Strach (tma, temnota), nedostatek lásky k sobě

Strach (tma, temnota), nedostatek lásky k sobě

Nevysvětlitelný, nebo přehnaný strach (neboli fobie) se stává v současně době zejména u mladé generace běžnou záležitostí. Tento panický strach (panické ataky) se projevuje suchem v ústech, dušností, nervozitou, napětím, bolestí na hrudi, bušením srdce, zvracením či neschopností mluvit (sevření, strnutí).

 • Strach je spojen s egem, nevědomostí, slepou vírou, nevírou a neláskou k sobě (signálem, že máme v nerovnováze duši a tělo, kterým neproudí energie lásky) a DÍKY TOMU MĚ MŮŽE OVLÁDAT VNĚJŠÍ SVĚT, PROTOŽE můj VNITŘNÍ SVĚT NENÍ V ROVNOVÁZE (není celistvý).
 • Protipólem strachu je víra v sebe (harmonie v sobě a tím harmonie a propojení s Bohem) a vibrace lásky vše propojuje.
 • Strach je blok v nás (máme zavřené srdce), který se po sevření nevrátil do původního stavu a neproudí informační tok (láska) naším vědomím (ovládá nás vnější svět) a ztrácíme energii.
 • Pokud nejsme propojení se svým vědomím (Stvořitelem), ovládá nás ego (emoce), důsledkem je strach a závislost.
 • Strach se součástí evolučního procesu, je důsledkem vnitřního boje, bloků a nesouladu uvnitř nás (ego x vnitřní hlas). Je narušena naše integrita.
 • Strach je produktem rozumu a ukazuje nám, že máme nedostatek víry (není dostatečně propojená duše s tělem, je tam nerovnováha, chybí víra a propojení se Stvořitelem).
 • Kdo mluví o strachu sám tuto energii, možná i nevědomě, podporuje.
 • Životní strategií je naučit se, jak zvládat stres a úzkost.

Strach (tma, nevědomost, nevíra v sebe, nemám se rád a tedy nedostatkem víry a lásky, která je světlem, jehož příchodem mizí tma bez boje) z čehokoliv: tím, že tomu nevěnujeme pozornost (např. negativní události), tím se od toho odpoutáváme a nejsme ovladatelní (je to boj o energii a tedy o pozornost). Je to o egu, které se bojí svého zániku (protože je pouze v této realitě), jako multidimezionální bytost jsme nesmrtelná. Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní (je nedostatek víry, neproudí energie lásky). Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu), přestaneme se bát, nebudeme strachu dávat energii, podporovat ho a co nemá energii zaniká. Tam kde není strach a tma, tam je víra, láska a světlo.

 • Fobie je úzkostí provázený chorobný strach z určitého jevu, události, osoby, zvířete nebo situace. Fobie člověku velmi znepříjemňuje život.
 • Selekce - kdo bude mít strach nebo bude bojovat, bude ztrácet energii a co nemá energii zaniká. Energii získáváme tvůrčí činností, která nás naplňuje a přináší radost - stáváme se vědomým člověkem.
 • Tím, že se něčeho bojíte (covid, očkování, čipování, krize atd.) tím vlastně tuto věc podporujeme, je to proto, že tomu dáváte prožívaným strachem pozornost a energii. 
 • Tím, že člověk nevěří sobě (nemá se rád, nemá svobodu a víru v sebe), tak k sobě přitahuje strach podle zákona přitažlivosti.

Jsme v dualitě a opakem víry (světlo) je strach (tma), který zhušťuje vibrace, omezuje, dusí, blokuje.  Vše propojuje bezpodmínečná láska. Strach je kontrakce, která vede k omezením a nesvobodě. Láska naopak rozpíná. Celý život je cestou od strachu k lásce, od nesvobody ke svobodě, od nevědomosti k moudrosti (poznání), je to cesta každé lidské bytosti od tmy ke světlu. 

 • Jan Ámos Komenský: Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo (láska), tma sama mizí bez boje.
 • Friedrich Nietzsche upozorňoval: "Strach lže, a ty mu věříš." 
 • Jarmila Klímová: protipólem strachu je víra (důvěra).
 • Eckart Tolle, strach má mnoho příčin. Bojíme se ztráty, neúspěchu, zranění. Ale veškerý strach je v podstatě strachem našeho ega ze smrti a neexistence.  
 • Anthony de Mella: "Jen lidé, kteří se zbaví strachu ze smrti, konají dobro."  
 • Petra Nel Smolová, pokud máme strach, tak nám to ukazuje, že nejsme v přítomnosti (tady a teď). Důležité je pojmenovat čeho se bojím a s čím je tento strach spojen v minulosti. Nyní ta zkušenost může být jiná, díky zkušenosti předešlé, ze které se poučím.
 • Strach je důsledkem nedostatku lásky (Josef Janda). 

Saturn je v astrologii spojen se symbolikou strachu (Saturn ve vodnáři 2020 -2023) a Vodnář je dav, to znamená, že lidé budou panikařit v každé obtížné fázi tranzitu (Taťjana Micic).

