Schumannova rezonance


Upozornění, úvaha: smyslem informací na tomto webu není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může člověk hledat v poznání sebe a zklidnění, které mu umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který ho propojí s vědomím otevřením svého srdce. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá, boj o energii mezi námi) a závislostí, které odebírají energii a poznání (blokují duchovní vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí (tvůrčí činnost, kreativita - energie lásky) a otevřením srdce zvyšujeme svoje vibrace - naplňuje se princip rezonance lásky. Stáváme se vědomým člověkem, který je příkladem pro ostatní a můžeme dokončit vývoj duše (změna, regenerace a transformace matrice) otevřením svého srdce ve fyzickém těle na planetě a vymanit se z cyklu inkarnací díky propojení s frekvencí lásky.

 • Tam, kde dávám svou energii (kreativita, tvůrčí činnost, zájem, lásku), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká včetně strachu a závislostí

Schumannova rezonance (SR, atmosférický tep, puls Země", vibrační frekvence 7,83 Hz) představuje magnetickou frekvenci, která vzniká v elektromagnetickém poli Země. Elektromagnetické změny, které se odehrávají v zemském jádře následně ovlivňují zemský povrch, ionosféru a živé bytosti na planetě. Schumannovy rezonance tvořící se v této dutině (povrch Země a vnitřní okraj ionosférické vrstvy v 55 kilometrech vymezuje jakousi "dutinu" - prostorové mezikruží), jsou něco jako stojaté elektromagnetické vlny. Schumannova rezonance je pravděpodobně provázaná se slunečními skvrnami a cykly (sluneční a vesmírné pulsy).

Více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy
 
Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti (před cca 13 000 roky, bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree , Noemova Archa, hladina moří byla o desítky metrů níže než dnes a začala rychle stoupat atd.), počátek věku Lva, Sfinga - lev s lidskou hlavou (vstup člověka ve věku Lva - bod zlomu na Zemi, nedokončený vývoj člověka), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.
Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 - 2022), ZEP TEPI II je podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu, transformace a dokončení vývoje člověka z duality do jednoty právě jednou za 26 000 roků), protipól věku Lva (Sfinga - projev duality, hlava člověka, tělo lva - nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, potopa světa, zánik Atlantidy, Počátek časů ZEP TEPI). Jaký živel podpoří očistu? Bude to země a oheň (duchovní záblesk - princip rezonance)? Před cca 12 500 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa, zánik Atlantidy, došlo k vzestupu hladiny oceánů u několik desítek metrů), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na nádech (vzduch). A tento proces se opakuje jednou za 26 000 roků, právě nyní jsme v tomto bodu zlomu (konjunkce, imploze, transformace v jednotu atd.) - tzv. "ZEP TEPI II" (nulový bod, point ZERO). Dokončuje se duchovní vývoj člověka (duchovní transformace otevřením srdce a tím zvýšení vibrací - rezonance na úrovni lásky), který se může vymanit z cyklu reinkarnací na Zemi a transformovat se v nový vývojový druh HOMO Aquarius.
 
Planeta dýchá, pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji Měsíc i cyklický kyvadlový proces (mezi souhvězdím Draka a Orionu) v průběhu precese, který je propojen s dvěma precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem lásky" a transformací člověka otevřením srdce (Vědomý člověk), který dokáže tento proces harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím lásky.
 • F1      7,83 Hz - hodnota základní frekvence je dána počtem oběhů elektromagnetické vlny kolem obvodu Země za sekundu
 • F2      14,3 Hz
 • F3       20,8 Hz
 • F4       27,3 Hz

Slaná voda a ionosféra tvoří vodivý povrch

Vědci zjistili, že rozdíly v rezonanci odpovídají změnám v počasí, slunečním záření, činnosti magnetického pole Země, vodních aerosolech v atmosféře a dalších přízemních jevech.

 • přirozená tepová frekvence (které říkáme Schumannova rezonance) na úrovni 7,83 Hz (pohybuje na úrovni 7,8 cyklů za sekundu)
 • americké zařízení HAARP (které používají na průzkum vyšších vrstev zemské atmosféry, výzkum šíření radiových vln, komunikace a navigace) může způsobit změny klimatu a vyvolat zemětřesení, čímž znečišťuje Schumannovu rezonanci.
 • V roce 2014 se frekvence Schumannovy rezonance odchýlila. Vzrostla ze své obvyklé úrovně 7,83 Hz až na úroveň 15-25 Hz. To může být další faktor, který přispěl k viditelným změnám klimatu (růst teploty a sucho). Po mnoho let se tato frekvence udržovala na stabilní hodnotě 7,83 Hz jen s velmi malými odchylkami. Ale v červnu 2014 nastala změna. Ruské monitory zaznamenaly prudký vzrůst na 8,5 Hz. Od té doby bylo v některých dnech zaznamenáno dokonce zvýšení na 16,5 Hz.
 • Zemská frekvence se jasně zrychluje. A protože Schumannova frekvence je vždy v souladu s alfa a theta frekvencí lidského mozku, je to i důvodem, proč se nám často zdá, že se čas zrychlil, a události a změny v našem životě jsou častější a rychlejší.
 • Pohybuje se v rozmezí 6 až 50 cyklů za sekundu, jmenovitě 7,8 (alfa), 14 (nízká beta), 20 (mírná beta), 26 (vysoká beta), 33 (vysoká beta), 30 (gama) a 45 Hz (gama) s denní odchylkou kolem +/- 0,5 Hz.
 • Zemské magnetické pole, které je schopné ovlivňovat Schumannovu frekvenci, posledních 2000 let slábne (nejvíce právě v posledních letech), to může naopak ovlivňovat růst vibrací planety Země (Schumannovy frekvence se zvyšují) v závislosti na pulsech Slunce. Tím se mění rozumové chápání světa (materiální) na duchovní chápání světa (aktivitu ztrácí Země - matka, propojuje a přebírá roli Slunce - otec, tento proces se cyklicky opakuje, má fraktální strukturu a na jejím konci je metamorfóza - energie se neztrácí, pouze mění podobu nebo formu), právě v roce 2020 nastal bod zlomu (metamorfóza), sluneční maximum bude kulminovat v období 2023-2025, tedy v době, kdy startuje kolonizace Vesmíru
 • Živé buňky vystavené působení SR, ochraňuje je to před škodlivými elektromagnetickými frekvencemi a snižuje to absorpci škodlivých chemikálií. Poslech frekvence 7,83 Hz zvyšuje imunitu před iritujícími vlivy vnějšího prostředí.
 • SR se považují za "ladičky života", někteří výzkumníci se domnívají, že se jedná o velmi důležitou, trvalou elektromagnetickou vlnu, která funguje jako frekvence, ovlivňující biologické oscilátory v mozku savců.
 • Schumannova frekvence možná souvisí s Pyramidami (Egypt, Vysoko, Čína), řídící pyramidou je hora Kaillash
 • Planeta Země pulsuje (vibrační frekvence), zvyšuje a snižuje svoje frekvence a mění i svůj zvuk, který vydává
 • SR může souviset se cykly slunečních skvrn a pulsy Slunce (Sluneční maxima a minima, v roce 2020 kulminuje sluneční minimum a v roce 2023-2025 by mělo kulminovat sluneční maximum) a Země
 • Zrychlování frekvence planety (Schumannovy frekvence) Země může přispívat k zrychlenému vývojovému procesu na planetě (transformace lidí spojená s metamorfózou)a v případě zpomalení je to naopak, změny ve frekvencích planety Země mohou být provázané s vývojem lidské civilizace (vzniky a zániky civilizací), planetárními a přírodními cykly, protože vše je provázané tokem v dynamické rovnováze
 • Energie a hmota se neztrácí, pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu
Více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy
 

