Predikce na rok 2022

Predikce na rok 2022

2022 - Někdo vidí tři dvojky, co vidíte Vy?

Rok vodního Tygra: (1.2.2022 - 21.1.2023), vládne planeta Jupiter (planeta štěstí).

Velké sluneční minimum 2020 - 2053, sluneční cyklus 25 (2020 - 2031) začal 29. května 2020, sluneční cyklus 26 (2031 - 2042), sluneční cyklus 27 (2042 - 2053). Naplní se tak De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo, Daltonovo minimum a nyní 2020 -2053) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu a tzv. Velké solární cykly s dobou trvání 350 - 400 let (Wolfovo, Maunderovo a Modern minimum 2020 -2053). V tomto, nebo příštím desetiletí můžeme očekávat výrazné zpomalení nebo zastavení Golfského proudu a výrazné tání ledovcůV letech 2030 - 2040 může nastat Malá doba ledová, v té době totiž klesne sluneční aktivita (když klesá sluneční aktivita, tak se zvyšuje aktivita Země) až o 60 % a v následujícím 26. cyklu (v letech 2030 - 2040 by mělo dojít k desynchronizaci těchto vln, což povede k dočasnému útlumu sluneční činnosti, a to až o 60 % oproti normálu).

Známé a předpokládané trendy a události v roce 2022:

Toto desetiletí bude velmi turbulentní (velké extrémy, anomálie, náhlé zvraty, přírodní neštěstí) - desetiletí metamorfózy, kdy vývojové procesy se mohou zrychlovat, zpomalovat, měnit náhle trend, nebo se transformovat, probíhá Transformační bod zlomu (mimo jiné i proces ovládnutí vědomí člověka a jeho přenesení do metavesmíru, lidé se budou rozdělovat do různých paralelních světů) jedinců i lidské civilizace, zrcadlí nám to pandemie koronaviru, migrace, kroky politiků, Evropské unie i proces Velkého resetu.