 • Strach snižuje imunitu a nám chybí vitamin D ze Slunce (Bohumil Jukl, 2.8.2020).
 • Strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání), kdo se bojí, snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající, otrok-otrokář).
 • Závislost (strach, lež, peníze, drogy, moderní technologie atd.) je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování) Sergej Lazarev. 
 • Strach je projevem vnitřního nepřítele (tedy vnitřní zrcadlo), vnější nepřítel ve většině případu vůbec neexistuje - člověk tedy bojuje sám se sebou.
 • Strach je stavem nescelené duše (není dostatečně propojená duše s tělem, je tam nerovnováha), láska v srdci (případně vyšší vibrace poznání) - tedy k sobě samému podporuje odstranění emoce strachu.
 • Díky strachu a boji ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince a strach a stres působí negativně na imunitní systém a naše zdraví.
 • Nezvládnutý strach přechází v agresivitu (křik, hněv, odsuzování, boj atd., je důsledek strachu).
 • GABA kyselina gama-aminomáselná (neurotransmiter) pomáhá ovládat strach a úzkost.
 • Oxytocin, hormon lásky.

Jaromír Schmidt (27.2.2021) Jak poznám intuici od strachu. Intuice je součástí horního zákona a přichází nejčastěji od stvořitele. Strach je součástí spodního zákona. My máme strach spojený s něčím špatným, věříme, že strach sám o sobě je špatný. Je to chyby a je to dáno výchovou. Společnost se naučila , že strach je používán jako nástroj ovládání, což se v podstatě nikdy nemělo stát. Strach je jedním z nástrojů evoluce a funguje v rámci evolučního procesu a pochopení reality kolem nás. A když se přestáváme orientovat ve společnosti kolem nás, přestáváme ji rozumět a když se dějí věci se kterými nesouhlasíme, tak strach sílí. Je to opačná reakce, než bychom měli očekávat. Strach nás vybízí a žene k něčemu, abychom tomu porozuměli a začali se o to zajímat, abychom problém ze svého života odstranili. Strach, který prožívá velká spousta lidí, je logický a má své opodstatnění. Není náhoda, že se strach v této době tak zesiluje. A protože se využívá nátlaková metoda, jako donucovací prostředek, tak je to zneužití této emoce a energie. strach má v našem životě přirozenou funkci. Pokud se podíváme na evoluci, tak člověk si stanovuje cíle ve svém životě, tak si je stanovuje na základě spokojenosti. Pokud by společnost používala určité principy, dosáhla určité úrovně, kdy nastane všeobecná spokojenost, tak ta společnost se přestane vyvíjet (pokud jsme šťastní, přestáváme se vyvíjet), nemáme potřebu na tom stavu cokoliv změnit a společně s tím se zastaví evoluce. Evoluce se začne hýbat, když máme z něčeho strach. Když se bojíme, vytváříme protitlak, pohybujeme se ve směru proti tomu, abychom odstranili příčinu toho strachu (začneme se hýbat). Proto jsou systémy na Zemi (včetně duchovních) vybaveny touto emocí (strachem), která rozbíjí vzorec spokojenosti, aby bytost byla nestále v pohybu. Týká se nižších úrovních života, tam je funkční, kde slouží jako pud sebezáchovy (zvíře). My lidé (bytost na určité duchovní úrovni) už bychom strach nemuseli mít, ale uvízli bychom na mrtvém bodě. To nejhorší co se děje na této planetě způsobuje strach (to je takový paradox). I největší šílenci, kteří škodí ostatním, tak činí na základě strachu. V rámci svého strachu se snaží donutit lidi kolem sebe, aby měli větší strach než oni a očekávají, že tím dosáhnou spokojenosti. A zneužití strachu, jak nás vychovala společnost (otiskla a vnutila ty patologické vzorce- strach se špatný, je používán k vydírání a dosažení cíle atd.), vytvořilo chybný pohled na emoci strachu a dokud to nezměníme, tak strachu nebudeme rozumět a budeme se motat v bludném kruhu. 

Hana Sahhu - Arah (23.1.2021) Já nesu své vědomí, vibraci a co není v souladu s mou vibrací (zdrojem mých vibrací je voda, to život a také paměť prahistorického vědomí), bytím a každou buňkou, tak mě nemůže narušit ani pokřivit (protože já s tím nesouzním a nepřitahujeme ně to). Ačkoliv do mě vejde cokoliv, tak se to přetransformuje mojí vibrací (polem vědomí). Důležité je nemít strach, takto se můžeme postavit k očkování a čemukoliv ve svém životě. Strach nás odklání od naší vibrace a bytí.

Jiří Lexa (20.10.2020) Tím, že máme strach, který je důsledkem odpojení od své duše (zavřením srdce), zůstáváme v těle s rozumem, ztrácíme energii a informační tok lásky (máme vnitřní boj, jsme zablokovaní uvnitř sebe, důsledkem může být blok, závislost, nemoc atd.) a tím se odpojujeme se od vědomí. Vědomý člověk nemá strachy, protože si sám vyváří realitu a není pohlcován vnější realitou (kde dochází k manipulaci, pokud nás ovládá strach).

zobrazit více..
Loading...