Velký Reset - restart, Great Reset

Velký Reset - restart, The Great Reset

Upozornění: jedná se o osobní pohled autora setříděný z různých střípků v jeho okolí a nemusí být objektivní.

Celá "konspirační teorie" je postavena na tom, že světoví lídři či elity chtějí využít současnou pandemii na nastolení nového světového řádu. Má dojít ke zrušení kapitalismu a vládě Technokracie (Imperialismus), má být omezena svoboda a nastolena kontrola nad lidmi. Mluví se o monitorování a digitálním dohledu nad lidmi. Dokonce má dojít ke zrušení soukromého vlastnictví, tedy ke komunismu (pokud vše bude vlastnit stát a nikoliv globální korporace). V tomto článku se proto podíváme na některé aspekty tohoto údajného "spiknutí globalistů" a pokusím se vysvětlit, o co ve skutečnosti jde.

Kousek pravdy

Říká se, že každá lež má v sobě kousek pravdy. Není tomu jinak ani v tomto případě. Plán tzv. "Velkého resetu" skutečně existuje. Jde o plán obnovy světa po skončení pandemie, který představilo Světové ekonomické fórum sdružující různé osobnosti byznysu, politiky či vědy. Za otce myšlenky Velkého resetu se dá považovat Klaus Schwab - zakladatel fóra. Díky rostoucím a nesplatitelným dluhům již nemohou "vyspělé západní státy" dále fungovat v současném modelu kapitalismu 21. století, proto přichází velký reset ("problémem ale nejsou vnitřní problémy, jako např. dluhy a systém, ale vnější nepřítel koronavirus, který to vše způsobil" a odhalil nedostatky neudržitelného systému). Poznámka: jeho pravý důvod je však jiný (strach z "efektu velkého muže").

Schwab prezentuje Velký reset jako plán obnovy po pandemii, který by měl zahrnovat udržitelný rozvoj, zelenou ekonomiku, dosažení větší rovnosti či digitalizaci. Schwab také tvrdí, že současný neoliberální model kapitalismu je třeba nahradit něčím, co nazývá kapitalismem stakeholderů (kapitalismus zúčastněných stran). Systémem, ve kterém se korporace nezaměřují pouze na profit, ale slouží stakeholderům - zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a komunitám (zisk se transformuje na službu a blaho ve prospěch všech). 

Zdroj: 22.12.2020 https://manipulatori.cz/velky-reset-nova-konspirace-o-svetove-totalite/

Koronavirová pandemie je současní plánu (koronavirus je hlavní příčina, která decimuje ekonomiku), který se nazývá Velký restart. Great reset je projektem pánů za oponou (vládnoucí elita prostřednictvím globálních korporací a lídrů). Myšlenka velkého resetu není nová, reálně se začala veřejně prosazovat v první polovině roku 2020, kdy ho oficiálně oznámilo Světové ekonomické fórum, které se schází Davosu, naposledy leden 2020. Je to prý cesta, jak svět udělat lepším, podobně po jako po 2. světové válce (budování nového z trosek války s koronavirem, který způsobil ekonomickou devastaci). Koronavirus pravděpodobně posloužil jako záminka pro realizaci tohoto plánu, který chce vybudovat zcela nové základy pro naše hospodářské, školské, zemědělské, dopravní, komunikační, bankovní (i měnové), zdravotní, důchodové a sociální systémy (slibují více rovnosti a inkluze)Světová ekonomika je díky koronaviru v troskách, abychom to napravili velkolepým globálním řešením jménem VELKÝ RESTART (RESET), musíme ji vypnout a znovu nahodit (není to o stisknutí tlačítka RESET).

Teze, nepochopení významu současné pandemie: virus jsme si přitáhli, protože nám ukazuje způsob našeho života, tedy to, že žijeme na úkor hostitele (lidí, planety a Vesmíru), pokud to nepochopíme, přijdou další projevy nerovnováh a kolaps lidské civilizace. Zánik civilizací byl obvykle provázen konzumem, dekadencí, extrémy a pýchou, které vidíme všude kolem nás.

Řada astrologů připisovala KONJUNKCI JUPITERU SATURNU - 21.12.2020 epochální význam, který můžeme zjednodušeně nazvat: konec vlády starého krále Saturnu, kterou přebírá mladý princ JUPITER. A už máme jedno z vysvětlení, co je touto konstelací myšleno. Jde o VELKÝ RESET (Bohatí kapitalisté - soukromé vlastnictví, směřují společnost k socialismu a komunismu, tedy ke sdílené ekonomice a službám, ale zásadní rozdíl tkví v tom, že majetek zůstává v rukou nadnárodních firem a nikoliv rukou státu) a přechod do poslední vývojové fáze kapitalismu - Imperialismu a metavesmíru.

Kniha Klause Schwaba: Covid 19 VELKÝ RESET. K původnímu stavu se již nevrátíme, Covid je globální problém, proto je potřeba jej řešit globálními prostředky, lze očekávat zánik národních států a jejich kompetence budou přesunuty na vyšší úroveň. Čeká nás sdílená ekonomika, přechod na DIGITÁLNÍ FORMU PENĚZ - odbourání hotovosti, zavedení nepodmíněného digitálního základního příjmu, cílem je zotročená společnost?

 • Za duchovního otce velkého resetu lze považovat Klause Schwaba. Světové ekonomické fórum (od 1987 se setkávají každoročně v Davosu) v těchto procesech hraje zásadní roli.
 • Podporuje průmysl 4.0 a robotizaci (o zdanění robotů a umělé inteligence se zatím nemluví).
 • Digitální měny (digitální euro) nahradí papírové peníze, zrychlí krachy malých a středních firem, dojde k omezení vlastnických práv, cestování a lidských svobod.
 • New 'year zero' (2020, Marshallův plán II), plán evropské obnovy zajistí více rovnosti a inkluze, je čas začít znovu budovat a stejně jako v roce 1946, na novém základu (pozn. čeká nás, nebo už proběhla tzv. JALTA II? - nové digitální přerozdělení světa).
 • V roce 2030 již bude vše "digitální", budu mít neomezený přístup k čisté energii a nebudu nic vlastnit (dům, auto, přístroje, oblečení atd.), ani nepotřebuji nic vlastnit, vše mohu získat jako placenou službu.
 • Jsou lidé na tuto změnu mentálně připraveni, nebo jde pouze o výsledek digitálního myšlení a tlaku vládnoucí elity, která nevnímá lidský a duchovní rozměr člověka a planety (obojí jsou živé bytosti, ne stroje, které pouze slouží ve prospěch elit), ale pouze žijí na jejich úkor?
 • Základní nepodmíněný příjem = konec osobního vlastnictví.
 • DAVOS, agenda 2021

Velký reset jednoduše znamená, že úzká skupina osob (pánové za oponou) bude řídit a kontrolovat celou civilizaci, ve prospěch svých zájmů, díky pestré škále nástrojů a většinová populace tuto globální "past" nevidí, nevnímá a dílčí části systému dokonce vědomě podporuje, protože je to pohodlné, "výhodné", logické, "IN", snadné (když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, podobně jako při vstupu do EU) a zadarmo. Jsme na křižovatce, zda naše civilizace půjde cestou vytváření "umělého ekosystému (exploze)" (Homo Technologicus, digitalizace, robotizace, virtuální realita, humanoidní robot, vše řídí digitální diktátor v metavesmíru) nebo cestou "přírodního ekosystému (imploze)" (HOMO Aquarius, platí ze přírodní zákony, člověk jako lidská bytost, planeta je živý organismu, vše propojuje Stvořitel). A jak předpovídají programovací knihy a filmy, tak se takové reality pravděpodobně dočkáme (RUR, Avatar, Matrix, Prométheus atd).

Marketing Velkého Resetu (tato fráze se již používána minimálně od roku 2011) začal s předstihem už na začátku roku 2020, výrazně zrychlil po Brexitu a inauguraci prezidenta USA (klíčovým mezníkem byl i 6. leden 2021, kdy skočila éra Donalda Trumpa), kdy se spustili další procesy projektu.

https://www.weforum.org/agenda/2012/01/the-great-transformation-in-davos-new-models-to-address-old-challenges/

Nástroje, které jsou používány pro realizaci velkého resetu:

Pro realizaci Velkého resetu (plán na dalších 10 roků a na konci bude vše "digitální") se využije koncept Digitálních virtuálních států, které jsou spojené se zánikem národních států a jejich kompetence budou přesunuty na vyšší úroveň, to zajistí rovnost pro všechny a svět bude "zelenější" (udržitelný), abychom vytvořili zdravější, spravedlivější a prosperující budoucnost. Některé dílčí části a nástroje nám mohou připadat bezvýznamné, ale propojením v jeden funkční celek vytvoří neproniknutelnou pavučinu, kterou lze lehce zneužít lidmi proti lidem, v tom tví podstata celého projektu (problémem nejsou nástroje a části plánu, ale myšlení lidí a jejich cíle). Nikoliv spolupráce lidí, ale totální válka lidí s lidmi v různých podobách.

