Co nám ukázala pandemie koronaviru?

Co nám ukázala pandemie koronaviru?

Události, které zažíváme od počátku roku 2020 mají hlubší symboliku pro transformaci jedinců i společnosti. "Pandemie" nám ukázala, co v životě nepotřebuje, co je na konci vývojového cyklu a dala nám čas, abychom nad tím přemýšleli (třeba nad koloběhem života, jeho smyslu pro člověka a celou civilizaci). Rok 2020 není obyčejný rok (přecházíme z vodního znamení Ryb do vzdušného znamení Vodnáře), ale má globální význam pro celou civilizaci (změna na materiální i duchovní rovině)! Žijeme ve světě, kde se prolínají různé reality, které sami vytváříme (např. virtuální realita, spolužáci ve škole, kolektiv v práci, sport, různé koníčky, metavesmír).

 • na Zemi žijeme paralelní reality, tady není jenom světlo a temnota, je tu spousty dalších realit a my můžeme žít svobodný, naplněný a odpovědný život s tím, že přijímáme strukturu nastavení tady na Zemi, což neznamená, že s tím souhlasím, ale tím že to přijímám, tak sama sobě otevírám prostor pro svobodný naplněný život. A tím že to žiji za sebe, tak to vyzařuji do okolí a přitahuji si lidí, kteří jsou naladění úplně stejně a tím se postupně tvoří ta komunita (Anthea)
 • U zrodu Československa (1918) byla pandemie Španělské chřipky (Uran v opozici na Saturn), podobná situace je v těchto letech, (pandemie koronaviru), kdy se utváří nová struktura světa (Richard Stříbrný)

Pandemie koronaviru nám jasně ukázala, že po jejím skončení v jednotlivých státech v polovině 2020 (síření viru se dostalo pod kontrolu) se situace nevrátila do původního stavu, jak se předpokládalo, ale vystoupili skutečné problémy, které se pouze odsouvali a které jsou příčinou ekonomického poklesu.

Co nám umožnil transformační rok 2020?

Příroda nám zrcadlí prostřednictvím kůrovcové kalamity, znečištěné vody a oceánů, degradace půdy, vymírání živočišných druhů a na druhé straně přemnožení některých druhů atd. stav lidské populace....(máme otrávené tělo chemickými látkami, oslabená plíce a imunitní systém, zasažen i cévní a nervový systém. Dokážeme se poučit? Dostali jsme čas, abychom viděli, co dělá člověk přírodě a protože je vše provázané, tak to vlastně dělá člověk sám sobě!

První polovina roku je obdobím sázení a růst, druhá polovina roku je období sklizně a regenerace. Jak jste využily příležitost na zastavení se a zamyšlení se nad sebou a svým konáním Vy?

