Prof. RNDr. Jan Zrzavý CSc.

Prof. RNDr. Jan Zrzavý CSc.

Prof. RNDr. Jan Zrzavý CSc. (1964), evoluční biolog, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá morfologií a evolucí živočichů, přednáší evoluční biologii a zoologii. 

Prof. Jan Zrzavý, jeho názory a postoje:

18.8.2020

  • Koronavirus by musel likvidovat mladé lidi, evolučně nezpůsobí vůbec nic. Pandemie by musela likvidovat lidi v reprodukčním věku nebo těsně před ním, z pohledu evoluce je významné jedině rozmnožování, takto nezpůsobí virus vůbec nic.

  • Za rychlé šíření si lidstvo může samo
  • Neušklíbám se nad možností, že když se rasy liší v tom, jak běhají, tak proč by se nelišily v IQ, rozdíly jsou ale mnohem menší, než by lidi řekli,.

https://domaci.ihned.cz/c1-66803610-koronavirus-by-musel-likvidovat-mlade-lidi-evolucne-nezpusobi-vubec-nic-rika-evolucni-biolog-zrzavy

  • pokud se zrušíme starobní důchody, o generaci později se zvýší fertilita
  • příroda zajišťuje evoluci, ale člověk nyní usiluje o tom aby dokázal totéž co příroda

Je autorem či spoluautorem knih: 

  • Jak se dělá evoluce
  • Proč se lidé zabíjejí a Fylogeneze živočišné říše.

Současné problémy řešíme pomocí vzorců, jež vznikly, když jsme žili v příbuzensky založených skupinách lovců a sběračů Změn, které se na nás v posledních letech valí, je tolik, že jeden současný rok života v současné době vydá za celý život člověka ve středověku. Mnohé z těchto změn jsou natolik razantní, že vyvolávají otázky, jak to může dopadnout? Kam tento vývoj povede? Ale takto se i v minulosti ptali určitě mnozí, a proto nám také naši předkové odpovídají. Například: "Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly, a že žádná dřina a úsilí, nejsou větší, než můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme a dokud máme nezdolnou sílu vítězit, vítězství je naše." Tak pravil politik Winston Churchill, premiér Spojeného království na počátku druhé světové války. Pro Evropu tehdy uhodila nejtemnější hodina- a kde kdo ztrácel víru. A ukázalo se, že Churchill měl pravdu. Politikovi kupodivu přizvukuje také i básník. "Náš osud není vepsán ve hvězdách, ale v nás samých", řekl snad nejznámější dramatik na světě, William Shakespeare. Ale příliš konkrétní odpověď na otázku, jak to vše může dopadnout, nám ani tito velikáni neposkytují

zobrazit více..
Loading...