CÍLEM PROJEKTU "VELKÝ RESET" může být OVLÁDNUTÍ VěDOMÍ LIDÍ (pro některé přenesení jejich vědomí do stroje a tím zajištění nesmrtelnosti - křemíkový člověk) a přesun do metavesmíru prostřednictvím strachu, závislostí a ztráty kontroly nad sebou samými (ztráta svobodné vůle, integrity a lásky k sobě, mizí duchovní rozměr lidské bytosti), mohou se z nás stát lidské digitální zombie, které řídí "digitální bůh". Není náhodou, že "VELKÝ RESET" přichází s nástupem věku Vodnáře (který nám ukazuje, kde jsme manipulováni, závislí a kde žijeme v iluzi) a je urychlen falešnou transformací civilizace, která je konceptuálně řízena na všech úrovních pány za oponou. Paralyzuje nás vlastní narůstající stres, rostoucí objem informací a změn, které přestáváme vnímat (naplňuje se efekt vařené žáby). Je to doslova závod z časem, proces Velkého resetu je urychlen, aby se nenaplnil "efekt velkého muže" (nový vůdce a vzpoura mas) - příchod mimozemských civilizací.

 • Epidemie koronaviru, izolace lidí, nouzový stav, očkovací digitální pasy (Digitální zelený certifikát, který postupně nahradí občanky v EU), omezení pohybu osob, narušení setkávání lidí, kultury, cestování a společenských akcí, rozklad rodiny (LGBT, gender) a národních zvyklostí (digitální koncentrační tábory).
 • Polarizace ve společnosti (dva tábory, které stojí proti sobě), růst agresivity a strachu.
 • Masivní zadlužování států (věčné dluhopisy, kurzarbeit), rozklad národních států - kolaps a paralýza zdravotního, sociálního a důchodového systému, státních institucí a národní ekonomiky (záporné úrokové sazby, ekonomika digitálních platforem, kolaps malých firem a živnostníků včetně služeb, omezení pohybu osob, Zombie firmyDolaroví jednorožciDisruptoři, home officelockdown). 
 • Tržní zdanění nemovitostí (zejména ve velkých městech a atraktivních lokalitách, kde pro běžnou populaci bude bydlení a nájem nedosažitelné), roční zdanění může dosahovat výše 1 - 2 % z tržní ceny nemovitosti. Vlastnění nemovitosti se stane pro většinovou populaci nedostupným. Vlastnictví nemovitostí bude pouze doménou bohatých (tyto nemovitosti budou skupovat velké nadnárodní korporace), ostatní lidé budou žít v nájmu, nebo budou dojíždět z větších vzdáleností, proto se budou budovat sítě rychlovlaků (kopíruje se model dojíždění v USA, kde se dojíždí i 100 mil autem, v Evropě to budou rychlovlaky). 
 • Sdílené vlastnictví (nebudu vlastnit dům, auto, spotřebiče, oblečení atd., vše budu moci mít jako službu), digitalizace státu a ekonomik, sdílená ekonomika (průmysl 4.0, robotizace, moderní technologie, Umělá inteligence, 3D tiskDisruptoři, start-upyAirbnb atd.), zdravotnictví (např. telemedicína), školství (distanční výuka, e-knihy), práva atd. Většina věcí, které budeme užívat, bude mít nemateriální podobu (svět se přesouvá do virtuální reality).
 • Byrokracie, cenzura, zahlcený soudní systém, rostoucí složitost zákonů, výrobků, systémů atd..
 • Vynucování, bez možnosti volby (demokracie se transformuje v diktát posvěcený závislou většinou.
 • ElekromobilitaAutonomní vozidla, vysokorychlostní železnice, sdílená doprava, Uber, rozvážkové služby, konec uhelných elektráren a nahrazení ropy nestabilními obnovitelnými zdroji energie.
 • Umělé maso, Hydroponie, aquaponievertikální farmy, jídlo v prášku (Solein, Sens, Mana, protein z červů atd.), geneticky modifikované plodiny (GMO), umělá hnojiva, doplňky stravy, průmyslově zpracované potraviny, balená voda, zelenina a ovoce po celý rok. Důsledkem těchto procesů je odklon od přírody, pokles imunity, civilizační nemoci, klesající porodnost, samodestrukce civilizace..
 • Technokracie - digitální diktátorNeofeudalismusKontrolovaná společnost se sociálním bonusem, Základní nepodmíněný příjem ( = konec osobního vlastnictví), růst nezaměstnanosti a chudoby.
 • Pokles úrovně školství, hloupnutí a degenerace obyvatel, distanční výuka ve školách, Digitální myšlení, digitální demence, dopaminová závislost (závislost na moderních technologiích a připojení k internetu atd.), e-knihy, čtečky, počítačové hry, robotičtí humanoidi učící děti doma i ve školách atd. (důsledkem je, že mizí myšlení ve vzájemných souvislostech a kritické myšlení - tzv. selský rozum), virtuální realita, sociální sítě, moderní technologie atd.
 • Digitální měny (digitální Euro, již se testuje min. od října 2020) na technologii blockchainu nahradí papírové peníze a s tím bude spojená Digitální měnová reforma a změna finančního systému (úspory a dluhy budou transformovány do nového systému). Digitální bankovní identita (digitální občanka), digitální klon člověka (digitální dvojník), genetické inženýrství - transhumanismus (změna pohlaví, vylepšení člověka atd.), satelitní internet, kybernetická (ne)bezpečnost.
 • Virtuální realita (sport, kultura, zábava, dovolená, přátelé, rodina, partner, bydlení, zážitky atd.), Homo technologicus, který žije život ve virtuální realitě (život se dá vypnout, nebo resetovat a začít znovu), aby neztratil své iluze a vlastní svět, který se mu v realitě rozpadl (jedinci nejsou schopni přijmout neustále změny běžné realitě).
 • Technologické firmy (GAFA) se snaží vytvořit metavesmír do roku 2026 (náhrada současné reality, umělou, virtuální), jde o postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi, vznikne tak zcela nový komplexní svět pro naše digitální já (další díl do skládačky předstupněm metavesmíru je i digitální identita).  
 • Digitální paměť (cloudová úložiště, zlatý rybník, digitální ákáša) s využitím umělé inteligence a kvantových bionických superpočítačů, ty budou řídit celý digitální ekosystém včetně člověka, robotických technologií, umělé a virtuální přírody (dochází k metamorfóze z reálného světa do digitálního virtuálního světa).
 • Jsme otroky dění kolem nás a největší strach máme z informací (informace se stala prostředkem konzumu a stále jich přibývá a nestačíme je už vnímat v souvislostech a zapomínáme), které mohou nabourat naši pravdu (pilíře reality ve které žijeme).
 • Změny klimatu, život na dluh planety a budoucích generací, lékem na tyto problémy má být udržitelný ekonomický růst a zelená ekonomika (zelená elektřina je další nástroj pro lepší ovládání populace v kontextu Velkého resetu).
 • Technologická, biologická, informační, klimatická a kybernetická válka mezi globálními technologickými společnosti, národními státy i uskupeními států (lidé proti lidem).
 • Geoinženýrství (ovlivňování počasí).
 • Odstavení některých států od jaderné energie (aby nebyli energeticky nezávislí, stali se energeticky závislí), např. Česká republika, Slovensko, Polsko atd. Vytvoření závislosti na dodávkách energie pro "vazalské státy" (kolonie), již nemohou být energeticky, potravinově atd. nezávislí, ale pouze závislí.
 • Odstraňování diverzity v různých oblastech společnosti (např. jiný názor - se nyní nazývá dezinformace, nástup manipulace, digitalizace, elektromobility, odstranění hotovosti atd.) a nastolení rovnosti ve všem (ztráty vlastní volby, pokud bude mimo daný rámec možností).
 • Důsledkem všech těchto procesů je rozklad a paralýza státnosti, sounáležitosti obyvatel k svému národu, přírodě, rodnému domu, městu či vesnici, své rodině, víře a tím ztráta vlastní identity (rozklad integrity obyvatel a jejich komplexní vykořenění).
 • Postupné vědomé odkrývání zamlčované pravdy (existence mimozemštanů, jiné fyzikální zákony, nové technologie atd.).

Cílem celého procesu může být postupné ovládnutí vědomí lidí (tento proces popisuje efekt vařené žáby, aby se nemohli vzbouřit) prostřednictvím výše uvedených vnějších i vnitřních nástrojů a tím  zajištění "nekonečné" moci pro pány za oponou. Hrozí tzv. efekt velkého bílého muže (např. příchod mimozemských civilizací na planetu s novými technologiemi, nebo duchovní probouzení jedinců) a proto se proces velkého resetu s využitím pandemie zrychlí o 20 roků (z roku 2050 na rok 2030). Hrozbou pro tento proces je probouzení lidí, "otevírání jejich srdcí" a nastoupení cesty k pochopení sebe sama (vědomý člověk), přijetí své individuality. Důsledkem celého procesu může být redukce populace, ať řízená, nebo neřízená.

Můžeme kritizovat používané nástroje v projektu Velkého resetu, ale podstatou, která tento proces může zvrátit nebo transformovat, je omezení spotřeby a změna myšlení lidí (od kritiky a boje k pochopení smyslu svého života a probuzení svého duchovního já), která spočívá v nastoupení cesty k vědomému člověku (dochází k vzestupu vědomí a následně i fyzického těla na novou úroveň vnímánía díky tomu se může postupně změnit i společnost a právě nyní si tuto cestu začíná uvědomovat spousta lidí kolem nás. 

Velký reset je často spojován s přechodem k socialismu a komunismu, zásadní rozdíl je ale v tom, že majetek a finanční toky nevlastní stát, ale nadnárodní korporace a jde tedy o formu kapitalismu - Imperialismus (poslední vývojové stádium kapitalismu).

