Zánik civilizace

Zánik civilizace

Slovo "Civilizace", je odvozeno od latinského "civilis", tedy občan. 

Zde je uvedena jedna z teorií, která popisuje procesy, které předchází tzv. pádům a zánikům civilizací. Společenský vývoj uvnitř každé civilizace se opírá o několik nosných pilířů, které když jsou narušeny, vedou neodvratně ke kolapsu společenského systému a civilizace. 

 • Calhounův experiment, ačkoli se tedy lidstvo z hlediska růstu populace pomalu blíží k momentu, kdy bude Země zcela zalidněná, ještě podstatněji se ve světle tohoto výzkumu jeví udržení společenských struktur odměňujících aktivní jedince a skýtajících motivaci k účasti na společném životě. V opačném případě totiž dopadneme podobně jako Calhounova myší kolonie.
 • Herakleitův princip, rychlý růst a jeho příčina se také stává příčinou konce a zániku.

Teze, nepochopení významu současné pandemie 2020 - 2021: virus jsme si přitáhli, protože nám ukazuje způsobit našeho života, tedy to, že žijeme na úkor hostitele (Planety a Vesmíru), pokud to nepochopíme, přijde další projev nerovnováhy v nás, lidské civilizaci. Zánik civilizací byl obvykle provázen extrémy, které vidíme všude kolem nás. 

Ten, kdo vládne, musí vládnout na ochranu těchto 5 pilířů!

 • 1. Základním pilířem civilizace je rodina (na patriarchálním nebo matriarchálním principu), při jeho narušení dochází velmi rychle k zániku civilizace.
 • 2. Pilířem civilizace je vzdělání (schopnost vědění, věda a výzkum), které je opřeno o pět atributů rodiny, civilizace při úpadku vzdělání, dříve či později zanikne.
 • 3. Pilířem civilizace je kultura,  pomáhá rozvíjet intelektuální rozvoj (vzniká historická kulturní identita, zvyky obyčeje, odkaz předků), pokud dojde k likvidaci kultury, civilizace ztratí paměť své vlastní historie.
 • 4. Pilířem je systémem práva a ochrany obyvatelstva.
 • 5. Pilířem je ztráta území na kterém civilizace žije (přírodní, vojenská atd.).

První a druhý pilíř se vzájemně doplňují, naopak narušení prvního a čtvrtého pilíře jsou nejrychlejšími cestami k úpadku civilizace. Ten, kdo chce zničit civilizaci ničí 4 základní pilíře.

7 zákonů zániku civilizací podle prof. Miroslava Bárty:

Růst civilizace:

 • Rozmach civilizací tak byl od pradávna úzce svázán s dostupností zdrojů (vody, levné disponibilní energie, potravin.
 • Schopnost migrace, ale také rychlejší a flexibilnější forma, totiž kočování, usazení na jednom  místě nastalo až s rozvojem zemědělství.
 • Civilizace je projevem technologického pokroku.
 • Vznik prvních osídlení a později měst, příslušnost k městu byla projevem místní příslušnosti, tedy "občanství. 
 • Vzdělání pomáhá urychlovat rozvoj civilizace.

5 základních informací (atributy rodiny), které určují strukturu civilizací 

 • Kdo je vládcem (Bůh / Vladař / Rada starších), nebo jak vznik svět.
 • Jaké je časové období (Od kdy se datuje existence mé civilizace).
 • Jaké jsou zvyky a obyčeje (Co se sluší, co se nesluší, co je nutno, co je zakázáno).
 • Jaké jsou povinnosti (Co musím dělat).
 • Jaká jsou práva (Na co mám právo).