Rok 2021, Schumannova rezonance

 • 1. ledna 2021 7 (01:00), 2. ledna 2021 19 (23:00), Bitcoin překonal 33 tisíc dolarů, na trhu nastala mánie, 3. ledna 2021 7 (03:00), 4. ledna 2021 10 (16:00), 5. ledna 2021 9 (12:00), 6. ledna 2021 7 (13:00), Demokraté ovládli obě komory amerického Kongresu, černý den USA, útok davu na Kapitol, mezník v dějinách USA, Bitcoin dnes krátce přesáhl hranici 36 000 USD, 7. ledna 2021 9 (11:00), 8. ledna 2021 11 (06:00) Bitcoin poprvé překonal hranici 40.000 dolarů, Kvůli silnému poklesu frekvence v elektrické přenosové soustavě hrozil v pátek Evropě masivní výpadek dodávek elektřiny, takzvaný blackout. 9. ledna 2021 55 (23:30), 10. ledna 2021 40 (12:30), 11. ledna 2021 10 (12:00) , Bitcoin klesá pod 31 000 USD, 12. ledna 2021 9 (13:00), 13. ledna 2021 7 (10:00), 14. ledna 2021 27 (18:00), 15. ledna 2021 50 (11:30), 16. ledna 2021 28 (21:00), 17. ledna 2021 14 (23:00)
 • 18.1.2021 31 (08:00)Den Martina Luthera Kinga, 19.1.2021 8 (10:00), 20. ledna 2021 5,5 (21:30), Demokrat Joe Biden dnes kolem 18:00 složil prezidentskou přísahu a stal se 46.  hlavou Spojených států. 21. ledna 2021 7,4 (09:00), 22. ledna 2021 6,5 (13:00), 23. ledna 2021 11,4 (03:00), 24. ledna 2021 7,8 (01:00), 25. ledna 2021 6 (13:30), Před sto lety, v roce 1921 měla premiéru hra R.U.R. Karel Čapek v ní zhmotnil prvního zcela představitelného neživého služebníka. 26. ledna 2021 7,8 (10:00), 27. ledna 2021 18 (08:30), Šlachta zakládá hnutí Přísaha. 28. ledna 2021 12 (14:00), 25. - 29. ledna 2021 - DAVOS 2021 (Velký restart), 29. ledna 2021 41 (03:00), 30. ledna 2021 44 (02:30), 31. ledna 2021 11 (00:30, 20:00), na Václavském náměstí v Praze se sešli lidé na protest proti vládním nařízením.
 • 1. února 2021 6 (20:00), 2. února 2021 7 (08:00), 3. února 2021 36 (14:00), dnešní rozhodnutí ústavního soudu mění pravidla hry, na polické scéně, pro volby do PS v říjnu 2021. 4. února 2021 26 (09:00), 5. února 2021 9 (13:00), vyprší dohoda s Ruskem o omezení strategických jaderných zbraní START. Smlouva již byla koncem ledna prodloužena o 5 roků. 6. února 2021 31 (21:00), 7. února 2021 37 (18:00), 8. února 2021 46 (16:00), 59 (23:00), 9. února 2021 36 (11:30), 10. února 2021 15 (08:00), 11. února 2021 21 (13:30), 12.02.2021 6 (14:00) zrcadlové datum, rovnováha, Palindrom, začíná rok kovového Buvola (od 12. února 2021 a potrvá až do 31. ledna 2022), poslanci neodklepli prodloužení nouzového stavu, Rusko hrozí diplomatickou válkou s EU, 13.02.2021 8 (22:00) Donald Trump není vinen z podněcování ke vzpouře, dnes o tom rozhodl americký Senát USA. 14.02.2021 15 (06:30), 15.02.2021 23 (04:30, 15:30) Den prezidentů v USA, hejtmani v neděli požádali vládu o opětovné zavedení nouzového stavu. 16.02.2021 32 (04:30), Bitcoin poprvé překonavá hranici 50 000 USD, 17.02.2021 11 (09:30), 18.02.2021 6,8 (06:00, 12:30, 22:00), 17. - 18. února 2021, kritické dny pro mocenské a vládní struktury (z pohledu astrologie). 19.02.2021 56 (07:00), Bitcoin překonal 55 tisíc dolarů. 20.02.2021 10,4 (13:30), 21.02.2021 8 (21:00), 22.02.2021 6,5 (10:00), 23.02.2021 6,6 (16:00) dnes Bitcoin spadl z historického vrcholu 58 354 USD, kterého dosáhl 21. února, na průběžné minimum v podobě 45.000 USD, od 16:30 do 11:30 (24.2.) bylo přerušeno měření na Schumannově rezonanci. 24.02.2021 39 (23:00), 25.02.2021 47 (01:00), 26.02.2021 8 (16:30), 27.02.2021 6,5 (01:00), 28.02.2021 6,5 (12:00)
 • 1. března 2021 48 (08:30), vstupují v platnost zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru budou platit další omezení v maloobchodě a službách, zavřené budou všechny školy i školky, platí do 21. března 2021 více. 2. března 2021 11 (17:00), 3. března 2021 9 (08:00), dnes byla magnetická bouře, 4. března 2021 19 (21:00), 5. března 2021 16 (19:30), 6. března 2021 30 (16:00), po 20:00 výpadek měření. 7. března 2021 9 (16:30), 8. března 2021 38 (23:00), 9. března 2021 15,5 (00:30), 10. března 2021 12 (14:00), 11. března 2021 11 (13:30), 12. března 2021 46 (07:00), 13. března 2021 20 (14:00), Bitcoin překonal 60 tisíc dolarů, za poslední rok vzrostl zhruba o tisíc procent. 14. března 2021 15 (17:00), 15. března 2021 16,5 (13:30), Od 8. března do 15. března bude u nás viditelné tzv. Zvířetníkové nebo zodiakální světlo. 16. března 2021 14,5 (09:30), Joe Biden: Putin je zabiják, 17. března 2021 17 (11:00), 18 března 2021 17 (16:30), výpadek měření na Schumannově rezonanci od 13:00 do 16:30. 19 března 2021 9,5 (07:00), 20. března 2021 12 (14:00), JARNÍ ROVNODENNOST, 21. března 2021 23 (14:00), 22. března 2021 17 (08:30) Mezinárodní den vody, 23. března 2021 37 (05:30), 24. března 2021 39 (10:00), výpadek měření na Schumannově rezonanci od 10:00 do 16:00, Suezský průplav v Egyptě zablokovala v úterý obří nákladní loď Ever Given (59 x 400m), blokáda Suezského průplavu by mohla ovlivnit 10 až 15 % světové kontejnerové dopravy, specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v celosvětovém obchodu vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů (113,1 miliardy Kč) ve směru nákladu mířícího západním směrem a na 4,5 miliardy dolarů v opačném směru. 25. března 2021 32 (02:30), výpadek měření na Schumannově rezonanci od 19:30 do 11:00. 26. března 2021 19 (14:00), 27. března 2021 10 (09:30), 28. března 2021 21 (20:30), 29. března 2021 46 (20:10), obří kontejnerovou loď, která minulý týden zablokovala Suezský průplav, se dnes odpoledne konečně podařilo vyprostit, zemřel Petr Kellner (1964, PPF). 30. března 2021 13 (09:00), 31. března 2021 38 (20:30).
