Víra

Víra

Víra znamená, že jsme lidskou bytostí, která má otevřené srdce (je propojená s jednotou, prapodstatou), jsme vědomým člověkem a věříme, že jsme součástí jednoty (Stvořitele), božími dětmi. Na svět kolem nás se díváme prostřednictvím svého otevřené srdce.

  • Vývojová triáda: slepá víra (10 přikázání) - víra ve vnějšího Boha (bible, svaté obrazy, příběhy) - víra v jednotu se Bohem uvnitř sebe (probuzení a propojení se Stvořitelem, nasloucháme jeho hlasu v nás).

Nová země, Barevný svět, nová civilizace ve věku Vodnáře. 

Víra je pozitivní očekávání (já boha cítím v událostech okolních), víra je předstupeň poznání nebo přesvědčení. POKUD SE POTÁCÍM VE SVĚTĚ A NEVÍM ČEHO SE CHYTIT, tak mě přitahuje (soustava hodnot atd.). Respektují vyjádření víry každé církve, to je středové poznání pro jednoduchého člověka a člověk, který to dodržuje, tak neudělá nic špatného, ale nevystihují nekonečnost a různé jiné pohledy, dogmata (přikázání nezabiješ atd.). Člověk může zabít dobrý úmysl jiného člověka (nezabíjet dobré úsilí člověka), MVDr. Josef Staněk 7.5.2021.

8.1.02020 Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

Prof. Tomáš Halík: Dialog víry a nevíry V naší době se mění vztah mezi vírou a nevírou. Kategorie "věřící" a "nevěřící" přestávají být relevantní pro porozumění duchovní kultuře našeho světa. Zkušenost pandemie má nejen ekonomické, sociální a politické důsledky - mnohé z nich se teprve projeví v budoucnosti - ale také psychologický a kulturní dopad na jednotlivce i velké sociální skupiny. Řada "nevěřících" si začala klást otázky po smyslu. Víra věřících byla vystavena zkoušce pochybností. Co to znamená pro dialog víry a nevíry? 

Doc. David Václavík: Sudety - Bohem zapomenutý kraj? Příspěvek se bude věnovat některým vybraným specifikům současné religiozity v oblasti bývalých Sudet. Zaměří se především na vliv sociodemografických změn, kterými tento region prošel v posledních sedmdesáti letech a jejich vlivu na tzv. kulturní paměť a dopad, které měly na náboženské vnímání jeho současných obyvatel. V této souvislosti bude pak zvláštní pozornost věnována tomu, jak chápat vysokou míru tzv. ateizace celé oblasti a zda jde opravdu o ateizmus a jak mu případně rozumět. 

Dr. Michal Podzimek: Praxe víry v Libereckém kraji Příspěvek se na pozadí již publikovaného výzkumu autora snaží ukázat, jaká je praxe víry - ortopraxe - některých obyvatel, kteří se explicitně hlásí k určité křesťanské ortodoxii, konkrétně v Libereckém kraji. I pastorační zkušenost autora uvnitř křesťanských komunit ukazuje, že v posledních letech dochází k výraznému posunu chápání spirituálních hodnot a proměně života těmito hodnotami daleko za hranicemi oficiálních církevních učení.

zobrazit více..
Loading...