67P má svou vlastní polární záři - ale na rozdíl od zářivých severních a jižních světel Země se polární záře 67P třpytí v neviditelném ultrafialovém světle.

Elektrony ve slunečním větru - proud nabitých částic neustále proudících ze slunce - interagují s plynem obklopujícím 67P a vytvářejí polární záři, uvádí planetární vědec Marina Galand z Imperial College London a kolegové. Elektrony slunečního větru jsou přitahovány k kometě elektrickým polem obklopujícím 67P, podobně jako elektrony kaskádují do zemské atmosféry a vytvářejí severní a jižní světlo ( SN: 25/14/14 ).

Elektrony narážejí na kyslík v zemské atmosféře, aby namalovaly oblohu červeně a zeleně. Ale elektrony slunečního větru narážejí na molekuly vody v komatu 67P nebo v plynovém plášti. To rozbije molekuly vody a způsobí, že některé z výsledných atomů kyslíku a vodíku budou ultrafialově zářit. Podobná interakce rozbíjející vodu vytváří polární záře na Jupiterových měsících Europa a Ganymede ( SN: 12.3.15 ).

Na rozdíl od Země 67P nemá žádné magnetické pole, které by řídilo příchozí elektrony směrem k pólům a vytvářelo polární záře s výraznými vzory na obloze

https://www.sciencenews.org/article/ultraviolet-aurora-comet-67p-rosetta-space?

22.9.2020 Hvězdné větry naznačují, jak planetární mlhoviny získávají své ohromující tvary. Červené obří hvězdy ukazují, že planety nebo dokonce jiné hvězdy mohou ovlivňovat skořápky plynu a prachu

https://www.sciencenews.org/article/stellar-winds-how-planetary-nebulae-stunning-shapes?

zobrazit více..
Loading...