ŠKOOLA VĚDOMÍ ŽIVOTA

SKOOLA VĚDOMÍ ŽIVOTA

Nezisková organizace Skoola Vědomí Života z.s. je sdružením fyzických i právnických osob, které mají společnou vizi jak měnit své životy a realizovat je prostřednictvím Skooly Vědomí Života.

Jsme mostem mezi společností a přírodou, tím se vzájemně obohacujeme

SKOOLA VĚDOMÍ ŽIVOTA - vytvoření moderního vzdělávacího systému pro naše děti a jejich rodiče.

Návrat k hodnotám, jakými jsou láska, hravost, kreativita, slušnost ale ne poslušnost, radost, pokora, úcta, upřímnost a vstřícnost

České Rodové statky a osady, které jsou přirozenou součástí společnosti

  • pro rozvoj rodové osady můžeme využít současné technologie: vzdělávací, poznávací, informační, ne však pro zábavu, komerci nebo business
  • ekologizace společnosti (obnovení dynamické ekologické rovnováhy mezi osídlením a přírodním prostředím, říká prof. Peter Staněk)
  • Nový projekt: podpora zaostalého regionu, zlepšení půdního fondu, zadržení vody v půdě a krajině, s použitím technologií SMART a pilotního projektu digitalizace regionu (rozvíjíme digitální platformy)

Asterion SPACE

tvorba našich projektů s podporou systému, používajícím virtuální realitu k modelování skutečných osad, jejich vzájemných vazeb a spolupráce. Virtuální realita je připravena pro simulaci a odladění reálných projektů.

Adresa: Pod Vinicí 2840, 530 02 Pardubice, info@vesrosa.cz,, www.vesrosa.cz,

tel.: +420778725546

zobrazit více..
Loading...