Usuší - Čížky (Tišnovsko), Pod Čudánkou

Usuší - Čížky (Tišnovsko), Pod Čudánkou

Propojení lesa a louky prostřednictvím jedlého lesa a podél malého periodického potůčku s mokřady a tůňkami, které leží mezi cestami (v souladu s permakulturními principy). V praxi tak vyzkoušíme, jak zadržovat vodu v krajině. V části bude permakulturní a terapeutická zahrada (tůně, jedlý les, záhony, menhiry).

 • Plocha pozemku: 8 499 m2, na většině pozemku je tvrdá kamenitá půda, jen kolem potůčku je kvalitnější půda s větší vrstvou ornice.
 • Výška: 470 -5 m n. m., orientace jihozápad.
 • Začátek realizace: duben 2021.
 • Pozemek je součástí významného krajinného prvku Pod Čudánkou (Usuší), jde o mělký údolní zářez periodického vodního toku, ve střední části je prameniště, v horní ovocný sad. Podél potoka rozvolněný břehový porost s vrbou (Salix sp.), jívami (Salix caprea). V sadu jabloně (Malus domestica), třešeň (Cerasus sp.), švestka (Prunus domestica). Doporučená péče: Zabránit zarůstání zamokřené louky plevelem, pravidelně kosit, břehové porosty doplnit pro zlepšení jejich druhové skladby. 
 • Lokalita: Tišnovsko (okres Brno - venkov), obec Usuší je vzdálená cca 0,6km od pozemku, okolo jsou pole, louky a les, který vykácený po kůrovci s obnovenou výsadbou nových stromů.
 • Usuší, realizace, úpravy.
 • https://www.mapko.cz/817101-pod-cudankou-ususi

Voda v zahradě, legislativa: https://www.ceskestavby.cz/clanky/voda-v-zahrade-a-na-jinych-pozemcich-z-pohledu-paragrafu-29403.html?

První fáze 2021:

 • Zvýšení retenční schopnosti krajiny a půdy vytvořením meandrujícího potůčku, mokřadů, tůněk a další terénní úpravy.
 • Založení kompostu (akumulace potřebného materiálu) a listovky pro obohacení půdy.
 • Dovoz dřevní štěpky, kávové sedliny (z brněnských kaváren) a hnoje pro kompostování a zúrodnění půdy. V pozdním létě dovoz vylisovaných jablek z lisovny do kompostu a také koňského hnoje z ranče Loučka (Předklášteří).
 • Zkouška, testování výroby a výroba dřevěného uhlí ze dřeva na pozemku (staré jabloně, plané švestky) s využitím kuželové díry v zemi.
 • Zkušební výsadba dýní a hrášku (invaze plzáků španělských je decimuje).
 • Vybudování až šesti vodo-zádržných tůní v profilu koryta sezónního potoka (dvě fáze, léto a podzim).
 • Vysázení listnatých stromků (jiml, lípa, bříza, dub, buk, střemcha, osika, jasan, jeřáb, topol, habr, olše) a jehličnatých (borovice, modřín, jedle, tis) a keřů kolem horního břehu potůčku. Obohacení louky o nová luční semena (květnatá louka). Sběr kamenů v okolí včetně křemene.
 • Hledání podzemních pramenů na pozemku.
 • Vybudování venkovní latríny.
 • Vnímání okolních přírodních vlivů v průběhu ročního cyklu (větry, deště, pohyby zvířat, rosa, vlhkost okolí potůčku, teplá a studená místa atd.).
 • Nákup potřebného nářadí, sekerky, křovinořez, kolečko, motorová pila atd..
 • Mapové podklady, rozdělení do sektorů a permakulturní design (tůně, tvrdý sad, jedlý les, pařeniště, houboviště, venkovní altán - posezení ve stínu atd.), průzkum typických dřevin v okolí.
 • Jednání o pronájmu okolních pozemků podél potůčku.
 • Kontakty s místními usedlíky a aktivními zemědělci.
 • Navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s krajinou v souladu s přírodními zákony.
 • Řízkování keřů pro další výsadbu (arónie, rybíz, hloh velkoplodý, angrešt, josta, dřín, kamčadská borůvka, kanadská borůvka, dřišťál, muchovník, jilm sibiřský atd.).
 • V lese výsadba pionýrských dřevin a bobulovin, v lesích je absence divoce rostoucích ovocných stromů (jabloň lesní, polnička, tedy planá hrušně, ořešáky, lísky, různé druhy jeřábů, dřín, dřišťál atd.)  a to vede ke vzniku potravní pouště pro zvěř. 
 • Založení houboviště (planetahub.cz), pro hlívu je vhodný javor, jabloň, bříza
 • Na podzim výsadba nových ořešáku, jedlého kaštanu atd. (tvrdý sad). 
 • Vytipování vhodných míst pro vyvýšené záhony, ovocné keře, sluneční pasti, bylinky, sklad dřeva, skleník, kurník, sklad nářadí atd.
 • Roubování pláňat (planých třešní, švestek, meruzalek, jabloní, hrušní atd.).

