Živly

Živly

Živly jsou bytosti, které podporují vývoj a podílejí se na rovnováze na planetě.

 • Voda (kapalina), zimní slunovrat, stáří, zima, sever (chlad a vlhko) - chlad U, zelená.
 • Země (pevná látka), podzimní rovnodennost, dospělost, podzim, západ (sucho a chlad) - dostředivost E, žlutá. 
 • Oheň (plazma, je schopno měnit všechna skupenství), letní slunovrat, mládí, léto, jih (teplo a sucho) žár A, červená .
 • Vzduch (plyn), jarní rovnodennost, dětství, jaro, východ (teplo a vlhko) - odstředivost I, modrá. 
 • Spirit (duch, éter, Bůh, Universum, ákaša, láska atd.) - kruh O, bílá.

Akáša (éter) se dělí na magnetickou a elektrickou energii a ty se dělí na 4 živly.

Josef Zezulka: Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě. Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), které jsou (tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace) :

 • Dostředivost E (já, egoismus, pán tvorstva a planety, živel země, skupenství tuhé), Býk, Kozoroh, Panna - žlutá.
 • Odstředivost I (altruismus, nesobecká, živel vzduchu, skupenství plynné) Vodnář, Váhy, Blíženci - modrá-
 • Chlad U (klid, zastavení, uvolnění, živel vody, skupenství kapalné) Ryby, Štír, Rak - zelená.
 • Žár A (vzruch, nadšení, živel oheň, je schopno měnit všechna skupenství) Beran, Střelec, Lev - červená.
 • O oddělila se od podstaty, kde není čas - bílá.
 • IE - O - UA;
 • Odstředivost a odstředivost jsou body zlomu a teplo a chlad jsou body obratu.

Vše podléhá stejným přírodním zákonům. Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru, kdy se ve vesmíru cyklicky pravidelně střídají 4 fáze. My se nyní nacházíme ve fázi dostředivé a klidové, kdy vše chladne (E -U Býk - Ryba). V této fázi se prošla hmota a duch a vznikla tak prvá bytost, prvé jsem.

 • Nyní jsme ve věku Vodnáře a první fázi Vodnář (I-I odstředivost - odstředivost) živel vzduchu (vstup do Vodnáře je provázen šířením "vzdušného onemocnění" - covid).

Precesní rok (24 000 roků) se dělí na 4 části po 6 000 letech (a ty se dělí na 3 části po 2000 letech), celkem tedy 12 znamení zvěrokruhu (měsíců).

Josef Zezulka: Život je tep (síla) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), probíhá neustálé rytmické pulzování, (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, pulzace vesmíru atd.) rytmické pulsování se projevuje všude, kde je život (dualita).

Anthea, Margot Vaneková:

 • Prvotní stav vědomí (prvotní zdroj), že kterého se postupně vyzářily všechny elementy (světlo, duch - oheň, který potom začal pohánět vzduch, ten začal tvoření šířit do forem, potom voda, která je vlastně hmotným odrazem éteru (ducha), té vodivosti informací a pak země, která vlastně není samostatný element, protože země je prolnutí všech elementů v jeden, země je zhmotněním 4 předchozích elementů vody, ohně, vzduchu a éteru.

Živly a jejich prakvality

 • oheň - horká a suchá
 • vzduch - horká a vlhká
 • voda - studená a vlhká
 • země - studená a suchá
zobrazit více..
Loading...