Po spuštění procesu v roce 2020 jsou dalšími klíčovými mezníky v nejbližších letech rok 2022 (plošné zprovoznění satelitního internetu) a rok 2024 (počátek kolonizace Měsíce, Vesmírů a nové přerozdělení sfér vlivu a světa- vznik DVS). V roce 2030 již bude vše "digitální", budeme mít neomezený přístup k čisté energii a nebudeme nic vlastnit. Společnost se bude dělit minimálně na dvě skupiny: 

 • Technologie budou sloužit ve prospěch všech lidí (ne pouze úzké skupině osob, která bude ovládat ostatní) a systém nebude postaven na principech kapitalismu 21. století, ale bude výsledkem vývojové transformační změny planety Země, Přírody a jednotlivců, kteří budou postupně měnit svá paradigma (rozpustí své iluze).
 • Technologie a umělá inteligence budou použity proti lidem, systém bude postaven na principech kapitalismu 21. století (Imperialismus).
 • Odmítání technologií.

Velký Reset (Zdeněk Chytra) není nic jiného, než ekonomická (korporátní socialismus, korporátní fašismus) a politická (jednotná a centralizovaná politika na vyšších místech, než je EU) přeměna globálního světa. Bankéři (defacto dnes ovládají min. západní svět) v tom hrají zásadní roli.

Odkazy:

 • https://cz24.news/nwo-velky-planovany-reset/
 • https://naseveru.org/2020/06/29/deep-state-priprava-velky-reset/<br>
 • https://www.project-syndicate.org/columnist/klaus-schwab
 • https://deqebat.com/welcome-to-2030-i-own-nothing-have-no-privacy-and-life-has-never-been-bettet

Transformace našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 

Tato agenda je akčním plánem pro lidi, planetu a prosperitu. Usiluje také o posílení všeobecného míru ve větší svobodě. Uznáváme, že vymýcení chudoby ve všech jejích formách a dimenzích, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzvou a nepostradatelným požadavkem udržitelného rozvoje. Tento plán provedou všechny země a všechny zúčastněné strany jednající ve spolupráci. Jsme odhodláni osvobodit lidskou rasu od tyranie chudoby a nedostatku a uzdravit a zabezpečit naši planetu. Jsme odhodláni podniknout odvážné a transformační kroky, které jsou naléhavě nutné k posunu světa na udržitelnou a odolnou cestu. Když se vydáme na tuto kolektivní cestu, slibujeme, že nikdo nezůstane pozadu. 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 cílů, které dnes oznamujeme, ukazují rozsah a ambice této nové univerzální agendy. Snaží se stavět na rozvojových cílech tisíciletí a dokončit to, čeho nebylo dosaženo. Snaží se realizovat lidská práva všech a dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek. Jsou integrované a nedělitelné a vyvažují tři rozměry udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

Cíle a cíle budou v příštích patnácti letech stimulovat činnost v oblastech zásadního významu pro lidstvo a planetu:

Cíle udržitelného rozvoje

 • Cíl 1. Všude skoncovat s chudobou ve všech jejích formách
 • Cíl 2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství
 • Cíl 3. Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku
 • Cíl 4. Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního učení pro všechny
 • Cíl 5. Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek
 • Cíl 6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny
 • Cíl 7. Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 • Cíl 8. Podporovat udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 • Cíl 9. Budovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace
 • Cíl 10. Snížit nerovnost v rámci zemí i mezi nimi
 • Cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
 • Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby
 • Cíl 13. Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům *
 • Cíl 14. Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj
 • Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti dezertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti
 • Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 • Cíl 17. Posílit prostředky provádění a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj

https://sdgs.un.org/2030agenda

22.1.2021 Velký reset, Pavol Lupták

 • Slovensko čekají těžké časy (příjmy rozpočtu 2021 cca 15, 8 miliardy EUR a výdaje cca 23, 8 miliard EUR), národní katastrofa, dluhový kolaps. Svět po koroně bude jiný jako před koronou (technicky to není možné).
 • Geopolitické změny, razantní výhybka s nástupem Joe Bidena (Demokratická strana a její neoliberální linie) znamená změnu politické orientace nejen v USA, ale v celém světě. To se dotkne i Slovenska (přestože představitelé Slovenska tvrdí, že vrátíme zpět do původního stavu před krizi).
 • Agenda OSN má vstoupit v platnost v roce 2030, Slovensko se k němu přihlásilo. Svět po roce 2030 bude silně totalitní a možná to bude horší jak bývalém režimu (spravedlivé rozdělování zdrojů a bohatství).
 • Současný světový měnový systém byl nastaven tak, aby majetek celého světa skončil v jedněch rukách (systémově je to tak nastavené) a zbytek světa byl v dluzích.
 • Banky a státy používají tyto nástroje na odstranění následků korona krize (nad rámec pravidel měnového systému): v roce 2008 to bylo např. kvantitativní uvolňování, záchrana hypotečního trhu atd. S příchodem krize 2020 bylo přijato centrálními bankami dalších 18 opatření (snížení kapitálové přiměřenosti - finanční polštář, snížení povinných rezerv téměř na nulu, snížení úrokové míry pro banky, zvýšení likvidity pro firemní sektor, zvýšení likvidity na mezibankovním trhu, sanace a odkupy studentských půjček, programy na podporu municipalit, atd.)
 • EU má nachystaný balík 750 miliard EUR na obnovu ekonomiky. V zelené evropské ekonomice se plánuje zakázat po roce 2030 výrobu automobilů se spalovacími motory.
 • S virem nemůžeme bojovat (vyhrát), ale musíme se naučit koexistovat. Vůbec nevíme co ještě na nás čeká a jaké budou výsledky očkování.
 • Může dojít k tomu, že bude málo potravin a budou na lístky. Slovensku reálně hrozí, že nebude mít co jíst, pokud nebude potravinově soběstačné. Díky výpadků příjmu nebude mít Slovensko peníze na nákup potravin.
 • Nyní si představme, že máme Lockdowny a někdo spustí Velký reset, který začne zastavením finančních toků, začne pádem bank (porušují se základní ekonomické pravidla, systém je na páku, velká část zdrojů bank je investováno na burze do akcií).
  Základní pravidlo: mám příjmy a výdaje, pokud mám zdravou ekonomiku, tak výdaje musí být nižší než příjmy (tvořím rezervy do budoucna a mám na investice). Od roku 1976 se celý svět pouze zadlužuje a nyní tento nesplatitelný dluh atakuje hranici 300 bilionů USD.
 • Inflace není, protože peníze celého jsou uloženy v derivátech (obchody na páku, forex, dluhopisy, certifikáty, opce atd.).
 • Akcie nemohou růst do nebe, od března 2020 rostou v rozporu se zdravým rozumem (došlo ke krizi a propadu ekonomiky větším než byl v roce 2008). Se 100 % jistotou trhy náhle padnou, kdy to bude vám nikdo nepoví, ví to pouze ti, co to ovlivňují. Dle mého názoru to bude již letos, ale mohu se mýlit. Trhy již spadnou pod reálnou hodnotu akcií, na úroveň roku 2000 (Dow Jones z 31 000 na 17 000 bodů). Pokud dojte k takovému propadu (hluboko pod nákupní ceny akcií), tak pokud budou ztráty větší než základní jmění bank, zkrachují.
 • Takové změny se dějí při kataklyzmatech (1. světová válka, 2. světová válka atd., i koronavir má podobný charakter, ale může přijít ještě něco horšího) a tehdy dominoval USD, od roku 1976 (nový světový finanční systém) a začala se hra na dluh a světová ekonomika jede již 50 roků na nekončícím zadlužování, které je nyní dosáhlo nějaké mezní hranice (už před korona krizí se hromadily nové neprodané automobily na skladech a další výrobky, které se neprodaly a sešrotovaly atd.).
 • Jak bude vypadat svět po systémové změně (Velkém resetu, který naznačují velcí hráči) nevíme, ale víme, že vlády jsou pouze služebníci pánů za oponou.
 • Prioritou je zachránit si své životy a mít potraviny, pokud je to možné, tak se lze chránit soběstačností (zahrada, fotovoltaika, vlastní studna atd.).
 • Hrozí velké zchudnutí většinové populace a velké přerozdělování majetků. V krizi se majetek neztrácí, pouze se přesouvá, koncentruje se již dlouhodobě do rukou úzké skupiny osob (pánů za oponou).

10.2.2021 Great "Reset" je hrozbou pro každého z nás. Víte, kdo ho prosazuje v ČR?

Velký reset zprávy z tisku:

2.8.2021 Úřady začnou od pondělí vydávat nový typ občanských průkazů vybavený zabezpečeným čipem s biometrickými údaji. Změnou, která vychází z evropského nařízení, se ztíží možnost doklady padělat a zneužívat. Kvůli přípravě nebylo od čtvrtka do neděle možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/urady-zacaly-vydavat-nove-obcanky-s-biometrickymi-udaji-40367846#

31.7.2021 Zakladatel největší sociální sítě Mark Zuckerberg sestavil produktový tým, jehož cílem je vytvoření tzv. metavesmíru. Tento svět virtuální reality, kde bychom budovali naše digitální já, by rád spustil v horizontu několika let.

Poslední roky se nesou v duchu souboje miliardářů o dosažení kosmu. Richard Branson vystoupal v červenci ve svém testovacím letu k hranici vesmíru. Krátce poté se ještě o kus dál podívala raketa New Shepard Jeffa Bezosa. Plány Elona Muska sahají k Marsu. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg dceřinou raketovou firmu nemá, a tak si plán dosažení vesmíru vyložil po svém. Stvoří svůj vlastní.