Druhá fáze 2022:

 • Výběr vhodného místa pro umístění pevného (4 x 4m), nebo pojízdného domku (max. 12 x 4m) se sedlovou střechou.
 • Budování první fáze vyvýšených záhonů.
 • Zúrodnění půdy vpravením kompostu a počátek výsadby jedlého lesa (jedlé stromy a keře).
 • Na jaře vysazení 2 -3 lip, částečná obměna starých ovocných stromů za nové.
 • Částečné oplocení (větrolamy, japonský topol, jiml sibiřský, trnité keře, svídy, zlatý déšť, muchovník, dřín atd.).
 • Další terénní práce pro zvýšení akumulace vody v půdě, budování tůní a svejlů nad pozemkem na okraji lesa podél potůčku, pokud pronajmu pozemky směrem k prameni potůčku.
 • Oprava původní cesty lesem kolem pozemku, terénní úpravy na pozemku (budování jezírek a tůní).
 • Realizace pojízdného domku (možná až v roce 2023), prostor na nářadí a techniku, venkovní posezení s vrbovým altánem.
 • Na části pozemku bude vyčleněn prostor pro tzv. Divokou přírodu (bez jakéhokoliv zásahu člověka), cca 5 - 10 % plochy.  
 • Výroba většího množství kvalitního dřevěného uhlí ( je potřeba cca 1 m3 dřevěného uhlí na 10m2) z bukového nebo dubového dřeva pro výrobu obohacené půdy Terra preta.
 • Pěstování včel v klátu.

Třetí fáze 2023:

 • Další výsadba jedlého lesa. 
 • Vybudování skleníku, sklepa, včelínu, kurníku a obnova kopané studny.
 • Druhá fáze budování vyvýšených záhonů pro zeleninu a ovoce. Bylinková spirála.

Čtvrtá fáze 2024:

 • Drůbež, ovce, koza, páv.
 • https://www.dum-zahrada24.cz/dum-zahrada24/eshop/2-1-ZAHRADA-a-CHATA/35-2-Zvirata/5/5528-Dreveny-kurnik-pro-slepice-s-vybehem

Zelený živý plot, větrolam, japonský topol

Plot z proutí a větví

https://www.vypestujsiles.cz/, https://www.vypestujsiles.cz/cenik/

Energie tvaru

S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na Zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Na jejím dostatku závisí lidský život. O to více fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda vlastně bude středem našeho zájmu při všech pokusech s pyramidální energií. S vodou umístěnou v blízkosti pyramidy, nebo pod pyramidou se dějí úplně fascinující věci. Pod vlivem pyrénu (název energie, kterou vyzáří pyramida) se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody, okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u destilované vody, pramenité vody a minerálek. Jejich chuť zintenzívní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Modrá barva vyzářená do vody dává chuťově pocit, jako by voda byla studenější. Stojí proto za povšimnutí, že některé vody dovážené i prodávané na západě a některé i u nás, se prodávají v modrých láhvích. A nejde jen o pocit chladu, ale i o zlepšení jejích léčivých vlastností, protože modrá barva vodu energeticky dobijí. Člověk by se měl každé ráno a večer napít takto energií nabité vody. Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně. To umožňuje její dlouhé uskladnění v místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy.

Pyramida

https://energietvaru.cz/kategorie-produktu/ramove-pyramidy/

Možnosti bydlení na pozemku:

Velikost domku 20 - 48 m2 se sedlovou střechou.

 • Využití dešťové vody na splachování, umývání, praní.
 • Využití solárních panelů a panelů na ohřev vody a svícení.
 • Využití plynu na vaření.

Pojízdná maringotka:

Maringotka patří současným trendům alternativního způsobu bydlení.  Zatímco si někteří mohou mylně myslet, že maringotku, ať je jakkoli upravená k celoročnímu bydlení, je možné dovézt prakticky kamkoli, a tam se napojit na sítě a je vystaráno, opak je pravdou. Jde to, pokud si k umístění vyberete pozemek, na kterém už nějaká stavba oficiálně stojí. Podle stavebního zákona není možné, aby maringotka stála v lese, na poli nebo na louce a byla využívána k trvalému bydlení. Stejně tak není možné maringotku umístit bez souhlasu majitele pozemku.