 • Reset ekonomiky nám dal čas, abychom se zastavili (přerušili zrychlující se proces, kdy se točíme v kruhu a nemůžeme z něj vystoupit), mohli přemýšlet o sobě a smyslu svého života (zjistit, za čím se honíme).
 • Méně spotřebovávat a utrácet (ne-spotřeba), uvědomit si nesmyslnost spousty činností za kterými se honíme, které děláme a nemusíme, a díky tomu zapomínáme na smysl svého života.
 • Vnímat přírodu, rodinu a lidi kolem nás.
 • Dal nám prostor na změnu, transformaci, uvědomění (vlastní emoční matrice, závislostí, strachu, lži atd.) a čin (změnu ve svém životě, zejména k přírodě a lidem kolem nás), čemu věnujeme svou energii a pozornost, to podporujeme, co nemá energii a pozornost zaniká - vědomím rozhodnutím, čemu věnujeme svou energii, se stáváme vědomým člověkem, který chápe vlastní odpovědnost za svoje činy a z toho plynoucí důsledky.
 • Uvědomění si nerovnováh (bloků) v sobě i kolem sebe, naši závislost a zranitelnost, neviditelný vir (bez fyzického těla) způsobil zastavení světové ekonomiky (ekonomický blackout) na obloze se objevila konjunkce Saturnu a Pluta (leden 2020).
 • Přiznat si, že sobě svému okolí lžeme tzv. "do kapsy", odmítáme vidět realitu.
 • Pro některé i pochopení a přijetí přírodních zákonů a z toho plynoucí důsledky pro současnou civilizaci, která vše posuzuje prostřednictvím peněz (dominance materiální složky člověka) a je na konci svého vývojového cyklu.
 • Atd., seznam je dlouhý..... a pro každého jiný.
 • Ještě v květnu jsme byli informováni, že zažíváme největší sucho za posledních 500 roků a již koncem května nastal dramatický obrat v počasí s vysokým podílem srážek, které způsobovali lokální povodně (projev extrému, které signalizují transformační změnu). Zastavení ekonomiky a mobility pomohlo pročistit globálně ovzduší a možná díky tomu se obnovil malý i velký vodní cyklus, vše kolem nás je krásně zelené a svěží atd.
 • Narůstají emoce, zlost, strach, závislosti v globálním měřítku - signál, že se akumuluje energie na globální transformační změnu, která bude spojena s pádem světového měnového systému, následnou redukcí obyvatel a pádem kapitalismu 21. století, čeká nás i digitální měnová reforma (Pavol Lupták 7.7.2020) a může vzniknout nový vývojový druh HOMO Aquarius (duchovní rozvoj) nebo Homo technologicus (technologický rozvoj). 
 • Spustil se proces zvaný Velký Reset, The Great Reset.

Cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení významu přemnožené populace) po svém pádu poskytne dostatek živin pro své potomky, na tlejícím dřevě se les obnoví za 30 až 50 roků. Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (lesní stařešina - duch lesa předává moudrost svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

 • Energie a hmota se neztrácí, pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, uvnitř cyklu mají cykly fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné a na jejím "konci" probíhá metamorfóza a ta se stává novým počátkem.
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka.

V roce 2020 se u některých z nás transformuje strach a lži do lásky nebo boje

 • NENÍ NÁHODOU, ŽE DVOJKY OBRÁCENÉ ZRCADLOVĚ K SOBĚ TVOŘÍ SYMBOL SRDCE S PEVNOU PŮDOU POD NOHAMA, NEBO TAKÉ DVOU LABUTÍ, TVOŘÍCÍCH BRÁNU LÁSKY (Anthea) a láska je Bůh (nejvyšší vše prostupující vibrace nebo energie). Někteří ale vidí dvě kobry, které se k sobě točí a jsou protipóly (stát x antistát, bílá x černá, nebo běloši a černoši v USA a vytvoření konfliktu), někteří dvě ženy v čele Evropy (L + M).
 • Dvě dvojky mohou znamenat i propojení dvou hemisfér (rozumu a emocí) v jeden celek a novou kvalitu vnímání reality a poznání (dualita se transformuje v jednotu).
 • Na to aby se dvojky otočily k sobě (dvě labutě nebo dvě kobry) je nutný čin (aktivita), můžeme transformovat dvojky, závislosti, strach a lži do lásky nebo války.
 • Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska (láska je Bůh) a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování), Sergej Lazarev

Zatmění Slunce prochází přes nejlidnatější oblast světa (Afrika a Asie, které současně v tomto století budou mít zásadní vliv na vývoj lidské populace) v době letního slunovratu a v období přechodů věku Ryb do Vodnáře, kdy se jedná o klíčové zlomové období (Tomáš Pfeiffer), které umožňuje kvantovou transformaci člověka v nový vývojový druh (např. HOMO Aquarius) každých cca 26 000 (EON), pokud je dostatek energie na tuto transformaci jak z vejce, tak z popela (pták Fenix) - transformační bod zlomu. Tento proces, který může trvat i několik generací (probíhá již od druhé poloviny minulého století) je spojen i s redukcí populace (koloběh zrod-růst-zánik, podobně jako u stromu). Jsme ve fázi, kdy starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu - populace je ve stejné fázi jako strom) po svém pádu a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá nesplatitelné dluhy, žije na dluh přírody a zanechává vyprahlou, degradovanou půdu a zdecimované lesy). Podle některých zdrojů se již naplňuje některými znaky Calhounův experiment v realitě.