 • Ambiciózní cíl: transformovat během pěti let mediální impérium Facebook na metavesmír (někdy se metavesmír označuje za ideového následovníka internetového kyberprostoru). Tedy svět digitální reality pro práci, komunikaci i hraní uživatelů, kteří by se do virtuálního světa připojovali s VR headsety, ale i přes počítač nebo telefon.
 • Dnes je chápán metavesmír jako nadstavba internetu, v níž by vznikl zcela nový komplexní svět pro naše digitální já.
 • Abychom dosáhli naší vize metavesmíru, musíme vybudovat spojnice mezi dílčími minisvěty. Tak se zbavíme fyzikálních omezení a budeme se mezi nimi přesouvat stejně snadno, jako se pohybujeme doma z jedné místnosti do druhé.
 • Již dnes můžeme hrát nebo se scházet ve virtuální realitě - vizí je zde však žít. Důležitým rysem je proto vytvoření podmínek i pro socializaci, aby se zde digitální verze uživatelů mohly v reálném čase bavit, pracovat i běžně komunikovat.
 • Facebook již nyní disponuje masivní uživatelskou základnou, která se blíží třem miliardám uživatelů. Kromě toho mu patří i Instagram, raketově rostoucí vizuální síť. Zároveň do mediálního konglomerátu spadají i divize specializující se na vývoj augmentové (AR, jde o propojení virtuálního světa a reálného, pozn. red.) a virtuální (VR) reality.
 • V budoucím metavesmíru by měl Facebook monopol na veškerá pravidla (vyvíjí vlastní technologii), aniž by byl svázán diktátem konkurenční platformy, kterou by využíval.
 • V metavesmíru bude možné sbírat ještě více dat o uživatelích. "Nešlo by jen o to, kam kliknu a co se rozhodnu sdílet, ale i o to, kam se rozhodnu jít, jak stojím, na co se nejdéle dívám, o drobné způsoby, jak fyzicky pohybuji svým tělem a reaguji na určité podněty. Byla by to přímá cesta do našeho podvědomí, a to je pro datového kapitalistu zlato.
 • Očekávejme postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi v mezích daných legislativou. Musíme si také počkat na to zásadní: reakci nás, publika.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virtualni-utopie-nebo-zlaty-dul-sef-facebooku-chce-stvorit-metavesmir-171022#

19.5.2021 Během několika týdnů začnou první firmy v Česku nabízet službu BankID. Díky ní lidé nebudou muset nikam chodit například při změně smluv s dodavateli plynu nebo elektřiny, ubude papírování a víc služeb půjde zařídit on-line. BankID totiž umožní zákazníkům totožnost ověřit stejně, jako když se přihlašují do internetového bankovnictví - pomocí mobilní aplikace a bezpečnostního klíče.

"Dá se očekávat, že banky pocítí větší tlak na hackování systémů," říká v rozhovoru pro HN Ondřej Říha, majitel softwarové společnosti Digital Solutions. Ta firmám pomáhá zapracovat službu BankID do jejich IT systémů. Bezpečnostního selhání na straně bank se ale Říha neobává. "To sami lidé budou muset být obezřetnější. Bude potřeba větší osvěta, aby uživatelé věděli, jak přístup k bankovnímu účtu ochránit a používat tak, aby nenaletěli podvodníkům," vysvětluje.

Nejnižší ověření stojí jednu korunu. Základní je za 30 a nejvyšší za 150 korun - záleží na tom, jak moc detailní údaje o identitě klientů bude firma k ověření vyžadovat. U našich klientů vnímáme, že to kompletní ověření, když mají hodně dokumentů, je docela drahé. I velké společnosti, jako je ČEZ, zvažují, co budou používat a co ne. Společnost Bankovní identita je dominantním hráčem a nemůže tak nabízet množstevní slevy. Věřím ale, že ceny budou časem klesat. Velcí dodavatelé energií či telekomunikační firmy na to budou tlačit. Na tom se svezou i ty menší firmy.

https://archiv.ihned.cz/c1-66924310-lide-budou-muset-byt-opatrnejsi-s-bankovni-identitou-vzroste-tlak-na-hackovani-systemu-rika-sef-softwarove-firmy<br>

14.5.2021 Evropská unie plánuje, jak během letní sezony obnovit volné cestování. Zájem o pobyty v cizině je totiž obrovský. Jen z Česka chce vycestovat za hranice více než milion lidí. Řešením pro cestovatele mají být evropské covidové pasy. Ještě předtím chce ale Česko uzavřít dohodu se sousedními státy a také v rámci visegrádské čtyřky. Čeští zástupci se již takto dohodli například s Maďarskem.

Europoslanci již odsouhlasili, že se bude uznávat jen očkování schválenými vakcínami Evropskou lékovou agenturou. Chystaný evropský covid pas by mohl fungovat na principu QR kódů a počítá se také s jeho papírovou podobou. Půjde o certifikát, který umožní cestování pouze v rámci Evropské unie, nikoliv za její hranice.

Hlavními kritérii má být očkování, negativní test a přítomnost protilátek. Členské státy si následně samy vytváří vlastní aplikace. Právě v těchto aplikacích bude uložený jednotný unijní certifikát. 

https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/covid-pas-ambiciozni-plan-ktery-by-mohl-vyresit-cestovani-v-dobe-pandemie-a-nejen-to-1380494 

2.5.2021 Očkování funguje. Čeští vědci se ale rozcházejí v tom, zda a jak rychle zavádět covid pasy jako vstupenky k návratu do běžného života. Varují před dělením společnosti do více kategorií. Někteří v tom spatřují "umělý byznys". Riziko, že budou naočkovaní lidé dále šířit nemoc covid, je velmi nízké. Shoduje se na tom většina českých vědců a vyplývá to také z aktuální zprávy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDPC), jejíž základní teze uveřejnil na svých stránkách Státní zdravotní ústav.

Pokud se však chce Ministerstvo zdravotnictví řídit odborným názorem v otázce zavedení covid pasů pro očkované, jednoznačnou odpověď nedostane. Oslovení vědci totiž nejsou jednotní. Covid pasy mají v budoucnu posloužit jako "vstupenka" do zahraničí, případně na různé sportovní či kulturní akce.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zavest-ted-covid-pasy-budme-opatrni-varuji-vedci-152214#<br>

18.4.2021 Plošné sledování uživatelů na sociálních sítích či umožnění kohokoliv lokalizovat. Toho se obává řada europoslanců, kteří varují před návrhem nařízení pro umělou inteligenci. Tu zpracovala Evropská komise, která finální verzi chtěla představit až v příštím týdnu. Návrh ale unikl a mezi zástupci Evropského parlamentu vzbuzuje obavy, protože podle nich tvrdě zasahuje do osobních práv.

Evropská komise několik měsíců připravovala návrh, který by reguloval využití umělé inteligence. To se mělo týkat zejména počítačových algoritmů, kde by umělá inteligence měla být více bezpečná či transparentní. Dokument ale předčasně unikl a o jeho podobě informoval například server Politico či BBC.

Návrh má přes osmdesát stran a objevují se v něm i znepokojivé návrhy, před kterými varují europoslanci. Používání na rozpoznávání obličejů pro sledování mají být podle návrhu zakázány. Výjimka ale míří na používání těchto systémů v armádě či při zajištění veřejné bezpečnosti. To je například při podezření z chystaného teroristického útoku či podobných hrozeb. Panují ale oprávněné obavy, že by se tato výjimka mohla zneužívat pro plošné sledování lidí a navíc by se jednalo o tvrdý zásah do soukromí.

Veřejné orgány by tak mohly sledovat lokaci, soukromou komunikaci nebo sociální sítě se všemi záznamy. To je ale podle europoslanců velmi snadno zneužitelné.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) také varuje, že dokument zatím není oficiální. Přesto by se podle něj měla umělá inteligence už nyní v Evropské unii rozvíjet. "Dávat však už teď, kdy ani nevíme, jak přesně budeme AI definovat, bianco šek veřejným orgánům, mi přijde předčasné. Nehledě na to, že jde o potenciálně tak velký zásah do svobod občanů, že by se tím měly zaobírat primárně jednotlivé národní parlamenty a ne unijní instituce," řekl pro Echo24 Vondra.

https://echo24.cz/a/SbkNY/uredni-smirovani-na-obzoru-unikly-dokument-planuje-sledovani-pro-ochranu-verejne-bezpecnosti<br>

26.3.2021 Zajít si sednout na zahrádku restaurace, nechat se ostříhat a k tomu si koupit dobrou knížku. Věci běžné v době před covidem po dlouhých měsících lockdownu netrpělivě vyhlíží už skoro každý. Vedle zákazníků obzvláště provozovatelé všech služeb a obchodů, kteří kvůli striktním opatřením proti šíření nemoci musí mít už řadu měsíců zavřeno, a přicházejí tak o obživu. I proto se teď upínají k novému projektu, který by mohl rozvolňování výrazně urychlit. Jedná se o mobilní aplikaci, kterou nyní vyvíjí stát a o jejímž využívání intenzivně jedná s Hospodářskou komorou.

Lidem by měla umožnit využít opět různé služby, když se prokážou očkováním proti covidu, výsledkem testu protilátek po prodělání nemoci či potvrzením o negativním testu za posledních 24 hodin. Aplikaci by si každý stáhl do mobilu, získal by tím přístup ke svým ověřeným údajům a pak je ukázal, než usedne třeba v zahradní restauraci.