 • 1. dubna 2021 24 (16:00), 2. dubna 2021 20 (16:00), Rusko v rámci cvičení Západ 2021 přesunulo k hranicím Ukrajiny desítky taktických praporů včetně jednotek vyzbrojených tanky, obrněnými transportéry a ženijní technikou. 3. dubna 2021 26 (08:40), 4. dubna 2021 10 (17:00), 5. dubna 2021 16 (17:30), 6. dubna 2021 6 (10:00), 7. dubna 2021 14 (23:50), 8. dubna 2021 50 (06:00), 9. dubna 2021 17,6 (20:00), zemřel princ Philip (99), 10. dubna 2021 28 (17:10), tento den se ztište, matka Země mění vibrační toky a umožňuje vám využít vaše fyzická těla a jejich energii na propojení se se mnou Stvořitelem, prostřednictvím Ježíše ve vás (Marian Coufal 4.4.2021). 11. dubna 2021 26 (16:10), 12. dubna 2021 38 (23:55), 13. dubna 2021 52 (17:00), 14. dubna 2021 28 (11:10), Bitcoin poprvé překonal hladinu 64.000 USD. 15. dubna 2021 10 (20:00), Americké akcie se včera vyšplhaly na nová rekordní maxima, Dow Jonesův index poprvé uzavřel nad hranicí 34 tisíc bodů. 16. dubna 2021 49 (16:30), 17. dubna 2021 25 (13:20), počet případů koronaviru v Česku za dobu epidemie od loňského března překročil 1,6 milionu. Byla zveřejněna informace premiérem, že agenti z Ruska se podíleli na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích (2014), pravicová opozice označuje za akt státního terorismu, Česko kvůli incidentu vyhostí 18 diplomatů. Rozjela se zpravodajská hra. 18. dubna 2021 39 (20:00), 19. dubna 2021 65 (04:00), stupňuje se tlak a provokace vůči Rusku, hrozí vznik zástupného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou (NATO), hledají se již jen další záminky. Zrušili youtubovou stránku GoschaTV s 90 000 odběrateli (po několika dnech byl kanál obnoven). 20.dubna 2021 52 (14:30), 21.dubna 2021 7 (18:00), 22.dubna 2021 12 (18:00), 23.dubna 2021 14 (17:00), výpadek měření na Schumannově rezonanci od 02:00 do 12:00, cena bitcoinu poprvé od 8. března 2021 klesla pod hranici 50 tisíc dolarů, minulý týden přitom vystoupila do blízkosti 65 tisíců dolarů. 24.dubna 2021 67 (18:00), 25.dubna 2021 33 (15:40), projev prezidenta ke kauze Vrbětice, 26.dubna 2021 15 (23:40), 27.dubna 2021 62 (05:40), úplněk ve Štíru, 28.dubna 2021 38 (14:00), 41 (18:00), 28.dubna 2021 10 (19:00), 30.dubna 2021 75 (15:00).
 • 1. května 2021 77 (20:15), 2. května 2021 32 (15:40), 3. května 2021 92 (12:00), je startujícím datem pro první velkou změnu posunu v rámci zemské osy, magnetických pólů Země a velké změny v rámci lidských srdcí (Marian Coufal 2.5.2021), cena kryptoměny ethereum dnes poprvé překročila hranici 3000 dolarů (zhruba 64.500 Kč), otevřely se služby, kosmetika, kadeřnictví atd. 4. května 2021 80 (02:45), 5. května 2021 84 (14:15), 6. května 2021 10 (18:00), 7. května 2021 67 (06:00), 88 (13:45) 94 (17:00), 8. května 2021 110 (12:00) - nejvyšší hodnota Schumannovy rezonance od 19. května 2020 (ale ještě poměrně daleko od maxima ze 27.února 2020 170). 9. května 2021 11 (19:00), 10. května 2021 16 (18:20), cena kryptoměny ethereum, dnes poprvé vystoupala nad 4000 dolarů (84.350 Kč), Americká vláda vyhlásila stav nouze po kyberútoku na provozovatele ropovodů, počátek konfliktu mezi Izraelem a Hamásem (Palestina). 11. května 2021 42 (13:40), 12. května 2021 53 (12:00), 13. května 2021 55 (18:00), 68 (20:00), 14. května 2021 61 (14:10), 91 (16:00), prezident Miloš Zeman vyjádřil naplno svou podporu Izraeli, na prvním nádvoří Pražského hradu nechal sundat vlajku Evropské unie a nahradil ji vlajkou státu Izrael. 14. května (26.4. - 27.5.2021) dojde k významnému posunu v transformaci (navýšení či změně vibrací). Současný vývoj nabere předěl v průběhu 15. května, předvečer 14. května se bude vše měnit a úderem 23. hodiny, 23 minuty nastane hluboké vyzáření z podloží v oblasti Kutných hor, Jeseníků a v oblasti Českého středohoří. Hora Říp bude zcela otevřena a v hloubce bude uvolněna energie velké dračice. Linie, které probíhají přes Českou republiku, dosáhnou plné synchronicity a bude přetvořeno vše, co přetvořeno být má a vaše cesta započne (2.5.2021 Marian Coufal). Od 23:16 26. dubna (27.4. úplněk ve Štíru) do 03:15 27. května dochází k silnému vyzařování ze zemské sféry (pod zemským povrchem), Marian Coufal 28.2.2021. 15. května 2021 62 (07:00), (19:00), 16. května 2021 33 (09:40), 17. května 2021 10 (10:15), 18. května 2021 67 (03:00), 19. května 2021 58 (16:00), cena bitcoinu poklesla pod hranici 30 000 USD (propad až o 30%). 20. května 2021 27 (18:00), byla zvýšená aktivita Slunce (geomagnetické pole) - elektromagnetická vlna, 21. května 2021 22 (12:00), po 11 dnech skončil konflikt mezi Izraelem a pásmem Gazy, 22. května 2021 8 (22:10), 23.květen 2021 63 (17:00) Letnice (Rusadla, je to 50. den po Velikonocích) Rusalky vycházejí ze studánek, potůčků a vodních zdrojů. Naši předci věřili, že voda z těchto vodních zdrojů má kouzelnou moc. 23. května 2021 v 15:55 bude docházet k velkým výpadkům v rámci energie Země a budou se měnit některá vyzařování kontinentů. Toto může uzpůsobit pro mnohé z vás změny ve vašem chování a může to způsobit rovněž změny v rámci zdravotního stavu. proto je důležité, aby jste 3 dny před tímto datem se vyvarovali zbytečné fyzické zátěže, zátěže potravinami a nedostatku tekutin přicházejících do vašeho těla. Toto datum je dalším velkým milníkem v rámci Země a bude zapsáno červeným písmem do knihy osudu této planety (Marian Coufal 20.5.2021). 24.květen 2021 87 (15:00)