 • Jsme uprostřed vývojového transformačního cyklu (věk Vodnáře) 2012 - 2022 - 2032 (který bude spojen i s redukcí populace, která je důsledkem kolapsu západní civilizace a který popisuje i Calhounův experiment ve fázi zkázy).
 • Může se ukázat, že vakcinace není řešením současné pandemie (nebude dostatečně účinná) a může narůstat počet negativních účinků a projevů spojených s vakcinací a covidem (dlouhý covid).
 • Kapitalismus se nachází v poslední fázi svého vývoje, který se jmenuje Imperialismus (korporátní digitální kolonialismus). Mohou přicházet tzv. Černé labutě a jejich řetězení. Projeví se důsledky závislosti západních civilizací (nesplatitelné dluhy, konzum, růst, zisk, ovládání atd.) směřující k sebedestrukci.
 • Pod velkým tlakem bude soudržnost zemí v rámci EU, budou velké spory spojené s pandemií, digitalizací, polarizací ve společnosti (očkovaní a neočkovaní, bohatí a chudí, černí a bílí, podpora či nepodpora migrace atd.), ekonomikou, omezováním lidí a jejími důsledky. Evropa si bude muset vybrat mezi spoluprací s Východem anebo Západem.
 • V EU bude postupně aplikovaná kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (dílčí kroky budou vynucovány a stimulovány) a postupně i další státy ve světě budou aplikovat kontrolovanou společnost se sociálním bonusem, nebo její obdoby. Národní státy přestanou postupně plnit své funkce (do roku 2024) a jejich roli převezmou globální firmy DVS (jde o proces, který nemá pevný začátek a konec, má různé formy v jednotlivých lokalitách, věkových skupinách, civilizačních modelech atd.).
 • Můžeme očekávat počátek útěku části populace do virtuální reality, protože nebudou chtít řešit problémy v reálném životě.
 • Státy (včetně EU) se mohou utápět ve svých vlastních zákonech - byrokracie, složitost zákonů a nařízení budou paralyzovat státy zevnitř a znemožní státnímu aparátu potřebnou rychlou reakci na měnící se podmínky (nebo budeme muset mít trvale "nouzový stav", nebo jeho obdobu). Demokracie se změní v diktát nařízení, které se budou tvrdě prosazovat bez ohledu na svobodnou vůli a práva lidí (pošlapaní západní demokracie), to jsou projevy probíhajícího rozkladu.
 • Bude dále narůstat chudobapolarizace ve společnosti i mezi lidmi (současně dále bude extrémně bohatnout stále užší skupina osob - dolaroví jednorožci).
 • Můžeme očekávat růst násilí, konfliktů, občanských, náboženských a lokálních válek (i války o vodu).
 • Německo ukončí výrobu energie v jaderných elektrárnách a výrazně stimulovaná elektromobilita může způsobit výpadky elektřiny s řetězením důsledků, nebo dojde k přehodnocení či transformaci tohoto směru (přechod na plyn, vodík). V evropské přenosové soustavě se extrémně zvyšuje riziko Blackoutů anebo naopak krátkodobých přebytku elektrické energie.
 • Projeví se negativní důsledky v zásobování (dostupnosti zboží) spojené s lodní dopravou, covidem (bude zejména nedostatek zboží z Číny a vlna zdražování), zdražováním surovin včetně potravin, průmyslového zboží a narušením globálních výrobních řetězců (narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce, který nastal vlivem pandemie). Může dojít k poklesu poptávky, nebo se zásadně změní nákupní zvyklosti lidí.
 • Česká nás výrazné zdražování energií a paliv, což budeme důsledky pro celou ekonomiku (v důsledku elektromobility, Nord Stream 2, odstavování jaderných a uhelných elektráren atd.).
 • Bude narůstat počet hackerských a kybernetických útoků (civilizace bude zranitelnější díky probíhající robotizaci, digitalizaci ekonomiky, bankovnictví, zdravotnictví, průmyslu, zemědělství i státní správy).
 • O slovo je přihlásí opět přírodní živly a další extrémy budou ve společnosti i přírodě.
 • Silnice začnou brázdit elektrické pick-upy a tahače Tesla a Nikola (elektrika a vodík). Bude stále zřetelnější, že politicky posazená elektromobilita je slepou uličkou.
 • Auta v roce 2022, budou zpřísněny limity i pro starší vozový park, aby se "museli postupně odstavit",. Koncem roku 2022 (dokončena bude továrna Tesly v Německu) začne TESLA  prodávat vozy od 25 tisíc dolarů, tedy za cca půl milionu korun, nyní její nejlevnější Model 3 vyjde na 1,3 milionu korun.
 • Některé státy zavedou daň z elektromobilitů a současně se budou dále zpřísňovat podmínky pro provoz vozidel se spalovacími motory.
 • Může růst inflace (a tím i úrokové sazby, které zdraží půjčky a hypotéky) jako důsledek řetězení více faktorů na globální úrovni (důsledek různých exponenciálních růstů), kulminovat může v roce 2023 a bude spojena s pádem anebo transformací světového měnového systému.
 • Myšlenkový proces zvyšování daní započatý v roce 2021 bude pokračovat v reálné podobě, postupně bude nastávat kolaps měnových, sociálních, důchodových a zdravotních systémů v Evropě, bude to v důsledku nesplatitelných dluhů, nerovnosti ve společnosti, růstu nezaměstnanosti, koronaviru a s tím spojených důsledků na ekonomiku a společnost. To vše je součástí projektu Velký Reset, The Great Reset.