Jaké spouštěče působí na zánik civilizací

 • Sucho (negativní srážkový šok, klimatické změny) vyvolává pokles zemědělské produkce (nedostatek a zdražování potravin) a tím i politické změny (např. u zemí, kde panuje autoritářská vláda, roste pravděpodobnost demokratizace a naopak) v delším časovém období (nastává bod zlomu), rostoucí produkce snižuje pravděpodobnost demokratizace a naopak negativní srážkový šok ji zvyšuje. 
 • Blahobyt (důsledky popisuje Calhounův experiment), degenerace vládnoucí elity a odklon od přírodních zákonů a Stvořitele.
 • Globální pandemie a jiné nemoci způsobené stylem života.
 • 7 zákonů zákonů zániku civilizací.
 • Zániky civilizací vždy prochází " transformačním bodem zlomu", který je projevem narušení vzájemně provázaných bezpečnostních protokolů (zajišťují stabilitu systému), po bodu zlomu dochází k redefinici nových vztahů a obnovení informačního toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU .
 • Globální technologické společností získávají stále větší podíl na ovlivňování lidí (informace, myšlení, cenzura, dezinformace) i celé civilizace.

HOMO Aquarius a Calhounův experiment

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model (jako myši v Calhounově experimentu) - "zánik a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí (Stvořitele) a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu.

Jak transformovat společnost?

Co nám ukázala pandemie koronaviru?

Pád světového měnového systému

Máme zachraňovat ekonomiku?

Zánik civilizace, zprávy v tisku:

1.8.2021 Nový Zéland, Austrálie, Irsko, Island a Velká Británie jsou podle studie publikované v akademickém žurnálu Sustainability nejvhodnější místa k přežití v případě kolapsu globální civilizace. Hodnoceny byly faktory jako možnost pěstování potravin pro své obyvatelstvo, ochrana hranic před masovou migrací či schopnost zachování výroby elektřiny.

 • Ke kolapsu civilizace by mohlo dojít z důvodu vysoce propojené a energeticky náročné společnosti. Zažehnout by ji tak mohla třeba vážná finanční krize, dopady klimatických změn, ničení přírody či ještě horší pandemie než pandemie covidu-19.
 • Globalizovaná společnost zaměřená na ekonomickou efektivitu odolnost zhoršuje a že v oblasti potravin a dalších životně důležitých odvětvích musí existovat rezervní kapacita.
 • https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/kam-se-odebrat-az-se-zhrouti-civilizace-na-novy-zeland-tvrdi-studie-40367538#

24.7.2021 V sedmdesátých letech vědci předpověděli, že naše civilizace zkolabuje v tomto století. Podle nové studie se tak skutečně stane. V roce 1972 vědci předpověděli, že se průmyslová civilizace musí zhroutit, pokud budou korporace a vlády pokračovat v neustálém ekonomickém růstu bez ohledu na náklady. A nová studie bohužel jejich předpověď jen potvrzuje. Co nás tedy už za několik let čeká?

Vědci v sedmdesátých letech napsali hned 12 možných scénářů kolapsu, z nichž většina předpovídá bod, kdy se přírodní zdroje stanou tak vzácnými, že další ekonomický růst se stane nemožným a osobní blahobyt lidí poklesne. Nejznámější scénář zprávy předpovídal, že světový ekonomický růst dosáhne vrcholu kolem 40. let tohoto století, poté dojde k prudkému poklesu spolu s globální populací, dostupností potravin a přírodními zdroji. Tento kolaps by sice nebyl koncem lidské rasy, ale spíše společenským zlomem, který by způsobil pokles životních standardů po celém světě na dlouhá desetiletí.

Co předvídá nová studie?

Nová studie bohužel prakticky potvrzuje předpověď ze sedmdesátých let. Gaya Herrington, výzkumná pracovnice v oblasti udržitelnosti a dynamické systémové analýzy, zjistila, že současný stav světa, měřený prostřednictvím 10 různých proměnných včetně populace, míry plodnosti, úrovní znečištění, produkce potravin a průmyslové produkce, je velmi úzce spojen se dvěma scénáři navrženými v roce 1972, kdy zjednodušeně řečeno technologický pokrok pomáhá snižovat znečištění a zvyšovat zásoby potravin, i když dochází přírodní zdroje.