Schumannova rezonance, největší vrcholy Amplitudy v roce 2019 a 2020

 • 17. března 2019: 110, 120, 150 
 • 20. Září 2019: 100
 • 6. Prosince 2019: 100
 • 6. Prosince 2019: 158 , nejvyšší hodnota Schumannovy frekvence za poslední 2 roky: 158
 • 12. ledna 2020 konjunkce Saturnu a Pluta
 • 15.1.2020 skončila platnost Versailleské smlouvy staré 100 roků (ratifikována 10. ledna 1920)
 • s nástupem Čínského Nového roku na počátku února (02.02) 2020 (rok kovové krysy) mediálně propukla pandemie koronaviru, která se stala spouštěčem procesů, které vedou ke vzniku Digitálních virtuálních států, čeká nás rozpad současných předlužených států, nástup Technokracie (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem) a digitální měnová reforma.
 • 27.února 2020 170  (24-27.2.2020 velké propady na burze, začátek krize), cca 19. února 2020 dosáhli akciové trhy svého maxima, 7 -9.3.2020 ropná cenová válka
 • 12.března 2020 57, velký propad na burzeKlíčový ukazatel výkonu amerických akcií, index Standard & Poor's 500, se propadl nejvýrazněji od burzovního krachu roku 1987, o 9,5 %. Ústřední evropský akciový index, Euro Stoxx 600, ztratil 11,5 %, tedy nejvíce ve své historii. Hlavní index kanadských akcií měl svůj nejhorší den od roku 1940. Takzvaný "index strachu" vykázal včera svoji nejvyšší hodnotu od 28. října 2008, kdy - měsíc po pádu investiční banky Lehman Brothers - vrcholila kritická fáze světové finanční krize.
 • 22. března 2020 60, uplynulo 87 roků od vzniku prvního koncentračního tábora v Dachau v Německu, nyní díky pandemii dobrovolně vstupujeme do Digitálních koncentračních táborů
 • 27. března se objevila Kometa Neowise
 • 5.dubna 2020 76
 • 9. dubna 2020 63, 10. dubna 2020 61, 12. dubna 2020 60, 13.dubna 2020 68
 • 18. dubna 2020 110, 19. dubna 2020 86
 • 23. dubna 2020 138
 • 29. dubna 2020 76, 30.dubna 2020 90, 1. května 2020 57, 2. května 2020 46, 3.května 2020 80, 4. května 2020 91
 • 7.května 2020 66 , v noci ze čtvrtka na pátek byl na nebi k vidění poslední super úplněk roku 2020. Měsíc však od Země bude vzdálen o zhruba čtyři tisíce kilometrů více než při posledním úkazu z dubna, kdy se od naší planety nacházel ve vzdálenosti 356 909 kilometrů
 • 13.května 2020 80, 14. května 2020 65, 15. května 2020 76 17. května 2020 67
 • 19. května 2020 110
 • 26. května 2020 72, 29. května 2020 63 - zvýšené erupce na Slunci 
 • 31. května 2020 74, 1. června 2020 67, 2. června 2020 60
 • 5.června 2020 (polostínové zatmění Měsíce v úplňku) 30, 7. června 2020 76, 9. června 2020 62
 • 11. června 2020, nejhorší den od března 2020 na akciové burze, DJIA odepsal 7%, S&P 500 6% - obavy z další vlny nákazy, ropa se propadla, Prestižní DJIA odepsal 6,9%, technologický Nasdaq 5,3% a širší S&P 500 5,9%. Při vrcholu březnového propadu (16.3.) indexy přišly až o 11%. Oba hlavní indexy jsou od březnového minima výše o cca 37%.
 • 13. června 2020 73, 14. června 2020 82
 • 21. června 2020 (prstencové zatmění Slunce Nepál, Indie a také v oblasti Kaillashe, léto letos začíná 20. června ve 23:44 SELČ a hned první letní den 21. 6. 2020 v 8:41 SELČ bude Měsíc v novu, a ještě ke všemu způsobí prstencové zatmění Slunce. Důsledkem mohou být erupce vulkánů, zemětřesení, povodně atd. během až 4 roků. Zatmění Slunce prochází přes nejlidnatější oblast světa, kde je také současně nedostatek potravin a sucho, úroda je decimována kobylkami, v době letního slunovratu a v období přechodů věku Ryb do Vodnáře (z vody na vzduch), kdy se jedná o klíčové zlomové období (Tomáš Pfeiffer), které umožňuje kvantovou transformaci člověka v duchovní oblasti (např. HOMO Aquarius nebo Homo technologicus).     Yuval Noah Harari: Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století!   Každých 26 000 (EON, platónský rok se shoduje s jedním z Milankovičových cyklů), pokud je dostatek energie na tuto transformaci jak z vejce, tak z popela (pták Fenix), dochází k transformačnímu bodu zlomu. Jinými slovy část populace se bude schopna otevřením srdce osvobodit závislostního "modelu Otrokář - otrok" (dualita se transformuje v jednotu - duchovní transformace zvýšením vibrací) ve své paralelní realitě. Tento proces trvá i několik generací (probíhá již od druhé poloviny minulého století) je spojen s pádem světového měnového systému i s redukcí populace. Podle některých zdrojů se také již naplňují některé znaky Calhounova experimentu. Symbolem ptáka Fénixe (zrychlený vývoj - revoluce. metamorfóza) v astrologii je konjunkce Jupiteru a Pluta v roce 2020 (Taťjana Micic). Proces transformace Homo sapiens je provázaný s klimatickými změnami, planetárními cykly a pulsy, digitalizací světa, kolonizací vesmíru atd.. Pokud se hromadná duchovní transformace HOMO sapiens zažehnutím paprsku lásky prostřednictvím otevřených srdcí jedinců nepodaří, další pokus bude mít lidstvo za dalších cca 26 000 roků
 • 24. června 2020 44, 26.6.2020 66, 28. června 2020 82, 29. června 2020 92
 • 1. července 2020 84, 2. července 2020 72, 4. července 2020 67
 • 5. července 2020 polostínové zatmění Měsíce dopoledne, poslední na ose Rak - Kozoroh, zatmění trvají již 18 měsíců a naznačují změny v nejvyšších vládnoucích kruzích světa, ale i přímo vytváří nové vládnoucí struktury. (Taťjana Micic) Může se opakovat, během několika měsíců, situace z roku 1963 (atentát na JFK, kdy byla stejná konstelace na nebi v USA jako dnes)
 • 6. července 2020 99, 9. července 2020 69, 10. července 2020 82, 12. července 2020 57
 • 16. července 2020 70 (zlomové období), 20. července 2020 52 a 81, 22. července 2020 54, 30. července 2020 84
 • 27. července 2020 byla překonána rekordní úroveň zlata z roku 2011 (cca 1 922 USD / Oz), cca 1934 USD / Oz,
 • 4. srpna 2020 39, Cena zlata v úterý poprvé v historii překročila hranici 2000 dolarů (zhruba 44 400 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu) , 4. srpna 2020 došlo k výbuchu v bejrútském přístavu došlo v 15:08:18 UTC (18:08:18 místního času)
 • 6. srpna 2020, po delším klidu se Schumannova rezonance zvýšila na 57,
 • 9. srpna volby v Bělorusku, 10. srpna 2020 43,
 • 12. srpna 2020 64 (ministr zahraničí USA Mike Pompeo navštívil Česko a střední Evropu), 13.srpna 2020 77
 • 20. srpna 2020 60, 22. srpna 2020 49,
 • 25. srpna 2020 Řekové i Turci zahájili v úterý ráno vojenská cvičení u řeckého ostrova Kréta.
 • 26. srpna 2020 45, Hurikán Laura, Řecko, Francie, Itálie a Kypr dnes zahajují společné vojenské cvičení ve východním Středomoří. Společné manévry čtyř zemí mají jižně od Kréty začít dnes a skončit v pátek.
 • 1. září 2020 51, Nasdaq Composite zapisuje nový historický rekord nad 11829,843 b., koncem srpna obchodovaly akcie v celkové ceně 91,1 bilionu dolarů. Euro k dolaru roste o 0,58 % na 1,2002 EURUSD, poprvé za 2 roky se obchoduje nad 1,20 EURUSD. 3. září 2020 "malý černý čtvrtek", ceny akcií Applu, Amazonu, Alphabetu, Microsoftu i Facebooku zakončily den se ztrátami od 4 do 8 %. Elektronická burza Nasdaq skončila s 5 % ztrátou, což je nejhorší výsledek od letošního března a indexy Dow Jones i S&P 500 ztratily okolo 3 %.
 • 3.9.2020 Americká společnost SpaceX dnes úspěšně dopravila na oběžnou dráhu už dvanáctou sérii 60 satelitů sítě Starlink