 • Bude dokončena satelitní síť STARLINK (další klíčový mezník pro Projekt TOTAL CONTROL, který nezná hranice národních států), tím bude umožněno zavedení globálního sociálního bonusu a bude gradovat závod v ovládnutí Měsíce a Vesmíru (do roku 2024) a i tím dojde k novému přerozdělení světa (součástí je proces digitální kolonizace), následovat může např. nová konvertibilní měna kWh "Digitální TESLA" (kryptografické měna na bázi blockchainu), 1kWh zelené elektrické energie nebo 1Gbite (měna postavená na objemu přenesených dat - satelitní WIFI) přenesených dat může nahradit dominantní rezervní měnu USD.
 • Česko bude pokryté rychlým satelitním internetem Starlink. 
 • Mimozemské civilizace, pravděpodobně padne další milník v poznání Vesmíru (některé konspirační teorie se v tomto smyslu naplní).
 • Očekává se druhá fáze energetického či světelného záblesku (Silviya Válková, Ilmíra), tento proces již běží (změna paradigma myšlení, duchovní transformace - HOMO Aquarius), lidské bytosti se egoisticky oddělili od kosmického vědomí (Stvořitele) a po "duchovním osvícení" prostřednictví průchodu fotonovým pásem se opět sjednotí s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou (Wilhelm Reich).
 • Léčitel Davídek (léčitel) očekává zásadní změny v naší civilizaci.
 • Jiří Lexa (27.7.2020) v roce 2022 bude tolik změn, nebude cihla na cihle, mimozemská civilizace je mezi námi inkarnována, a všechna vědomí jsou mimozemského původu, budou změny v oblasti politiky, předčasné odchody z planety do roku 2032 - více jak 66 % populace odejde.
 • Podle Billa Gatese se situace vrátí po pandemii koronaviru do normálu nejdříve na konci roku 2022.
 • PhDr. Petr Hampl Dr., roky 2021 a 2022 budou ještě horší než rok 2020, společensko-ekonomický systém je odsouzen ke zhroucení a politický život je čekání na to, až se to rozsype.
 • Neočekávejte, že bude k dispozici dostatek vakcín proti covidu-19. Do roku 2022 se tak život k normálu nevrátí. Tak zní předpověď přední vědkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumyay Swaminathanové (17.9.2020).
 • Centrální banky začnou v průběhu roku 2022 -2023 aplikovat své digitální měny ((EURO, JUAN, RUBL, USD atd.) a dá se očekávat souboj na tomto poli mezi centrálními bankami a soukromými technologickými společnosti o klienty a pozici na trhu. Důsledkem může být transformace světového měnového systému.
 • Pavol Lupták předpokládá pád světového měnového systému.
 • Tající permafrost může přinést i návrat starých bakterií, virů atd., které byli zamrzlé po tisíciletí a během tohoto desetiletí může očekávat návrat nebo vznik nových nemocí a tím i pandemií. 
 • Může dojít k znovuobjevení (uvolnění pro populaci) volné a tachyonové energie, či jiných technologií (2021-2032), které využíval Tesla a předchozí civilizace před potopou světa, může však být elitami zpoplatněna (akumulátory postupně ztratí svůj současný význam).
 • Slovensko zažívá poslední rok (2021) před bouří (politicky je to tam totálně rozstřelené), společenské napětí vyvrcholí v letech 2022-2023 (zažijí natvrdo dopady ekonomické krize), mohou být předčasné volby a polický rozstřel (Jiří Kubík).
 • Země Eurasijského ekonomického svazu EAEU, tedy Ruskou federaci, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán zavádí v tomto roce 15% dovozního cla na elektromobily a na elektromobily bude nahlíženo jako na jiné vozy. 
 • Ve druhé polovině roku 2022 bude Česká vláda předsedat EU. Bude finišovat boj kandidátů o prezidentský post.
 • Vyjde nový operační systém Windows 11, aby se mohla aplikovat umělá inteligence. 

Knihovna palmových listů, výklad pro Česko:

Výklad knihovny palmových listů můžeme chápat jako knihu s názvem vašeho jména a jmény jednotlivých kapitol jsou známé a jednotlivé stránky jsou již vaší svobodnou vůli. Výklad se může shodovat z 90 % s vaší realitou a u zhruba 5 % výkladů se neshoduje výklad s danou osobou. Důležitý je v tomto procesu nádí, který čte výklad palmových listů a současně se napojuje na informační pole.  

Rok 2022 bude průměrný, v některých obdobích nebudou klimatické podmínky příznivé, v oblasti obchodu a ekonomiky dojde k rozvoji, budou opět problémy v oblasti vztahů a rodin, bude převládat partnerský život místo manželství.

 • Bude více soudních sporů, bude více migrace a prodej majetků (asi růst úroků - exekuce, bankroty).
 • Budou zvýšeny daně a úroky, pokles investic do vzdělání, bude rozvoj dopravy, modernizace infrastruktury.
 • Nové možnosti v podnikání, růst porodnosti, změny v oblasti politiky, vlády atd.
 • Migrace do zahraničí - rozvoj v zahraničí.
zobrazit více..
Loading...