Jsou tu ale i dobré zprávy a kolapsu se lze do jisté míry vyhnout. To by ovšem populace, znečištění a ekonomický růst musely růst společně s poklesem přírodních zdrojů. Rozdíl by nastal, kdyby se lidé rozhodli záměrně omezit ekonomický růst sami, než je k tomu donutí nedostatek zdrojů.

"Tento scénář předpokládá, že kromě technologických řešení se mění i globální společenské priority," napsala Herrington. "Změna hodnot a politik se mimo jiné promítá do požadované malé velikosti rodiny, dokonalé dostupnosti antikoncepce a záměrné volby omezit průmyslovou produkci a upřednostnit zdravotnické a vzdělávací služby."

Tento scénář může vypadat jako sci-fi, obzvlášť, když hladiny atmosférického oxidu uhličitého jsou neustále nahoru. Studie však naznačuje, že záměrná změna kurzu je stále možná.

Budoucnost je nejistá

Herrington poznamenává, že rychlý vývoj a nasazení vakcín během pandemie covid-19 je důkazem lidské vynalézavosti tváří v tvář globální krizi. Je tedy možné, aby lidé reagovali podobně na probíhající klimatickou krizi, pokud se k tomu záměrně a celospolečensky rozhodneme.

"Ještě není pozdě na to, aby lidstvo záměrně změnilo směr, aby významně změnilo trajektorii budoucnosti," uzavřela Herrington svoji studii. "Lidstvo si může efektivně zvolit buď svůj vlastní limit, nebo v určitém okamžiku dosáhnout stanoveného limitu, kdy se pokles lidského blahobytu stane nevyhnutelným.

https://veda.instory.cz/1718-v-sedmdesatych-letech-vedci-predpovedeli-ze-nase-civilizace-zkolabuje-v-tomto-stoleti-podle-nove-studie-se-tak-skutecne-stane.html?

22.1.2021 Proč zanikla Římská říše: U populace došlo k plošné otravě olovem, tvrdí vědci. Nájezdy barbarů, morová epidemie, vleklá ekonomická krize. To vše mohlo přispět ke konci slavné Římské říše, která se kdysi rozpínala od Atlantiku k řece Eufrat a od Britských ostrovů až k Sahaře. Kanadský vědec Jerome Nriagu přišel ještě s jednou možností: Římané podle něho trpěli chronickou otravou olovem.

 • Zvýšený obsah olova v pitné vodě je nebezpečný hlavně pro děti, u kterých může způsobit nevratné poškození mozku, poruchy učení a problémy s chováním. Ve vyšších dávkách olovo narušuje ledviny, způsobuje záchvaty a může vést až k úmrtí. Je však možné, že tento toxický kov doslova rozvrátil celé římské impérium?
 • Jerome Nriagu v rámci své studie zkoumal stravu a zdravotní stav třicítky římských císařů a tyranů, kteří vládli mezi lety 30 př. n. l. a 220 n. l. Konstatoval přitom, že 19 z nich trpělo otravou olovem, a k tomu je trápila i dna.
 • Římané podle vědce konzumovali olovo takřka denně. Ke slazení vína a dalších potravin používali sirupy z hroznů, které se dlouze a pozvolna vařily v olověných nádobách. Jediná čajová lžička takového sirupu prý stačila k rozvinutí chronické otravy.
 • A pak tu byly samozřejmě přelomové římské vodovody, využívající olověné trubky k rozvodu vody do mnohých domácností. Moderní výzkum potvrdil, že voda vedená těmito trubkami obsahovala stokrát více olova než voda natočená přímo z místních pramenů.