Nyní si lidé mohou průkaz o očkování stáhnout z portálu Ocko.uzis.cz. "Do konce dubna tam budou i informace o testování. Mobilní aplikaci děláme současně," řekl HN Vladimír Dzurilla, šéf státní IT agentury NAKIT, která na vývoji už týdny pracuje. "Kdy se ale začne používat mezi lidmi, to záleží na vládě, ministerstvu zdravotnictví a epidemické situaci," dodal. Později by měla být přidána i data o prodělané nemoci. Ministr zdravotnictví Jan Blatný zatím nechce o rozvolňování mluvit. V polovině dubna by ale měla vláda na základě dat rozhodovat o dalším postupu.

Na co nejrychlejší uvedení aplikace do života tlačí podnikatelé. Hospodářská komora i další svazy o tom už tento týden jednaly se zástupci státu i epidemiology, kteří vládě radí. "Když někdo může s negativním testem stát osm hodin u montážní linky nebo byl očkovaný, nedává přece smysl, aby se pak nemohl jít nechat ostříhat nebo si dát pivo na zahrádce," říká viceprezident Hospodářské komory a zároveň prezident Svazu obchodu Tomáš Prouza. Nová aplikace s údaji o "bezinfekčnosti" by měla být platná i v zahraničí a vychází z představy evropských covid pasů neboli digitálních zelených certifikátů. Minulý týden je navrhla Evropská komise. Cílem je hlavně usnadnit cestování v rámci EU. Celý projekt ale ještě musí schválit členské státy a europarlament. S jejich vznikem se tak nepočítá dřív než v červenci. Česko chce být se svou aplikací rychlejší. "Důležité ale také je, aby aplikace fungovala a měla přístup k datům. Aby to nedopadlo jako s eRouškou," upozorňuje Prouza. Zmíněná aplikace měla pomocí mobilů mapovat rizikové kontakty lidí s covidem, právě kvůli nepřístupnosti osobních údajů ale fakticky nefunguje.

https://archiv.ihned.cz/c1-66901220-do-hospody-ci-do-obchodu-jen-s-aplikaci-ktera-ukaze-ockovani-ci-negativni-test-je-skoro-hotova-ceka-se-na-vladu<br>

17.3.2021 Jednotné covidové pasy, jejichž parametry dnes navrhla Evropská komise, by se v Evropě mohly začít používat zhruba od konce května či od června. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jde podle něj o dočasné řešení. Jakmile WHO konstatuje, že koronavirová pandemie skončila, je cílem se vrátit k běžným podmínkám cestování.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4630409/ek-navrhla-covidove-pasy-u-nas-by-se-mohly-vyuzivat-zhruba-od-cervna.html<br>

16.3.2021 Lidé v Evropské unii by měli dostat elektronické očkovací pasy (Digitální zelený certifikát) s údaji o tom, kdy a jakou vakcínou byli očkováni. Díky tomu by pak mohli volně cestovat po EU jako před pandemií. Takový návrh ve středu předloží Evropská komise. HN mají jeho text k dispozici.

Odjet do jiné země unie by mohli i ti lidé, kteří sice očkováni nebyli, ale zotavili se z covidu, takže mají v těle protilátky. Ostatní by pro překročení hranic dál potřebovali negativní test nebo by museli zamířit do karantény. Údaj o prodělaném onemocnění nebo o výsledku testu by očkovací pas rovněž obsahoval. Dokument má sice mít elektronickou formu, ale na vyžádání by ho lidé mohli získat i na papíře. Takzvaný očkovací pas, který Evropská komise ve středu navrhne, se má oficiálně jmenovat Digitální zelený certifikát. Jeho držitelé by mohli nejen cestovat, ale také třeba navštěvovat koncerty, restaurace a další místa s větší koncentrací lidí. To, zda účast na takových akcích bude podmíněna předložením pasu, si může rozhodnout každá země EU sama za sebe. 

 • Evropská komise zdůrazňuje, že v žádném případě nesmí dojít k diskriminaci lidí, na které při očkování ještě nevyšla řada nebo ho nemohou podstoupit ze zdravotních důvodů. Proto má podle ní návrat k životu před pandemií umožnit nejen doklad o očkování, ale i potvrzení o negativním testu nebo o prodělání covidu.

 • Unijní očkovací pas začne platit, jen když ho schválí členské země a Evropský parlament. Je důležitý hlavně pro jižní státy, které chtějí, aby se rychle obnovil turistický ruch. "Česko návrh podporuje, protože umožní volně cestovat v rámci celé EU, což je důležité nejen pro občany, ale i pro firmy, které na unijní trh vyvážejí

https://archiv.ihned.cz/c1-66895880-cestovani-po-evrope-nebo-vstup-do-restaurace-zaruci-jen-ockovani-schvalenymi-vakcinami-nikoliv-sputnikem<br>

15.3.2021 Pandemie nemoci covid-19 výrazně posílila dominantní postavení velkých podniků, což by mohlo ve středně dlouhém období brzdit hospodářský růst a podkopat inovace a investice. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (ČTK).

9.3.2021 Evropská komise bude mít návrh do 17. března. Použití očkovacího pasu by tedy skutečně mohlo být otázkou května. Chceme každopádně funkční řešení pro letní cestování. Ideální by bylo, aby šlo o společný celounijní postup a měli jsme tak stejná pravidla pro všechny."

"Covid pas by měl fungovat digitálně a mohli bychom v něm mít kromě očkování i potvrzení o testech. Samozřejmě za předpokladu bezpečného sdílení dat. Vznikl by tak nástroj, který usnadní cestování v rámci EU, a to i za příbuznými nebo na zahraniční pracovní jednání. Do praxe už uvedl obdobu očkovacích pasů například Izrael, který vede celosvětové tabulky v proočkovanosti anticovidovou vakcínou svých obyvatel. "Už má systém takzvané digitální zelené karty a očkovaným Izraelcům chce na základě toho povolovat cestování Řecko. Kypr se podobně staví k cestování očkovaných Britů. Tam se můžeme inspirovat," upozornil Tomáš Petříček.

Všichni šéfové členských zemí Evropské unie se už na konci února shodli na tom, že potřebují digitální osvědčení o vakcinaci. Podle německé kancléřky Angely Merkelové by to jednak mělo umožnit cestování v rámci Unie a zároveň by to mohlo umést cestičku i cestování ze třetích zemí do Evropy. 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/covid-pasy-by-mohly-byt-uz-v-kvetnu-40353364#<br>

7.3.2021 Vznik nového "popandemického" systému a "velký restart". To jsou hlavní cíle letošní konference Davos 2021, na které tradičně vystupují nejmocnější politici a byznysmeni, kteří v pozadí nastavují směr, jakým se bude ubírat svět. Mezi výzvy budoucích let, které řečníci Davosu jmenují, patří například zelená politika a změna ekonomického modelu. Ústředním motivem Davosu 2021 je boj s pandemií. Virtuální konference se v lednu účastnili například francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová, ruský prezident Vladimir Putin, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, čínský prezident Si Ťin-pching, strážkyně evropské pokladnice Christine Lagardeová, indický premiér Naréndra Módí či generální tajemník OSN António Guterres a řada dalších.

Mezi hlavní pilíře budoucí transformace má patřit:

 • Soumrak kapitalismu. Prezident a zakladatel WEF Klaus Schwab na konferenci nastínil potřebu "velkého restartu" politického i ekonomického uspořádání. Koronavirová krize podle něj odkryla slabiny starého systému, kapitalismu, a ukázala jeho nevhodnost pro 21. století. Restart systému vidí Schwab v transformaci kapitalismu zaměřeného na zisk v kapitalismus zaměřený na obecné blaho. Šéf WEF používá termín "stakeholder capitalism", který se dá do češtiny přeložit zhruba jako kapitalismus zúčastněných stran (vychází ze stejnojmenné ekonomické teorie). Starý kapitalismus, který generuje zisk výhradně pro potřeby jedné firmy a jejích akcionářů, by se měl podle Schwaba proměnit v systém, kdy společnosti spolupracují s politickým sektorem a do popředí staví veřejný zájem.
 • Vysoké zdanění bohatých. Řečníci Davosu vyzdvihují taktéž potřebu rovnosti lidí, která je podle nich nezbytná pro kvalitní globální spolupráci. Pandemie podle nich vrazila klín mezi bohaté a chudé a je zapotřebí nastavit co nejrychleji ekonomický balanc. K tomu má sloužit právě vysoké zdanění bohaté vrstvy a finanční podpora sociálně slabých a nezaměstnaných. "Rok 2021 je rokem obnovy ve dvou fázích. Vlády a banky v té první podpoří ekonomiku napříč sektory a v té druhé vznikne zcela nový ekonomický model. Ten může profitovat z digitalizace," uvádí Evropská komise. Zde je možné, že světoví lídři míní novým ekonomickým modelem zavedení digitálních měn centrálních bank (CBDC), systému, kde by byl každý virtuální dolar, euro, koruna v hledáčku centrální banky dané země. Na vznik a silnou centralizaci CBDC dlouhodobě upozorňuje kryptoměnová komunita .
 • Zelená politika a nulové emise. Třetím pilířem letošního Davosu je potřeba ekologické politiky a rozvoj udržitelných zdrojů. Političtí lídři usilují o redukci uhlíkové stopy a je zřejmé, že budou finančně podporovat "zelené" společnosti.