 • Bod zlomu (1.- 4. září 2020): Co bylo příčinnou neznámého přírodního rezonančního jevu a odezvy v měření Schumannovy rezonance v termínu od 2. (byl úplněk) do 4. září 2020 není známo (vypadá to, jako by se záznam zasekl, nebo se změnily frekvenční pásma, které nejsou stejné s těmi původními), ani nejsou informace, že by došlo k nějaké chybě ruských měřících stanic (na 99 % je jisté, že nejde o chybu měřícího systému, ale výstupu). Je možné, že jde o určitý kvantový skok v oblasti rezonance, která může působit na mozek (naše myšlení), může jít o projev neznámého anti-frekvenčního solárního záblesku, který má individuální účinky na jednotlivce a jeho evoluci, ale jsou to spekulace. Od 30. srpna 2020 však začaly obrovské plazmové erupce na Slunci spojené se slunečním větrem a také mezi 28. srpnem a 2. září 2020 došlo k určité korelaci Schumannovy rezonance s magnetickým polem planety, který se krátkodobě vychýlil (obrovské poruchy v magnetismu, Van Allenovy pásy) - geomagnetická bouře a také dochází k dlouhodobému zrychlování posunu osy severního pólu. Tyto jevy mohou signalizovat zesílení klimatických extrémů, erupcí nebo zemětřesení v následujícím období. Od rok 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu) je Modern Grand Solar Minimum 2020 -2053, které povede k výraznému snížení slunečního magnetického pole a aktivity, stejně jako během Mauderova minima (které trvalo 65 let, cca roku 1645 do roku 1710) což vede k znatelnému snížení pozemské teploty. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu.
 • Tato anomálie SR (2.-4. září 2020) může způsobit, že od 4. září můžete věci ve svém životě vnímat odlišně, než před tím (staré rezonance jsou skokově nahrazeny novými, jde o nastupující vlnu, která může gradovat) - změna myšlenkové matrice (vzoru), kvantový skok, můžete poznávat sami sebe, nic Vám nebrání v odstranění bloků a strachů, získali jsme na několik dní novou zkušenost
 • 5.září 2020 43, 8. září 2020 33, 48, 9. září 2020 61, 65, 10. září 2020 68, 17. září 2020 71 - novoluní v panně, 18. září 2020 57, 19. září 2020 63, 
 • 21. až 26. září 2020, Cvičení Kavkaz-2020 se bude konat na území Jižního vojenského okruhu, v Černém a Kaspickém moři, 80 000 vojáků
 • 22. září 2020 42 14-15:00, prof. Roman Prymula ministrem zdravotnictví
 • 22. září 2020 v 15:31 (astrologicky poloviční kosmický kříž), podzimní rovnodennost (paprsky Slunce dopadají kolmo na Zemi), začátek vlny vnímatelného "duchovního záblesku" a současně "digitálního záblesku", který je počátek hromadného přechodu populace do "Digitálních koncentračních táborů" díky závislosti na hmotě a strachu ze změny. Jedinci raději budou žít virtuální život jiných ve virtuální realitě, než svůj vlastní život v realitě. Pokud se naakumuluje dostatek energie, transformační vlna doběhne 21.3. 2021 (jarní rovnodennost), jinak proces bude probíhat do roku 2032. Vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tvůrčí prací neokrádáme o energii nikoho v okolí, pokud netvoříme, máme strach a bojujeme, tak se vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme energii a vibrace své i svého okolí - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii (strach a boj je blok ve vývoji jedince, ztrácí energii a co nemá energii zaniká), ji tvoříme (tvůrčí činnost, kterou děláme s radostí) a tím se osvobozujeme od závislosti boje o energii (při boji energii "krademe" jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu)
 • 23. září 2020 34 (cca 11:30), 24. září 2020 37 (6:00), 29. září 2020 35 (2:00) 71 (6:00), 27. - 28.9. začátek zástupné války v Náhorním Karabachu
 • 7. října 2020 24 (14:00), 9. října 2020 20 (23:00), 10. 10. 2020 (202020) 15 (18:00), 13.října 2020 18 (10:00)
 • 15.října 2020 57 (13:00, 16:00) - evropské burzy zaznamenaly nejprudší jednodenní pokles za více než tři týdny, 17.října 2020 27 (24:00)
 • 18.října 2020 47 (9:00), 54 (14:00), 19.října 2020 27 (21:30) - Černá Luna v opozici na Slunce, demonstrace na Staroměstském náměstí
 • 20.října 2020 66 (8:00), mezi 20 a 21.říjnem byl na cca 16 hodin výpadek měření na Schumannově rezonanci, 21.října 2020 počátek přísných opatření v Česku - povinné nošení roušek, uzavření obchodů kromě potravin, atd.
 • 22.října 2020 36(14 -16:00) Černá luna vstupuje do Býka na 9 měsíců. Maloobchod a služby budou od čtvrtka v Česku uzavřeny, kapacita nemocnic je naplněna z 80 %, 23.října 2020 37 (6:00), 24.října 2020 25 (6:00), 25.října 2020 11 (23:00), 26.října 2020 24 (7:20) 32 (20:00)
 • 28. října 2020 60 (00:30), 51 (2:30), vláda od půlnoci z úterý na středu zakázala volný pohyb na veřejnosti od 21.00 do 4:59. Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Výjimku budou mít také lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby a také veřejní funkcionáři a ústavní činitelé. Po deváté hodině večer mohou z domu vyjít i ti, kdo venčí svého psa, avšak pouze do 500 metrů od bydliště. Wall Street závěr: SPX500 -3,5 %, DJIA -3,4 %, Nasdaq -3,7 %, Evropské trhy končí ve výrazných ztrátách: DAX -4,4 %, CAC -3,7 %, FTSE -2,8 %
 • 29. října 2020 38 (08:00), 30. října 2020 19 (08:00), Akcie tak zaznamenaly nejvýraznější týdenní pokles od letošního března, a trhu nyní panuje nejistota kvůli rostoucímu počtu nových případů nákazy koronavirem a blížícím se prezidentským volbám ve Spojených státech
 • 31. října 2020 18 (01:00) modrý úplněk, počátek hromadného testování na Slovensku, 1.listopadu 2020 10 (08:00), podle počtu úmrtí pacientů s koronavirem na 100 tisíc lidí za uplynulý týden je Češko aktuálně první na světě. Předstihlo tak Andorru. Filipíny zasáhl tajfun Goni, jedna z nejsilnějších bouří roku 2020, 2. listopad 2020 61 (10:00), Ceny ropy klesají, Brent -4 % na 36,41 USD/b, cena zlata roste o 0,3 % na 1883,23 USD/unci, Bitcoin 13800 Dolarů. Reprodukční číslo R v neděli kleslo na hodnotu 1. Číslo ukazuje rychlost šíření nákazy v populaci
 • 3. listopadu 2020 9 (13:00), 4. listopadu 2020 31 (19:00) 41 (23:00), volby USA, možný počátek rozkladu USA, Wall Street závěr: S&P 500 +2,2 %, Nasdaq +3,9 %, DJIA +1,3 %, AU 1 895,20 -0,33%, AG 23,65 -1,40%, BRT 41,06 2,86%, na akciové trhu silně rostly akcie GAFA (technologické firmy), 5. listopadu 2020 38 (03:30) 37 (08:00), 6. listopadu 2020 10 (09:30, 22:00), 7. listopadu 2020 24 (16:00), Joe Biden vyhrál prezidentské volby v USA, 8. listopadu 2020 (uplynulo 400 roků od bitvy na Bílé hoře) 8 (16:00),
 • 9. listopadu 2020 16 (10:00), V. Británie změnila přístup k tvrdému brexitu, Vakcína proti koronaviru SARS-CoV-2 na dosah, společnost Pfizer hlásí více než 90 % účinnost u testovaných osob, rallye na akciových trzích, japonský akciový index Nikkei uzavřel na nejvyšší hodnotě za 29 let. Wall Street závěr: Dow Jones +2,95 %; S&P 500 +1,17 %; Nasdaq Comp. -1,53%; Akcie v Evropě: DAX +6,1 %, CAC +8,1 %, FTSE +5,5 %. CZK posílila na 22,40 vůči USD.
 • 10. listopadu 202017 (04:00, 14:00), 18 (18:00), Válka o Karabach končí, začala 27. září a bylo zde 30 000 mrtvých a statisíce uprchlíků.
 • 11. listopadu 2020 (111122) 11 (13:00, 17:30) 19 (19:40) 52 (22:00), Silviya Válková: od brány 11.11.2020 dojde ke křížení realit (nyní je vysokofrekvenční realita v útlumu a nízko vibrační realita je nabotnalá a aktivní) až do brány 12.12.2020
 • 12. listopadu 2020 konjunkce Jupiteru a Pluta 49 (04:00), 34 (23:50), 13. listopadu 2020, pátek 32 (05:00), 14. listopadu 2020 8 (10:20), 15. listopadu 2020 NOV 12 (14:20)
 • 17. listopadu 2020 12 (14:00) 12 (16:00), demonstrace v Bratislavě a Praze, Maďarsko a Polsko zablokovaly přijetí rozpočtu Evropské unie na období 2021 až 2027 18. listopadu 2020 17 (11:00) 16 (13:00) 27 (16:30), záhadný monolit se poprvé objevil v americkém Utahu, 19. listopadu 2020 20 (08:00), 20. listopadu 2020 12 (09:00), 21. listopadu 2020 34 (08:00), 22. listopadu 2020 (221122) 9 (10:30), 23. listopadu 2020 12 (16:00)
