Závislosti, model očekávání a podmíněnosti

Závislosti, model očekávání a podmíněnosti

Závislosti (svoje programy, bloky získané vlastními zkušenostmi i od rodičů a prarodičů) = nevědomí = potlačená láska k sobě (hledám ji vně) = tzv. skryté zranění nebo vzorec chování, které způsobí, že je zavřené srdce = neproudí energie lásky, člověk je zablokovaný a nemůže se vyvíjet = je nevědomý a závislý, má strach a bojuje o energii s ostatními. Lásku hledá ve vnější prostředí na úkor sebe, tím se naplňuje sebedestruktivní proces.

My přemýšlíme tak, že když jsme v minulosti , nebo i nyní, dělali nějaké dobro, že se nám to dobro musí vrátit (model očekávání a pokud se nenaplní jsme zklamaní atd.). Dobro je v tom, že činíme pro sebe a když máme dost pro sebe, tak dáváme druhým. Jsou tu staré vzorce závislosti, abychom se zalíbili druhým (vzorce závislosti na ocenění druhých na úkor sebe), tak řadu věcí děláme na náš úkor (nemyslíme na sebe, neumíme přijímat, nebyl odpovědný k sobě, ale závislí na ocenění z vnějšího světa). Doba, která přichází zúčtovává. Kdo byl odpovědný k sobě a nebyl závislý na druhých se má nyní dobře (Zdenka Blechová, 1.2.2021). 

Závislostní model očekávání a podmíněnosti

Vzorce závislosti, které spočívají na ocenění druhých, na úkor sebe, mají často základ v našem dětství, kdy jsme měli nedostatek mateřské lásky (to ovlivnilo řadu procesů v našem těle včetně hormonů a vytvořila se nová umělá spojení nebo cesty - bypassy, např. Oxytocinu, které nahradily jiné hormony, tedy vznikla disharmonie, nerovnováha, která si našla novou rovnováhu v podobě závislosti na jiném hormonu či dějích) a pozornosti ze strany matky (komplikovaný porod, jesle, výchova babičkou atd.) a často to bývá model, který se v rodině vyskytuje ve více generacích. Lidé s těmito vzorci nedokáží přijímat pomoc druhých, umí pouze dávat a očekávají ocení (jde o vzorec myšlení, předávaný v rodině), pokud nepřichází, tak jsou zklamaní, mají deprese, nebo otevřenou nebo skrytou agresivitu.

  • Při vzniku závislostí je zablokován duchovní vývoj jedince (vytváří se různé formy bloků, kde neproudí energie správně jak má), který se postupně přerůstá do nemocí těla.
  • Lidé při modelu očekávaní a podmíněnosti dělají činnosti (dobro o kterém si myslí, že je dobro) se záměrem, že očekávají, že tím získají pozornost svého okolí. Tyto činnosti často dělají na úkor sebe, svého času atd. Pokud se tak nestane, tak jsou zklamaní, frustrování, propadají disharmonii a v krajních případech i depresím atd. (tím může libovolný jedinec upadnout v nemilost, protože nenaplnil jejich očekávání a nepřijal jejich model myšlení a boje o energii). Protože ty jsi to neudělal tak, jak jsem očekával, tak já schválně neudělám to a to (budu tě trestat do té doby, než uděláš to co chci já a někdy jedinec ani neví co chce, jde mu sen o získání pozornosti a ocenění, které je důsledkem disharmonického pojetí lásky - závislosti). Člověk tím brání a omezuje svobodnou vůli jedinců ve svém okolí.
  • Řada z těchto lidí však ani neočekává ocení (má to v sobě potlačené) a dělá pro ostatní na úkor sebe. Tito lidé trpí často různými nemocemi včetně rakoviny (neuvědomují si příčinu svých nemoci. Tento model myšlení je často dán výchovou - rodinných model, které se vytvářeli po generace. Tito lidé často neumí přijímat pomoc druhých a často se upracují " k smrti". (na mě a mém zdraví nezáleží, hlavně když pomáhám druhým). 

Model neumím přijímat pomoc druhých a nebo jsem závislý na pomoci druhých, jsou pouze dvě strany téže mince, mají stejný základ v disharmonii v nás a často z tohoto stavu viníme své okolí (viníky tohoto stavu hledáme v ně sebe).

  • Lidé, kteří neumí přijímat pomoc druhých a často se upracují " k smrti". (žijí model, někdy i po generace: na mě a mém zdraví nezáleží, hlavně když pomáhám druhým). příčiny toho modelu můžeme vidět v rodinných modelech, které se přenášejí po generace. Tento způsob myšlení byl způsoben například křivdou a následně strachem, který mohl být důsledkem ztráty majetku, ztráty manžela ve válce, rozvodem, bankrotem, znárodněním majetku, zdravotními potížemi, smrtí v rodině atd.)
  • Opakem je stav, kdy si lidé vynucují pozornost a pomoc druhých, na jejich úkor a často i proti jejich vůli (dochází k manipulaci či citovému vydírání).
zobrazit více..
Loading...