Kontroverzní a nepokrytě levicové myšlenky z Davosu se na internetu dočkaly masivní negativní reakce. Lidé kritizují, že budoucnost světa formují v rámci Davosu lidé, které nikdo nikam nezvolil. WEF publikovalo záznam konference na YouTube, uživatelé sepsuli například i vystoupení francouzského prezidenta Macrona a prezidenta WET Schwaba. "Nepamatuji si, že bych zvolil tohoto člověka, aby mi diktoval, jakým směrem se bude svět otáčet," napsal jeden z uživatelů. Řada lidí pak vystoupení politiků v Davosu spojuje s náboženským přesvědčením. "O velkém restartu doslova píše biblická kniha Zjevení," uvedl další komentující.

Je zřejmé, že pandemie a ekonomické potíže milionů lidí po celém světě způsobily vzestup levicových a často populistických politiků. První střípky z Davosu se začínají zhmotňovat. Například v Německu chce strana Zelených zakázat bohatým, aby si postavili rodinný dům.

https://cnn.iprima.cz/stary-system-nestaci-mocni-politici-volaji-po-restartu-sveta-a-nahrade-kapitalismu-20428<br>

4.3.2021 Zhruba čtrnáct století poté, co vynalezla bankovky, spouští Čína nejnovější ekonomický experiment: testuje národní digitální měnu eCNY. Čína se snaží předělat způsob, jakým fungují běžné peníze, a zavádí vlastní digitální měnu. Centrální banka již tuto možnost testuje i ve větších městech, jako jsou Peking a Šanghaj. Na rozdíl od jiných kryptoměn, které jsou decentralizované, aby je nemohla ovládat žádná společnost ani vláda, digitální měny vytvořené centrální bankou dávají vládám větší finanční přehled a sílu.

Podle Banky pro mezinárodní platby za posledních 12 měsíců experimentovalo s vlastními digitálními měnami více než 60 zemí, o rok dříve jich bylo 40. Mezi ně patří Švédsko, které v reálném světě zkouší digitální korunu, a Bahamy, které zpřístupnily všem občanům digitální měnu Sand Dollar. Národní kryptoměna funguje například i v Kambodži.

Číně jde o vývoj nových nástrojů pro sběr dat a jejich využití, aby ekonomika byla inteligentnější a využívala informace v reálném čase. Vývoj národní digitální měny v Číně začal v roce 2014, kdy Čínská lidová banka vytvořila vývojářskou skupinu. Stalo se to krátce poté, co si v zemi získal výraznější pozornost bitcoin. O dva roky později vznikla v centrální bance divize nazvaná Digital Currency Institute. A loni odstartovalo testování eCNY ve městech Šen-čen, Su-čou, Siung-an a Čcheng-tu. Peking doufá, že nová technologie pomůže mezinárodně podporovat jüan a oslabí nadvládu amerického dolaru. Další cíle čínské virtuální měny však ostře kontrastují s veřejnou diskuzí o otázce kryptoměn v dalších částech světa.

 • Zatímco v USA jsou kryptoměny zcela nezávislé, v Číně je projekt digitální měny svázán s úsilím komunistické strany o udržení kontroly nad společností a ekonomikou. Tato technologie je částečně navržena tak, aby posílila sílu dohledu. Čínský digitální jüan je digitální měna centrální banky, což z ní činí v některých ohledech opak kryptoměn, jako je bitcoin,
 • Běžné kryptoměny jsou zásadně decentralizované; nejsou vydávány ani podporovány vládami. Naopak e-jüan je součástí čínského mocenského aparátu. Je vydáván a regulován centrální bankou a jeho status zákonného platidla zaručuje čínský stát.
 • Peking si klade za cíl využít tuto funkci k boji proti praní peněz, korupci a financování terorismu a zároveň posílit již tak impozantní kontrolní pravomoci vládnoucí komunistické strany
 • https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/cina-testuje-vladni-kryptomenu-cilem-je-dokonaly-prehled-1378438? 

1.3.2021 Vědci Evropské unie spustili velmi ambiciózní projekt Destination Earth (DestinE), který by měl vést k vytvoření detailní digitální simulace celé planety Země. Jeho hlavním účelem bude modelovat budoucí klimatické trendy a hodnotit rizika možných katastrofických událostí, k nimž by mohlo dojít právě kvůli klimatu.

Projekt Destination Earth by měl přispět k úsilí Evropy stát se k roku 2050 uhlíkově neutrální. Digitální dvojče Země by mělo být spuštěno do deseti let. Umožní digitální modelování rozmanitých prostředí a procesů, které v nich probíhají, stejně jako vývoj a dopady změn klimatu. Badatelé si hodně slibují také od možnosti analyzovat budoucí environmentální katastrofy a plánovat možná řešení.

Aby bylo možné vytvořit a provozovat model Destinaton Earth, bude nutné zapojit mohutnou výpočetní sílu superpočítačů a cloudových systémů. Digitálně Země totiž bude modelována rozlišením na 1 kilometr, což znamená přímo apokalyptické nároky na výpočty. Bude to chtít "exascale" superpočítače, které zvládnou 10¹⁸ FLOPS, čili operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu. Takové superpočítače je ale nejprve nutné postavit, což má Evropská unie v plánu, i díky projektu Projekt Destination Earth.

https://www.stoplusjednicka.cz/evropsti-vedci-stvori-digitalni-verzi-zeme-kvuli-priprave-na-budouci-katastrofy 

1.3.2021 Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová říká, že EU tento měsíc představí návrh koronavirového pasu s cílem napomoci opětovnému otevírání cestovního ruchu (FT) 

25.2.2021 Lídři zemí EU vyjádřili na včerejším virtuálním summitu své rozhořčení ze zpožděných dodávek vakcín od nasmlouvaných farmaceutických firem. EU podle nich musí co nejdříve urychlit schvalování, výrobu a distribuci vakcín proti covidu-19, aby očkování mohlo po počátečních problémech nabrat tempo. Podle zdrojů EURACTIV.com chtějí také přísnější zákaz vývozu vakcín z Evropy pro firmy, které nerespektují kontrakty. Lídři mají také v plánu během příštích tří měsíců připravit podmínky pro vytvoření společného očkovacího certifikátu (The Capitals).

20.2.2021 Bez vakcíny nedostanete práci. Firmy v Británii začaly tlačit na očkování. Nejste očkovaní, nemáte práci. Většina britských firem chce pro své zaměstnance zavést povinné očkování proti covid-19. Premiér Boris Johnson uvedl, že britská vláda nemá v plánu zavádět takzvané domácí vakcinační pasy. Podobný krok by podle něj mohl vést k porušení mnohých morálních pravidel a vyvolat právní následky. Britský vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi ale minulý týden připustil, že některé britské společnosti mohou prosazovat svá vlastní pravidla a že rozhodnutí o povinném očkování zaměstnanců je na nich. Sám ale varoval před tím, že používání vakcinačních pasů považuje za "chybné".

Jsou dokonce ifirmy, kde pravidlo "no jab, no job" již platí. Tak například společnost Barchester Healthcare, která provozuje více než 200 pečovatelských domů, uvedla, že nebude přijímat nové zaměstnance, kteří odmítnou vakcínu proti koronaviru z jiných než zdravotních důvodů. Podobnou politiku zavádí pro nové zaměstnance také londýnská firma Pimlico Plumbers. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bez-vakciny-nedostanete-praci-firmy-v-britanii-zacaly-tlacit-na-ockovani-143397#

12.2.2021 ECB vydala důrazné varování před zapojením velkých technologických společností do projektů okolo kryptoměn. Varovala, že tento krok by mohl ohrozit soukromí, vytvořit další rizika pro hospodářskou soutěž a dokonce "ohrozit měnovou suverenitu" (The Capitals) 

10.2.2021 Viceguvernér kanadské centrální banky Lane: Pandemie urychlila práci BoC na přípravě možného spuštění digitální měny. Neví se ale, jestli ji Kanaďané budou chtít používat (Reuters). 

3.2.2021 Macron, Merkelová, von der Leyenová a další: Svět po covidu už nebude stejný. Uzdravit ho můžeme jedině společně. V září 2000 podepsalo 189 zemí "Deklaraci tisíciletí", a utvořily tak zásady mezinárodní spolupráce pro novou éru pokroku na cestě ke společným cílům. Po studené válce jsme si byli jisti svou dovedností budovat multilaterální řád schopný vypořádat se s velkými výzvami naší doby: hladem a krajní chudobou, poškozováním životního prostředí, nemocemi, hospodářskými šoky a prevencí konfliktů. V září 2015 se znovu všechny země přihlásily k ambicióznímu programu společného zvládání globálních výzev: Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030. https://sdgs.un.org/2030agenda

Náš svět prožívá rozvoj trendů, které směřují k celosvětově vyšší prosperitě, ale současně k přetrvávajícím či sílícím nerovnostem. Demokracie sice expandují, ale zároveň dochází k obrodě nacionalismu a protekcionismu. Během uplynulých desetiletí se do našich společností zakously a naši společnou politiku oslabily dvě zásadní krize, které vzbuzují pochybnosti nad naší schopností překonávat šoky, řešit jejich příčiny a zajišťovat lepší budoucnost pro nadcházející generace. Připomínají nám rovněž, jak jsme na sobě vzájemně závislí.