 • 24. listopadu 2020 8 (14:00) Donald Trump pověřil svůj tým, aby zahájil předání moci nově zvolenému prezidentovi Joeu Bidenovi. Stávající prezident to dnes uvedl na twitteru. Akciový index Dow Jones poprvé v historii překročil hranici 30 tisíc bodů.
 • 25. listopadu 2020 11 (10:00, 14:00) 12 (20:00), 26. listopadu 2020 11 (13:30, 14:30) Trump z ministerstva obrany odvolal Henry Kissingera (duchovní otec NWO) a Albrightovou, záhadný monolit se objevil na kopci Batca Doamnei ve městě Piatra Neamţ v severovýchodním Rumunsku, 27. listopadu 2020 11 (14:00), Libra, digitální měna firmy Facebook, je připravena na spuštění v lednu 2021 (emitentem bude soukromý subjekt), je to další milník na cestě k Technokracii.
 • 28. listopadu 2020 23 (14:30), konjunkce Černé luny a Uranu, bude trvat do ledna 2021 (změna, znejišťuje hmotu, pulsující energie, prozření, rebelie, vzdor) v Býku - silná impulsivní nevyzpytatelná energie, zintenzivní se síla Uranu (můžeme prohlédnout klam a matrix x výbuchy nespokojenosti, blackout elektřiny a internetu). Země projevuje to co se kumuluje v lidech - dostane se to napovrch během prosince (může to vypadat, že se svět zbláznil, změny budou velmi rychlé a nečekané, nějaký velký skandál - šokující - černá labuť), Petra Nel Smolová.
 • 29. listopadu 2020 17 (14:00), sondy a observatoře sledující Slunce 29. listopadu zaznamenaly, že naše rodná hvězda odpálila velice silnou erupci, jakou jsme neviděli už déle než tři roky,k erupci ale došlo v oblasti Slunce, která v té době nebyla přivrácená směrem k Zemi. 30.11.2020 17 (11:30), zatmění Měsíce v Blížencích (Vládcem zatmění je Merkur, který bude v době zatmění ve Štíru), u nás bude jen částečné. Ve světě pak můžeme v následujících měsících očekávat řádění živlů (vzdušného a ohnivého) zejména pak v Brazílii, v Bolívii, v Chile, v Argentině, na Aljašce, v jihovýchodní Asii a v centrální části Austrálie od severu na jih. 1. prosince 2020 8 (10:30), od 4:00 byl výpadek v záznamu, který se 3.12. zpětně obnovil. 2. prosince 2020 11 (12:30), 3. prosince 2020 10 (16:30), začali se objevovat zelené tečky na úrovni 24 Hz, napadl první sníh, rozvolňování restriktivních opatření, mohou například znovu otevřít všechny obchody, provozovny služeb či restaurace. 4. prosince 2020 14 (15:30), 5. prosince 2020 12 (09:30), 6. prosince 2020 12 (16:00),na pláži ostrova Wight v jižní Anglii se objevil záhadný lesklý monolit,  7. prosince 2020 12 (10:00, 14:00) 35 (22:00), 8. prosince 2020 19 (15:30) Británie začala očkovat obyvatele proti Covid-19. Prvním člověkem na světě, který obdržel vakcínu od Pfizer/BioNTech mimo klinické testy, 9. prosince 2020 10 (00:30), 10. prosince 2020 12 (16:00) v Rusku se ve středu konalo bleskové cvičení strategických jaderných sil, které zahrnovalo odpaly raket včetně balistických. Summit Evropské unie schválil spojení unijních peněz a vlády práva. Maďaři s Poláky návrh nevetovali. 11. prosince 2020 23 (06:00), 12. prosince 2020 12 (11:30, 14:00, 16:00), 13. prosince 2020 17 (01:00)
 • 14. prosince 10 (10:00) 40 (21:30) nastává úplné zatmění Slunce se středem v 17.17 hod SEČ (novoluní ve znamení Střelce), které může přinést v následujícím roce řádění živlů a destabilizace vlád zejména v jižní části Jižní Ameriky, kde bude viditelné. Politické nepokoje, pokles ekonomiky a neúroda může pozlobit v následujícím roce zejména Bolívii, Argentinu a Chile. V USA zasedají volitelé, kteří potvrdí volbu prezidenta (zvolen Joe Biden)V USA se první dodávky nově schválené vakcíny proti koronaviru dostanou do očkovacích center, Amerika začíná očkovat proti covidu-19, je to největší logistická operace od druhé světové války. Nejvíce hlášení pochází ze střední Evropy, někteří uživatelé ale hlásí výpadky také v Asii, Austrálii a v USA. Dnes krátce po poledni postihl společnost Google velký výpadek webových služeb. Kromě samotného vyhledávače nefunguje ani poštovní klient Gmail či videoserver YouTube. Velký výpadek serverů postihl v minulém týdnu také Facebook, kvůli tomu lidé z různých koutů světa nemohli využívat několik hodin aplikaci Messenger. 15. prosince 20 (11:30)
 • 16. prosince 2020 9 (20:30) začíná plošné testování na covid v Česku, Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes poprvé překonala hranici 20.000 dolarů (zhruba 430.000 Kč). Od začátku roku si připisuje více než 170 %. 17. prosince 2020 16 (22:00). 18. prosince 2020 10 (13:00), 19. prosince 2020 20 (08:30), 20. prosince 2020 16 (12:00)
 • 21. prosinec 2020 35 (14:00), při této konjunkci Jupiter - Saturn (Betlémská hvězda) se pravděpodobně narodil Ježíš před 2 000 roky (Věra Várady), je považovaná za predzvesť zmien vo vláde, za predzvesť smrti kráľa a nástup nového kráľa, čo sa nezaobišlo bez určitého medziobdobia chaosu. Jupiter a Saturn vstoupí do nejtěsnějšího přiblížení za posledních 800 let, Jedná se o bod zlomu, uzavíráme jednu etapu a otevírá se nám druhá. Od 21. prosince budou zavřeny na Slovensku všechny obchody s výjimkou potravin a prodejen zboží denní potřeby. Není zatím jasné, zda bude na Vánoce možný pohyb mezi okresy. Slovensko kvůli nárůstu případů covid-19 uzavře od 21.12.2020 na dobu minimálně 3 týdnů školy a většinu obchodů (Reuters), 22. prosince 2020 12 (12:20), 23. prosince 2020 14 (22:00), 24. prosince 2020 12 (13:30), 25. prosince 2020 43 (00:30), EU uzavřela dohodu s Velkou Británii o Brexitu, 26. prosince 2020 10 (20:00), 27. prosince 2020 10 (21:00) začalo očkování covid 19 v Česku, Bitcoin dosáhhistorického maxima 28.365 USD, 28. prosince 2020 11 (08:00), 29. prosince 2020 11 (10:00)
 • koncem roku 2020, pravděpodobně 21. prosince (zimní slunovrat) může dojít k výraznému zvýšení intenzity vlny solárního záblesku či jiných projevů éteru a živlů (zejména vody)
 • Petra Nel Smolová - praskne vřed. Od druhé poloviny listopadu 2020 do ledna 2021 (konjunkce Uranu a Černé luny v býku) může dojít ke klimatickým extrémům a různým zvratům v ekonomice i společnosti
Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti (před cca 13 000 roky, bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree , Noemova Archa, hladina moří byla o desítky metrů níže než dnes a začala rychle stoupat o desítky metrů atd.), počátek věku Lva, Sfinga - lev s lidskou hlavou (vstup člověka ve věku Lva - bod zlomu na Zemi, nedokončený vývoj člověka), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.
Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře(2000 - 2022?), ZEP TEPI II je podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu, transformace a dokončení vývoje člověka z duality do jednoty právě jednou za 26 000 roků), protipól věku Lva (Sfinga - projev duality, hlava člověka a tělo lva - nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, byla potopa světa, došlo k zániku Atlantidy, Počátek časů ZEP TEPI). Jaký živel podpoří očistu? Bude to země a oheň (duchovní záblesk lásky - princip rezonance)? Před cca 12 500 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa, zánik Atlantidy, došlo k vzestupu hladiny oceánů u několik desítek metrů). Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na nádech (vzduch). A tento proces se opakuje jednou za 26 000 roků, právě nyní jsme v tomto bodu zlomu (konjunkce, imploze, transformace v jednotu atd.) - tzv. "ZEP TEPI II" (nulový bod, point ZERO). Dokončuje se duchovní vývoj člověka otevřením srdce (duchovní transformace zvýšením vibrací - rezonance na úrovni lásky), který se může vymanit z cyklu reinkarnací na Zemi, nebo (pokud bude dostatek energie lásky, která proudí přes otevřené srdce jedinců) transformovat v nový vývojový druh HOMO Aquarius.