Mezi historiky zatím převažuje názor, že se Římská říše stala neudržitelnou v důsledku vysokých nákladů na správu dobytých území. Vleklá hospodářská krize započatá ve 3. století vyvrcholila o sto let později, kdy se Řím musel bránit nájezdům barbarů. Posílení armády a úřednického aparátu si vyžádalo rapidní zvýšení daní, což se setkalo s velkou nevolí obyvatel. V některých oblastech se lidé raději "nějak dohodli" s barbary, než aby platili římským správcům. Centralizovaná moc nad obrovským územím postupně vymizela.

https://www.dotyk.cz/magazin/rimska-rise-zanik-olovo-30000121.html 

14.1.2021 Lidstvo nezvládá reagovat na hrozby způsobené poklesem biodiverzity a klimatickou změnou, čeká jej proto "strašlivá budoucnost". Uvedla to mezinárodní skupina vědců ve studii publikované v odborném periodiku Frontiers in Conversation Science.

"Planetě hrozí strašlivá budoucnost masového vymírání druhů, horšícího se zdraví lidské populace a klimatických rozvratů," píší vědci v nové zprávě s tím, že tyto skutečnosti výrazně ohrožují přežití lidstva jako takového. Podle nich stojí za nepěknou budoucností zejména laxní až ignorantský přístup plynoucí z nepochopení závažnosti klimatické krize. "Hrozba pro veškeré formy života včetně člověka je tak obrovská, že ji stěží chápou i dobře informovaní vědci," stojí ve zprávě.

Vědci dále varují, že blížící se klimatická katastrofa bude mít za následek hromadnou migraci, války o přírodní zdroje, ale i další celosvětové pandemie, podobné té, kterou zažíváme nyní. "Nechceme ale kapitulovat," ubezpečují experti. "Naším cílem je dát hlavám států studenou sprchu ohledně stavu planety, aby mohli učinit takové kroky, které strašlivé budoucnosti zabrání. Vzhledem k rozsahu problému je podle vědců nezbytné například vzdát se ideje neustálého ekonomického růstu. Nutné jsou změny v celkovém uspořádání globálního kapitalismu, ale i v systému vzdělávání či přístupu ke všeobecné rovnosti. Zásadní je přestat používat fosilní paliva, řádně nacenit externality týkající se životního prostředí, ale také pracovat na rovném postavení mužů a žen, říká zpráva, vycházející asi ze 150 vědeckých studií.

 • Světu nepodařilo splnit jediný cíl ohledně ochrany ekosystémů z dvacítky záměrů dohodnutých v roce 2010 v japonském Aiči.
 • Podle zprávy OSN hrozí nyní vyhynutí více než milionu živočišných druhů. Mnohé z nich přitom mají z planety vymizet jen v řádech desetiletí.
 • "Klimatická krize je pro civilizaci nesčetněkrát nebezpečnější než trumpismus či COVID-19.
 • Populační růst a obrovská míra konzumace ze strany bohatých národů je podle něj cestou do záhuby.
 • Velké populace a jejich orientace na neustálý růst mají za následek degradaci půdy i úbytek biodiverzity. "Více lidí znamená vícero syntetických sloučenin a nebezpečných jednorázových plastů.
 • Vycházíme z toho, že jakmile si uvědomíme rozměr problému, bude jasné, že potřebujeme více než odhodlání jednotlivců, kteří používají méně plastů, jedí méně masa a redukují využívání letecké dopravy. Potřebujeme velké a rychlé systematické změny

V posledních letech vydali vědci několik podobných varování ohledně stavu klimatu. Jedná se například o výstrahu 11 tisíc vědců, kteří předpokládají, že bez včasné a účinné akce zažije lidstvo "nevídané utrpení". V roce 2016 zase žádalo 150 australských klimatických vědců po tehdejším premiérovi, aby výrazně pokročil v redukci emisí.

https://cnn.iprima.cz/klima-cekaji-nas-dalsi-pandemie-masove-vymirani-a-valky-varuji-vedci-17025?

zobrazit více..
Loading...