Zákon přitažlivosti (magnetismus, rezonance)

Zákon přitažlivosti (magnetismus, rezonance)

Přitahují se zejména shodné vibrace v obou polaritách. Čemu věnuji svou pozornost a energii, to si do života přitahuji.

  • vrána k vráně sedá
  • zrcadlení (to co vidím vně je pouze odrazem toho, co je uvnitř nás)
  • rezonance je nejsilnější síla ve Vesmíru
  • zákon přitažlivosti znamená, že je k nám přitahováno to, co léčí a nebo to, co se má vyléčit (závislosti, strach atd.), naplňuje se dynamická rovnováha

Přitahují se polarity stejné vibrace (válka x boji proti válce, alkohol x nenávidím alkohol atd.), kterým věnuji svou pozornost a energii.

Strach (tma, nevědomost, nesvoboda a nedostatek lásky, která je světlem, jehož příchodem mizí tma bez boje) z čehokoliv: tím, že tomu nevěnujeme pozornost (např. negativní události), tím se od toho odpoutáváme a nejsme ovladatelní (je to boj o energii a tedy o pozornost). Je to o egu (zavřené srdce), které se bojí svého zániku (protože je pouze v této realitě), jako multi-dimezionální bytost jsme nesmrtelná (astrální tělo - duše). Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní (závislí). Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu), přestaneme se bát, nebudeme tomu dávat energii, podporovat to a co nemá energii zaniká. Tam kde není strach (strach není vně nás, ale v nás) a tma, tam pulsuje láska a světlo (je propojené astrální a fyzické tělo).  

24.11.2020 Jiří LexaJe pravda, že se protiklady přitahují? Přitahují se zejména shodné vibrace (lidé i když jsou úplně rozdílní, mají stejné vibrace, proto mohou spolu žít). Když něco nesnášíte (poskytujete tomu energii, tím že to nesnášíte), např. alkohol, tak si do života můžete přitáhnout alkoholika (tím že to nechcete, dáváte tomu energii a vlastně to přitahujeme -je to stejná vibrace alkoholu - chci x nechci - dualita). Lidé, kteří bojují proti válce si mohou přitáhnout válku do svého života (protože bojují). Neplatí to jen pro vztahy, ale je to tak se vším (kdo se bojí nemoci, pravděpodobně bude nemocný, protože věnuje pozornost nemoci i když nechce být nemocný). Lidé, kteří se věnují zdravému životnímu stylu a chtějí být zdraví, tak s největší pravděpodobností si do života přitáhnou zdraví.


https://barboraenglischova.cz/zakon-pritazlivosti-v-praxi/<br>

zobrazit více..
Loading...