21.1.2020 Přechod z Kali Yugy (známá též jako Temný věk, čas bezbožnosti, kdy se lidé navzájem zabíjejí). Na konci cyklu se říká, že se Kalki (prorokovaný desátý avatar hinduistického boha Višnua) narodí a obnoví spravedlnost, čímž začíná nová Satya Yuga nebo yuga pravdy (omlazuje existenci tím, že ukončí nejtemnější a destruktivní období, aby odstranil adharmu a uvedl do Satya Yuga, zatímco jezdí na bílém koni s ohnivým mečem. (8 roků od 21.12.2012) - ozáření země 40 Hz, záblesk.

Jupiter bude opakovaně ve spojení s Plutem (tato konjunkce znamená ptáka Fénixe) 3 x, na konci března a začátkem dubna, v červnu a listopadu (končí tranzit Jupitera v kozorohu), vždy na posledních stupních Kozoroha (naposledy to bylo v roce 2007) a na konci roku 2020 se potká Jupiter se Saturnem (symbol strachu), toto setkání označuje konec jednoho času, konec jedné vlády a příchod nové vlády (na úrovni jedince i kolektivu to může být změna profese, nastane nezvratná změna) Určité paradigma nezvratně skončí (nyní jsme odpovědní za budoucnost, končí konjunkce v zemitém znamení a další bude v roce 2021 ve Vodnáři). V této konstelaci vede Saturn (starý král) a Jupiter (mladý princ) mu pomáhá, tzn. vše bude podle zásluh, Jupiter (mladý princ) tomu přidá duchovnější dimenzi (prosvětluje). Končí 12 letý cyklus (byly náboženské války, které umožnili zbohatnutí - Jupiter a Pluto ve střelci 2007), nyní je tento aspekt v Kozorohu a je tu Saturn, který umí trestat podle zásluh (platit svoje dluhy). Vládnoucí struktury zkusí zase využít energie Jupitera a Pluta, aby zbohatli (stejně jako po krizi 2008), hlad po bohatství (energie je však kontrolovaná Saturnem). Můžeme se jako kolektiv zregenerovat (Fénix, z popele vytvořit nový život). Je zakázáno podvádět a nesmíme vsadit vše na jednu kartu. (Taťjana Micic)

 • 1.1.2021 vystoupení Velké Británie z EU (Brexit) bez dohody

19.7.2020 Kometa NeoWISE (Jiří Kubík), souvisela s rozjetím celosvětové pandemie, která byla spouštěčem ekonomické krize a hlubších mocenských změn ve světě (hlavním problémem je ekonomika, nikoliv epidemie)

Fáze vývojového procesu DE LUCE (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - víra, závislost, ne-logika), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika) a vycházím z tunelu, mění se mě vnitřní matrice, mám otevřené srdce, kterým proudí tvůrčí energie lásky a vnímám "barevný svět"(vnímám hloubku a objem) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty (vědomý člověk, přijímá a sdílí, je vzájemně závislý, vědomý, vše je dynamické rovnováze, je propojen rozum a víra v harmonii a rodí se moudrost) a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví otevřením svého srdce a tím zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci energie lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a otevřením srdce se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím prostřednictví otevřeného srdce a tím mohu zvýšit vibrace na úroveň lásky.

Počátek času ZEP TEPI, bod jarní rovnodennosti (bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, zánik Atlantidy, Hyperboree , Noemova Archa, hladina moří bylo o desítky metrů níže než dnes atd.), počátek věku Lva, Sfinga - lev s lidskou hlavou (vstup člověka ve věku Lva - bod zlomu na Zemi, nedokončený vývoj člověka), která fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock.
 • Počátek času, ZEP TEPI, zánik prostřednictvím potopy světa - exploze (bod zlomu) - očista prostřednictvím vody - zánik Atlantidy, potopa světa, konec doby ledové, vzniká nový svět
 • 2000 -2032?? - (bod podzimní rovnodennosti, bod zlomu, ZEP TEPI II) jaká podoba transformace nás čeká při přechodu do věku Vodnáře, tedy z vody na vzduch? Je to cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) a první nádech (vzduch) - zrození z duality (muž a žena, Homo sapiens) se transformuje v jednotu (dítě - nový život, HOMO Aquarius)? Jde o dokončení duchovního vývoje člověka otevřením srdce a tak se duše propojí prostřednictvím lásky se Stvořitelem.
Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 - 2022), je podzimní bod rovnodennosti(bod zlomu, transformace a dokončení vývoje člověka z duality do jednoty právě jednou za 26 000 roků), protipól věku Lva (Sfinga - projev duality, hlava člověka, tělo lva - nedokončený vývoj člověka ve fyzickém těle, potopa světa, zánik Atlantidy, Počátek časů ZEP TEPI). Jaký živel podpoří očistu? Bude to země a oheň (duchovní záblesk - princip rezonance)? Před cca 12 500 roky to byla očistná voda, potopa světa (symbol Noemova Archa, zánik Atlantidy, došlo k vzestupu hladiny oceánů u několik desítek metrů), Nyní je to z vody (věk Ryb) na vzduch (věk Vodnáře) - cesta zrození dítěte z lůna matky (voda) na nádech (vzduch). A tento proces se opakuje jednou za 26 000 roků, právě nyní jsme v tomto bodu zlomu (konjunkce, imploze, transformace v jednotu atd.) - tzv. "ZEP TEPI II" (nulový bod, point ZERO). Dokončuje se duchovní vývoj člověka (duchovní transformace zvýšením vibrací - rezonance na úrovni lásky), který se může otevřením svého srdce vymanit z cyklu reinkarnací na Zemi, nebo (pokud bude dostatek energie) transformovat v nový vývojový druh HOMO Aquarius.
 
Zamyšlení, cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině poskytne dostatek živin pro své potomky, na tlejícím dřevě (po pádu a rozkladu starých stromů) se les obnoví za 30 až 50 roků. Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.
 • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, mají fraktální strukturu, cykly uvnitř jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem (ZEP TEPI II).
 • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z příkladů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země (precesní rok) na oběžné dráze a ovlivňují společně s dalšími planeta a jejich vazbami vývoj na planetě Zemi včetně člověka
Vysvětlení růstu a redukce populace, teze: během posledních 200 roků probíhala populační exploze, počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x. Nacházíme se na prahu transformace z Homo sapiens na HOMO Aquarius, která probíhá jednou za 26 000 roků, - bod zlomu daný přechodem z věku Ryb do Vodnáře, pokud je naakumulované dostatek energie. Posledních 200 roků roste exponenciálně populace, aby se všichni mohli zúčastnit transformace z duality v jednotu. Po překonání transformačního bodu zlomu se populace opět sníží během cca 200 roků na cca 1 miliarda, naplní se Herakleitův zákon. Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků.
Josef ZezulkaDuchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

Konec jednoho věku? Čeká nás digitální měnová reforma - Černá labuť (odhad 2020 - 2022, Pavol Lupták). Koronavirová krize spustila další vlnu zadlužování států, firem a obyvatel - dluhy jsou nesplatitelní a čeká nás Pád světového měnového systému. Důsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený proces" pánů za oponou", který se odstartoval spouštěčem (viníkem) jménem pandemie koronaviru na kterou se svede vše. Testuje Česko nebo EU digitální měnu?

Běží už paralelně nový "kvantový měnový systém" s podporou klíčových globálních hráčů a "pánů za oponou"?

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu (jako myši v Calhounově experimentu) a hrozí zánik podobný "zániku a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými i genetickými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost v minulosti a možnost v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent živlu země a ohně, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v duchovním vývoji (změna paradigma).