Maringotka stojící uprostřed louky či lesa je tedy mýlka. Pokud si koupíte pozemek, ani tady nesmí být maringotka určená k celoročnímu bydlení umístěna jen tak. Stavebnímu úřadu se ani v tomto případě nevyhnete. Nahlásit se to musí.

 • Maringotka nepotřebuje obecně stavební povolení, ale je třeba ji ohlásit na stavebním úřadě, pokud není určena k celoročnímu bydlení. A pokud je využívána k trvalému bydlení, musí stát na pozemku, který je určen pro výstavbu rodinného domu nebo stavby pro rekreaci dle územního plánu dotyčné obce.
 • Průměrná maringotka má plochu do 20 m2 (často 2,5 *7 nebo 2,5*8 m) 
 • https://www.realcity.cz/magazin/13347/maringotka-alternativni-bydleni-neni-ale-pravda-ze-muze-stat-jen-tak-na-louce/
 • https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-se-zije-v-maringotce
 • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#cast3

Hnutí Tiny House Movement (překládáno jako hnutí za maličké domy či hnutí malých domků, ale nejčastěji nepřekládáno vůbec). Tiny House Movement se odvolává na Henryho Davida Thoreaua a jeho knihu Walden, aneb život v lesích (v originále Walden or Life in the Woods, 1984). Bere si příklad z jeho knihy i z jeho života. Příznivci hnutí si staví či pořizují malé domky do 46 metrů čtverečních (500 stop).

https://www.obydlicko.cz/seznamte-se-s-wohnwagonem-recyklovatelnou-ostrovni-maringotkou-jake-ukryva-vychytavky/

 • https://www.truhlarstvirillich.cz/maringotky/
 • https://maringotkasnu.cz/contact-2/
 • https://www.mobilnidomy-kolin.cz/xmobilheim--novy-kolaudovatelny-mobilni-dum-family-12-x-4m-10-336
 • https://www.abc-bazar.cz/autobazar/maringotka-27300.html
 • https://auto.bazos.cz/inzerat/132388814/maringotka.php
 • https://auto.bazos.cz/inzerat/132579602/maringotka-vyroba-novych-maringotek.php
 • https://auto.bazos.cz/inzerat/132837422/maringotka.php, na tel 728 782 973
 • https://auto.bazos.cz/inzerat/132452302/prodej-a-vyroba-maringotek-maringotka-chatka.php Brno, 737573853
 • https://auto.bazos.cz/inzerat/132574510/maringotka.php, České B. Díky zakázkové výrobě upravíme rozměry od 3m6m8m10m12m, exteriér i interiér na používání jako chata. Vyrábíme do délky 13m šíře 2.5m,dřevěná, plastové okna, vodoinstalace, francouzské dvojité dveře, vývod na tuhá paliva, střecha pozink, na přání mříže na okna i dveře, elektrický rozvod na 220V,vnitřní a venkovní osvětlení atd.. vše na přání zákazníka více info: na tel 731 370 977
 • https://www.sbazar.cz/moninavratilova/detail/122745111-maringotka 
 • https://lidezmaringotek.cz/vyroba_maringotek.html, https://lidezmaringotek.cz/cenik.html
 • https://tinyhome.cz/maringotka-k-bydleni-pro-mlady-par/, https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/levny-dum.A150720_173306_stavba_web
 • https://tinyhome.cz/podvozek/, https://tinyhome.cz/tiny-home-julie/, https://tinyhome.cz/tiny-home-linda/, https://tinyhome.cz/tiny-home-jana/
 • https://zahradnimaringotky.cz/maringotky
 • https://www.facebook.com/102527971686484/posts/120892769850004/, https://www.sbazar.cz/beck.vaclav/detail/135809553-maringotky-beck-vyroba-a-prodej
 • https://www.mobilnidomy-kolin.cz/xmobilheim--novinka-nejvetsi-novy-mobilni-modulovy-dum-beta-13-x-4-5-m-10-360
 • https://www.mobilnidomy-kolin.cz/xmobilheim--novinka-nejvetsi-novy-mobilni-modulovy-dum-alfa-13-x-4-5-m-10-361
 • https://www.mobilnidomy-kolin.cz/xmobilheim--novy-kolaudovatelny-mobilni-dum-family-12-x-4m-10-336<br>

Dřevěná chata

 • https://www.mobilnidomy-kolin.cz/xmobilheim--zahradni-chatka-bara-69-340, plocha 27 m2, Chatu lze objednat také v tloušťce stěny 5cm za 202.000,- Kč a 7cm za 237.000,- Kč

VELKÝ SUD NA SPANÍ KOMFORT

Náš nový extra velký sud na spaní je inovativní nejen kvůli svým rozměrům (d 4800mm x š 2950 mm x v 2500 mm), ale hlavně díky rovné podlaze, která zajistí větší komfort bydlení.  