Transformační rok 2020 (překonání strachů a hněvů v nás), rok kovové krysy, a krysa je vždy spojena s vodou, která symbolizuje nové začátky

 • Po 21. červnu (letní slunovrat, prstencové zatmění Slunce) vždy nastává období sklizně, toho co jsme zasadili v předchozím období.
 • Od května se země zalita vodou a vše kolem nás je zelené, vitální, přestože ještě v dubnu nás postihovalo největší sucho za posledních 500 roků.

Dvě dvojky zesilují světlo a tmu a umožňují jejich transformační tok a integraci, to vytváří potřebnou sílu. Dvě labutě v podobě Dvojek se stáčí k sobě (strach a peníze) se transformují do lásky (vytváří srdce). Máme minimálně dvě cesty tohoto transformačního procesu:

 • Prostřednictvím vejce (vlastní poznání, vědomě tvořím), emotivní proces zvyšující vibrace, který rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla).
 • Prostřednictvím Fénixe z popela (náraz do zdi, vytváří šoky, hněv a strachy, tedy přes utrpení) , destruktivní emotivní proces, vyváří silné bloky a strachy, které snižují vibrace a v budoucnu se budou projevovat dalšími strachy (světlo a poznání je zablokované, nefunguje tok energie, přichází destrukce, hněv, strach, nemoc), symbolem ptáka Fénixe v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta (Taťjana Micic).
 • Jsme pouze nástrojem pro transformaci (musíme se ztišit, směřovat pozornost na to podstatné) pokud to dovolíme, všichni jsme vzájemně propojení a ovlivňujeme se vzájemně, tím vytváříme sílu (energii) potřebnou pro transformaci sebe a i svého okolí, kterou jsme v sobě rozhýbali.

Pokud děláš v životě co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií (naplněné poslání) abys potom mohl dělat i "povinnosti" (rovnováha, radostí a povinností - odpovědnost), které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha. pokud to tak není (děláš to co musíš a ztrácíš energii), utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc. Tvůrčí činnost tvoří energii, komunikace je bojem o energii a co nemá energii, zaniká.

Jak bude vypadat svět po pandemii koronaviru?

Máme zachraňovat ekonomiku?

Jak transformovat společnost?

Transformační bod zlomu

Svět se zbláznil

Boj o světového lídra

Udržitelný ekonomický růst

9.7.2020 Zatímco další vývoj koronavirové pandemie zůstává nadále zatížen významnou nejistotou, již nyní je zřejmé, že jedním z jejích makroekonomických důsledků bude prudký nárůst státního zadlužení. To se přitom bude týkat nejen fiskálně zodpovědných jako například Německa, které si to s dluhem 60 % HDP může dovolit, ale také Itálie a spol., u nichž dluhové břemeno významně přesahuje hranici 100 % HDP.

 • začíná se vážně diskutovat o možnosti mimořádné monetizace koronavirového dluhu, kdy by centrální banka pokryla dodatečné výdaje státního rozpočtu tiskem nových peněz. Rozdíl oproti dnešnímu QE je zásadní - centrální banka by nakupovala státní dluh napřímo (nikoli skrze sekundární trh) a hlavně by nikdy nevyžadovala jeho splacení.
 • Monetizace státního dluhu však rozhodně není bezproblémová a mezi ekonomy je všeobecně považována za absolutní tabu. Přímé financování státního rozpočtu mělo historicky za následek řadu hyperinflačních epizod, příkladem budiž Výmarská republika nebo Zimbabwe.
 • problematičtějším aspektem je legálnost monetizace dluhu - primární právo Evropské unie tuto operaci explicitně zakazuje, což má garantovat nezávislost centrální banky. Na druhou stranu, v průběhu euro krize a také v pozdějších letech to byla právě ECB, jež významně ohnula vlastní pravidla, aby pomohla nejvíce zadluženým státům a plnila roli věřitele poslední instance.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4448458/Rozbresk-Svet-po-koronaviru---jak-se-vyporadat-s-monstroznimi-dluhy.html?
zobrazit více..
Loading...