Swirlonický stav, swirlon

Swirlonický stav, swirlon

Rybí školka, roj hmyzu, střevní mikrobiom a hejno ptáků. Nový výzkum nyní zjistil, že na nejzákladnější úrovni tvoří tento druh skupinového chování nový druh aktivní hmoty, který se nazývá swirlonický stav.

Fyzikální zákony, jako je Newtonův druhý zákon pohybu, který uvádí, že jak se síla působící na objekt zvyšuje, zvyšuje se jeho zrychlení a že jak se zvyšuje hmotnost objektu, jeho zrychlení se snižuje, platí pro pasivní neživou hmotu od atomů po planety. Ale velká část hmoty na světě je aktivní hmotou a pohybuje se vlastní silou, kterou sama řídí. 

Živé věci tak rozmanité, jako jsou bakterie, ptáci a lidé, mohou interagovat se silami působícími na ně. Existují také příklady neživé aktivní hmoty. Nanočástice známé jako "Janusovy částice" se skládají ze dvou stran z různých chemických vlastností. Interakce mezi oběma stranami vytvářejí samostatný pohyb. 

Brilliantov a jeho kolegové zkoumali aktivní hmotu pomocí počítače k simulaci částic, které se samy hýbou. Tyto částice vědomě neinteragují s prostředím. Spíše se více podobají jednoduchým bakteriím nebo nanočásticím s vnitřními zdroji energie, ale bez schopností zpracovávat informace. 

  • Prvním překvapením bylo, že se tato aktivní hmota chová velmi odlišně od pasivní hmoty. Částice se navíc seskupily jako velké konglomeráty neboli kvazi-částice, které se spojily do kruhového vzoru kolem centrální dutiny připomínající víření malých sardinek. Vědci tyto částicové konglomeráty nazvali "swirlony" a nový stav hmoty pojmenovali "swirlonický stav".
  • V tomto vířivém stavu částice vykazovaly bizarní chování. Například porušily druhý Newtonův zákon, tedy když na ně byla aplikována síla, nezrychlily, ale pohybovaly se svojí konstantní rychlostí.
  • V reálném světě je dalším důležitým krokem provádět složitější simulace pomocí částic aktivní hmoty se schopnostmi zpracování informací.  
  • Vědci tvrdí, že se přiblíží hmyzu a zvířatům a pomohou odhalit fyzikální zákony, které fungují v rybích školkách, rojích hmyzu a ptačích hejnech. Cílem je v konečném důsledku vytvořit samosestavovací materiály z aktivní hmoty, řekl Brilliantov, takže je velmi důležité pochopit, jak aktivní hmota funguje. 

https://veda.instory.cz/1587-seznamte-se-se-swirlonem-novym-druhem-hmoty-ktery-ohyba-zakony-fyziky.html?<br>

zobrazit více..
Loading...