Zvířata, invazivní druhy

Zvířata invazivní druhy

Nepůvodními druhy se rozumí rostliny, zvířata a mikroorganismy neúmyslně nebo úmyslně zavlečené lidmi do oblastí, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Mnohé z nich se pak nekontrolovaně šíří, přičemž mají škodlivý vliv na životní prostředí, ekonomiku i lidské zdraví. 

 • Počet invazních druhů rapidně zvyšuje, po celém světě je jich v tuto chvíli zaznamenáno více než 18 000. (červen 2020).

Beruška Asijská: 

Asijské berušky zamořují Česko. Úkryt hledají v domácnostech.

Jelen sika byl v Čechách uměle vysazen na přelomu 19. a 20. století. Původem je z Asie - konkrétně z Japonska, Thajska, Vietnamu nebo Koreje. Nejprve se choval pouze v oborách, po 2. světové válce, kdy bylo oplocení obor značně poškozeno, se pak jelen sika rozšířil i do volné přírody. Problém nastává ve chvíli, kdy se začne intenzivně lovit. Tím pak vznikají právě škody na těch starších porostech. Zvěř totiž jednak nemá co žrát, a jednak se bojí vylézt na místa, kde by mohla být ulovena, takže se zdržuje v lesích. Tam samozřejmě pod vlivem toho, že je stresovaná, dochází k překyselení žaludku a předžaludku a dojde k tomu, že začnou ohryzávat kůru tak, aby si to pH doplnili," zmiňuje Hart důvod, proč se zvěř uchyluje k ničení stromů. V lese je jelen schopný okousat stromy až do výšky 160 cm, takže stromy uhynou, protože okouše kůru. A to nejenom u mladých stromů, ale i u těch starých. A to jsou 80 let staré stromy, které jsou okousané tím, jak má zvěř hlad,"

Plzák španělský

Invazivní druhy rostlin

 • bolševník velkolepý
 • křídlatka japonská
 • netýkavka žláznatá, netýkavka malokvětá
 • zlatobýl kanadský
 • turan roční
 • pajasan žláznatý
 • akát, kořeny vypouštějí tekutinu, která brání konkurenci
 • Ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia)

7.10.2020 Německo řeší kromě koronaviru nový problém. Na severu země se totiž přemnožil nelétavý pták nandu pampový (váha až 25kg, výška 150cm), který zde v hejnech ničí řepková pole. Zvíře, které je původem z Jižní Ameriky, se v Německu šíří posledních dvacet let. Pták podobný pštrosu vážící přes 20 kilogramů řádí ve spolkových republikách Meklenbursko-Přední Pomořansko a Šlesvicko-Holštýnsko. Nanduové byli kvůli nárůstu jejich populace v roce 2015 označeni za potencionálně invazivní druh. V roce 2017 bylo podle oficiálních statistik napočítáno 244 kusů tohoto zvířete, o rok později už to bylo 566. Úřady tak po letech dohadů schválily redukci přemoženého zvířete pomocí aktivního lovu, či ničením vajec. To se stalo loni, a počet ptáků klesl na 456.

 • Celou kauzu ještě více umocňují tvrzení přírodovědců a dalších odborníků. Odborný časopis Audubon uvedl, že prostředí na severu Německa je pro nanduy daleko vhodnější než v místě jejich původu Jižní Americe, kde jejich počty velmi rychle ubývají. V Německu totiž kromě člověka nemají žádného přirozeného predátora, a tak mohou žít v relativním klidu a bezpečí.
 • Odborníci navíc vyzdvihují i poměrně vysokou inteligenci zvířete, díky které mohou měnit své chování, stávat se obezřetnějšími a stranit se lidí. Hrozí i to, že by se mohli přesunout i do jiné oblasti Německa, čímž by se problém s ničením úrody znásobil.
 • Aby problémů nebylo málo, přichystal si nandu další "eso v rukávu". Podle německých zákonů je totiž každý druh, který se jakýmkoliv způsobem uchytí v tamní přírodě, brán jako původní. Tudíž nesmí být omezováno jeho případné šíření do okolních spolkových republik. 
 • Nanduové jsou od přírody vybaveni velmi silnými nohami, které jim umožňují vyvinout vysokou rychlost. Další předností zvířete je i fakt, že dokáže urazit dlouhé vzdálenosti. Zvěř žije z velké většiny ve skupinách, které čítají i několik desítek kusů a také se dokáží velmi rychle množit. Samice snáší i několik vajec najednou, o vylíhlá ptáčata se poté stará samec. 

