Znečištěná voda pesticidy

Znečištěná voda pesticidy

V Česku je situace kritická, tuto situaci řeší i vládní návrh, který chce omezit pěstování plodin pro energetické využití (biopaliva, plodiny do bioplynek), útlum by měl potkat i rozvoj bioplynových stanic a měla by platit přísnější pravidla pro aplikace pesticidů

  • zemědělci by si měli kupovat GPS navigace, které zpřesňují aplikace pesticidů  a tím minimalizují jejich aplikované množství 
  • zřizujeme pásma, kde se vůbec nebudou smět některé druhy používat, takže čekáme, že dojde k určitému snížení pesticidní zátěže. 

"Některé chemikálie, například herbicid pro kukuřici atrazin nebo herbicid alachlor pro řepku a zejména jejich metabolity, se i po deseti letech od zákazu jejich použití vyskytují v podzemních a povrchových vodách," konstatuje zpráva.

  • stát chce na svoje náklady také budovat účinnější čističky vody s aktivním uhlím - odstraní pesticidy ze zemědělské výroby, hormony či fosfor obsažený v pracích prášcích
  • více
Znečištěná voda odpadky a plasty
Znečištěná voda odpadky a plasty

Ve více než polovině zdrojů pitné vody obsah pesticidů překračoval limit 0,1 mikrogramu na litr, téměř ve třetině limit 0,5 pro sumu více pesticidů. 

  • u sledovaných 500 objektů, kde se provádí sledování kvality podzemní vody byla zjištěna kontaminace u 40% z nich
  • metabolit herbicid Chloridazon je nacházen ve 25% sledovaných objektů v koncentraci několika desítek mikrogramů na litr (tj, 100 násobně více, než je limit)
  • ve vodě je na některých místech koktejl 10 - 20 různých pesticidů ( i jejich rezidua a metabolity), nikdo přesně není jak dlouhodobě a v tomto mixu působí na lidské zdraví

A že nevíte kdo je největším výrobcem pesticidů v ČR a  současně největším obhospodařovatelem půdy?? No přece náš vzor... A...fert!!

více

1.6.2020v roce 2018 pilo vodu, která neodpovídala normám, přibližně 400 tisíc lidí, tedy čtyři Češi ze sta. Zatímco v roce 2009 zemědělci polili pole 4,9 milionu kilogramů těchto látek proti škůdcům a plísním, v roce 2018 to bylo o 600 tisíc méně. Na hektar jsou to v Česku podle Eurostatu v průměru dva kilogramy, v sousedním Rakousku je to 3,1 kilogramu, v Německu 3,4 kilogramu, v Itálii 7,7 kilogramu, v Belgii 8 kilogramů pesticidů na hektar, naopak v Dánsku jen něco přes jeden kilogram.

  • Největšími výrobci pesticidů v zemi byly a jsou chemičky, například Synthesia z chemicko-potravinářského kolosu Agrofert, který premiér Andrej Babiš (ANO) uložil do svěřenských fondů.

https://archiv.ihned.cz/c1-66770850-pesticid-nepritel-vody

zobrazit více..
Loading...