Nejzávažnější krize vyžadují, aby naši budoucnost formovala ta nejctižádostivější rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že současná krize může být příležitostí, jak prostřednictvím účinné spolupráce, solidarity a koordinace obnovit konsenzus ve prospěch mezinárodního řádu založeného na multilateralismu a vládě práva. V tomto duchu jsme odhodláni usilovat společně s OSN, regionálními organizacemi, mezinárodními fóry typu G7 a G20 a ad hoc koalicemi o zvládnutí globálních výzev, jimž čelíme dnes a budeme čelit v budoucnu.

První stav nouze je v oblasti zdraví. Krize covidu-19 je největší zkouškou globální solidarity za poslední generace. Připomněla nám samozřejmou skutečnost: tváří v tvář pandemii je řetěz zajištění našeho zdraví jen tak pevný jako nejslabší zdravotnický systém. Výskyt covidu-19 kdekoli na světě je hrozbou pro osoby a ekonomiky úplně všude.

V tomto ohledu plně podporujeme globální platformu Urychlovač dostupnosti nástrojů proti covidu-19 (ACT), již v dubnu spustili partneři Světové zdravotnické organizace a G20.

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

Má-li ale platforma ACT splnit své poslání, naléhavě potřebuje širší politickou a finanční podporu. Prosazujeme také volný tok dat mezi partnery a dobrovolné uvolňování licencí k duševnímu vlastnictví. V dlouhodobějším výhledu budeme také potřebovat nezávislé a ucelené zhodnocení naší reakce, abychom si z této pandemie vzali ponaučení a lépe se připravili na další. 

Vzestup nových technologií je skvělým přínosem pro pokrok a inkluzi, neboť přispívá k otevřenosti a odolnosti společností, ekonomik a států, a zároveň se projevil jako spásonosný během pandemie. Přesto téměř polovina světové populace - a víc než polovina žen a dívek světa - zůstává offline a tyto přínosy jsou pro ně nedostupné. Značnou moc nových technologií lze navíc zneužívat k omezování občanských práv a svobod, šíření nenávisti či páchání závažných zločinů. Abychom vytvořili bezpečné, svobodné a otevřené digitální prostředí, kde je zaručen tok dat tak, aby byla důvěryhodná, musíme stavět na stávajících iniciativách a zapojit do nich dotčené strany s cílem účinně regulovat internet. 

https://nazory.ihned.cz/c1-66877270-macron-merkelova-von-der-leyenova-a-dalsi-svet-po-covidu-uz-nebude-stejny-uzdravit-ho-muzeme-jedine-spolecne

Davos 25. - 29. ledna 2021: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021

27.1.2021 Vzpoura lidu z Robinhoodu. Malí spekulanti koordinují obchody a zatápějí fondům, pomáhá jim i Musk. Menší burzovní hráči v USA na Wall Street zle zatápějí velkým investičním fondům. Některé z nich kvůli tomu zaznamenaly obrovské ztráty. Středobodem veškerého dění je diskusní fórum r/WallStreetBets s více než dvěma miliony členy na sociální síti Reddit, kde individuální spekulanti domlouvají a koordinují své obchody. "Nikdy jsem nic takového nezažil," prohlásil Jim Cramer, známý a dlouholetý burzovní komentátor stanice CNBC.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/

Jen v posledních dnech a týdnech dokázali spekulanti v několika případech vyhnat svými nákupy kurz akcií firem, na něž se hromadně zaměřili, o desítky procent nahoru. A leckdy dokonce i na několikanásobek původní ceny. Ve všech výše zmíněných případech se zaměřili na společnosti, které jsou z různých důvodů v horší finanční kondici, či byly dokonce na pokraji bankrotu a jejichž kurz v předchozím období nerostl.

U takovýchto podniků fondy a další profesionální investoři často sázejí prostřednictvím takzvaných prodejů nakrátko (anglicky short selling) na pokles ceny akcií. Věří, že cena klesne a oni cenné papíry později nakoupí se ziskem zpět. Hromadné nákupy individuálních spekulantů však ženou kurzy nahoru a zaskočené fondy ve snaze zabránit ztrátám dříve prodané akcie nakupují zpět. Dochází k jevu, který se nazývá short squeeze - toto uzavírání krátkých pozic ze strany fondů vyvolává tlak na další růst ceny.

 • Jsem šokovaný myšlenkovými pochody těchto lidí. Každý normálně myslící člověk ví, že takový styl obchodování nemůže mít dlouhého trvání,"
 • Svou sílu na burzách navíc drobní hráči, kteří obchodují přes platformy typu Robinhood, znásobují tím, že ve většině případů nekupují přímo akcie daných společností, ale takzvané call opce. Jde o burzovně obchodovaný nástroj, který dává jeho držiteli právo nakoupit k určitému datu v budoucnu podkladovou akcii za předem stanovenou cenu.

 • Výhodou takové spekulace je, že za opci zaplatí investor nebo spekulant cenu, která obvykle činí jen zlomek kurzu samotné akcie. Jinak řečeno, na spekulaci stačí menší kapitál, než kdyby investor nakupoval přímo akcie. Pokud roste kurz akcie, zvyšuje se i cena call opce.

 • Zájem menších investorů o obchodování na burze vzrostl loni na jaře, když začala pandemie. Jejich zájem o investování a spekulace pohání nejen snaha vydělat, ale často i pouhý nedostatek jiné zábavy.

 • https://byznys.ihned.cz/c1-66874070-mali-spekulanti-zatapeji-velkym-fondum-domlouvaji-se-na-siti-reddit-obchoduji-pres-robinhood

25.1.2021 Evropská komise (EK) by v rámci boje proti praní špinavých peněz mohla sáhnout ke sjednocení limitu pro platby v hotovosti. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung to vyplývá z dokumentu z pátečního jednání evropských úředníků, který má deník k dispozici. V tuto chvíli se horní hranice pro platby v hotovosti v evropské sedmadvacítce liší. Nejpřísnější jsou pravidla v Řecku, kde nejsou možné platby v hotovosti nad 500 eur (13 tisíc korun). Naopak nejvyšší limit mají Chorvati, a sice 15 tisíc eur (390 tisíc korun). V Česku činí horní hranice pro platby v hotovosti 270 tisíc korun a je tak po Chorvatsku druhá nejvyšší.

Devět členských států EU potom k nelibosti EK limit pro platbu v hotovosti vůbec nemá. Jedná se o Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Maltu, Německo, Rakousko a Švédsko.

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/evropska-komise-chce-kvuli-prani-spinavych-penez-omezit-platby-v-hotovosti-40348902#

24.1.2021 Americký akciový trh v posledních měsících zaplavují akcie firem, které vznikly jen proto, aby vyhledávaly akviziční příležitosti. Investoři jim loni svěřili rekordních 82 miliard dolarů, tedy přibližně 1,8 bilionu korun, přestože ani nevědí, do čeho budou investovat. Část expertů se proto domnívá, že tyto podniky by nakonec mohly být novým zdrojem spekulativní bubliny. Uvedl to server listu The Wall Street Journal (WSJ).

Řeč je o firmách, které se označují zkratkou SPAC, podle anglických slov special-purpose acquisition companies. Tedy o firmách, jejichž cílem je zaměřovat se na akvizice. V poslední době tyto podniky vyhledávají zejména start-upy v odvětví vyspělých technologií. Angažují se v nich i známá jména, nejen proslulý investor William Ackman, ale také například bývalý hráč basketbalové NBA Shaquille O'Neal či bývalý předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.

SPAC jsou čím dál častějším nástrojem financování pro soukromé firmy, které mají zájem dát své akcie na veřejný trh. Takto se v roce 2019 například dostala na burzu společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Vhodný akviziční cíl tak nyní hledá už skoro 300 firem označovaných jako SPAC. K dispozici mají celkem zhruba 90 miliard dolarů (kolem 1,9 bilionu korun) a v posledních týdnech vzniká v průměru pět takových firem každý pracovní den.

 • Od začátku letošního roku vzniklo už 67 SPAC, které od investorů získaly téměř 20 miliard dolarů. To je výrazně nad částkou za celý rok 2019, která byla rekordní, než se fenomén SPAC loni prudce rozšířil. SPAC za loňský rok získaly do té doby nevídaných 82 miliard USD.
 • "Když slyšíte, že o SPAC už mluví všichni, vyvstává otázka, zda už z toho není spekulativní mánie," řekl člen vedení společnosti Westchester Capital Management Roy Behren, který sám do firem SPAC investuje. Jako problém by se mohl ukázat i málo průhledný proces oceňování firem, který může vést k tomu, že SPAC nakoupí předražené firmy. Opakovat by se proto mohla situace z přelomu tisíciletí, kdy splaskla bublina internetových akcií a nastal propad na burzách, upozorňuje Atwater z Financial Insyghts.
 • https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/wall-street-je-precpana-akvizicnimi-stopari-se-dvema-biliony-dolaru-se-pousti-po-jakekoli-stope-1377326

21.1.2021 Přitvrdíme vůči rudým zónám. A to je i Česko, shodli se lídři EU. Lídři EU jednali o koronavirové pandemii. Více než čtyři hodiny diskutovali o možném zavření hranic. Kvůli zajištění vnitřního trhu se však rozhodli nechat hranice otevřené.

"Necháme hranice otevřené, ale musíme se zaměřit na konkrétní kritické zóny," řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci, která následovala po několikahodinovém jednání lídrů EU. Pro členské země naprosto zásadní udržet v chodu vnitřní trh. Šéfka Evropské komise také zopakovala, že podle nich nejdůležitější je zaměřit se na zóny, které jsou aktuálně v nejhorší situaci. Označila je za "rudé zóny". Do ní aktuálně patří i Česká republika. "Tyto zóny se musí připravit na to, že ostatní státy budou vyžadovat negativní testy na covid-19". Řekla také, že EU důrazně nedoporučuje lidem v takových zónách cestovat nejen mezi regiony, ale především přes hranice.