 •  https://www.sudoland.cz/obytne-sudy/

Mobilní domy

 • https://www.hobbytec.cz/mobilni-domy-1/
 • https://www.mobilni-domy-prodej.cz/4-kk?sort=15&itemsPerPage=12
 • https://modulos.cz/nove-mobilni-domy/celorocni-mobilni-dum-polar/
 • https://www.top-mobilnidomy.cz/mobilheimy/lavaro-house-amanda-nr-154-rolety-2755/, 48M2 1 189 000 Kč
 • https://www.top-mobilnidomy.cz/mobilheimy/-2183/, 12m x 4m (48m²) 929 000kč
 • https://www.wood-con.cz/?drevostavby=4_5_drevostavba-duo&detail=
 • https://www.novymobilheim.cz/inpage/super-arktic-wood-line-201/ 729 000kč
 • https://www.novymobilheim.cz/inpage/super-arktic-modern-line-200/<br>

Zajímavé tipy

https://zivot-v-souladu.cz/cs/kontakt/kontakt

https://www.potravinovezahrady.cz/

 • Bob zahradní na zeleno (jí se v červenci, kdy jsou lusky zelené), chutná jako hrášek, když se vyloupne z lusku a ze slupky (https://www.youtube.com/watch?v=qkE4P5Bt2z8)
 • Tři sestry, kukuřice (kukuřice ostatním dodává cukr), dýně (zakrývá půdu, aby se nemnožil plevel) a fazole (dodává dusík do půdy a pne se po kukuřici) se pěstují současně. (https://www.youtube.com/watch?v=8SueMB5SyAc)

 • Hloh velkoplodý (Prudká), dá se naroubovat na podnož. https://www.netradicniovoce-eshop.cz/products/hloh-zperenoklanny-crataegus-pinnatifida/

 • Zavřenina (nejšetrnější uchování bobulovin), bobulky se hned po sklizni dávají do sklenice (rybíz, arónie atd.) uzavře víčkem a dá se do lednice, může se skladovat až rok - https://www.youtube.com/watch?v=CAaxucVwHXQ

 • Zahradnictví Droždín u Olomouce

 • Prastarý způsob zavlažování rostlin v zahradě pomocí hliněných nádob zvaných Olla.  OLLA keramická zavlažovací nádoba 5l cca 570kč. https://www.ekonakup.cz/pestovani--sklizen--zpracovani/olla-zavlazovaci-nadoba/

 • Mochyně peruánská

https://www.vianatura.cz/

Permakulturní farma

https://www.youtube.com/watch?v=nr5bKpc0x2Q&t=136s

https://www.ridgedalepermaculture.com/

Realizace dílčích kroků:

Usuší, realizace, úpravy

 • 11-12.7.2021 napršelo cca 10 mm srážek
 • Červenec 2021 Oprava a zpevnění vybudovaných průtočných tůní po povodni 21.6.2021.
 • 21.6.2021 Jarní rovnodennost, vydatný déšť, velká povodeň 21-22.6.2021 napršelo celkem cca 50-60mm srážek.
 • 14.6.2021 První fáze budování tůní
 • 2.6.2021 Zkoušel jsem dělat dřevěné uhlí ze dřeva jabloně.
 • 21.5. -2.6.2021 Postupně jsem posekl trávu podél potoka.
 • 11-13.5.2021 Udělal jsem tůně v horní části koryta potoku. 13. - 14.5 napršelo cca 70 mm vody.
 • 5.4.2021 Zasadil jsem 2 lísky u posedu, 5 arónií a 2 arónie, zasadil jsem listnatý strom v horní části u potůčku. 
 • 4.4.2021 Zasadil jsem ořešák v lese.
 • 2.4.2021 Zasadil jsem vedle bledulí medvědí česnek.
 • 1.4.2021 Zasadil jsem lísku a lípu u posedu.
 • 16.3.2021 Postavil jsem z palet první kompostér
 • 10.3.2021 Zasadil jsem na pozemek stromek z terasy, který vadil výstavbě vyvýšeného záhonu.
 • 5.3.2021 Na pozemek jsem zasadil bledule, lísku a japonský topol (řízky) - dnes sněžilo na části pozemku byl sníh.
zobrazit více..
Loading...