Zdroj: https://janvesely1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752510)

https://allatra-science.org/cs/monitoring/schumann

Sluneční aktivita

Podle některých studií má Slunce vliv na tektonickou a vulkanickou činnost. Mechanismus ale zatím není znám. Změny zemské magnetosféry vyvolané sluneční aktivitou mají vliv na množství kosmického záření dopadajícího na Zemi. Větší intenzity kosmického bombardování zřejmě energetické částice pronikají do zemské kůry hlouběji a ovlivňují pochody, které tam probíhají.

Solární cyklus s periodou cca 11 rokůNASA došla k závěru, že sluneční aktivita v 25. cyklu (vrchol 2023 -25) míří k poklesu, jaký nemá obdoby za posledních 200 let. De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu (a tím se zvyšuje Frekvence Země, obdobný vývoj předcházel takzvanému Maunderovu minimu v 17. století, kdy zcela vymizely sluneční skvrny. V roce 2020 (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) se nacházíme ve Slunečním minimu (bodu zlomu) - přechod z 24 cyklu do 25 slunečního cyklu, poslední sluneční minimum probíhalo v letech 2006-2010 (počátek 24. cyklu, 2008 - ekonomická krize).

 • 1638 - 1715 Mauderovo minimum, Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu. Výbuchy sopek1600 Huaynaputina (VEI 6) , Peru, 1707 Fudži (VEI 5), Japonsko, 1693 islandská hora Hekla zatemnila oblohu dokonce na sedm měsíců. Třicetiletá válka (1618-1648) byl evropský ozbrojený konflikt, 8 milionů mrtvých

 • 1815-1835 De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Daltonovo minimum (1790 - 1830), Malá doba ledová (1400-1850), od konce tohoto minima je dynamický růst populace a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje. 1815 výbuch sopky Tambota v Indonésii (VEI 7), v roce 1816 byl rok bez léta (Evropa a Severní Amerika), průměrná teplota byla o 0,7 °C nižší, dokonce i v létě mrzlo, byla slabá úroda a hladomor
 • 1873 První celosvětová krize
 • 1914 počátek 1. světové války (bod zlomu - přechod z 14. do 15. slunečního cyklu). 1918 Katla Island, k erupci vulkánu dochází běžně vždy za 40 až 80 let (jiné zdroje uvádějí četnost dvakrát za století, pravděpodobně ještě i k menším erupcím v roce 1955 a 1999, které však neprorazily ledovcový příkrov. Po roce 1918 následovala Španělská chřipka ve třech vlnách (cca 25 -50 milionu mrtvých), v 1. světové válce zahynulo pouze 10-15 milionů lidí
 • 1923: Hyperinflace v Německu (bod zlomu - přechod z 15. do 16. slunečního cyklu)
 • 1929 Velká hospodářská krize - krach na newyorské burze 24. října (maximum 17. slunečního cyklu). 1927 Řecko ostrov Thera, Santorini vulkán VEI7
 • 1938-9 počátek 2. světové války (maximum 18. slunečního cyklu)
 • 1945 konec 2. světové války (bod zlomu - přechod z 17. do 18. slunečního cyklu)
 • 1960 Rok Afriky (maximum 19. slunečního cyklu)
 • 1973 Ropná krize (maximum 20. slunečního cyklu)
 • 1997-8 Asijská a Ruská finanční krize (bod zlomu - přechod z 22. do 23. slunečního cyklu)
 • 2000 -1 DOT com bublina a 11. září 2001 teroristické útoky (maximum 23. slunečního cyklu)
 • 2008 (bod zlomu - přechod z 23. do 24. slunečního cyklu)
 • 2020 (bod zlomu - přechod z 24. do 25. slunečního cyklu), Modern grand Solar minimum 2020 -2053, které povede k výraznému snížení slunečního magnetického pole a aktivity, stejně jako během Maunderova minima (které trvalo 65 let, od roku 1645 do roku 1710) což vede k znatelnému snížení pozemské teploty. De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo a Daltonovo minimum) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu. Čeká nás Hyperinflace?
 • více
 • <span>https://watchers.news/2020/09/02/zharkova-study-modern-grand-solar-minimum-2020-2053/

Sluneční cyklus (10-12 roků): V roce 2020 (koronavirová krize) jsme v tzv. bod zlomu (počátek 25. slunečního cyklu - ekonomická krize) a stejný bod zlomu byl v roce 2008, kdy byl počátek 24. slunečního cyklu - ekonomická krize, podobně jako v roce 1997, kdy začínal 23. cyklus - Asijská a Ruská finanční krize . Situace se opakuje a je provázaná s aktivitou Slunce a frekvencí Země (Schumannova rezonance)

Harmonie je v rozmezí 3 - 30 Hz

 • Červeno-žluté a bílé oblasti jsou velmi vážné poruchy
 • Modro-zelené pozadí je normální stav

Schumannova rezonance on-line

Místní čas je vyjádřen v hodinách letního času Tomsk letního času (TLDV). TLDV = UTC + 7 hodin. 

Několik nejběžnějších příznaků těchto vrcholů v elektromagnetické frekvenci Země, je:

 • Návaly horka - jak tělo rychleji vibruje, vytváří teplo
 • Rozmazané vidění a slabost
 • Závratě
 • Nepravidelný nebo vynechávající tep
 • Nevysvětlitelné bolesti, které mohou záhadně přijít a odejít
 • Zvonění v jednom nebo v obou uších. Vysoké kmitočtové frekvence, harmonické tóny, nebo někdy dočasné zhoršení sluchu
 • Výkyvy nálad, jak naše emocionální bloky odcházejí.
 • Extrémní únava nebo extrémní výbuchy energie v závislosti na druhu frekvence, kterou jsme v té době zažili. Také záleží na tom, jak se s tím jednotlivec umí vypořádat.
 • Zesílená intuice, hlubší smysl pro poznání nebo zapamatování si věcí, které vás provedou potížemi, a zvýšená schopnost šestého smyslu (mimo dotek, chuť, pocit, sluch a zrak)
 • Nevolnost
 • Příznaky podobné chřipce
 • Problémy se střevy
 • Extrémní hlad nebo nedostatek hladu - jiné než obvykle
 • Úzkost a aktivace režimu ,,bojuj nebo uteč"

Jak aklimatizovat tělo, aby přijalo vyšší frekvence, Existuje mnoho způsobů, jak se přizpůsobit energii, ale zde je několik nejběžnějších:

Meditace (Ne ten druh meditace ke spojení se s astrálními bytostmi, nebo snaha astrálně cestovat.) Mír, pauza, zklidnění dechu a zaměření na tok energie funguje nejlépe a meditace otevřeného třetího oka je také dobrá.

 • Uzemnění - Bosé nohy na zemi, strávení více času v přírodě, koupele v mořské soli, jíst uzemňující potraviny.
 • Požádejte své vyšší já, aby vám pomohlo s aklimatizací, zejména pokud trpíte.
 • Pijte hodně čisté vody! (Žádný fluorid nebo chlor, kupte si filtr).
 • Odpočinek - tělo má nezvyklou schopnost přenastavit se samo, když spí nebo leží v klidu.
 • Milujte se a starejte se pečlivě o své tělo.
 • Jemné cvičení - pohybujte energií k uvolnění blokády a podpoře správného toku energie.
 • Plnohodnotné potraviny - na rozdíl od zpracovaných potravin nebo GMO potravin.
 • Masáže
 • Naslouchejte svému tělu a dělejte to, co cítíte jako správné a co vám dělá dobře.

Schumannova rezonance online: sosrff.tsu.ru/?page_id=7 

https://mocvedomi.cz/meni-se-schumannova-rezonance-v-zavislosti-na-nasem-vyssim-vedomi/

https://www.probuzenevedomi.cz/schumannova-rezonance/

https://internetweek.cz/zdravi/schumannova-rezonance-tlukot-srdce-zeme

https://twitter.com/schumannbot

https://aasb.pw/schumann/index.html

zobrazit více..
Loading...