Očkovací pas

Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel na tiskové konferenci zmínili také očkovací pasy. "My už takový pas máme, je to WHO žlutý dokument o očkování," řekla von der Leyenová. Jde o snahu některých států zajistit systém společný celé EU, pomocí kterého by mohlo fungovat bezpečné cestování mezi členskými státy. Tak zvaný očkovací pas prosazovaly především jižní státy jako Řecko nebo Portugalsko, které mimochodem od začátku ledna předsedá Radě EU, a to kvůli turismu, který jejich země ekonomicky posiluje.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-je-ruda-zona-a-z-tech-radeji-nikam-necestujte-shodli-se-lidri-eu-138855

12.1.2021 KLAUS SCHWAB new 'year zero'. Po katastrofickém zničení druhé světové války následovala éra nebývalého růstu a materiální prosperity. Nyní, když krize COVID-19 odhalila nedostatky institucí a filozofie vládnutí té doby, je čas začít znovu budovat znovu - a stejně jako v roce 1946, na novém základu.

DAVOS - Rok dopředu by mohl být historický - a to pozitivně. Sedmdesát pět let po původním "Year Zero", který následoval po druhé světové válce, máme znovu šanci znovu vybudovat. Proces po roce 1945 byl doslovný: budování nového z trosek války. Tentokrát se pozornost soustředí na hmotný svět, ale také na mnohem více. Musíme usilovat o vyšší stupeň společenské propracovanosti a vytvořit pevný základ pro blaho všech lidí a planety.

Po druhé světové válce jsme vyvinuli novou ekonomickou filozofii založenou na spolupráci a integraci, jejímž primárním cílem je materiální blahobyt. Tento projekt dal vzniknout mezinárodním organizacím, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond a OECD, jakož i opatření, která by se vyvinula do Světové obchodní organizace a Evropské unie. Neoliberalismus - neochvějný závazek k volným trhům a omezené vládě - vládl na Západě, kde přinesl desetiletí prosperity a pokroku.

Ale tento model se rozpadl. Zatímco COVID-19 zasadil poslední ránu, již po nejméně dvě desetiletí je jasné, že poválečný model již není udržitelný z environmentálního ani sociálního hlediska (vzhledem k dnešní vysoké míře nerovnosti). Anglický historik Thomas Fuller skvěle řekl, že "nejtemnější hodina noci přichází těsně před svítáním." Přesto nemůžeme jednoduše předpokládat, že bude následovat lepší rok annus horribilis, který přinesl největší krizi veřejného zdraví a nejstrmější recesi za celé století. Musíme jednat, abychom to dokázali.

https://www.project-syndicate.org/onpoint/2021-year-zero-after-covid-by-klaus-schwab-2021-01?barrier=accesspaylog

https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/07/WS5fcd6d44a31024ad0ba9a069.html

18.12.2020 Velký restart by to tedy chtělo, to zcela nepochybně. Zlikvidovat největší světové bankovní skupiny. Nuceně rozbít největší světové korporace do mnoha menších firem. Zrušit nespravedlivé dluhy a vůbec neřešit, jaký to bude mít dopad na manažerské bonusy. Jednorázově zdanit nebo zabavit největší světové majetky. Zastavit volný pohyb kapitálu. Dát jednotlivým národním státům možnost, aby si samy řídily své ekonomické záležitosti, včetně práva odmítnout mezinárodní arbitráže a práva stanovovat kvóty a celní tarify.

Bylo by tím pár lidí zruinováno? Nepochybně ano. Byla by to škoda? Ani náhodou.

Konec konců, v některých historických společnostech probíhaly takové resety pravidelně. Čas od času byli propuštěni otroci, koupená půda byla vrácena původním majitelům a začínalo se zase od nuly. V evropských dějinách byl tento princip zcela opuštěn, což umožnilo neomezenou akumulaci kapitálu a hospodářský růst. Jenže dnes jsme v situaci, kdy další hospodářský růst už nevede ani ke zvyšování životní úrovně občanů, ani ke zlepšení žádné jiné oblasti jejích životů. Právě naopak. Čím více ekonomiky rostou, tím hůř se většině daří. To, že jsou dostupnější iPhony, to není dostatečná náhrada za nemožnost sehnat dostupné bydlení.

https://www.protiproud.cz/politika/5499-velky-reset-pohled-ze-slonovinove-veze-forum-nikoli-obcanske-jake-jsou-gender-aspekty-covidu-zazit-krachy-nevadi-chrlici-frazi-bez-schopnosti-premyslet-prijde-pad-nebo-nas-stihnou-vymenit.htm<br>

18.12.2020 Bulharský premiér Bojko Borisov očekává příchod bezprecedentní finanční a ekonomické krize. Evropské státy podle něj začnou bankrotovat nebo budou mít 15% deficity (The Capitals) 

11.11.2021 https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/

3. června 2020 Nyní je čas na "skvělý reset". Uzávěry COVID-19 se mohou postupně uvolňovat, ale obavy o sociální a ekonomické vyhlídky světa se jen prohlubují. Existuje dobrý důvod k obavám: prudký hospodářský pokles již začal a my bychom mohli čelit nejhorší krizi od 30. let. I když je tento výsledek pravděpodobný, není nevyhnutelný.

Abychom dosáhli lepších výsledků, musí svět jednat společně a rychle a předělat všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Musí se účastnit každá země, od Spojených států po Čínu, a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, musí být transformován. Stručně řečeno, potřebujeme "velký reset" kapitalismu. Existuje mnoho důvodů, proč usilovat o velký reset, ale nejnaléhavější je COVID-19. Poté , co pandemie již vedla ke stovkám tisíc úmrtí, představuje jednu z nejhorších krizí v oblasti veřejného zdraví v nedávné historii. A vzhledem k tomu, že v mnoha částech světa stále přibývají oběti , ani zdaleka nekončí.

To bude mít vážné dlouhodobé důsledky pro ekonomický růst, veřejný dluh, zaměstnanost a blahobyt člověka.

Program Great Reset by měl tři hlavní součásti.

První by nasměroval trh k spravedlivějším výsledkům. Za tímto účelem by vlády měly zlepšit koordinaci (například v daňové, regulační a fiskální politice), vylepšit obchodní ujednání a vytvořit podmínky pro "ekonomiku zúčastněných stran". V době snižování daňových základen a stoupajícího veřejného dluhu mají vlády silnou motivaci k provádění těchto opatření.

Vlády by navíc měly provádět dlouhodobě prováděné reformy, které podporují spravedlivější výsledky. V závislosti na zemi to může zahrnovat změny daní z majetku, zrušení dotací na fosilní paliva a nová pravidla upravující duševní vlastnictví, obchod a hospodářskou soutěž.

Druhá složka programu Great Reset by zajistila, že investice budou prosazovat sdílené cíle, jako je rovnost a udržitelnost. Zde představují rozsáhlé výdajové programy, které mnoho vlád provádí, velkou příležitost k pokroku. Evropská komise například představila plány na ozdravný fond ve výši 750 miliard EUR (826 miliard USD). USA, Čína a Japonsko mají také ambiciózní plány hospodářských stimulů. Spíše než používat tyto fondy, stejně jako investice od soukromých subjektů a penzijních fondů, k vyplnění trhlin ve starém systému, měli bychom je použít k vytvoření nového, který bude odolnější, spravedlivější a dlouhodobě udržitelnější. To znamená například budování "zelené" městské infrastruktury a vytváření pobídek pro průmyslová odvětví, aby zlepšily své zkušenosti s metrikami v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG).

Třetí a poslední prioritou programu Great Reset je využití inovací čtvrté průmyslové revoluce k podpoře veřejného blaha, zejména řešením zdravotních a sociálních výzev. Během krize COVID-19 se společnosti, univerzity a další spojily, aby vyvinuly diagnostiku, terapeutika a možné vakcíny; zřídit testovací střediska; vytvořit mechanismy pro sledování infekcí; a dodávat telemedicínu. Představte si, co by bylo možné, kdyby v každém sektoru bylo vyvíjeno podobné společné úsilí.

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

https://soundcloud.com/world-economic-forum/the-great-reset?in=world-economic-forum/sets/world-vs-virus

3. dubna 2020 Bill Gates. V roce 2015 jsem vyzval světové vůdce v rozhovoru TED, aby se připravili na pandemii stejným způsobem, jakým se připravují na válku - spuštěním simulací k nalezení trhlin v systému. Jak jsme viděli letos, čeká nás ještě dlouhá cesta. Stále však věřím, že pokud nyní uděláme správná rozhodnutí, která budou vycházet z vědeckých poznatků, údajů a zkušeností lékařů, můžeme zachránit životy a vrátit zemi zpět do práce.

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/united-states-coronavirus-bill-gates

V roce 2014 se svět vyhnul celosvětovému vypuknutí eboly, a to díky tisícům obětavých zdravotnických pracovníků - a upřímně řečeno, hodně štěstí. Při zpětném pohledu víme, co jsme měli udělat lépe. Takže teď je čas, Bill Gates navrhuje, abychom uplatnili všechny naše dobré nápady v praxi, od plánování scénářů přes výzkum vakcín až po školení zdravotnických pracovníků. Jak říká: "Není třeba paniku ... ale musíme jít."

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready

zobrazit více..
Loading...