Přírodní zákony

Přírodní zákony podle prof. Staňka

 • Diverzita (různorodost) vnitřní a vnější
 • Dynamická rovnováha v architektuře vzájemně oboustranně provázaných souvislostí
 • Vývoj se mění skokově kvalitativní změnou
 • Časová osa

Další přírodní zákony:

 • Cyklování spojené s pulzováním, koloběh (něco umírá, aby se mohlo něco nového narodit). KOLOBĚH vzniku, růstu a zániku (cyklování, neustálý tok, pulzování, metamorfóza), vývoj (tvoření) prochází kvalitativní změnou během krátké doby (pulz) pomocí tvůrčích principů, kterými jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad. Pluto: všechno má svůj konec jen "FORMA" umírá, život sám pokračuje dále (konjunkce Pluto a Saturn leden 2020)
 • Homeostáza (rovnováha uvnitř i vně, např. člověk, rodina, společnost, příroda, planeta, UNIVERZUM), dynamická rovnováha JIN a JANG v prostoru (akce a reakce, rovnováha dávání a braní, dostředivost a odstředivost, chaos a řád atd.), jde o neustálý pulzující tok (pohyb a klid)
 • Co je na nebi, to je na Zemi a naopak
 • DIVERZITA (různorodost a její plasticita) vnitřní a vnější, které pulzuje v závislosti na klimatických podmínkách
 • POLARITA akce-reakce (nic nevzniklo náhodně, vše je provázané), JIN a JANG v 3D prostoru pulzuje mezi póly (ničivá síla vody a země pulzuje) kosmický rok, (co je nahoře, to je i dole, makrokosmos a mikrokosmos). Polarita (Jin a Jang) a proudící informační tok (neustálý koloběh, cyklování, pulzování atd.)
 • PLASTICITA, neustálé propojování všeho se vším (neustálý tok energie a komunikace)
 • Rotace a magnetismus
 • Vrstvení, vše v přírodě je složeno z různorodých vrstev
 • Dynamická rovnováha člověka a Přírody v UNIVERZU polarita (JIN a JANG v 3D prostoru, v Indii jde o tzv. KARMU), zákon zachování energie, akce a reakce CHAOS A ŘÁD, KARMA a DHARMA, DUALITA (co je nahoře, to je i dole a naopak). Vše je v UNIVERZU vzájemně obousměrně propojené (jak vně, tak i uvnitř člověka)
 • INFORMACE (duch, nemateriální složka nebo energie, které nemají polaritu) se v UNIVERZU neztrácí, a jsou v neustálém toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU (zanechávají paměťové informační stopy)
 • Důležitá je také "VÍRA" (v sebe, vnitřní integritu, ve vlastní schopnost překonávat svoje vlastní meze poznání s využití soustředěné pozornosti, odolnost získaná a prožitá v procesech sebepoznání a vývojových transformacích, víra v sebe, která je v dynamické rovnováze uvnitř a vně, se tak stává "pevným bodem")
 • ZRCADLO (zrcadlení) A STÍN, vše v UNIVERZU obsahuje zrcadlo a stín (je současně zrcadlem i stínem a naopak)
 • KVANTOVÉ PROVÁZÁNÍ, vše je propojené se vším v prostoru, čase, informačním toku a v "nám neznámých X parametrech" (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, protože se mění částice a ne čas)
 • ČASOVÝ FAKTOR, UNIVERZUM je bezčasové a na Zemi z lidského hlediska vnímáme čas (pulzuje časovost a bezčasovost - plasticita času CHRONOS a KAIROS)
 • Předvídatelnost (provázaný informační tok logických a vzájemně provázaných souvislostí)
 • Základní zákon vesmíru je obsažen v pochopení významu čísel 3-6-9, (Nikola Tesla), RODINA, ROD, KOŘENY PŘEDKŮ (přítomnost, minulost, budoucnost je provázaná) jsou propojené na vnitřní a vnější úrovni. To, co existuje za čísly 3 a 9 (body obratu) je "bod zlomu" a nový vývojový tok, (informační tok pulzuje v dynamické rovnováze mezi póly 3 a 9, po překročení těchto mezních bodů dochází k pulzové transformační změně s plasticitou prostřednictvím bodu zlomu)
 • Bezpečnostní protokoly "body obratu" (hranice, mezní body mezi kterými pulzuje život), po jejich překročení se obvykle systém hroutí (imploze, exploze), nastává "BOD ZLOMU" a následně na starém vzniká nové v dynamické rovnováze s UNIVERZEM
 • Slunce a planety představují časové hodiny duchovní působení (ovlivňování) v UNIVERZU (astrologie)
 • více

Důležité pro pochopení přírodních zákonů jsou mikroorganismy (jejich stagnace nebo tok, pulzování mezi dvěma polaritami), zajišťují tok a propojení všeho v dynamické rovnováze člověka, Přírody v UNIVERZU. Jinými slovy zajišťují koloběh života a dynamickou rovnováhu na planetě v UNIVERZU (neověřená teze laika).

Nyní probíhá destrukční proces ("bod zlomu" a nástup digitálních technologií, umělé inteligence a virtuální reality), kdy se lidstvo vzdaluje na vývojové ose od přírodních zákonu: přírodní zákony - lidské zákony digitální zákony (přichází virtuální svět, zákony a nástup Technokracie). "BOD ZLOMU" je vlna Tsunami, které je příležitostí i ztrátou. Je na každém z nás, jakou cestu si vybereme (na vlně, nebo proti ní).

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...