Radim Valenčík

Radim Valenčík

Doc. Radim Valenčík, CSc. (* 16. března 1953 Brno) je český vysokoškolský učitel, ekonom a politik, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za KSČM.

  • doplňování vzdělání je naplňování smyslu života
  • věnuje se teorie her

Radim Valenčík, názory, komentáře:

20.8.2020

  • Nyní nad odvětvím průmyslu a služeb vzniká odvětví produktivních služeb (vzdělání, kultura a vitalita člověka), které reálně naplňují smysl života člověka a co nejvíce se rozvíjel včetně prožitků (protože ví více o světě) a mohl tak rozvíjet své schopnosti, co nejdéle je užívat (vitalita) a produktivně zhodnocovat (inovace, týmovost atd.), tím mění svět - to představa budoucí společnosti
  • perspektiva EU patří středo-unijnímu prostoru
  • jádrem současné globální moci je Deep state, nejsilnější vazby mezi lidmi vznikají tedy, pokud na sebe něco vědí (když porušují zákon), kteří jsou schopni rozkrádat a na bázi toho deep state schopen monitorovat svět výrazně lépe než druzí (vytvořil si strukturu těch, na kterých stojí jeho moc, kteří jsou snadno vydíratelní a ovladatelní - tím zotročuje svět)
  • Místo investice do schopností lidí (znalosti, zdraví atd.), tak drtivá většina investic jde do toho, aby jeden omezil druhého (poziční investování) - přeměnit majetek v něco, čím toho druhého omezím, nebo likviduji, vytváří celé řetězení
  • doufám, že ke globálnímu konfliktu se použití zbraní nejtěžšího kalibru nedojde, není však k tomu daleko
  • Nejvážnější hrozby pro trvale udržitelný rozvoj? Řešení ekologické hrozby spočívá v rozvoji lidských schopností a inovační aktivity, která umožňuje cokoliv vyrobit ze stále menšího množství vstupů (Lokalizace výroby - výroba na místě spotřeby na bázi softwarového zadání, 3D tisku, bez nákladů na dopravu). Největší hrozbou je nyní válka a devastace přirozených civilizačních center, které byli schopné určité reflexe kultury, kterou ten člověk postupně nasbíral vývojem civilizací v různých částech světa (Řecko, Řím, Čína, Novověk atd.)
  • Proč je zájem likvidovat lesy kromě těžebních zájmových skupin a zkorumpované vědy? Ano, věda je dnes systém, který funguje, paralyzována.
  • diverzifikovat portfolio, se zlatem se špatně plave a důležité je zdraví a poznání
zobrazit více..
Loading...