 • https://www.e15.cz/zahranicni/na-severu-nemecka-se-premnozili-nanduove-ptaci-podobni-pstrosum-nici-repkova-pole-1373909?

1.10.2020 Invazivní skákající červi poškozují půdu USA a ohrožují lesy. Tito žížaly se krouží po celých Spojených státech, žravě pohlcují ochranný lesní vrh listů a zanechávají za sebou holou, obnaženou půdu. Vytlačují další žížaly, stonožky, mloky a ptáky hnízdící na zemi a narušují lesní potravní řetězce. Mohou za jeden rok napadnout více než pět hektarů a měnit tak půdní chemii a mikrobiální společenstva, jak ukazují nové výzkumy. A nepotřebují ani kamarády k reprodukci.

Endemicky v Japonsku a na Korejském poloostrově jsou tři invazivní druhy těchto červů - Amynthas agrestis, A. tokioensis a Metaphire hilgendorfi - ve Spojených státech již více než sto let. Ale právě za posledních 15 let se začaly široce šířit ( SNS: 10/7/16 ). Společně známí jako asijští skákající červi, blázniví červi, hadí červi nebo alabamští skokani, stali se dobře zavedenými v jižním a středním Atlantiku a dosáhli částí severovýchodu, horního středozápadu a západu.

Ve srovnání s červy Lumbricus skákající červi rostou rychleji a rychleji se reprodukují - a bez partnera, takže jeden červ může vytvořit celou invazi. Skákací červi také spotřebovávají více živin než jiné žížaly a přeměňují půdu na suché granulované pelety, které připomínají kávovou sedlinu nebo mleté ​​hovězí maso - Henshue tomu říká "taco maso". Díky tomu může být půda nehostinná pro původní rostliny a sazenice stromů a je mnohem pravděpodobnější, že eroduje.

https://www.sciencenews.org/article/invasive-jumping-worms-damage-soil-threaten-forests?

30.6.2020 Vědci z celého světa varují v nové studii před rostoucí hrozbou související s invazními druhy rostlin a živočichů. Je podle nich naléhavě nutné učinit kroky, které budou předcházet jejich šíření. Měli bychom se vyhledat a udržet pod kontrolou na lokální i celosvětové úrovni. Nová studie byla zveřejněna v prestižním časopise Biological Reviews a jejím hlavním autorem je Petr Pyšek z Botanického ústavu Akademie věd ČR. S tím, jak rostou naše znalosti o invazních nepůvodních druzích, vidíme lépe i problémy, které biologické invaze způsobují. Hrozby, jež invaze představují pro přírodu, ekonomiku i zdraví, jsou velmi vážné a neustále sílí.

Studie také ukazuje, jak jsou dopady biologických invazí ještě prohloubeny dalšími vlivy, například klimatickou změnou, změnami ve využívání krajiny a mezinárodním obchodem. 

Studie v časopise Biological Reviews je součástí celosvětové iniciativy Varování světových vědců lidstvu: Druhá výzva, jež volá po rychlé změně našeho přístupu k planetě Zemi a životu na ní. Autoři zdůrazňují, že biologické invaze je možné do určité míry zvládat a zmírňovat jejich dopady. Poukazují na fungující přístupy uplatňované ve světě a dávají konkrétní doporučení pro lepší zvládání situace. Jedná se například o přísnější kontroly na hranicích včetně využití rentgenů a cvičených psů. Díky tomuto přístupu se například na Novém Zélandu daří trvale snižovat objem importovaných rostlinných patogenních plísní. 

zobrazit více..
Loading...